Αείμνηστος Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος Ένας Θερμότατος και Επιφανής Φίλος του Τάματος των Ηρώων του 1821 (+2.6.2023) 6.6.2023

αναρτήθηκε σε: Νεκρολογία | 0

 

Μᾶς ἐλύπησε σφόδρα ἡ εἰς κύριον ἀποδημία τοῦ  ἐπιτίμου Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικoῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (ΑΓΕΕΘΑ) ἀειμνήστου Στρατηγοῦ Μιχαὴλ Κωσταράκου (Φεβρουάριος 1956 – 2 Ἰουνίου 2023), ἐν ἀποστρατείᾳ Στρατηγοῦ τοῦ Πυροβολικοῦ, ὁ ὁποῖος, εἰς τὴν μακρὰν ἐπιτυχῆ πορεία του εἰς τὶς Ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις, μὲ πλῆθος Μεταλλίων – Παρασήμων – Διαμνημονεύσεων, μεταξὺ ἄλλων ἐσχάτως ὑπηρέτησε καὶ εἰς τὶς Βρυξέλλες ὡς Πρόεδρος τῆς Στρατιωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (ἴδ.https://geetha.mil.gr/diatelesantes-archigoi/stratigos-michail-kostarakos/),  !!!!

 

Τὸ Ἔθνος ἀπώλεσε ἕνα σπουδαῖο παράγοντα ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς ἕνα πολὺ μεγάλο φίλο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἐν γένει ὅλων τῶν φορέων μας  διὰ κοινωνικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα.

Εἴχαμε ἀποκτήσει μεγίστην ἀλληεκτίμησιν καὶ φιλίαν.

Εἰς αἰώνιον μνημόσυνον αὐτοῦ δημοσιεύομε τὴν ἀπὸ 23.11.2015 ἐπιστολή του (δημοσιευθεῖσα εἰς τὸ Περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος 65 σελ. 95), ὅπου μᾶς τιμᾶ ἡ ἐκτίμησις του πρὸς τοὺς φορεῖς μας καὶ τὶς δραστηριότητές μας, ἀλλὰ καὶ ἡ πολὺ μεγάλη οἰκειότητα μεταξύ μας.

Τοιουτοτρόπως ὑπῆρχε ἄνεσις καὶ συνεσφίγγοντο οἱ σχέσεις ὅλο καὶ περισσότερον.

Όἱ φορεῖς μας:

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους &

Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

ἀντὶ στεφάνων, θὰ ἀγωνίζωνται ἕως ἐσχάτων – μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς καὶ ρανίδος τοῦ αἵματός μας νὰ ἀποστέλλωνται ἐμπορευματοκιβώτια τῶν 40 κυβικῶν ποδῶν (container) εἰς τὶς Ὀρθόδοξες Ἱεραποστολὲς τῆς Ἀφρικῆς!!!!!!!!

 

Ὅμως, ἐπειδὴ ὁ Θεάνθρωπός μας Χριστὸς μᾶς διευκρινίζει:

ὅτι ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθρούς μας ὀφείλομε νά «ψωμίζωμε», διὰ νὰ μὴ  συσσωρεύσουν ἄνθρακες, «οἱ ὁποῖοι θὰ τοὺς κατακαύσουν ἐν ἐκείνῃ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως»,

θὰ συνεχίζωμε νὰ βοηθοῦμε ὑλικῶς καὶ πνευματικῶς ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ μὴ Ὀρθοδόξους ἀδελφοὺς καὶ φίλους μας.

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε νὰ ἑνώσωμε τὶς δυνάμεις μας διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Αὐτοῦ Μητρὸς καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἡ ὁποία ὡσαύτως μᾶς προστατεύει καὶ μᾶς ἐλεεῖ, ὥστε νὰ ἐνδυναμώνωμε τὸ Ἔθνος μας καὶ τὸ ἔργον μας.

Ὁ θερισμὸς εἶναι ἀπέραντος, οἱ ἰδανικοὶ ἐργάτες ὅμως ἐλάχιστοι.

Τὰ θερμά μας συλλυπητήρια εἰς τοὺς οἰκείους του.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.     ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *