Φωτεινή Γραμμή Ο Άγιος Βαλεντίνος Άγιος Και όχι Αντικείμενο Εμπορικής Εκμεταλλεύσεως -18.2.2

αναρτήθηκε σε: Κοινωνικά | 1

Φρίττουμε μὲ τὰ συνεχιζόμενα τραγελαφικὰ γεγονότα τῶν ἡμερῶν.
Τὶ νὰ πρωτοκρίνῃς καὶ τὶ νὰ πρωτοσχολιάσῃς!!!
Καὶ κοντὰ στὰ ἄλλα μᾶς ἐπαναπροώθησαν οἱ διακατεχόμενοι ἀπὸ τὴν μητρομανία καὶ ἀκόρεστη ἀπόλαυση τοῦ ὑπογαστρίου καὶ τήν «γιορτή» τοῦ Ἁγ. Βαλεντίνου.
Εὐτελίζουν ἕνα ἅγιο ἀποδίδοντας εἰς αὐτὸν ταπεινότατες καὶ ἐμετικὲς ἰδιότητες.

Σοβαρότατοι ἱστοριοδίφες ἔχουν ἐντρυφήσει καὶ ἔχουν ἀναλύσει τὸν βίον τοῦ Ἁγίου.
Ὅμως τὶ νὰ ἀναμένῃ κανεὶς ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ μέχρι καὶ τὴν Ὑπεραγία καὶ Ἀειπάρθενον Θεοτόκον εὑρίσκουν τὰ βρώμικα αὐτὰ σκουλίκια παραμονὲς μεγάλων θρησκευτικῶν ἑορτῶν νὰ τὴν παρουσιάζουν σαν μία κοινὴ γυναῖκα ποὺ συνευρίσκετο μὲ τὸν κάθε στρατιώτη!!!
Ἀλλὰ ἡ μέγιστη βλασφημία δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ γράφουν αὐτοὶ οἱ, οὕτως ἤ ἄλλως, ἀμοραλιστές, ἄθρησοι, πνευματικῶς ἀνάπηροι.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι οἱ ὑποτιθέμενοι προασπιστὲς τῆς θρησκείας καὶ τοῦ πνεύματος δὲν ἐνοχλοῦνται καὶ ὄχι μόνον δὲν διαμαρτύρονται ἀλλὰ ἀποβάλλουν σταυρούς, ἐγκόλπια καὶ ὅ,τι ἄλλο μαρτυρεῖ ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξοι κληρικοί, διὰ νά «μὴ σκανδαλίζουν τοὺς τζιχαντίστες» – φεῦ ποῦ καταντήσαμε;;;;;
Ὥς πότε θὰ μᾶς ἀνέχεται ὁ Θεός;
Ἐπ’εὐκαιρίᾳ κάνουμε μία σύντομη άναδρομὴ σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ σχετικά μας ἄρθρα στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.
Ὅσοι φίλοι ἔχουν τὴν εὐχέρεια ἄς τὰ μελετήσουν καὶ ἄς ἐξαγάγουν τὰ δίκαια συμπεράσματά τους. Θὰ γνωρίσουν πολλὰ ποὺ ἐπιμελῶς κρύπτονται μὲ σκοπὸν τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τοῦ Λαοῦ.

Προσπαθοῦμε νὰ τὰ λέμε ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια, ἐφαρμόζοντας τὴν Σοφία Σειράχ:
«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ»
Καὶ τὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν νοῦν ἐχόντων ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων:
«ἡ χεὶρ ἡ ραπίζουσα τὸν βλασφημοῦντα τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἁγιάζει».

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΥΣ 14.2.2018

1.Δυστυχῶς τό « Τάμα τοῦ Ἔθνους » καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν εἴμεθα καταδικασμένοι νὰ ἐπανέλθωμε καὶ νὰ τονίσωμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας ὅτι εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης καὶ ἀσυγχώρητος θρασύτης καὶ ἀναίδεια μερικὰ θρασύτατα γύναια καὶ μερικὰ ἐλεεινότατα «παπαγαλάκια», κρατώντας ἕνα μικροφωνάκι στὸ χέρι νὰ ὑποδαυλίζουν καὶ νὰ προτρέπουν τοὺς πάντας, μικροὺς καὶ μεγάλους, εἰς τὴν λατρεία τοῦ ὑπογαστρίου καὶ νὰ τὸ ἔχουν ὥς κεντρομόλο δύναμι εἰς τὸν βίον τους. Ἐπιμένουν νὰ ἀμαυρώνουν καὶ νὰ βλασφημοῦν καπηλικότατα ἕνα Ἅγιο καὶ μάλιστα Ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ποὺ ἐμαρτύρησε εἰς τὴν Ρώμη τὸ 268 ἢ 269 μ.Χ.

2.Ὅπως γράψαμε εἰς τὶς ἀναρτήσεις μας :
1. ΟΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ «ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ;;;
ΒΑΒΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ! ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ. (6.2.2012)
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-26-22/599-6212-lr-

2. ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΩΣ « ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟ » ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΧΩΜΕΘΑ ΚΑΙ ΦΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ, ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΝΑ ΕΚΜΑΥΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ;;; (11.2.2013)
https://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=712:11213———-lr-&catid=29:2009-07-31-01-42-16

3. ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/918-11215—- (11.2.15)

ἀλλὰ καὶ στὸ περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμή » τεῦχος 50
( Ἰανουάριος,Φεβρουάριος, Μάρτιος 2012) (σελ.27-33) :
«Λίαν ἐπίκαιρον: Ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος = Πορνοβοσκός;;»

ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος, πέραν τῶν ἐντατικότατων πνευματικῶν του δραστηριοτήτων, ἐφήρμοζε καὶ τὸ Παύλειον:
« ἀλλ᾽ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι….» ( Α’ Κορίνθ. θ, 27).

3. Καλλιεργοῦσε λοιπὸν καὶ ἕνα χωράφι του, γιὰ νὰ δαμάζῃ τὸ σῶμα του καὶ νὰ μὴ εἶναι ἀχαλίνωτο πρὸς τὴν ἐφάμαρτο ἡδονὴ καὶ ἔκανε καὶ μὲ τὰ ὀπωροκηπευτικό του ἐλεημοσύνες.

4. Ἕνα ἀνδρόγυνο, ὅταμ περνοῦσε μπροστὰ στὸ χωράφι του, διαπληκτιζόταν, ὁ ἕνας κτυποῦσε τὸν ἄλλο καὶ τὸν ἔβριζε.
Ὁ Ἅγιος Βαλεντίνος, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἐπέμβῃ καὶ νὰ τοὺς εἰρηνεύσῃ, τοὺς προσέφερε ἀπὸ ἕνα τριαντάφυλλο καὶ ἐπέτυχε νὰ τοὺς μονοιάσῃ καὶ νὰ τοὺς κάνῃ ἀγαπημένους.

5. Αὐτὸν τὸν πανάξιο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μάρτυρα ἐφεύραν οἱ ἄπληστοι ἔμποροι, ἐν μέσῳ τοῦ καρναβαλιοῦ, γιὰ νὰ τὰ οἰκονομοῦν, νὰ διαδίδουν τὴν αἰσχροτάτη αὐτὴ διαστροφὴ τῆς ἀληθείας, ὅτι εὐλόγησε τὴν κεντρομόλο δύναμη τοὺ ὑπογαστρίου, ὅπως καὶ πολλοὶ Ἀρχιερεῖς, Ἐπίσκοποι καὶ Πατριάρχες καὶ σήμερον υἱοθετοῦν καὶ χαριεντίζονται μεταξὺ αὐτῶν τῶν φαύλων καὶ λάγνων διαστροφέων τῆς ἀληθείας.

6. Βέβαια καὶ ὁ Χριστὸς ἦτο φίλος τῶν πορνῶν, τελωνῶν καὶ ληστῶν. Ὅμως, ὄχι μόνον δὲν τοὺς παραπλανοῦσε μὲ σατανικὰ φιλήματα τοῦ Ἰοῦδα, τῶν Ἰησουητῶν, τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων ὑποκριτῶν, ἀλλὰ ἀπεναντίας μὲ γλυκύτητα καὶ μὲ ἁγνή – ἰδανικὴ ἀγάπη τοὺς ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς τό :
«οὐδεὶς σε κατέκρινεν, οὐδὲ ἐγὼ σὲ κατακρίνω˙ πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε» (Ἰωάν. η, 10 -11).

7.Τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα φρίττει καὶ λυπεῖται θανάσιμα, ὅταν ἀκούει, ὄχι μόνο γιὰ τούς «πορνοβοσκούς», δημοσιογραφίσκους καὶ ἄλλους ἀμοραλιστὲς μεγίστου βεληνεκοῦς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ κυρίως, ὅταν κληρικοὶ τῆς ἀνωτάτης βαθμίδος χαριεντίζονται μὲ πρόστυχα γύναια, τὰ ὁποῖα δὲν τὰ προτρέπουν εἰς μετάνοια, ὅπως ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὰ ἐπαινοῦν καὶ τὰ χειροκροτοῦν, δηλαδὴ τὰ προτρέπουν νὰ συνεχίσουν τὸν κολασμένο βίο τους, μάλιστα ἀκόμη καὶ ἀν ὁμιλοῦν καὶ πράττουν τοιαῦτα ἀνοσιουργήματα, ἐνώπιον ἐνίων δεσποτάδων. Δὲν θέλομε νὰ ἀναφέρωμε ἐπὶ τοῦ παρόντος τὰ ὀνόματα τέτοιων τρισάθλιων κληρικῶν. Ὁ κόσμος – τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα ἐνῷ «τὸ ἔχει τούμπανο», αὐτοί, δυστυχῶς, βαυκαλίζονται ὅτι τὸ «ἔχουν κρυφὸ καμάρι!!!!!…..».
«Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι». (Ρωμ. β, 24).

8. Παρακαλοῦμε τοὺς σεβαστούς, εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου νὰ διαφωτίσουν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ νὰ ἀντιστέκωνται ἐναντίον τοῦ αἰσχροτάτου αὐτοῦ ἐθίμου.
https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1249————14218

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ = «ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ; ; ;

ΒΑΒΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ! ! !
ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Ἐπιτρέψατέ μας νὰ συμπνευματισθῶμε μαζί σας. Λαμβάνοντες ἐρέθισμα ἀπὸ μία ἐπίκαιρη βλάσφημη καὶ ἀντίχριστη διάδοσι, ὅτι δῆθεν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Βαλεντῖνος ἦταν ὁ προστάτης τῶν ἐρωτευμένων…, νὰ σᾶς κάνωμε κατωτέρω κοινωνοὺς τῶν σκέψεών μας περιληπτικῶς.

1. Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἀφελληνίσουν καὶ νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν τοὺς Ἕλληνες, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπικρατήσουν καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐπεστράτευσαν ὅλους τοὺς δαίμονες καὶ παντοιοτρόπως κάνουν τὸ πᾶν νὰ δολοφονοῦν βαναύσως τὴν ἀλήθεια, ἐπιβοηθούμενες ἀπὸ τοὺς ἰδιοτελεῖς καὶ διεστραμμένους ψευδοδιανοούμενους διὰ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ποὺ ἔχουν καταντήσει «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως», διαστροφεῖς τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας, αἰτία ἀποχαυνώσεως καὶ ἐκφυλισμοῦ, ὄχι δὲ μόνον τῆς νεολαίας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῶν γερόντων.

2. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα εἶναι ὅτι ἀπεκάλεσαν μέχρι καὶ τὸν ἔντιμο Γέρο τοῦ Μοριᾶ ὁμοφυλόφιλο, καὶ νὰ διασύρουν καὶ τὴν ἀρίστη ὑστεροφημία τῆς ἡρωίδος Μπουμπουλίνας, διαδίδοντες ὅτι δῆθεν αὐτὴ ἐρωτοτροποῦσε μὲ διαφόρους καὶ ἐδολοφονήθη σὲ κάποιο διαπληκτισμὸ ἀπὸ τὸν δεύτερο σύζυγό της, σὲ πρόγραμμα, τοῦ ὁποίου μάλιστα χορηγὸς εἶναι ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα μὲ ἕνα ἐκατομμύριο (1.000.000) εὐρώ !!

3. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἔχει θεσπίσει τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου ὡς περίοδο αὐτοπερισυλλογῆς καὶ ἀνανήψεως. Γιὰ τοῦτο καλεῖ τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς προτρέπει νὰ προσέλθουν στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν νὰ γυμνασθοῦν καὶ νὰ ἀθλήσουν γιὰ τὴν πνευματική τους ἀναγέννησι. Ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Σατανᾶς, ἀντιθέτως, προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἀποτρέψῃ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν καὶ νὰ ρίξῃ στοὺς ὠκεανοὺς τῆς σήψεως καὶ τῆς διαφθορᾶς, ὄχι μόνο τὸ ρεῦμα τῶν ἀποπροσανατολισθέντων, ἀλλά, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐλαχίστους ἐκλεκτούς. Οἱ νοητὲς «σουπιὲς» θολώνουν τὰ ὕδατα καὶ οἱ ἄνθρωποι χάνουν τὸν προσανατολισμό τους καὶ γινόμεθα φαρισαῖοι-ὑποκριταί, «ἄσωτοι, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι …ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι» (Β’ Τιμόθεος 3,5)…

4. Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἐπανειλημμένως ἔχουμε ἀναπτύξει, οἱ ἄνθρωποι-οἱ λαϊκὲς μάζες καὶ ὁ ὄχλος ἔχουν μία ροπὴ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ κάτι, καλὸ ἤ κακό, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴν καθοδήγησι, ποὺ ἔχουν.

5.Ἀνὰ τὶς χιλιετίες οἱ ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν ὄχλο, νὰ μὴ ἀσχολῆται ἐν γένει μὲ τὴν ἀρετή, (ὁπότε προβληματιζόμενος θὰ ἀπαιτοῦσε τὸ γκρέμισμα τοῦ κακοῦ σὲ ὅλες του τὶς μορφές), ἀλλὰ στὴν πρᾶξι τὸν καθοδηγοῦν νὰ ἀσχολῆται μὲ τὴν φιλαυτία καὶ ἐν γένει τὴν ὕλη, καὶ νὰ ἀποτρέπεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα, μαγνητιζόμενος από «τον ἄρτο καὶ τα θεάματα»

6. Ἰδιαιτέρως ἐφέτος, μὲ τὴν τεράστια κρίσι, ποὺ διαβιοῦμε, λίαν ἔντονη καὶ στὴν Ἀχαϊκὴ πρωτεύουσα, τὴν Πάτρα, ἡ ὁποία μαστίζεται ἐντόνως καὶ ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς ἀλλοφύλους, ὡς λιμήν-κόμβος πρὸς τὴν Δύσι, ἐλπίζουμε, ὅτι θὰ δείξουν οἱ ἁρμόδιοι τὴν δέουσα εὐαισθησία καὶ θὰ εἰποῦν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ.
Τὸ ἴδιο θὰ ἀποδείξῃ κυρίως ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν και πολιτιστικῶν πεποιθήσεων, κάμνων «οἰκονομία» στὴν σπατάλη χρόνου, χρήματος καὶ διαθέσεως καὶ δεικνύων κοινωνικὴ εὐαισθησία καὶ συμπαράστασι γιὰ τοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, πτωχούς ἤ ἀστέγους, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ κάθε ἄποψι.
Ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ βροντοφωνήσωμε ὅλοι μαζὶ πρὸς τοὺς «ἀρχιμασκαράδες» καὶ τυφλὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων «πολιτικάντηδες», ὄχι πλέον περαιτέρω ἠθικὴ σῆψι. Ἀρκετὰ μᾶς ἐκμαυλίσατε μὲ τὰ ἀφθονώτατα θεάματα, προσφέροντές μας μέχρι πρό τινος ὀλίγο ἄρτο γιὰ τὴν ἐπιβίωσι καὶ τώρα σχεδὸν καθόλου.
Ἡ περαιτέρω ἐμμονὴ στὸν μέχρι τώρα τρυφηλό, σπάταλο καὶ ἄσωτο βίο μας ἀποτελεῖ πλέον μία μεγίστη πρόκλησι γιὰ τοὺς βαρύτατα φορολογουμένους καὶ πανταχόθεν καταδιωκομένους Ἕλληνες. Μὴ τοὺς ὠθοῦμε σὲ καθολικὴ ἐξέγερσι.

7. Πέραν τῶν καρναβαλικῶν ἐκμαυλιστικῶν ἐκδηλώσεων, τῆς ποδοσφαίρας (ποδοσφαίρου), ὅπου ὁ ὄχλος ὑφίσταται ὁμαδικὸ παραλήρημα καὶ ἀλληλοσπαράσσονται οἱ διάφορες ὁμάδες, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις (μέσα συγχρόνου διαφθορᾶς), ποὺ ἀποβλακώνουν, ἐκμαυλίζουν καὶ διαφθείρουν τοὺς πάντες, τὰ τελευταῖα ἔτη ἔχουμε καὶ τρομερὲς διαστρεβλώσεις τῆς ἀληθείας, ὡς τὸ κατωτέρω παράδειγμα :

8. Παρουσιάζουν καὶ τὸν Ἕλληνα Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν Ἁγία τὴν 14η Φεβρουαρίου 268 ἤ τὸ 269 μ.Χ. στὴ Ρώμη, ὡς δῆθεν «Ἅγιο τῶν ἐρωτευμένων»!!!!!!!!!

9. Ἡ συνήθεια αὐτή, ἡ ὁποία ἐγένετο ἔθιμο καὶ συρμός (κοινῶς μόδα) καὶ ἐξηπλώθη ἀπὸ τοὺς ἀπλήστους ἐμπόρους, προέρχεται ἀπὸ τὴν παπική-ρωμαιοκαθολικὴ «Ἐκκλησία».

10. Ὡς γνωστὸν μέχρι νὰ ἐπέλθουν τὰ διάφορα σατανικὰ σχίσματα τοῦ 867 καὶ 1054 μὲ τὶς κακοδοξίες καὶ τὶς ἐγκληματικὲς δραστηριότητες τῶν διαφόρων παπῶν, ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ἀνῆκαν στὴ Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Οἱ μετέπειτα πάπες, ὅμως, παρέμειναν ἀμετανόητοι, ὁπότε κατέστησαν μετὰ τὰ σχίσματα αἱρετικοί. Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ δυτικὴ ἀλλὰ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἡ ἄλλη «Ἐκκλησία», ἡ ἐπονομαζομένη ρωμαιοκαθολικὴ εἶναι παπική- καὶ ὄχι «καθολική». Κάκιστα ἔχει παραπληροφορηθῆ ὁ λαὸς νὰ τὴν ὀνομάζῃ «καθολική». . .

11. Σὲ ἄρθρο παλαιότερου τεύχους τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» (τεῦχος 7, Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2001, σελ. 47) ἔχουμε ἀναγράψει τὶς βασικὲς διαφορὲς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς ἄλλες αἱρετικὲς ὁμολογίες, τὶς ὁποῖες ἀναδημοσιεύομεν.

11. Ὁ Ἐθνομάρτυς καὶ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς μᾶς τονίζει, ὅτι ὁ ἐγωισμὸς τοῦ πάπα εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ καὶ ὅτι γιὰ τὸν πολλαπλασιασμὸ τοῦ κακοῦ πρέπει νὰ καταρώμεθα τὸν πάπα, πλὴν ὅμως, δυστυχῶς αὐτὲς οἱ ἀλήθειες παρασιωποῦνται…
Καὶ ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος, ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς μᾶς ἔχει διαφωτίσει: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι παναίρεσις»…

12. Πολλὲς δεκαετίες διαλόγων ἕως σήμερον, ὄχι μόνο δὲν ἔπεισαν οὔτε ἕνα αἱρετικὸ νὰ συνειδητοποιήσῃ καὶ νὰ ἀποκηρύξῃ τὶς ἀντιχριστιανικὲς ἀπόψεις του, ἀλλά, ἀπεναντίας, ἔπεισαν τοὺς ἰδικούς μας ἐκπροσώπους νὰ συμπροσεύχωνται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ ἀποκαλοῦν αὐτοὺς καὶ τὶς Ἐκκλησίας τους «ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές ἐκκλησίες» καὶ νὰ συλλειτουργοῦν μετὰ τῶν αἱρετικῶν. . .

13. Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται νὰ ἀποκτήσωμε ὅλοι μας, εἶναι ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἀγάπη, γιὰ νὰ οἰκοδομοῦμε καὶ νὰ σώζουμε τὶς ψυχές μας καὶ τίς ψυχὲς τῶν συνανθρώπων μας καὶ ὄχι νὰ σκανδαλίζωμε τοὺς εὐλαβεῖς Ὀρθοδόξους …

14. Οἱ ταπεινές μας αὐτὲς σκέψεις εὐελπιστοῦμε νὰ ἔχουν προκαλέσει ἀρκετὰ ἐρεθίσματα, νὰ ἀνανήψωμε καὶ νὰ μὴ δεχώμεθα τὶς «νοητὲς σουπιές, νὰ μᾶς θολώνουν τὰ νερά» καὶ νὰ χάνωμε τὸν προσανατολισμό μας μὲ τὴν διαστροφὴ τῆς ἀληθείας π.χ. ὅτι ὁ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Βαλεντῖνος ἦταν δῆθεν «ἅγιος τοῦ ἔρωτα» καὶ τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, προτρέποντες τοὺς συνανθρώπους μας νὰ ἔχουν ὡς κεντρομόλο δύναμι τὸ ὑπογάστριο καὶ ὡς αὐτοσκοπὸ τῆς ζωῆς τους τὸν πανσεξουαλισμό !!!

15. Αὐτοὶ οἱ αἰσχρότατοι καὶ ἀναίσχυντοι συκοφάντες τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου πρέπει νὰ μᾶς φέρνουν στὴν μνήμη τὸ ρητὸ τῶν ἀρχαίων προγόνων μας: «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται». Π.χ. ἐννέα μῆνες μετὰ τὸ «καρναβάλι» ἢ παρόμοιες φαῦλας ἐκδηλώσεις, ὡς ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου, ὡς προστάτου τῶν ἐρωτευμένων, γεννῶνται πολλαπλάσια νόθα παιδιά, ἀπ᾿ ὅσα ὅλο τὸ ἄλλο ἔτος παραλείποντες τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδων ἐκτρώσεων …

16. Δέον νὰ σημειωθῇ, ὅτι λίγες εἶναι οἱ παρασυρθεῖσες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἔχουν τὸν ἡρωισμὸ νὰ ἀντισταθοῦν στὴν δολοφονία τῶν ἐμβρύων τους καὶ νὰ φέρουν τὸν παράνομο καρπό τους στὴ ζωή.
Μᾶς ἔλεγαν εὐλαβεῖς μαῖες ὅτι ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων καταφεύγουν ἀναιδέστατα γύναια στὰ Μαιευτήρια καὶ ἀπαιτοῦν νὰ τοὺς κάνουν ἀμβλώσεις!!!

17. Οἱ ἐκτρώσεις στὴν Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἔχουν ἀγγίξει τὸν ἀριθμὸ τοῦ 1.000.000 ἐτησίως, δηλαδὴ κάθε ἔτος ἐξαφανίζεται στὴν Πατρίδα μας μία μεγάλη πόλις. Τοῦτο δὲ δημοσίᾳ δαπάνῃ καὶ μὲ δαπάνες τῶν ἀσφαλιστικῶν φορέων.
Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ «βουλιάζουν» τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ὅταν ὁ ἱδρώτας τῶν σκληρότατα ἐργαζομένων καὶ τὰ θαλασσοδάνεια διασπαθίζονται καὶ ἐξανεμίζονται καὶ πρὸς αὐτὸ τὸν σκοπό ; ; ;

18. Τοιουτοτρόπως περικόπτουν τώρα τὴν ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψι τῶν ἀσφαλισμένων καὶ ἀναγκάζουν τοὺς Ἕλληνες νὰ πληρώνουν συμμετοχὲς γιὰ τὶς ἐγχειρήσεις, ἐξετάσεις καὶ τὰ φάρμακά τους, ἐνῷ τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ λοιποὺς ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ἐξετάζωνται καὶ νὰ θεραπεύωνται δωρεάν.
Παρακαλοῦνται ὅλες οἱ σοβαρές, εὐπρεπεῖς καὶ ἔντιμες ἱστοσελίδες, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες νὰ δημοσιεύσουν τὸ ἀνωτέρω κείμενο, γιὰ νὰ διαφωτίζωνται οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι καὶ νὰ ἀντιδροῦν στὴν σατανικὴ ἐκστρατεία τῶν ἀμοραλιστῶν βλασφημούντων καὶ συκοφαντούντων τὸν Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο ὡς «πορνοβοσκό». Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων γιὰ συμπαράστασι.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

  1. αν.ι.βας

    Αποκαρδιοτικά,πρωτοφανή,τραγικά όσα συμβαίνουν στην Πατρίδα μας. Για μια τέτοια Ελλάδα αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας , δίνοντας γι αυτή και το αίμα τους ακόμη; Τι σχέση έχει το σήμερα με το χθες; Κρατάμε το όνομα χωρίς τίποτε σχεδόν το χριστιανικό και ελληνικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *