Τι ήταν οι «Κυβόλιθοι» δια το Τάμα του  Έθνους; Φωτεινὴ Γραμμὴ τεύχος 86

   

15.11.2023

 

 

Ὅπως ἤδη ἐνημερώσαμε καὶ εἰς τὴν Ἐκδήλωσίν μας τῆς 3.9.2023 εἰς τὴν Ἑταιρεία τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ καὶ μὲ ἄρθρα μας εἰς τὸ διαδίκτυον :

 

https://www.fotgrammi.gr/φωτεινή-γραμμή/εκυκλοφόρησε-το-τεύχος-φωτεινή-γραμμ/

 

εὑρισκόμεθα εἰς τὴν λίαν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἀνακοινώσωμε ὅτι ἐκυκλοφόρησε τὸ τεῦχος «Φωτεινὴ Γραμμὴ 86» καὶ ἐλπίζομε τὶς ἑπόμενες ἡμέρες νὰ φθάσῃ εἰς ὅλους τοὺς φίλους.

Ἡ πολὺ ἐνδιαφέρουσα ὕλη του εἶναι μία ἔκπληξις.

Ἀναφέρεται ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν ἀναγκαιότητα πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τῶν Ἡρώων τοῦ 1821 μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, τὴν Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην, τὴν Βιβλιοθήκην τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κλπ ἔγκυρες πηγές.

 

 

Ἀπὸ τὰ Περιεχόμενα διαβάζομε :

Περίληψις τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη…….4

Η΄Ψήφισμα Δ΄Ἐθνοσυνελεύσεως Ἑλλήνων………………………….10

ΦΕΚ 5/1834………………………………………………………………………………11

ΦΕΚ 12/1838……………………………………………………………………………14

Προσωπικὸν ἐνδιαφέρον Ἰωάννου Καποδίστρια………………….17

Λοιπὲς θέσεις πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος…………………19

Διαγωνισμὸς διὰ τὸ Ἐθνικὸν Ἡρῶον…………………………………..25

Ὁ Θεμέλιος Λίθος εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως…………………………26

Προσφορὲς διὰ τὸ Τάμα εἰς χρῆμα καὶ Κυβόλιθους

μετὰ σχολίων………………………………………………………………………..33

 

Ὅλα τὰ Κεφάλαια εἶναι σημαντικά.

 

Ὅμως ἡ συνεισφορὰ τῶν Ἑλλήνων ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εἰς χρῆμα ἀλλὰ καὶ εἰς «Κυβόλιθους» ὑπήρξε πολὺ σημαντική καὶ πρέπει νὰ ἐπανενεργοποιηθῇ (ἴδ. σελ. 33-63).

 

Ἐπειδὴ τὸ θέμα ἀφορᾶ ὅλους τους Ἕλληνας, ὄχι μόνο τοὺς Ἕλληνες μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο, ἐπισυνάπτομε τὶς σελίδες ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ θέμα.

 

 

ΤΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

Ἦταν ὁμοιόμορφοι λίθοι ὕψους 0,25 τοῦ μέτρου ἕκαστος.

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ Ἑκατονταετηρίδος μὲ τὸ ἀπὸ 15.10.1929 ἔγγραφόν της ἔκανε, ὅπως ἀκριβῶς γράφει, «…παράκλησιν καἰ σύστασιν νὰ πέμψητε ἐγκαίρως κυβόλιθον ὕψους 0,25 μὲ ἐγχάρακτον τὸ ὄνομα ἑκάστου Δήμου ἤ Κοινότητος, ὅπως χρησιμεύσῃ διὰ τὴν θεμελίωσιν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἡρώου τοῦ μέλλοντος νὰ διαιωνίσῃ τὴν ἐθνικὴν εὐγνωμοσύνην πρὸς τοὺς ἐλευθερωτὰς τῆς Πατρίδος…» (σελ. 37).

 

Ἕκατοντάδες ἔγγραφα ἀπὸ ὅλους τοὺς τότε Δήμους καὶ Κοινότητες τῆς Ἑλλάδος ἐστάλησαν συνωδευόμενα ἀπὸ συγκινητικὰ ἔγγραφα τῶν ἀποστολέων.

 

Σταχυολογήσαμε μερικὰ καὶ δημοσιεύουμε συνημμένως.

 

Ὁ καθένας μας ἄς ψάξει νὰ βρῇ τὶ ἔγραψαν τότε οἱ πρόγονοι του τῆς ἀγαπημένης ἰδιατέρας πατρίδας του!!!

 

 

Συγκινητικὸ καὶ τὸ ποίημα τοῦ Ἰωάννη Πολέμη «Καθένας τὸ Λιθάρι του» (σελ.34-35

 

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ διερωτώμεθα:

Τί ἀπέγιναν τὰ μεγάλα τεμάχια ἀπὸ ἄριστα μάρμαρα τῶν Κοιμητηρίων καὶ τῶν πλατειῶν εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν (Πλάκα);;;;

Τὰ ἐνοσφίσθησαν καὶ αὐτὰ ἀετονύχηδες, οἱ ὁποῖοι ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ εἶναι ἱκανότατοι νὰ παρουσιάζουν τὸ μαῦρον ὡς ἄσπρον, τὸ πικρὸν ὡς γλυκὸν κ.ο.κ καὶ τὰ χρησιμοποίησαν διὰ τὴν κατασκευὴ πλακόστρωτων κλπ,γυρνώντας τὰ ἀπὸ τὴν γυαλιστερὴ πλευρά, διὰ νὰ μὴν φαίνωνται τὰ ὀνόματα τῶν μακαριτῶν τεθνεώτων ;;;;;;

Τὰ ἑκατοντάδες αὐτὰ χιλιόμετρα, τόσο τῶν κρασπέδων ἀπὸ τὰ κεντρικὰ μέρη τῶν Ἀθηνῶν, ὅσο καὶ οἱ γυαλιστερὲς πλάκες ἀπὸ τὰ μνήματα σχηματίζουν ἀμύθητα ποσά.

                                                         

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ T86 ΣΕΛΙΔΕΣ 33-63

  1. Σπαθάτου Αδαμαντία

    Συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτόν ή αυτούς που είχαν την έμπνευση της συγκέντρωσης των “Κυβολίθων” για τη θεμελίωση του Ηρώου των αγωνιστών – ελευθερωτών της Ελλάδος το 1821. Μέσα από αυτήν την απόφαση διαφαίνεται ο στόχος των εμπνευστών, όπως δηλωθεί και πραγματοποιηθεί από τους απογόνους η ανέγερση του “Τάματος” ως Πανελλήνια Τιμή και Αναγνώριση!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *