Εθνικά ΘέματαΠεριοδικό "Φωτεινή Γραμμή"ΠολιτικήΤο Τάμα του ΈθνουςΦωτεινή Γραμμή

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ; ΚΑΙ ΠΟΥ;;;;;

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.3.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΚΡΑΔΑΝΤΟΝ ΠΙΣΤΙΝΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ 20.3.2020

ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί μας ἀκρίτες!

Ἐσεῖς, σύγχρονοι διάδοχοι τῶν ἀρχαίων προγόνων μας – Σπαρτιατῶν οἱ ὁποῖοι ἐφύλασσαν σταθερὰ τὰς Θερμοπύλας!

Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ.

Ἡ ἀδελφικὴ φιλία καὶ ἀγάπη ποὺ μᾶς ἑνώνει τὰ τελευταῖα χρόνια μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ μετατρέπεται τώρα σὲ ἀγωνιστικὴ ἀγάπη καὶ προσευχή, γιὰ νὰ κρατᾶτε ἐσεῖς ἐκεῖ μὲ τὸν ὑπ’. ἀρ. 1 ἐχθρό, τὴν ἐξωτερικὴ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ καὶ ἐμεῖς τὸν ὑπ’ ἀρ. 2 ἐχθρό, τὴν ἐσωτερικὴ ἀπειλή, τὸν Κορωνοϊὸ ποὺ ἒχει μετατραπεῖ ἀπὸ βιολογικὸ πόλεμο -ἰατρικὸ πρόβλημα σὲ πρόβλημα τῆς ἑλληνορθοδοξίας μας.

Μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις διαλαλοῦμε τὴν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας ὅπως μᾶς τά παρέδωσε ἡ παράδοσις. Ὅπως θὰ βλέπετε διαδίδουμε σὲ χιλιάδες παραλῆπτες ἂρθρα μας, γιὰ τὸν ἀγώνα σας, γιὰ τὸ τουρκικό, γιὰ τὸ μεταναστευτικό.

Καὶ πάλι δεχθῆτε, παρακαλοῦμε, ἐγκάρδια συγχαρητήριά μας, διότι ἐσεῖς ἐμπράκτως μᾶς ἀποδεικνύετε ὅτι εἶσθε πανάξιοι ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων.

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς φυλάττῃ ἀπὸ Ἐφιάλτας, ἀπὸ Νενέκους καὶ δοτοὺς προσκυνημένους.

Διὰ τοῦτο ἀναρτοῦμε καὶ τὶς 4 φωτογραφίες ποὺ μᾶς στείλατε, ἐπαναλαμβάνοντες τὶς ρήσεις τῶν ἡρώων Σπαρτιατῶν μας, προσθέτοντας καὶ ἐμεῖς σὲ κάθε φωτογραφία σας τὶς ἀπαιτούμενες λεζάντες.

Εἴμεθα ὑπερήφανοι γιὰ σᾶς καὶ προσευχόμεθα μὲ ὅλη τὴν δύναμιν τῆς καρδιᾶς μας.

Ἡ τροφός μας – μητέρα Ἐκκλησία, δυστυχέστατα, ἐγκλημάτησε τὰ μέγιστα, διότι δὲν ἐνήργησε νὰ ἀφυπνίσῃ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα της καὶ νὰ διαδοθοῦν παντοῦ οἱ ἀκαταμάχητες δυνάμεις τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καὶ τοῦ Συμποσίου τῶν Συμποσίων τῆς συμμετοχῆς του εἰς τὴν βρῶσιν τοῦ Παναχράντου Σώματος καὶ τὴν πόσιν τοῦ Παναγίου Αἵματος τοῦ Θεανρώπου Χριστοῦ μας!!!!.

Ὅπως διαπιστώνομε εἰς τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ἐκκλησία καταπολεμουμένη πάντοτε νικᾶ καὶ συντρίβει παταγοδέστατα τὶς ἐνάντιες δυνάμεις καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ πάντοτε νικᾶ τὶς ἀναισχυντίες!!!!.

Ὅ,τι ὅμως δὲν ἔπραξε ἡ ἐξομωτικὴ ἡγεσία, ὀφείλομε νὰ τὸ πράξωμε ἐμεῖς, τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα μὲ ἄκρα ταπείνωσιν, νὰ ἀνακαλέσωμε τὴν ἡγεσία εἰς τὴν τάξιν, ὅπως οἱ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Ἅγιοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐθέσπισαν.

Ἄς ἐκπέμπομε δεήσεις εἰς τὸν μέγιστον δωρεοδότην καὶ ἄς τὸν παρακαλέσωμε νὰ μᾶς ἀνακαλέσῃ ἐμᾶς, τὰ

ἀπολωλότα ἀρνία καὶ ἐρίφια, ὅπως ἐθέσπισαν ὀρθότατα οἱ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Ἅγιοι Πατέρες τῆς Εκκλησίας μας νὰ ψάλλεται στὰ μνημόσυνα καὶ στὶς ἐξόδιες ἀκολουθίες!!!.

Ἀκολουθώντας τὸ Πανελλήνιο αἴτημα τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος γιὰ κοινὴ προσευχὴ πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία Αὐτοῦ Μητέρα, τὴν ἀειπάρθενο Θεοτόκο, διαδίδομε τὴν ἰδέα μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας & Νέας Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ :

Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ: «Όλοι μαζί από τα σπίτια μας να ψάλλουμε τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας»

Ὅλοι μαζὶ τὸ βράδυ νὰ ἐκπέμπωμε ἱκεσίες εἰς τὴν μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, Ὑπεραγία Θεοτόκον, νὰ συνεχίζῃ νὰ εἶναι σκέπη ὅλων τῶν ἀδίκως πολεμουμένων, ἀδυνάτων καὶ τῶν ἀσθενούντων, τῶν κεκοπιότων καὶ πεφορτισμένων, νὰ μᾶς παρηγορῇ καὶ νὰ μεσιτεύσῃ εἰς τὸν Θεάνθρωπον υἱόν της, νὰ μᾶς λυτρώνῃ ἀπὸ τὸ χάος τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὁδηγοῦν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

Νὰ διάγουμε τὴν ὑπόλοιπη Ἁγία Τεσσαρακοστὴ μὲ ὑγεία καὶ εἰρήνη καὶ νὰ ἔχωμε Καλὴ Ἀνάστασιν στὶς ψυχές μας, στοὺς πλησίον μας, στὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

Ἄς ἐμψυχωθοῦμε ὅλοι σήμερα Παρασκευὴ 20.3.2020 ἀνταποκρινόμενοι στὸ αὐθόρμητο κοινὸ κάλεσμα τῶν Πανελλήνων γιὰ νὰ ψάλλουμε καὶ νὰ διαβάσουμε ὅλοι μαζὶ ὥρα 19.00 τοὺς παρηγορητικοὺς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ πρὸς τὴν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν τὴν Θεοτόκο Μαρία.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *