Κοινωνία

Τάμα του Έθνους, Επίκαιροι Προβληματισμοί, ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ (14.8.2021) 28.8.2021

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ (14.8.2021)
Ὡς γνωστόν, τὸ Σάββατον 14.8.2021 σεισμὸς 7,2 βαθμῶν ἔπληξε τὴν χώρα.

Οἱ νεκροὶ ξεπερνοῦν τοὺς 1.500 καὶ οἱ τραυματίες τοὺς 7.000.

Συλλυπούμεθα τοὺς συνανθρώπους μας μὲ μία ἰδιαίτερη συγκίνησιν, διότι καὶ ἐκεῖνοι μᾶς συμπαραστάθησαν στοὺς ἀγῶνες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τὸ 1821. Ἡ Ἀϊτὴ τὴν 15.1.1822 ἦταν ἡ πρώτη χώρα ποὺ ἀνεγνώρισε τὴν Ἑλλάδα ὡς ἀνεξάρτητο Κράτος. Παρ’ὅτι ἦτο πτωχοτάτη χώρα, ἔσπευσε καὶ μᾶς ἀπέστειλε μόνον μία θερμὴ ἐπιστολὴ μαζὶ μὲ 45 τόνους καφέ, γιὰ νὰ ἀγορασθοῦν μὲ τὴν ἀξία τους ὅπλα, καὶ 100 στρατιωτικοὺς νὰ πολεμήσουν, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς πέθαναν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδίου / αἰωνία ἡ μνήμη τῶν γενναίων ἡρώων αὐτῶν στρατιωτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἤρχοντο νὰ θυσιασθοῦν νὰ μᾶς ἐλευθερώσουν ἀπὸ τὸν ἀφόρητον – δυσβάστακτον μωαμεθανικόν – τουρκικὸν ζυγὸν τῶν χριστιανικῶν λαῶν, βαλκανικῶν χωρῶν, Αἰγαίου, Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀνατολικῶν χριστιανικῶν χωρῶν.

Ἐὰν τὸ πλοῖο ἐβυθίσθη, θὰ ἔπρεπε ἡ Ἑλλὰς εὐγνωμονοῦσα νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν ἕνωσιν ἐφοπλιστῶν προσφορὲς διὰ νὰ βοηθηθοῦν δύτες νὰ ἀνακαλύψουν τὸ βυθισμὲνο πλοῖον, νὰ κινηματογραφηθῇ μὲ μεγίστη ἐπιμέλεια καὶ νὰ ἀναζητηθοῦν τὰ αἴτια.

(ἴδ.https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/το-ταμα-του-εθνουσ-θυμαται-h-aϊτη-την-15-ια/).

Μὲ βαθειὰ ἐπίγνωσιν ἀπεφασίσαμε νὰ προσφέρωμε βοήθεια στοὺς δυστυχεῖς κατοίκους τῆς Ἀϊτῆς καὶ πρὸς τοῦτο ἐγράψαμε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀϊτῆς καὶ εἰς τὴν Πρεσβείαν μας εἰς τὴν Βενεζουέλα, ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ καὶ τὴν Ἀϊτή, διότι ἐκεῖ δὲν ἔχει ἡ Ἑλλάδα Πρεσβεία ἤ Προξενεῖο, οὔτε ἡ Ἀϊτὴ ἔχει Πρεσβεία ἤ Προξενεῖο εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *