Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τὴν 23ην Ἰουνίου 1996 καὶ ἀναγράφει :

ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΩΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙΛΑΜΠΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΛΙΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΞΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

 

Εἰς τὴν γενέτειραν τοῦ Ἁγίου, εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὑπάρχει ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνος μικρός (διαστάσεων 4 Χ 4 μέτρων περίπου) καλλιτεχνικὸς λιθόκτιστος Ἱ. Ναὸς βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, εἰς τὴν θέσιν, ὅπου εὑρίσκετο παλαιότερον ἄλλος ἐρειπωθεὶς Ναὸς τοῦ Ἁγίου.

Ὑπὸ «τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» ἄρχισε νὰ ἀνεγείρεται μεγαλοπρεπὴς Ἱ. Ναὸς πλησίον τοῦ γενεθλίου οἰκήματος τοῦ Ἁγίου. Ἡ κατασκευὴ τοῦ Ναοῦ ἐπραγματοποιήθη κάτω ἀπὸ πολὺ δυσμενεῖς συνθῆκες (καὶ λόγῳ τοῦ ἀπομεμακρυσμένου τῆς περιοχῆς καὶ λόγῳ ἀντιδράσεων, δυστυχῶς, ἀπὸ μερίδα συγχωριανῶν), εὐτυχῶς, ὅμως, μὲ τὴν ἀμέριστον ἠθικὴν συμπαράστασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου καὶ τὴν ἐκ θαύματος, εἰς κάθε δύσκολη στιγμήν, ἐπέμβασιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ὁ «κοντοχωριανὸς» ἐκ Καμενιάνων Καλαβρύτων Ὁσιολογιώτατος Μοναχὸς πατὴρ Μάξιμος Ἰβηρίτης {Νικολόπουλος} εὕρισκε λύσιν εἰς τὰ διάφορα ἀνακύπτοντα προβλήματα). Ἡ ἀρχικὴ ἐπιθυμία ἦτο νὰ γίνῃ ὁ Ναὸς εἰς τὴν θέσιν τοῦ γενεθλίου οἰκήματος, ἀλλὰ τοῦτο δὲν ἐπραγματοποιήθη ἐξ αἰτίας διαφόρων ἐξωγενῶν παραγόντων.

Δείτε ενδεικτικά κάποιες φωτογραφίες του μοναδικού αυτού ναού.