Βασίλειος Κέκης (+ 6.12.2022) Μεγάλος Ευσυνείδητος Επιστήμων και Άνθρωπος 10.12.2022

αναρτήθηκε σε: Νεκρολογία | 0

Μὲ ἀνείπωτη θλίψιν ἀνακοινώνομε τὴν κοίμησιν τοῦ μεγάλου εὐσυνεδήτου ἐπιστήμονος καὶ Ἀνθρώπου , Καθηγητοῦ τῆς Χειρουργικῆς ἀειμνήστου Βασιλείου Κέκη εἰς ἡλικία 94 ἐτῶν.

 

Σπουδαῖος ἐπιστήμων, μεγάλος ἀνθρωπιστής, ἱστορικὸς ἐρευνητὴς καὶ πολυγραφότατος συγγραφεύς, μὲ καταγωγὴ ἐκ τοῦ πατρὸς τὴν ἡρωϊκὴ νῆσον τῶν Σπετσῶν καὶ ἐκ τῆς μητρὸς τὴν Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολιν, τὴν ὁποίαν ὕμνησε πολλαπλῶς.

 

Πρὸ κάθε ἐγχειρήσεως προσηύχετο εἰς τὸν Ἅγιον Βασίλειον, μία μεγάλη εἰκόνα τοῦ ὁποίου ἦταν ἐπάνω ἀπὸ τὸ γραφεῖο του.

 

 

 

Πάντοτε μὲ τὸ χαμόγελο καὶ τὴν θετικὴ συμβουλὴ του παρηγοροῦσε καὶ ἐθεράπευε χιλιάδες ἀσθενεῖς.

 

 

Φίλος καὶ συμπαραστάστης τῶν φορέων μας

 

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

τοῦ Περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή»

 

παρέλαβε τὸ ἔτος 2015 τὴν τιμητικὴν διάκρισιν

εἰς τὴν πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ὅπου προσήρχετο πολλὲς φορὲς προσκυνητής (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ).

 

ἴδ. καὶ video   https://youtu.be/f3wKDVSgQy4

 

Τὸν ἀείμνηστον Καθηγητὴν ἐγνωρίσαμε πρὸ σαράντα δύο (42) ἐτῶν, ὅταν ἐπισκεπτόμεθα τὸ Νοσοκομεῖο τῶν Ἱερέων εἰς τὰ Ἄνω Πατήσια, ὅπου ἐνοσηλεύετο ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ὕδρας κυρὸς Ἱερόθεος, κτυπημένος ἀπὸ ἐνέδρα ὑποκόσμου ποὺ ἐπεδίωκαν νὰ κατασκευάσουν κέντρο γυμνισμοῦ εἰς τὸ Σαλάντι Ἐρμιονίδος (Ἀργολίδα) καὶ ὁ κυρὸς Ἱερόθεος ἐναντιώνετο σθεναρῶς. Μὲ τὸν ἀείμνηστο Ἱερόθεον μᾶς συνέδεσε ἀπὸ τότε θερμὴ φιλία, διότι τὸν ἐβοηθήσαμε μὲ τὶς γνώσεις τῆς γερμανικῆς γλώσσης καὶ δυναμικὲς ἐπεμβάσεις νὰ ἀπομακρύνῃ τοὺς γερμανοὺς γυμνιστάς. Αὐτὸ ὅμως μᾶς κόστισε τεράστιες δικαστικὲς διώξεις καὶ ἀπειλὲς εἰς τὴν σωματική μας ἀκεραιότητα (ἴδ. «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 38, Μάρτιος 2009).

 

Τελευταία συνάντησίς μας, καὶ ὅπως μᾶς ἐνημέρωσε ἡ ἀγαπητὴ σὐζυγος τοῦ ἀειμνήστου κα Ἀσημίνα Κέκη, πολὺ εὐχάριστη καὶ γιὰ τὸν ἀείμνηστον Καθηγητήν μας Βασίλειον, ὑπῆρξε εἰς τὴν φιλόξενη Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ τὴν 5.9.2022 κατὰ τὴν παρουσίασιν τοῦ πονήματος τοῦ Καθηγητοῦ Νικολάου Κλέντου «ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΜΑΪΟΥ

ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ».

 

Εἰς τὴ σύζυγον αὐτοῦ κα Ἀσημίνα καὶ τὰ τέκνα του – λαμπροὺς ἐπιστήμονες καὶ τοὺς ἐγγόνους του τὰ θερμά μας συλλυπητήρια.

Ἡ ταφὴ ἔλαβε χώρα εἰς τὴν Νέα Φιγαλεία Νομοῦ Ἠλείας.

 

Ἀντὶ στεφάνου, εἰς μνήμην του, ἀπεφάσισε τὸ Δ.Σ. νὰ ἀπευθύνῃ  ἔκκλησιν νὰ προσευχώμεθα θερμῶς ὄχι μόνον νὰ ἐπιβιώσῃ ὁ συμπαθέστατος ἀλλὰ λίαν παραβατικὸς Ἀθίγγανος Κωνσταντῖνος Φ. ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι ὑγιὴς καὶ νὰ ἀγωνίζεται καὶ αὐτὸς μὲ ὅλους τοὺς ἀθιγγάνους διὰ τὴν κοινωνικὴ ἐνσωμάτωσίν των.

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *