ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ»

Ἕλληνες,
ὅλοι μαζὶ μποροῦμε νὰ παράγουμε Ἐθνικὴ Παιδεία.
Ἀρκεῖ νὰ ἑνωθοῦμε…Ζητᾶμε τὴν βοήθειά σας

Ἡ πολύτιμη συνεργάτις μας, Χαρὰ Νικοπούλου, ἡ ἡρωικὴ δασκάλα τοῦ Δερείου μὲ τὸν σύζυγόν της, κ. Ἰωάννη Φριτζαλά, Γεωπολιτικὸν καὶ Ἱστορικὸν ἐρευνητήν, λαμβάνοντες ἀφορμὴν ἀπὸ τὸ τελευταῖον ἄρθρον τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» , Ἀστοργία-Ἀνεργία-Ἀπεργία, μᾶς ἀπέστειλαν τὸ κατωτέρω ἄρθρον-πρόγραμμα δράσεως τῆς ὁμάδος των, τὸ ὁποῖον ἀσμένως διεδώσαμεν διὰ τῆς ἱστοσελίδος μας καὶ δημοσιεύομεν καὶ κατωτέρω μὲ τὴν παράκλησιν, νὰ διαδίδωνται τοιαῦται ἰδέαι καὶ νὰ ἐνισχύωνται ἀνιδιοτελεῖς προσπάθειαι αὐτοθυσίας.

Σὲ κάθε θεομηνία ὁ ἄνθρωπος ἀναζητοῦσε μία κιβωτὸ γιὰ νὰ σωθεῖ. Ἔτσι καὶ σήμερα, ποὺ μαστιζόμαστε, ὄχι τόσο ἀπὸ τὴν οἰκονομική, ὅσο ἀπὸ τὴν πνευματικὴ θεομηνία, ποὺ ἔχει πλήξει τὴν πατρίδα μας, ἀναζητοῦμε τὴ δική μας κιβωτό. Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, λοιπόν, στὴ Θράκη τοῦ Ὀρφέα καὶ τοῦ Δημόκριτου ρίχνει ἄγκυρα «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη», τὸ δικό μας σχολεῖο, ποὺ θὰ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ μεσημέρι γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Θρακιῶτες, ποὺ θέλουμε ἕνα καλλίτερο αὔριο γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας. Ἡ Κιβωτὸς θὰ ἔχει ὡς μαθητὲς πολίτες ἀπὸ 5 ἕως 105 ἐτῶν. Σὲ συνεργασία μὲ ἀκαδημαϊκοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα θὰ παραδίδονται καθημερινὰ ἀφιλοκερδῶς μαθήματα σχολικῆς ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας, μουσικῆς καὶ ξένων γλωσσῶν σὲ παιδιὰ δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου. Παράλληλα, οἱ ἐνήλικες θὰ μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν σεμινάρια καὶ ἡμερίδες ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ φιλοσοφία, τὸ ἀρχαῖο θέατρο, τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ παιδεία, τὴ χριστιανικὴ πίστη, τὴ διδασκαλία και προσέγγιση τῶν παιδιῶν καὶ γενικότερα ἀφουγκραζόμενοι τὶς ἀνάγκες τῶν Θρακιωτῶν θὰ διοργανώνονται ἐνημερωτικὲς ἡμερίδες καὶ συνέδρια, ποὺ θὰ προσεγγίζουν πανεπιστημονικὰ τὸν ἑλληνορθόδοξο τρόπο σκέψης καὶ διανόησης. Επιπλέον, στόχος τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη» θὰ εἶναι νὰ καλυφθοῦν καὶ κάποιες ἄμεσες βιοτικὲς ἀνάγκες συμπολιτῶν μας (ὅπως ἔνδυση, τροφή, παροχὴ ἰατρικῶν ἐξετάσεων κτλ) πάντα ἀφιλοκερδῶς. Ἔχοντας λοιπὸν ὡς ὁδηγὸ τὴ Δόμνα Βιζβίζη, τὴ Μπουμπουλίνα τῆς Θράκης ποὺ πολεμοῦσε τὸ ‘21 ἔχοντας πάνω στὸ καταδρομικό της πλοῖο τὰ πέντε παιδιά της καὶ σὲ συνεργασία μὲ μία ὁμάδα Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπιστημόνων, ὅπως ὁ διδάσκαλος καὶ συγγραφέας κ. Σαρ. Καργάκος, ἡ φιλόλογος κ. Ἄν. Εὐσταθίου Τζιροπούλου, ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἀθηνῶν κ. Βασ. Νικόπουλος, ὁ μαθηματικὸς και γεωστρατηγικὸς σύμβουλος κ. Νικ. Λυγερός, ὁ Ισπανὸς καθηγητὴς κλασσικῶν σπουδῶν καὶ πρόεδρος τῆς Euroclassica κ. Jose Luis Navarro, ὁ δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας κ. Γεώργ. Λεκάκης, ὁ γεωπολιτικὸς καὶἱστορικὸς ἐρευνητὴς κ. Ἰωάν. Φριτζαλάς, ἡ δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου, καθὼς καὶ μία μεγάλη ὁμάδα ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακή, ἀκαδημαϊκή καὶ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα τῆς Ἑλλάδος, θὰ προσπαθήσουμε νὰ θωρακίσουμε τὸν Ἕλληνα Θρακιώτη ποὺ μαστίζεται ἀπό τὴν κρίση τῶν ἡμερῶν. Τὸ κάλεσμα τῆς «Κιβωτοῦ» εἶναι διπλό: Ἀφ’ἑνὸς καλοῦμε ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων ποὺ τόσα χρόνια μὲ ἡρωικὸ τρόπο κρατοῦν ἄσβεστη τὴ φλόγα τῆς Ἑλλάδος μέσα στὰ σχολεῖα νὰ προσφέρουν ἐθελοντικὰ μία ὥρα διδασκαλίας ἕκαστος στὴν «Κιβωτό» μας, καὶ ἀφ’ἑτέρου καλοῦμε ὅλους τοὺς ΈΛΛΗΝΕΣ καὶ ΦΙΛΛΕΛΛΗΝΕΣ ποὺ θέλουν να συνδράμουν μὲ κάθε τρόπο στὴν «Κιβωτό», ὑλικὸ καὶ πνευματικὸ νὰ ἐπιβιβαστοῦν μαζί μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σαλπάρουμε ἄμεσα πρὸς τὴ γνώση.
Ὑπεύθυνος τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»: Ἰωάννης Φριτζαλάς, Γεωπολιτικὸς καὶ Ἱστορικὸς ἐρευνητής.
Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου 8, Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69100, Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 6948781892 καὶ 6936868684
Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ: Τράπεζα Κύπρου 38550775
Ἔστω καὶ ἕνα Εὐρὼ γιὰ τὴν Κιβωτὸ θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ στηρίξουμε τὴν Θράκη μας.
http://www.macedoniahellenicland.eu/content/view/3399/1/lang,el/http://www.xronos.gr/detail.php?ID=83908

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *