ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

3.10.2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Ὁσιομάρτυς καὶ μέγας Ἁγιομάρτυς Παῦλος ἔκανε πάλι τὸ θαῦμα του καὶ ἐτελέσθη ἡ πανήγυρίς του μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια:

Μὲ ἀθρόα συμμετοχὴ ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιο (Ἀφρική, Ἀμερική, Καναδᾶ, Καύκασο) ἐκλεκτῶν, πιστῶν φίλων τοῦ Ὁμίλου τῶν φορέων μας:

Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

μὲ κατάνυξιν, ἐσωτερικὴ γαλήνιο εὐτυχία, προσῆλθον Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἑνώσουν τὶς προσευχές τους μὲ τὶς δικές μας προσευχές,

προεξάχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. κ. Ἀλεξάνδρου, συνελειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος, συμπροσευχομένου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀσκάλωνος ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα κ. κ. Νικηφόρου, μὲ τὸν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Εὐσέβιον Σπανόν, ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας καὶ πλῆθος ἱερέων.

Ἡ χορωδία ὑπὸ τὸν Ἱεροψάλτη, Χοράρχην τῆς Χορωδίας  «Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοί ,,Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός,,» κ. Βασίλειον Καλογερόπουλον μετερσίωσε τοὺς εὐλαβεῖς προσκηνυτάς.

Ὁ Ἀρχηγὸς Γ.Ε.ΕΘ.Α., Στρατηγὸς κ. Κων/νος Φλῶρος καὶ ὁ Ἀρχηγὸς Γ.Ε.Σ., Ἀντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Λαλούσης μᾶς ἀπέστειλαν ὡς ἐκπρόσωπόν τους τὸν Ταξίαρχον κ. Στυλιανὸ Καλαϊτζίδη.

Ὁ καλλιτέχνης κλαρινατζής κ. Κων/νος Ζαφειρόπουλος διέπρεψε σὲ μία σύντομη ἀλλὰ ἐξαιρετικὴ μουσική -ἀκουστικὴ παρουσίασιν. Παρέμεινε πιστότατος, διότι δὲν εἶναι ἄνθρωπος δίψυχος καὶ ἄλλα νὰ λέῃ τὴν μία στιγμὴ καὶ ἄλλα τὴν ἄλλη (ἄνθρωπος δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδαῖς αὐτοῦ).

Παρέστη ὁ Δἡμαρχος Καλαβρύτων κ. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος μετὰ δημοτικῶν / κοινοτικῶν Συμβούλων!!!!…

Ἡ πατρίδα μας ἐξεπροσωπήθη ἀπὸ τὴν μία ἄκρη ἕως τὴν ἄλλη, ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο μὲ τοὺς Χειμαριῶτες ἀδελφοὺς Δημοσθένη καὶ Γρηγόριο Γκούμα μέχρι τὴν Κρήτη μὲ τὴν Πρόεδρο τῶν Σμυρνιωτῶν Ἡρακλείου Κρήτης κ. Δήμητρα Γεωργιάδη.

Ἐτηρήθησαν ἀπολύτως οἱ κανόνες ὑγιεινῆς λόγῳ covid 19.

Δὲν ἔγινε καθιερωμένη λιτανεία εἰς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ἐπίσκεψις εἰς τὸ Μουσεῖον, διότι ὁ Δημοτικὸς Δρόμος ἀπὸ τὸ Ἱερὸν τοῦ Ἁγίου Παύλου μέχρι τὸ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (ἀπέναντι ἀπὸ τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγ. Παύλου), ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Πλατεία τοῦ Γενεθλίου, ἀπὸ τὴν αὐλόπορτα τοῦ Γενεθλίου οἰκήματος τοῦ Ἁγ. Παύλου μέχρι τὸ οἴκημα τοῦ γενεθλίου αὐτοῦ, ὑπάρχουν τά «ἀνδραγαθήματα» τῶν ἀρχιτεκτόνων, πολιτικῶν μηχανικῶν, ἐργολάβων, ἐργατοτεχνιτῶν – ἄπειρες παγίδες θανάτου – ἐξογκώματα, βαθουλώματα, ὅπου ὄχι μόνον ὑπερήλικες ἀλλὰ καὶ ὑγιεῖς νέοι ἄνθρωποι θὰ ἔπεφταν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον καὶ θὰ ἔσπαγαν δεκάδες μέρη τοῦ σώματός των, καὶ ἄλλοι μὲν θὰ ἀπήρχοντο ἐπὶ τόπου εἰς τὰς αἰωνίους μονάς, ἄλλοι δὲ θὰ ἔμεναν μακροχρονίως ἀνάπηροι καὶ θὰ εἴχαμε τύψεις συνειδήσεως, διότι ἀρχιτέκτονες, πολιτικοὶ μηχανικοί, ἐργολάβοι, ἐργατοτεχνίτες δὲν ἔχουν ἀκούσει προφανῶς τὴν λέξιν «ντροπή» ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ διδασκάλους των καὶ ἐν γένει ποδηγέτας τῆς κοινωνίας μας.

Ὡς μία πολὺ μεγάλη οἰκογένεια ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων, τοὺς πνευματικοὺς καὶ κοινωνικοὺς κοινοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας πατρίδος, ἀνανεώνοντας τὶς διαβεβαιώσεις μας νὰ συνεχίσωμε περαιτέρω νὰ ἀγωνιζόμεθα, ὅπως εἰς τὴν Σοφία Σειρὰχ ρητῶς ἀναφέρεται:

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ»,

τὸ ὁποῖο μήνυμα ἔχομε καθιερώσει εἰς τὴν προμετωπίδα τοῦ ἐπιστολοχάρτου τοῦ Ἱδρύματός μας.

Ἀκολούθησαν οἱ βραβεύσεις τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους:

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 3.10.20 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΣ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΕΛΛΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ Ι.Μ.ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ) – Ὄχι παρών, ἀκούσθηκε μαγνητοφωνημένον μήνυμά του)

ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ὀλυμπιονίκης

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεωπόνος

ΕΤΑΙΡΑ ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Καλάβρυτα, Ζαχαροπλαστεῖα

ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Νομικός, Δημοσιογράφος, μετεκπαιδευόμενος Θεολόγος

ΚΛΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μουσικοδιδάσκαλος

ΜΑΡΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ, Νομικός

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Φυσικός, ἐπίτιμος Πρόεδρος Χριστιανικῆς Δημοκρατίας

ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ, Νομικός

ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ὀλυμπιονίκης

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Θεολόγος

ΠΑΧΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητὴς Φυσικῆς Ἀγωγῆς

ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Πρωτοετὴς Φοιτητὴς Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν & Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν

ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ τ. Νομάρχης Θεσσαλονίκης, 

τ. Περιφερειάρχης Ἠπείρου, τ. Βουλευτς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλιου, τ. Πρόεδρος τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν  τῆς Διασπορᾶς.

Εἰς ἰδιαίτερα ἄρθρα ἀναπτύσσομε ἀναλυτικῶς διὰ κάθε βράβευσιν.

Τὶς προσφωνήσεις καὶ τὶς βραβεύσεις συντόνισε μὲ ἐπιτυχία ὁ παλαίμαχος ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῶν Ἑλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν κ. Φώτιος Πλατανίδης.

Ἐκεῖνος ποὺ διεκρίνετο ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἦταν ὁ πρώην δικηγόρος μας καὶ νῦν ἄκρως ἀνιδιοτελὴς ἰδεολόγος νομικός μας σύμβουλος κ. Βασίλειος Ἀναγνωστάκης, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὰ βαθειὰ χαράματα μέχρι καὶ τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες ἠργάζετο ἀόκνως ἀλλὰ καὶ μετὰ μεγίστης ὑπομονῆς καὶ ἐπιμονῆς, πάντοτε μὲ γαλήνιο πραότητα καὶ ἀνέκφραστο χαρά. Μᾶς διδάσκει διὰ τοῦ παραδείγματός του, νὰ τὸν ἔχωμε ὡς πρότυπον ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς καὶ ἀγάπης. Ὁ κ. Ἀναγνωστάκης διεκπεραίωνε τὶς ἐργασίες τῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖοι, ἰσχυριζόμενοι ὅτι δῆθεν δὲν ἔχουν ἐργασία νὰ κάνουν, ἀπήρχοντο!!!!!… .

Ἀδυνατοῦντες νὰ εὕρωμε λόγια νὰ τοῦ ἐκφράσωμε τὴν ἐνδόμυχον εὐγνωμοσύνη μας, εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὁ Κύριος νὰ τοῦ χαρίζῃ ἀνθηρὰν κατ’ἄμφω ὑγεία καὶ δύναμιν, ὁ ἄπειρος ἀγαθοδότης καὶ δωρεοδότης Θεός, καὶ ἡ Παναγία αὐτοῦ μητέρα, ἡ Ὑπεραγία ἡμῶν Θεοτόκος,  ὥστε νὰ ἰδῇ καὶ αὐτὸς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μονίμου διακαοῦς πόθου του, δηλαδὴ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δηλαδὴ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τὸ μόνον μέσον, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Καὶ νὰ ἐνθαρρύνῃ καὶ νὰ παροτρύνῃ καὶ ἡμᾶς νὰ μὴ μᾶς καταλαμβάνῃ ἀβελτηρία, ἀκηδία, ἀπογοήτευσις, ἀλλὰ νὰ ἐπιμένουμε σύμφωνα μὲ τὶς προτροπὲς τοῦ Οὐρανοβάμωνος θείου Παύλου : «Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προίστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας ἴνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτον 3, 14).

Βέβαια ἡ ταπεινοφροσύνη τοῦ φιλτάτου ἀδελφοῦ ἐν Χριστῷ Βασιλείου ἀπεχθάνεται τοιούτους ἐπαίνους, πλὴν ὅμως ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ προβάλωμε τέτοια παραδείγματα αὐτοθυσίας καὶ ἀλτρουϊσμοῦ γιὰ νὰ τονούμεθα καὶ μεῖς οἱ δειλοὶ καὶ νὰ ἐνισχυώμεθα.

Εἴθε νὰ ἀκούσῃ τό «εὔγε δοῦλε ἀγαθέ, διότι ἀξιοποίησες τὸ τάλαντο ποὺ σοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ δωρεοδότης Θεὸς παντοιοτρόπως καὶ τὸ ηὔξανες καὶ τὸ πολλαπλασίαζεις συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου» (πρβλ. Ματθ. 25, 21).

Ἄς παραδειγματιζώμεθα ἀπὸ τὸν ἀδελφὸν Βασίλειον διὰ νὰ μὴ μᾶς καταλαμβάνῃ τὸ δαιμόνιον τῆς ἡττοπάθειας.

                                                                             ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ.210-3254321

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020
Ἐξ ἀριστερὼν ἡ σπουδαία ποινικολόγος κ. Εἰρήνη Μαρούπα, ὁ Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος, ὁ καθηγητὴς κ. Γεώργιος Πάχτας, ὁ ἐκ Καμενιάνων Καλαβρύτων φίλος τοῦ Τάματος κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος,  ὁ διεθνοῦς φήμης ἀρχιτέκτων μηχανικὸς κ. Κων/νος Ἀγγελόπουλος ἐκ Βυτίνας, ὁ παλαίμαχος ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῶν Ἑλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν κ. Φώτιος Πλατανίδης, ὁ ἀγωνιστὴς δικηγόρος κ. Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς καὶ ὁ ταξίαρχος κ. Στυλιανὸς Καλαϊτζίδηςἐκπρόσωπος τῶν ἀρχηγῶν Γ.Ε.ΕΘ.Α., Στρατηγοῦ κ. Κων/νου Φλώρου καὶ Γ.Ε.Σ. Ἀντιστρατήγου κ. Χαραλάμπους Λαλούση μετὰ τοῦ ὁδηγοῦ του.
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020
Οἱ ὑψηλοί μας προσκεκλημένοι προγευματίζουν μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020
Ὁ Σεβασμιώτατός μας Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος μὲ φίλους προσκυνητές
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020
Ὁ Σεβασμιώτατός μας Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος μὲ τὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον Καλαβρύτων π. Χρῆστον Μπίρμπα, τὸν ἱερέα τῆς Ἀροανίας π. Ἀθανάσιον Κουμανιώτην καὶ τὸν ἱεροψάλτην, Χοράρχην τῆς Χορωδίας  «Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοί ,,Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός,,» κ. Βασίλειον Καλογερόπουλον.
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020
Ο ΠΙΣΤΟΤΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Κ. ΚΩΝ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020
ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΚΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ,ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΔΗΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σεβασμιώτατε Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμε

Σεβασμιώτατε Μαντινείας & Κυνουρίας κ.κ.Ἀλέξανδρε,

Σεβαστοὶ πατέρες,

Κύριοι Βουλευταί,

Κύριε Περιφερειάρχα  τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος, ἀγαπητὲ κ. Φαρμάκη

Κύριε Δήμαρχε τῆς μαρτυρικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων, ἀγαπητέ μας κ. Παπαδόπουλε,

Κύριοι Πρόεδροι τῶν φιλικῶν – ἀδελφικῶν φορέων,

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς.

Εὐχαριστοῦμε  θερμὰ  διότι συγκεντρωθήκατε ὅλοι ἐδῶ προερχόμενοι ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ τιμήσουμε ὅλοι μαζὶ τὸν Ἅγιο μας, τὸν Ἅγιο Νέο Ὁσιομάρτυρα Παῦλο τὸν ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, τὸν πολιοῦχον Τριπόλεως καὶ τῶν 38 Καλαβρυτοχωρίων καὶ προστάτη τῆς Ἀρκαδίας.

Ἀρχίζω μὲ μία πολὺ εὐχάριστη εἴδησιν:

Μᾶς ἐδωρήθη μία λειψανοθήκη μὲ ἅγια λείψανα τῶν Ἁγίων Θεοδοσιατῶν Νεομαρτύρων, τὰ ὁποῖα θὰ παραμείνουν εἰς τὸν Ναόν μας πρὸς εὐλογία τῶν εὐλαβῶν ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἁγ. Παύλου, μαζὶ μὲ τὰ ἅγια λείψανα τοῦ Ἁγίου μας, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐδωρίθησαν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μαντινείας & Κυνουρίας κ. κ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ μεγάλου φίλου τοῦ Ἁγ. Παύλου, τὸν ὁποῖον καὶ ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς ὑπερευχαριστοῦμε.

Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τὸν Σεβασμιώτατόν μας κ.κ. Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ περιέβαλε μὲ ἀγάπη καὶ στοργὴ τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας ἐδῶ εἰς τὴν Ἀροανία.  

Μὲ τὸν Σεβασμιώτατόν μας μᾶς συνδέει μία μακροχρόνια θερμὴ συνεργασία. Τὸν γνωρίζουμε πολύ καλά, ἀπὸ τότε ποὺ ἐσπούδαζε εἰς τὸ Βελιγράδιον καὶ βοηθοῦσε εἰς τὶς μεταφράσεις κατὰ τὶς ἀποστολὲς τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν πρὸς τοὺς ἀδελφούς Σέρβους μεταξὺ τοῦ Ὁσίου Πατριάρχου Παύλου καὶ τοῦ Συνδέσμου μας. Τοιουτοτρόπως κατορθώναμε καὶ ἐστέλναμε δεκάδες νταλίκες καθημερινῶς εἰς τὸ  Κοσσυφοπέδιον καὶ ὅλη τὴν τέως Γιουγκοσλαβία.

Ἀργότερα διευρύναμε τὶς δραστηριότητές μας εἰς ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες χῶρες καὶ τὶς ἱεραποστολές, κατωρθώνοντες νὰ ἔχωμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόνων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν καὶ συνεχίζοντες μέχρι σήμερα μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις.   

Εὐχόμαστε νὰ συνεχίσωμε νὰ ἔχωμε μὲ τὸν Σεβασμιώτατόν μας μίαν ἀγαστὴν συνεργασίαν πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ἐγκαταλελειμμένης ἐπαρχίας μας.

Ὅμως οὐδ’ἐπὶ στιγμὴν δὲν λησμονοῦμε τὴν ἁρμονικότατη συνεργασία μας μὲ τὸν προκάτοχόν σας, Σεβασμιώτατέ μας, τὸν πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιον, διὰ τὸν ὁποῖον προσευχόμεθα νὰ εἶναι ὑγιὴς καὶ νὰ συνεχίζῃ νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ μᾶς καθοδηγῆ.

Λίαν περιληπτικὰ θὰ ἀναφέρω μερικὲς ἀπὸ τὶς δραστηριότητές μας ἐδῶ εἰς τὴν Ἐπαρχίαν μας:

Εὐτυχῶς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον Καλαβρύτων ἐνέκρινε τὸ Ἀεροδρόμιο εἰς τὰ Καλάβρυτα.

Προτείναμε πρὸ ἐτῶν καὶ εἴμαστε πρόθυμοι νὰ βοηθήσουμε εἰς τὴν δημιουργία μικροῦ Ἀεροδρομίου εἰς τὰ Καλάβρυτα διὰ πτήσεις ἀεροπλάνων κατ’ἀρχὴν 30 θέσεων καὶ μετὰ 50 θέσεων, οὕτως ὥστε νὰ ἔχωμε πληρότητα!!!!!!

Τὸ Ἀεροδρόμιο νὰ λειτουργῇ καὶ ὡς ἀσθενοφόρο, διὰ πυροσβέσεις, ὡς ραντιστικὸ  διά την γεωργία, ὡς μέσοδ καταστολῆς τζιχαντιστῶν, διὰ διασώσεις σὲ περιπτώσεις  ἀκραίων καιρικῶν φαινομένωνκλπ.

Τέλος ἐν καιρῷ πολέμου νὰ χρησιμοποιῆται καὶ διὰ τὶς πολεμικὲς ἀνάγκες.

Ὑπενθυμίζομε τὶς προτάσεις νὰ μετατρέψωμε τὴν ἀστικὴ σχολὴν Ἀροανίας μὲ ἔξοδα δικὰ μας εἰς ἕνα σύγχρονο ξενώνα,

ὅτι παραχωροῦμε τοὺς χώρους μας δωρεὰν γιὰ ἱεροδιδασκαλεῖα, συνέδρια κλπκλπ.

Δυστυχῶς ὅμως , μετὰ ἀπὸ τὰ ὅσα εἶδαν οἱ συγχωριανοί μας τὰ 25 αὐτὰ ἔτη τῆς παρουσίας τοῦ Ἱδρύματός μας ἐδῶ, ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν ἔχουν καταλάβει τίποτε ἀπὸ τὶς προσφορές μας καὶ μᾶς πικραίνουν περιρόμενοι  λέγοντες:

«ποιὸς ξέρει ποῦ τὰ βρῆκε ὁ Ἀναγνωστόπουλος  τὰ λεπτά!!!»

«τί τὰ θέλει καὶ τὰ μαζεύει ὁ Ἀναγνωστόπουλος τὰ λεπτά!!!»

Τὸ ἐρώτημα εἶναι  «τὰ ,,μαζεύει,,  ἤ   τὰ σκορπάει;;;;;»

.

Σας ἐνημερώνομε γιὰ κάτι πολὺ εὐχάριστο.

Προσεχῶς εἶναι νὰ ἐκδόσῃ τὸ Ἵδρυμά μας:

Α) Τὸ πόνημα τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρωποῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Καθηγητοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου καὶ τοῦ ἀνηψιοῦ του καθηγητοῦ Μουσικῆς κ. Δημητρίου Κυριακοπούλου:

ΗΡΩΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΧΟΛΙΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 200ΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

(1821-2021).

Τὸν πολὺ θερμὸ Πρόλογον ἐδῶ γράφει ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ ΕΜΠ, φίλος μας κ. Ἀντώνιος Κουνάδης.  Ἐμεῖς γράφομε τὸ ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ.

Επίσης προσεχῶς εἶναι νὰ ἐκδόσῃ τὸ Ἵδρυμά μας καὶ τὸ πόνημα τοῦ μουσικοδιδασκάλου κ. Νικολάου Κλέντου:

ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ

29ης ΄ΜΑΪΟΥ

ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

εἰς τὸ ὁποῖον τὸν πρόλογον γράφει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ.Ἱερώνυμος!!!!….

Ἐμεῖς ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ θέλομε νὰ ἀνταγωνισθῶμε τὸν Μακαριώτατόν μας. Προς τοῦτο γράφομε καὶ ἐδῶ τὸ ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ: ,,Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ,,…

Ἀγαπητοί μας  ἄς εἴμαστε ἐν ἐγρηγόρσει.

Ἄς μη ἰσχύσει ποτὲ ἡ  σοφὴ ρῆσις καὶ προτροπὴ  τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας Καλλίνου (8ος αἰ. π.Χ.), ὁ ὁποῖος ἀπελπισμένος κραύγαζε εἰς τοὺς ἐλάχιστους φυγόστρατους νέους τοῦ καιροῦ του:


Μέχρις τέο κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν, / ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε ἧσθαι / ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει.

Ποὺ μεταφράζεται:

Ὡς πότε, νέοι, θὰ κάθεσθε ἄπρακτοι;

Πότε θὰ δείξετε καρδιὰ ἀντρειωμένη;

Ντροπή, ποὺ σᾶς βλέπουν καὶ οἱ γειτονικοὶ λαοί.

Τόσο λίγο γνοιάζεστε γιὰ τὴν πατρίδα;

Νομίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι εἰρήνη πιά,

ἄδραξε ὁ πόλεμος ὁλόκληρη τὴ γή μας.

Ἄς γίνει ὅλων μας μέλημα ἡ πραγματοποίησις τοῦ ΤΑΜΑΤΟς ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΛΙΓΕΝΝΕΣΙΑΣ.

Ἄς σταματήσουν νὰ μᾶς ἐμποδίζουν οἱ καθ΄ἁρμόδιοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία.

Ἐπαναλαμβάνομε ὅτι δὲν ζητοῦμε τίποτε ἄλλο, ἀπὸ τὸ νὰ εὐλογῇ ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ διευκολύνῃ ἡ Πολιτεία.

Καὶ νὰ παραχωρηθῇ μία κατάλληλη τοποθεσία στὴν πρωτεύουσα μας.

Ὅμως, ἐνῷ ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ) ἀνέθεσε τὸ 2011 εἰς τὸν τότε συνοδικὸν Σεβασμιώτατον Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. κ. Σεραφείμ, ἄνδρα ἐμβριθέστατον περὶ τὰ θεολογικὰ καὶ νομικά, τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Τάματοςτοῦ  Ἔθνους καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς ἀπεφάνθη διὰ τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 621/26.5.2011 ἐγγράφου του πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ, ὅτι δύναται τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὡς νομικὸν πρόσωπον ἰδιωτικοῦ δικαίου, νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐν τούτοις εἰς τὴν συνοδικὴν ἐπιτροπὴ διὰ τὴν σύνταξιν τοῦ τόμου διὰ τὴν ἐθνική μας παλιγγενεσία, ὅπου παρευρέθησαν καὶ καθηγητὲς καὶ καθηγήτριες ὡς μέλη τῆς ἐν λόγῳ ἐπιτροπῆς καὶ ἔφριξαν μὲ τὴν ἀνοίκειον συμπεριφορὰ τοῦ Μακαριωτάτου μας κ. κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β’, ὁ ὁποῖος ἠγνόησε καὶ ἀγνοεῖ τὴν ἐμπεριεστατωμένην ἔκθεσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου, τότε Συνοδικοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ εἰρωνεύετο ἐξευτελιστικῶς πρὸς τὰ πρόσωπά μας καὶ ἀπαιτοῦσε διαθήκη(!!!!!) ὡς εἰς σχετικὸν video φαίνεται (https://www.youtube.com/watch?v=BlHs-MA-Wos).

Ἀπευθυνθήκαμε καὶ ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους τοὺς ἁρμοδίους.

Ἄλλοι ἀδιαφοροῦν.

Ἄλλοι δίνουν ὑποσχέσεις καὶ μετὰ τὶς λησμονοῦν.

Διαβάζω ἐπὶ λέξει τὶ μᾶς ἔγραψε σὲ ἐπιστολή του ὁ τότε ὑποψήφιος καὶ νῦν Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Κων/νος Μπακογιάννης τὴν 17.5.2019 καὶ ὥρα 16.39:

«Το Πεδίο του Άρεως από την αρχική του διαμόρφωση τιμά διαχρονικά τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι ο Σύνδεσμος ,,Αθήνα ψηλά,, επιθυμεί να καταστήσει το Πάρκο σημείο αναφοράς της επετείου για τη συμπλήρωση 200 ετών από το 1821».

Τώρα ὅμως δὲν βγαίνει οὔτε στὸ τηλέφωνο!!!…

Ἐφέτος δὲν θὰ κάvωμε τὴν καθιερωμένη λιτανεία εἰς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ τὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Μουσεῖο.

Διότι οἱ τεχνικοὶ συνεχίζουν νὰ ταλαιπωροῦν τὸ ἔργο καὶ ἐμᾶς καὶ ἔχουν κατασκευάσει ἐκεῖ μία Πλατεία γεμάτη παγίδες θανατηφόρων ἀτυχημάτων, ὅπου πέρισυ ἐγὼ ὁ ἴδιος ἔπεσα καὶ ἐσώθηκα ἀπὸ θαῦμα.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία εἶσθε ὅλοι προσκεκλημένοι γιὰ καφέ.

Θὰ ἀκολουθήσουν οἱ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ποὺ ἐργάζονται ἀόκνως καὶ ἀνιδιοτελῶς διὰ τὸ ΤΑΜΑ τῶν ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21.

Ἄν καὶ κάποιος σοφὸς φίλος πρότεινε νὰ καθιερώσωμε τὸν θεσμὸ τῶν ΑΝΤΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ, δηλαδὴ διὰ αὐτοὺς ποὺ ἐμποδίζουν τὸ Τάμα (καὶ δυστυχῶς δὲν εἶναι λίγοι), μήπως ἔλθουν εἰς ἑαυτὸν καὶ γίνει ὁ κόσμος καλύτερος.

ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ 

Μετὰ  τὶς βραβεύσεις θὰ ἀκολουθήςσῃ κοινὴ τράπεζα γιὰ ὅλους καὶ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.

Παρακαλοῦμε ὅλοι νὰ συνεχίσωμε νὰ τηροῦμε τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Β1. ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΟΙ ΣΕΒΑΣΜ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Κ.Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 3.10.20 ΑΡΟΑΝΙΑ

 1. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΝΑΤΕ .
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ
  ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΔΑ
  ΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΜΕΘΑ.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΟΚΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
  του κυριου ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ και της κυριας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
  και των ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ τους .
  ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΟΨΥΧΩΣ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΕΥΟΔΩΘΟΥΝ
  Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ .
  ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ
  ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *