Αντώνιος  Αντωνίου Ένας Μεγάλος Φιλάνθρωπος και Πατριώτης (+23.5.23) Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Νεκρολογία, Προσωπικότητες | 0

 

24.5.2023

Μετὰ βαθυτάτης λύπης μας ἀνακοινώνομε ὅτι ἐχθὲς 23.5.2023 μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐγενόμεθα ἀποδέκτες ἑνὸς λίαν δυσαρέστου νέου:  

 

«Σας ενημερώνω ότι σήμερα το βράδυ εκοιμήθη εν Κυρίω ο Αντώνης Αντωνίου πλήρης ημερών.
Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 25/5, στις 11πμ, από τον Ι. Ναό Αγίας Τριάδος Αργυρουπόλεως.»  Χ. Δουληγέρης

 

Πολλοὶ θὰ ἔχουν πολλὰ νὰ εἴπουν διὰ τὴν προσωπικότητά του.

 

Ἐμεῖς ποὺ τὸν ἐβίωσαμε ἐδῶ καὶ 50 ἔτη, θὰ τὸν μνημονεύσωμε ἐν συντομίᾳ ὡς ΜΕΓΑΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΝ καὶ ΦΙΛΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

 

Ἡ συνημμένη ἀπὸ 9.6.1996 ἐπιστολή του μαρτυρεῖ τὶς σχέσεις αὐτές, ὅπως καὶ ἡ κοίμησίς του εἰς τὴν χρονικὴν περίοδον τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου.

 

Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπὸ 29.9.2022 συνημμένη ἀπάντησίς του μαρτυρεῖ τὴν ἀγωνία του διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγεγνεσίας.

 

 

Ὁ ἀείμνηστος Ἀντώνιος Ἀντωνίου ἀξίζει πάλι νὰ βραβευθῇ ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον. Ἐπὶ ὅλων αὐτῶν θὰ ἐπανέλθωμε.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

 

 

1)  «ΜΙΑ ΝΩΠΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»

 

9 Ἰουνίου 1996

Πρός Κον Ἰωάννην Ἀναγνωστόπουλον

 ὁδ. Ἀπόλλωνος 23Β, 105 57 Ἀθήναι

 

Ἀγαπητέ μου Κύριε Ἀναγνωστόπουλε,

Ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς ἐκφράσω τὰ θερμά μου συγχαρητήρια γιὰ τὸ πολισχιδὲς Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ καὶ Ἐθνικὸ ἔργο σας.

Εὔχομαι ὁ Παντεπόπτης Κύριος νὰ σᾶς χαρίζῃ ὑγεία, θάρρος, πίστη καὶ δύναμη νὰ συνεχίζετε τὴν ὡραία προσπάθειά σας, μὲ πολύτιμο συνεργάτη τὴν ἱκανὴ καὶ ἄξια Σύζυγό σας.

 Ἀπό τηλεφωνική μας ἐπικοινωνία μοῦ εἴπατε ὅτι ὁ Ἅγιος Παῦλος κατήγετο ἀπό Ἀροανεία Καλαβρύτων ἤ Σοπωτό;

Δέν θά ἔδιδα ἰδιαιτέραν σημασίαν ἄν δέν εἶχα προσωπική ἐμπειρία γιά τόν Ἅγιο Παῦλο τοῦ ὅποιου ἤ Εἰκόνα ἐυρίσκεται στό ἀριστερό κλίτος, πρός τό Τέμπλον, τοῦ Ίεροῦ Ναοῦ τῆς «Καπνικαρέας».

Μιά κυρία ὀνόματι Χριστίνα, πού ἔμενε στήν Ἡλιούπολι, ὁδ. Ζηνοδότου ἀριθ. 4 (πάροδος τότε τῆς Λεωφ. Βασ. Φρειδερίκης, σήμερα «17 Νοέμβρη»: περιφερειακοῦ Κατεχάκη – Ἁλίμου), σέ ἰδιόκτητο παληό σπίτι μέ μεγάλο οἰκόπεδο, εἶχε εἰπεῖ εἰς τόν Εὐρυβιάδη Δημ. Μαριέτη, πώς εἶδε  στόν ὕπνο της ἕναν Ἅγιο πού τῆς εἶπε ὅτι εἶναι ὅ Άγιος Παῦλος καί ὅτι  ἤ Εἰκόνα του εὑρίσκεται  εἰς τό ὡς ἄνω σημεῖο τοῦ Ί.Ν. τῆς «Καπνικαρέας».

Ὅ “Ἅγιος στόν ῦπνο αὐτῆς τῆς κυρίας τῆς εἶπε: «Χριστίνα νά πῆς στόν Εὐρυβιάδη Μαριέτη νά πάη στήν “Καπνικαρέα”, νά μέ ἐύρη. Είμαι ὅ Ἅγιος Παῦλος. Νά μοῦ ἀνάψη κερί καί νά μοῦ εἰπῆ  τί θέλει γιά τήν Μανόν, καί θά τό κάνω».

Ὅ Μαριέτης καί ἤ Χριστίνα ἦσαν γείτονες μας. Αὐτοί ἔμεναν Ζηνοδότου 4 καί ἐγώ μέ τήν οἰκογένειά μου ἔμενα σχεδόν ἀπέναντι, Ζηνοδότου 5. Ἤ διαμονή μου ἐκεῖ ἦτο ἀπό  Ἀπρίλιο 1955, ἕως Ἰούνιο 1993. Ἰδιόκτητη οἰκοδομή.

Ὅ Εὐρυβιάδης Μαριέτης ἦτο ὅ «παπποῦς» τῶν θυγατέρων μου, πού ἦσαν μικρές μαθήτριες τότε, ἤ μία πρῶτες τάξεις Γυμνασίου καί ἤ ἄλλη Α’ Δημοτικοῦ. Τώρα εἶναι Καθηγήτριες: ἤ μεγάλη στό ’Αρσάκειο Ψυχικοῦ, Εἰρήνη Ἀντωνίου, συζ. Κλεάνθους Ἰσραηλίδη, καί ἤ μικρότερη Καθηγήτρια στό Πανεπ/μιο τοῦ Miami «University of Miami», Florida U.S.A., Βασιλική Ἀντωνίου, συζ. Χρήστου Δουληγέρη.

Τόν ἐλέγαμε «παπποῦ» τόν Μαριέτη, διότι ἐπί πολλά χρόνια ἀπό τό πρωΐ ὥς τό βράδυ ἦτο στό σπίτι μας, καί σχεδόν ἔτρωγε πάντοτε μαζί μας, τουλάχιστον ἐπί δύο δεκαετίες (ἄνω τῶν 20 χρόνων φιλία), ὥσπου τόν ἐκηδεύσαμε πρό 10ετίας καί πλέον. Τό τηλέφωνό του, πού μέχρι σήμερα εἶναι στόν Τηλεφων. Κατάλογο Ἀθηνῶν ὥς Μαριέτης Ἐρυβιάδης 9929629, εἶχε μεταφερθῆ ἀργότερα στό σπίτι μας, στήν Ζηνοδότου  5 καί τό μεταφέραμε ἐν συνεχεία στήν ὁδ. Μιλήτου 98, Ἀργυρούπολι (πάλι κατοικία μας) ἄν καί εἶναι νεκρός πέραν τῶν 10 ἐτῶν.

Ὁ Εὐρυβιάδης Μαριέτης κατήγετο ἀπό τό Σοχούμ τοῦ Καυκάσου. Ἦτο πολύ πλούσιας οἰκογενείας. Εἶχαν τά Μεταλλεῖα Καυκάσου, τά ὅποια οἱ Μπολσεβίκοι τῆς Ρωσσίας ἅρπαξαν ἀπό τήν οἰκογένεια Μαριέτη καί τά ἐνοικίασαν τότε στήν Ἀμερική ἀντί 20.000.000 δολ. ’Αμύθητο ποσό.

Αὐτός ὅ «παπποῦς» εἶχε τελειώσει τήν Ροβέρτιο Σχολή τῆς Κῶν/ λεως καί ἐκτός τῆς μεγάλης του  πνευματικῆς καταρτίσεως, ἐγνώριζε άπταιστα σάν μητρικές του γλῶσσες τίς: ρωσσική, γαλλική, ἀγγλική, τουρκική, γερμανική καί φυσικά τήν ἑλληνική. Φυσικά ὅλες τέλεια. Εἶχε σπουδάσει καί στό Παρίσι. Τήν Ἑλληνική καί τήν Παγκόσμια Ιστορία τάς ἐγνώριζε σχεδόν ἀπό στήθους. Δέν εἶχε ὅμως σχεδόν καθόλου ἀσχοληθεῖ μέ τήν Πίστι καί τήν Θρησκεία.

Ἦτο ἀδελφός τῆς Σοφίας Δημητριάδου, συζύγου τοῦ γλύπτου Δημητριάδου πού εἶχε φτιάξει τό γλυπτό ἄγαλμα τοῦ «Δισκοβόλου», πού στέκεται ἀπέναντι ἀπό τό καλλιμάρμαρο Στάδιο τῶν Ἀθηνῶν (μεταξύ πολλῶν ἄλλων ἔργων του).

Ὁ Ἅγιος Παῦλος λοιπόν (ὅ νεομάρτυς) εἶπε στήν Χριστίνα νά εἰπῆ στόν Εὐρυβιάδη Μαριέτη, αὐτόν πού γνώριζε πολλά, ἄλλα τίποτε σχεδόν γιά Θρησκεία καί Ἁγίους, νά πάη στήν Καπνικαρέα νά ρωτήση νά τοῦ δείξουν ποῦ εἶναι (ἤ εἰκόνα του) καί νά τοῦ ζητήση ὅ,τι θέλει.

Ὁ Εὐρ. Μαριέτης, πολύ καλοκάγαθος, ἐξεπλήρωσε σάν μικρό παιδάκι τήν ἐπιθυμία του Ἁγίου. Ὁ Εὐρ. Μαριέτης καί ἤ ἀδελφή του Σοφία (Σόνια) εἶχαν στό σπίτι τους σχεδόν σάν οἰκότροφο μία χήρα ἀπό τήν Γαλλία, ἤ ὅποια εἶχε μία θυγατέρα, τήν Μανόν. Ἤ Μανόν, γύρω στά εἴκοσι χρόνια της, ἦτο ἀσθενής ἀπό φυματίωση. Δέν υπήρχαν τότε ἀντιβιωτικά καί ἤ φυματίωση εθέριζε κόσμο. Παρά τίς προσπάθειες καί τά ἔξοδά τους σέ γιατρούς ἤ Μανόν ἔσβηνε. Ἔφθασε καί στά πρόθυρα τοῦ θανάτου. Τήν περιμέναμε ἀπό ὥρα σέ ὥρα νά φτερουγίσει ἤ ψυχούλα της στόν Οὐρανό, στήν αἰώνια ζωή.

Ὁ Μαριέτης, φύσει ἀγαθός καί καλός καί πονετικός, ἐθλίβετο γιά τόν ἐπικείμενο χαμό τῆς Μανόν. Στήν ἄφατή του αὐτή θλῖψι, παρουσιάσθηκε στήν Χριστίνα ὅ Ἅγιος Παῦλος καί τῆς εἶπε νά πάη ὅ μαριέτης νά τόν εὕρη καί ὅ,τί τοῦ ζητήση θά τό κάνη, ἀρκεῖ νά εἰπῆ στήν Εἰκόνα του, ὅτι ἔρχεται ἐκ μέρους τῆς Χριστίνας.

Πῆγε ὁ Μαριέτης στήν Καπνικαρέα, ἔψαξε, ρώτησε καί ηὗρε στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ Ναοῦ, πρός τό τέμπλον καί δεξιά, σέ σκοτεινό σχεδόν σημεῖο, τήν Εἰκόνα του Ἁγ. Παύλου. Μέ κεριά προσπάθησε νά δή ἄν ἦτο ὅ Ἁπ. Παῦλος. Δέν ἦτο. Ἄναψε τά κεριά του καί εἶπε στήν Εἰκόνα: «Ἐγώ δέν σέ ξέρω ποιός εἶσαι. Ἔρχομαι ἐκ μέρους τῆς Χριστίνας. Σέ παρακαλῶ νά κάνης καλά τήν Μανόν, πού τόσα χρόνια ὑποφέρει καί τώρα πεθαίνει». Καί ἔφυγε γιά τό σπίτι τῆς ἀδελφῆς του Σοφίας (Σόνιας) Δημητριάδου, στήν ὁδό Στησιχόρου, πίσω άπό τά Ἀνάκτορα. Πῆγε καί ηὗρε τήν Μανόν. Ἤ Μανόν σηκώθηκε απύρετη, ἐνῶ πρίν ἔκαιγε ἀπό τόν πυρετό καί ἔγινε τελείως καλά. Αὐτό ἦταν τό θαῦμα τοῦ Ἁγ. Παύλου Καπνικαρέας. Ἤ Μανόν ἀργότερα παντρεύτηκε καί ἔκανε καί παιδάκι.

Ὁ Εὐρυβιάδης Μαριέτης μας ἔλεγε: «Ἐγώ ἔχω τό μεγαλύτερο μέσον. Ξέρω τόν Ἅγιο Παῦλο στήν Καπνικαρέα. Ὅταν θέλετε οτιδήποτε, θά πᾶτε στόν Ἅγιο Παῦλο καί θά τοῦ λέτε: Ἔρχομαι ἀπό τόν Εὐρυβιάδη Μαριέτη, θέλω νά μοῦ κάνης αὐτήν τήν χάρι, καί θά σᾶς τήν κάνη ὁπωσδήποτε».

Κάθε πρώτη τοῦ μηνός, ἑκάστου μηνός, ὅ,τί καιρός κι ἄν ἦτο,  ὁ Μαριέτης πήγαινε καί ἄναβε μιά χούφτα κεριά γιά ὅλους πού ἤθελε νά τούς γίνει κάτι, καί γινότανε. Πήγαινε καί γιά τά παιδιά μου, ὅταν ἔδιδαν ἐξετάσεις στό Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπ/μιο, πιάνο, ξένες γλῶσσες κ.λπ., ἄναβε τά κεριά καί ἔλεγε: «Ἅγιε Παῦλε φώτισε τήν Εἰ ρήνη, (ἤ τήν Βασιλική), νά γράψη καλά, γιά ἄριστα, γιατί εἶναι καλά παιδιά, νά μήν στενοχωρηθοῦν». Καί βέβαια πάντα τά παιδιά έπαιρναν ἄριστα!

Βεβαίως καί ἐγώ καί ἤ οἰκογένειά μου πηγαίναμε, ὄχι βέβαια σέ τακτά χρονικά διαστήματα, στήν Καπνικαρέα καί προσευχόμεθα ιδιαίτερα στόν Ἅγιο Παῦλο, τόν ἄγνωστο γιά μᾶς καί τόν Μαριέτη. Δέν γνωρίζαμε μέχρι τώρα οὔτε καταγωγή του, οὔτε πώς καί ποῦ ἁγίασε, οὔτε βίο του. Γνωρίζαμε μόνο ὅτι αὐτός ὅ Ἅγιος δέν εἶναι ὅ απόστολος των Ἐθνῶν, ἀλλά εἶναι «ὅ θαυματουργός».

Σας εὐχαριστῶ, ἀγαπητέ Κύριε Ἰωάννη Άναγνωστόπουλε, πού μοῦ είπατε, ἔστω καί τηλεφωνικῶς, μερικά σύντομα γιά τή ζωή καί τό μαρτύριο τοῦ «Νεομάρτυρος», ὅπως μοῦ τόν ὀνομάσατε, καί πού αυτός ὅ Ἅγιος Παῦλος τῆς Καπνικαρέας, ὅπως μοῦ είπατε, ἔζησε στό πατρικό σας σπίτι στήν Άροανία Καλαβρύτων.

Ἔχετε ἰδιαιτέραν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, καί ὅ Ἅγιος Παῦλος νά είναι πάντοτε στό πλευρό σας καί σᾶςστηρίζη, νά σᾶς ἐνισχύη καί νά σας οδηγή στό καλό.

Μέ πολλή ἐν Χριστῶ ἀγάπη καί ἐκτίμησι

 Ἀντώνιος Ἐύαγγ. Ἀντωνίου

 

τ. Δ/ντής Τραπεζῶν Ἐμπορικῆς και Ἐπενδύσεων, μέλος τῆς Διοικήσεως τῆς Έμπορ. Τραπέζης καί Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ένώσεως Φίλων Πολυτέκνων.

Μιλήτου 98, 164 51 Άργυρούπολις.

 

 

 

2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΑΠΑΝΤΗΣΗ 29-9-2023

 

Θέμα: Re: Fwd: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ -ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΣ 10.10.22 ΩΡΑ 18.00 ΜΟΥΣΩΝ 14 ΨΥΧΙΚΟ
Ημερομηνία: Thu, 29 Sep 2022 17:33:52 +0300
Από: Christos Douligeris <cdoulig@unipi.gr>
Προς: fot_gram@otenet.gr

 

 Κε πρόεδρε, εκ μέρους του κ. Α. Αντωνίου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Λόγω γήρατος ο κ. Αντωνίου δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα.

Αν χρειάζεται κάποια εξουσιοδότηση για να υπάρχει απαρτία, μην διστάσετε να μάς το πείτε.

 

Με εκτίμηση

Χρήστος Δουληγέρης

γαμβρός κ. Α. Αντωνίου

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *