ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ 12.11.202

αναρτήθηκε σε: Κοινωνία, Προσωπικότητες | 0

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου, αὐτές τὶς ἡμέρες,  τῶν δέκα ἕξ ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμησίν του (23.10.2006) ἀναδημοσιεύομε τὸ ἀπὸ 15.11.2019 ἄρθρον μας.

 

Περὶ αὐτῆς τῆς σπουδαίας προσωπικότητος ἔχομε ἐπανειλημμένως ἀναφερθῆ εἰς ἄρθρα μας.

 

Ὁ ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν φορέων μας τὸν ἐβράβευσεν σὲ πανηγυρικὴ ἐκδήλωσίν μας εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον.

 

Εἰς τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησίν του, ὀρθότατα τὰ Ἑλληνικὰ Ταχυδρομεῖα ἐκυκλοφόρησαν σειρὰ γραμματοσήμων μὲ τὴν προσωπογραφία του, τὴν ὁποία μεγενθύνομεν πρὸς δημοσίευσιν.

 

Ἕνα δύο γραμματόσημα εὐχαρίστως νὰ τὰ δωρίζωμεν ἐμεῖς εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους. Ἄν εἶναι διὰ περισσότερα νὰ τοὺς τὰ ἀποστέλλωμεν,  ἀποστέλοντές μας ἐκεῖνοι ἀντίγραφο τοῦ ταχυδρομικοῦ ἤ τραπεζιτικοῦ ἐμβάσματος εἰς τὸ ἀκριβὲς ἀντίτιμον τῶν 0,72 Εὐρὼ ἕκαστον σὺν τὰ γραμματόσημα.

 

Συνημμένως σημείωμα φίλου που ζητᾶ γραμματόσημα τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου.

 

Αἰωνία ἡ Μνήμη του!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ 2103254321

 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ

15.11.2019

 

Ὅπως καὶ ἄλλοτε εἴχαμε γραψει εἰς τὸ περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ἄρθρα μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ εἰς τὸ παλαιό μας Facebook Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους (τὸ ὁποῖο μᾶς «γκρέμισαν» οἱ ἰθύνοντες κατὰ ἐντολὴ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων) καὶ εἰς τὸ νέο Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή), τὸ ὁποῖο ἔφθασε τὶς 5.000 καὶ ἀντικαταστάθηκε μὲ τὸ: https://www.facebook.com/tamatouethnous/), εἰς τὸ Twitter @PANEL_TAMA καὶ εἰς τὸ https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/ :

 

Οἱ περισσότεροι ἀριβίστες, ἀετονύχηδες καὶ ἰδιοτελέστατοι

συσπερώθησαν ἐπὶ τῷ αὐτῷ, ἀνὰ περίπου 10 φίλους καὶ ὁμοϊδεάτες τους καὶ ὁ καθένας μαρτυροῦσεν ὑπὲρ τῶν ἄλλων διὰ δῆθεν κατατρεγμοὺς καί «δημοκρατικά» του φρονήματα. Ὁ ἀπώτερός τους σκοπὸς ἦταν νὰ ἀναρριχηθοῦν «ἕρποντας, γλύφοντας καὶ μὲ τὰ κερατἀκια των».

 

 

 

 

Εἶναι ἡ κατ’ἐξοχὴν ἀνηθικότης νὰ ἐπαναλαμβάνωνται κάθε χρόνο οἱ θεατρινισμοὶ διὰ τὸ Πολυτεχνεῖο, ποὺ ἀνανεωνοῦν τὴν μνήμη καὶ τὸ μίσος τῶν ἀντιπάλων παρατάξεων καὶ νὰ διαιωνίζεται ὁ διχασμός. Πρέπει νὰ παύσουν ὅλα αὐτὰ ἀμέσως καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες σὰν μία γροθιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ τῆς άκεραίας πατρίδος καὶ ὑπὲρ τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων διὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν χυθῆ ἄπειροι ποταμοὶ αἱμάτων. Ἐπ οὐδενὶ λόγω ἐπιτρέπεται νὰ γινόμεθα ὁδοστρωτῆρες ἀλλὰ νὰ διατηρήσουμε μόνον τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους μὲ σεμνότητα. Πρέπει νὰ ἀγωνιζόμεθα ὅπως ἀγωνίσθηκαν οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν  πρόγονοι, οἱ παποῦδες καὶ οἱ πατέρες καὶ οἱ μητέρες μας εἰς τὸ Ἔπος τοῦ 1940 1944 (ἄρθρο μας 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019).

 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ  ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΩ Η ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Μέγιστος ἰδεαλιστὴς καὶ οὐσιαστικὰ ἀγωνιστής – ἀντιστασιακὸς ὑπῆρξε ὁ Ἥρωας τῆς ἀντιστάσεως κατὰ τῆς χούντας, ὁ ἁγνὸς καὶ μοναδικὸς ἀληθινὸς ἀγωνιστὴς τῆς Δημοκρατίας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ.

 

Ὁ διώκτης τῶν δικτατόρων διὰ τῆς Χριστιανικῆς πέννας του.

Ὁ λόγος του, λάβα ἐναντίον κάθε τυραννίας.

 

Γεννήθηκε τὸ 1917 εἰς τὸ Ἀποδούλου – Ἀμαρίου – Ρεθύμνης. Ὴταν τὸ 4ο παιδὶ ἀπὸ τὰ ἑπτὰ παιδιὰ τοῦ Σταύρου καὶ τῆς Χρυσάνθης Ψαρουδάκη!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Διορίσθηκε δάσκαλος εἰς τὸ Φουρφουρὰ Ρεθύμνης. Ἔγινε δικηγόρος μετὰ τὸν πόλεμον καὶ συνέγραψε τὸ Πολιτικὸν καὶ Χριστιανικὸν Μανιφέστο.

Τὸ 1949 ἵδρυσε τὸ Χριστιανικὸν Προοδευτικὸν Κόμμα καὶ τὸ 1952 συνέγραψεν τὸ Βιβλίον «Χριστιανικὴ Ἐπανάσταση καὶ Ἀνθρώπινη Κοινωνία». Τὸ 1953 ἵδρυσε τὸ Κίνημα Χριστιανικῆς Δημοκρατίας καὶ ἄρχισε νὰ ἐκδίδῃ τὴν ἐφημερίδα «Χριστιανικὴ Δημοκρατία»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Αὐτὸς ὁ ἥρωας τῆς ἀντιστάσεως κατατρομοκρατεῖτο καθημερινῶς καὶ ἀπειλεῖτο:

 

«Ἄν δὲν ὑπολογίζῃς τὸν ἑαυτό σου τουλάχιστον ὑπολόγισε τὴν γυναίκα σου καὶ τὰ παιδιά σου, τὸ σπίτι σου». Αὐτὸς ὅμως ὁ ἀντιστασιακὸς ἥρωας δὲν ἐκάμφθη. Τότε ἕνα βραδάκι τοῦ δηλητηρίασαν τὰ δύο χαριτωμένα κοριτσάκια του, Εἰρήνην καὶ Χρυσούλαν, που ἐφρόντισαν τὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων κατὰ τὴν νεκροψίαν νὰ κουκουλωθῇ ἡ ἀλήθεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ὁ ἀνιδιοτελέστατος ἀγωνιστὴς Νικόλαος Ψαρουδάκης συνέχισε νὰ ἀγωνίζεται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας πατρίδος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Πρὸς τοῦτο εἶναι ὁ μόνος ἀνιδιοτελής, ἰδεολόγος πολιτικός, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν ἐφυλακίσθη διὰ τὶς ἰδέες του, διότι ἔγραψε πρωτοσέλιδον ἄρθρον εἰς τήν «Χριστιανικήν» μὲ τίτλο «Διαρκὲς τὸ ἀδίκημά σας κύριοι Ἀρεοπαγίτες», παραμένων ἀκλόνητος καὶ τονίζοντας:  «Ἤ ἐγκλημάτησα ἐναντίον τῆς Πολιτείας καὶ πρέπει νὰ τιμωρηθῶ ἤ ἐσεῖς εἶσθε κακοῦργοι καὶ μὲ διασύρετε, μὲ κατασυκοφαντεῖτε καὶ μοῦ στερεῖτε τὴν ἐλευθερία μου»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Κοιμήθηκε στὶς 23.10.2006, εἰς ἡλικίαν 88 ἐτῶν.

 

Σχετικῶς ἐγράψαμε εἰς τὸ τεῦχος τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 29 σελ. 160-162.

 

 

Ὁ ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν φορέων μας τὸν ἐβράβευσεν σὲ πανηγυρικὴ ἐκδήλωσίν μας εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον.

 

Εἰς τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησίν του, ὀρθότατα τὰ Ἑλληνικὰ Ταχυδρομεῖα ἐκυκλοφόρησαν σειρὰ γραμματοσήμων μὲ τὴν προσωπογραφία του, τὴν ὁποία μεγενθύνομεν πρὸς δημοσίευσιν.

 

 

Πρὸς τοῦτο ἐζητήσαμεν ἀπὸ τὰ ΕΛ.ΤΑ, τὰ ὁποῖα εἰς τὴν ἀρχὴν μᾶς ἔλεγαν ὅτι δὲν ὑπάρχουν γραμματόσημα τοῦ Ψαρουδάκη, νὰ συλλέξουν ὅλα τὰ ἀδιάθετα γραμματόσημα μὲ τὴν προσωπογραφίαν τοῦ ἀειμνήστου Ψαρουδάκη νὰ τὰ προαγοράζωμεν ἐμεῖς. Ἐπιμέναμε καί τοῦτο ἐγένετο.

 

Ἕνα δύο γραμματόσημα εὐχαρίστως νὰ τὰ δωρίζωμεν ἐμεῖς εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους. Ἄν εἶναι διὰ περισσότερα νὰ τοὺς τὰ ἀποστέλλωμεν,  ἀποστέλοντές μας ἐκεῖνοι ἀντίγραφο τοῦ ταχυδρομικοῦ ἤ τραπεζιτικοῦ ἐμβάσματος εἰς τὸ ἀκριβὲς ἀντίτιμον τῶν 0,72 Εὐρὼ ἕκαστον σὺν τὰ γραμματόσημα.

 

Κατωτέρω σημείωμα φίλου που ζητᾶ γραμματόσημα τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου.

Αἰωνία ἡ Μνήμη του!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ 2103254321

 

Ο Αείμνηστος Νικόλαος Ψαρουδάκης 2ος εκ Δεξιών κατά τα Εγκαίνια του Ι.Ν.Αγ.Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων 22.5.1997 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *