Συγκέντρωσις Διαμαρτυρίας κατά τοῦ Νομοσχεδίου «Γάμου»  και Υιοθεσίας Από Ομοφυλόφιλους – Σύνταγμα 11-2-2024

 

14-2-2024

Πορευόμενοι πάντοτε μὲ τὸ  δόγμα μας «ἡ  ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει», προσπαθοῦμε νὰ εἴμεθα ἀεὶ μαχητὲς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, ἔστω καὶ ἄν συνεχίζεται ὁ παραγκωνισμός μας.

Συγχαίρουμε τοὺς διοργανωτὲς τῆς συγκεντρώσεως τῆς 11.2.2024.

Τὸ συλλαλητήριο ἐδόνισε τὴν ἀθηναϊκὴ ἀτμόσφαιρα ἀπὸ τὴν ἀγωνιστικὴ παρουσία, ἰδίως τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας.

 

Ἰδιαίτερα καταλυτική ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή – παρουσία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἰδίως συνεκίνησε ἡ παρουσία τοῦ πολιοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου, Πανοσολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, τοῦ πάντοτε ἐνεργῶς συμμετέχοντος εἰς τὰ ἑλληνοχριστιανικὰ δρώμενα, μὲ πυξίδα του τό «μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι» (Σωκράτης, Πλάτωνος «Κρίτων», 51a-51b).

Ἐπίσης ἐντυπωσιακὴ ἦταν ἡ παρουσία τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου, ὅπου ὑπηρέτησαν,ὑπηρετοῦν καὶ νοσταλγοῦν ἐκεῖ νὰ μονάσουν ὥριμα πνευματικὰ ἀναστήματα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὅλοι ἐτόνιζαν, ὅμως, ὅτι ἡ ἐγκύκλιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔπρεπε νὰ ἦταν περισσότερον ρεαλιστικὴ καὶ πιὸ κοντὰ εἰς τὴν πραγματικότητα.

Συγχαρητήρια εἰς τὸν κ. Πρόδρομο Ἐμφιετζόγλου, Πρόεδρο τοῦ Κόμματος «Πατριῶτες», ὁ ὁποῖος σὲ 2 λεπτὰ τῆς ὥρας εἶπε τὰ πάντα, ἐνῷ ἄλλοι ἐξεμεταλλεύθησαν ἄγρια τὴν περίστασιν καὶ κατηνάλωσαν ἑξαπλάσιον χρόνον διὰ νὰ προβάλλωνται ἰδιοτελῶς.

Λιτὸς ἀλλὰ μεστότατος πνευματικῶν νοημάτων ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Παύλου Ντανὰ ἀπὸ τὴν Αἰτωλοακαρνανία. 

Φυσικά, ὅλη ἡ ἀτμόσφαιρα ἐδονεῖτο ἀπὸ τά «Ἄξιος» ποὺ ἀκούσθησαν κατὰ τὴν ἀναγγελεία καὶ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ μηνύματος τοῦ πάντα ἀγωνιστοῦ πρώην Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου.

Καθ’ὅλην τὴν συγκέντρωσιν, πολλάκις σὲ ἀναφορὲς ποὺ ἔγιναν εἰς τὸν ἀείμνηστο ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστίνον Καντιώτην, τὸ πλῆθος μὲ πάθος βροντοφωνοῦσε «Καντιώτη ζεῖς, ἐσὺ μᾶς ὁδηγεῖς…», διὰ νὰ ἐπιβεβαιωθῇ αὐτὸ ποὺ διεκήρυτταν οἱ ἀείμνηστοι Στρατηγοὶ Βασίλειος Βασίλαρος καὶ Παναγιώτης Μπενηψάλτης, δηλαδὴ ὅτι πρέπει πρῶτα νὰ πλένωμε τὸ στόμα μας μέ «aqua forte» (καυστικότατο νερό) καὶ μετὰ νὰ ἀναφέρωμε τὸ ὄνομα Αὐγουστῖνος Καντιώτης!!!!!.

Ὁ κεντρικὸς ὁμιλητὴς πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος  Ἀναστασίου, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων συνήρπαζε τὸ ἀκροατήριο μὲ τὴν ὁμιλία του τὴν ὁποία παραθέτομε αὐτούσια εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας.

Https://www.fotgrammi.gr/ι-π-η-π-α/ομιλία-αρχ-αθανασίου-αναστασίου-στην/

 

Εἴθε μυριάκις, εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἀναδεικνύῃ παρόμοιους ἀνιδιοτελεῖς ἀγωνιστὲς διὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδος μας καὶ ὅλης τῆς ὑφηλίου.

 

Εἴθε ἡ ἀγωνιστικὴ ἀντίστασις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ οἱ προσευχὲς ὅλων μας νὰ ἀδυνατήσουν τὰ ὲπιχειρήματα τῶν πλανημένων  καὶ νὰ προβάλλουν οἱ ἁρμόδιοι ἰθύνοντες σωστὰ ἐπιχειρήματα πρὸς καταψήφισιν τοῦ Νομοσχεδίου αὐτοῦ.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *