ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΣ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

12.8.2011

Παρ’ὅλον ποὺ ἡ δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας ἔχει ὡς κύριον καὶ πρωταρχικὸ σκοπὸ ν παιν τ καλ καὶ νὰ στηλιτεύῃ τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως, ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται, χωρὶς νὰ λασπολογῶμε – νὰ μὴ γινώμεθα ἐκπωματιστῆρες, ἐφαρμόζοντες τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χριστοστόμου: «τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα, ταῦτα καὶ ἐλέγχομε», ἐν τούτοις, γγίζοντες τ «Πάσχα το καλοκαιριο»τν Κοίμησιν τς Θεοτόκου, ἀφήνομε πρὸς στιγμὴν εἰς τὴν ἄκρη τὶς σφενδόνες καὶ λαμβάνοντες καὶ μεῖς τὴν φλογέρα, μαζὶ μ τν γιον Νεκτάριον, ὑμνοῦμε, δοξολογοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τὴν μεγίστη μεσίτρια, τν ειπάρθενον Μαρία, νὰ μεσιτεύσῃ εἰς τὸν υἱό της καὶ Θεὸν ὑμῶν ἵνα ρύσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς κατήντησαν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις μὲ τὴν συστηματικὴ πολεμικὴ ἐναντίον τῶν αἰωνίων ἀνεκτίμητων πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, δηλαδὴ Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια.

Ἐπαναλαμβάνομε, ὅτι ἡ κυριαρχοῦσα καὶ ἐπιδεινωμένη οκονομικ κρίσις εἶναι ἀπόρροια τς θικς κρίσεως, γιὰ τὴν ὁποία δεκαετίες ὁλόκληρες ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, δυστυχῶς, δὲν ἀντιδροῦσε. Διότι τὸν ἐκμαύλισαν μὲ τὰ «χαζοκούτια» καὶ λοιπὰ μέσα σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε αὐτὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία δὲν ἐλάτρευε τὴν Ἁγία Τριάδα ἀλλὰ τὴν ἑτέρα τριάδα: «γαστέρα, ὑπογάστριο καὶ φιλαυτία-φιλοτομαρισμό» καὶ ὅλα τὰ ἄλλα «στάχτη, μπαρούτι νὰ γίνουν».

Τώρα, μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, ἄρχισαν πάρα πολλοὶ νὰ διαμαρτύρωνται γιὰ τὴν στέρησιν τῆς ὕλης.

Μακάρι, μυριάκις εθε, Μεγαλόχαρη κα φιλεύσπλαχνος

υός της ν μς φωτίσουν ν νανήψουμε,

ν πιστρέψουμε ες τς ρίζες μας κα ν ναγεννηθομε

πνευματικ κα ν λθ τ λεος το Θεο, ν

μς λυτρώσ, διαφορετικ «ζήτω πο καήκαμε»…

Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα ἄχραντε Θεοτόκε   *

Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε

Παρθένε μητηρ ἄνασσα πανένδροσε τὲ πόκε (Χαῖρε…)

Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν ἀκτίνων λαμπροτέρα (Χαῖρε…)

Χαρὰ παρθενικῶν χορῶν, ἀγγέλων ὑπερτέρα (Χαῖρε…)

Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν, φωτὸς καθαρωτέρα (Χαῖρε…)

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν πασῶν ἁγιωτέρα (Χαῖρε…)

Μαρία ἀειπάρθενε κόσμου παντὸς Κυρία,

Ἄχραντε νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία.

Μαρία νύμφη ἄνασσα χαρᾶς ἡμῶν αἰτία,

Κόρη σεμνὴ Βασίλισσα, Μήτηρ Ὑπεραγία.

Τιμιωτέρα Χερουβείμ, ὑπερενδοξοτέρα,

τῶν ἀσωμάτων Σεραφείμ, τῶν θρόνων ὑπερτέρα.

Χαῖρε τὸἄσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος ἀγγέλων

Χαῖρε ὠδὴ τῶν Σεραφείμ, χαρὰ τῶν ἀρχαγγέλων.

Χαῖρε εἰρήνη καὶ χαρά, λιμὴν τῆς σωτηρίας

Παστὰς τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας.

Χαῖρε παράδεισε τρυφῆς ζωῆς τε αἰωνίας

Χαῖρε τὸ ξύλον τῆς Ζωῆς, πηγὴἀθανασίας.

Σὲ ἱκετεύω Δέσποινα, Σὲ νῦν ἐπικαλοῦμαι.

Σὲ δυσωπῶ Παντάνασσα Σήν χάριν ἐξαιτοῦμαι.

Κόρη σεμνὴ καὶἄσπιλε, Δέσποινα Παναγία,

Θερμῶς ἐπικαλοῦμαι, Σέ, Ναὲἡγιασμένε.

Ἀντιλαβοῦ μου, ρῦσαι με ἀπὸ τοῦ πολεμίου

Καὶ κληρονόμον δεῖξον με ζωῆς τῆς αἰωνίου.


χει γραφ π τν γιο Νεκτάριον

κα χει μελοποιηθ π τος μοναχος το γίου ρους

τς . Μονς ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Β’ δ χος Α’

(χει δημοσιευθ ες τ τεχος 34, σελίδα 29  

το Περιοδικο μας Φωτειν Γραμμή).

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
(
μοναδικς Νας τς φηλίου, που κυριαρχον ο Νεομάρτυρες).
ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ.

ΚΑΛΗ    ΠΑΝΑΓΙΑ !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *