Φιλοξενία πτωχῶν καὶ ὀρφανῶν παίδων ἀπὸ τὴν πόλιν Kutaisi τῆς Γεωργίας καὶ τὴν Ἀμπχαζία ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καὶ Τροφίμων. 

Φιλοξενία πτωχῶν καὶ ὀρφανῶν παίδων ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Νύς-Σερβίας

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – Θέρος 2009

(τὰ ἀποσπάσματα τῆς ταινίας εἶναι εὐγενὴς προσφορὰ τοῦ συνεργάτου μας κ. Νικολάου Φώτου)

(α) Ἀπὸ τὴν μακρινὴν Γεωργίαν εἰς τὰς Κατασκηνώσεις τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καὶ Τροφίμων (Σούνιον).

 (β) Φιλοξενία προσφύγων ἀπὸ τὸ Κοσσυφοπέδιον καὶ τὴν περιοχὴν Ἱ.Μητροπόλεως Νύς Σερβίας εἰς τὶς Κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Ἅγ. Ἀνδρέας).

Φωτογραφίες από την φιλοξενία παιδιών από την Μαριανούπολη Ουκρανίας, την Σερβία, την Γεωργία, την Απχαζία και άλλες περιοχές σε συνεργασία με διάφορους φορείς