Ή ταν ή επί τάς Γυναίκες Σπαρτιάτισσες Διά μία Καλύτερη Ελλάδα, Παράδειγμα προς Μίμησιν και η Μάχη των Τεμπών (Όλεθρος και Συμφορά)

 

 

2.3.2023

 

 

Παγκόσμιο μυστήριο καὶ φαινόμενο ἡ μοναδικὴ ὀντότης τῶν Σπαρτιατισσῶν γυναικῶν στὴν ἀρχαιότητα.

 

Ἐπαινεῖται ἀπὸ πολλούς, κατηγορήθηκε ἀπὸ κάποιους, ἔγινε ἀντικείμενο μιμήσεως ἀπὸ πολλούς.

 

Παρ’ὅτι διαβιοῦσε εἰς μία κοινωνία συλλογικότητος, διεκρίνετο μὲ τὴν ἀξία της. Συνέβαλε τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἐνδυνάμωσιν καὶ διάκρισιν τῆς Πατρίδος της, τῆς Σπάρτης, ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο ἑλλαδικὸ χῶρο.

 

Ἡ ἰσότης ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ οἱ διακρίσεις λόγῳ ἀριστείας ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνωτερότητα εἰς τὴν κοινωνία. Οἱ Σπαρτιάτισσες ἦσαν ἴσες ἀπέναντι εἰς τοὺς Σπαρτιάτες ὡς πρὸς τὴν μόρφωσιν, τὴν γνώμην εἰς τὰ πολιτικὰ δρώμενα, τὴν ἄποψιν διὰ τοὺς νόμους, τὴν περιουσία καθὼς καὶ τὴν ὑγείαν διὰ τῆς γυμναστικῆς.  

 

Ἡ κοινωνία τῆς Σπάρτης ἐτιμοῦσε τὶς γυναῖκες ὅμοια μὲ τοὺς ἐνδόξους πολεμιστές της, ὥστε εἰς ἐπιτύμβιες στῆλες ἔξω ἀπὸ τὴν πόλιν ἀνεγράφοντο τὰ ὀνόματα τῶν Σπαρτιατῶν ποὺ ἔπεφταν ἡρωικῶς εἰς τὶς μάχες δίπλα εἰς τὰ ὀνόματα τῶν Σπαρτιατισσῶν ποὺ ἐπέθαιναν γεννώντας τοὺς ὑγιεῖς ἀπογόνους τους. Ἡ Σπαρτιάτισσα ἀπελάμβανε τιμῆς διότι εἰς αὐτὴν ἐστηρίζετο ἡ Πατρίδα διὰ τὴν δημιουργίαν τῶν ἑπομένων γενεῶν.

Τὰ ἀνωτέρω ἔφθασαν εἰς τὶς ἡμέρες μας ἀπὸ ἱστορικὰ γραπτὰ στοιχεῖα τῆς ἐποχῆς καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη.

 

Πόσον μακρὰν κεῖται ἡ σημερινὴ κοινωνία ποὺ δολοφονεῖ τὰ παιδιά της διὰ τῶν ἐκτρώσεν!!!

Οἱ Σπαρτιάτισσες, λοιπόν, κατευώδωναν τὰ παιδιά τους ποὺ ἔφευγαν γιὰ τὴν μάχη μὲ τὴν φράσι «ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς».

Μήπως καὶ σήμερα οἱ γονεῖς πρέπει νὰ χαιρετᾶν παρόμοια τὰ παιδιά τους;;;;

Ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν ἑστία τους κάθε μέρα μὲ τὸν φόβον ἑνὸς πολέμου: 

Εἴτε αὐτὸς εἶναι ἕνα τόσον τραγικώτατον δυστύχημα ὅπως τῶν Τεμπῶν (περιοχὴ ποὺ παρ’ὅλον ὅτι εἶναι ἀπὸ τὶς ὡραιότερες τῆς Ἑλλάδος κατήντησε ἀντιπαθὴς λόγῳ τῶν ἐκεῖ πολλαπλῶν τραγικῶν  δυστυχημάτων) !!! , εἴτε ἕνα ἀπὸ τὰ δεκάδες καθημερινὰ τροχαῖα δυστυχήματα, εἴτε διότι καθίστανται θύματα βορᾶς τοῦ ὑποκόσμου, τῆς μάστιγος τῶν ναρκωτικῶν καὶ κάθε εἴδους παρεκτροπῆς  

 

Ἄς προσευχηθοῦμε γιὰ τὰ θύματα, γιὰ  αὐτοὺς ποὺ μένουν πίσω, γιὰ ὅλους !

Καὶ νὰ εὐχηθοῦμε νὰ εὑρεθοῦν καὶ τιμωρηθοῦν οἱ πραγματικοὶ αἴτιοι…

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *