Τάμα του Έθνους. Εποικοδομητική Συνάντησις με την Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμον τον Β΄

 

27.1.2023

 

 

Τὴν 26.1.2023 πραγματοποιήθηκε συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄μὲ Μέλη τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὸν Πρόεδρο Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλον, τὴν Γενικὴ Γραμματέα κ. Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, τὸν Ἔφορο κ. Εὐγένιο Χαϊτίδη, τὸν Εἰδικὸ Γραμματέα κ. Γαβριὴλ Λαμψίδη, τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸν πολιτικὸν μηχανικὸν & καθηγητή, συνεργάτη τῆς UNESCO  κ. Ἠλία Νομπιλάκη καὶ τὸν ἐν συντάξει δικηγόρον, νομικὸν κ. Βασίλειον Ἀναγνωστάκη καὶ τὸν συνεργάτην τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς Θεολόγον κ. Νεκτάριον Οἰκονομίδην.    

 

Ὁ Μακαριώτατος ἦτο πλήρως λανθασμένως ἐνημερωμένος περὶ τῆς καταστάσεως ἐκ μέρους τῶν δωρητῶν καὶ ὅταν τοῦ ἀντικρούσαμε μερικὲς ἐσφαλμένες πληροφορίες, Δόξα τῷ Θεῷ, μυριάκις Δόξα, μετεστράφη καὶ ἔδειξε μέγιστον ἐνδιαφέρον διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μέχρι τοῦ σημείου, ὅταν εἶδε τὸν Πρόεδρον νὰ μεταφέρῃ ὅλα τὰ βάρη μὲ τὶς ἐκδόσεις μας καὶ εὐλογίες τοῦ Ἁγ. Παύλου καὶ φακέλλους, δεκάδες κιλῶν, ἀπόρησε, διότι ἡ παραπληροφόρησίς του εἶχε φθάσει μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὁμιλοῦν διὰ τελείως ἀνίκανον πρόεδρον.

 

Εἰς τὴν ὠφέλιμον αὐτὴ συνάντησιν ἐτέθησαν τὰ θεμέλια αὐτοῦ τοῦ ὁράματος καὶ συνεφωνήθη ὅτι «ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι» καὶ ὅτι ὅλα πρέπει νὰ γίνωνται μὲ ὀργάνωσιν καὶ πρόγραμμα. Ἐπὶ παραδείγματος χάριν πρῶτα ἡ ἀνεύρεσις τοῦ καταλλήλου χώρου καὶ μετὰ οἱ περιβαλλοντολογικές (γεωλογικές, σεισμολογικὲς κλπ) μελέτες, ὅπως βεβαιεῖ ἐγγράφως τὸ σοβαρὸ εἰδικὸ γραφεῖο Θεοδώρου Γερ. Μαυρογεώργη, μετὰ οἱ ἀρχιτεκτονικές – στατικές –μηχανολογικὲς μελέτες καὶ μετὰ οἱ κατασκευαστικές.

 

Εἰς τὰ πλαίσια τῆς οἰκειότητος ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ἀντήλλαξε φιλοφρονήσεις μὲ τὸν Πρόεδρον εἰς τὴν γερμανικὴν γλῶσσα, καὶ ὁ Μακαριώτατος ἔδειξε τὴν ἀγαθήν του πρόθεσιν διὰ μίαν ἀγαστὴν συνεργασία καὶ ἐτόνισε εἰς τὴν ἰσόβιον Γενικὴ Γραμματέα:«νὰ μοῦ τὸν προσέχετε, τὸν χρειαζόμεθα».

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

Ἰδοὺ καὶ τὸ σχετικὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ γραφείου τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

 

 

ΠΗΓΗ:

https://www.ecclesia.gr/epikairotita/main_epikairotita_next.asp?id=3480

 

Ἀκολουθεῖ φωτογραφία ποὺ τραβήχθηκε ἀπὸ μέλος τοῦ Σωματείου.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *