Εορτολόγιο 2023   18η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

18  Κ + Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κλῆσις Μαθητῶν)

 • (τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων),        
 • Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης & τῶν σὺν αὐτῷ Ὑπατίου & Θεοδούλου μ. (70),
 • Αἰθερίου μ. ἐν Νικομηδείᾳ (303),
 • Λεοντίου ἐξ Ἄργους Ἀθωνίτου ὁσ. τοῦ μυροβλύτου (1605),
 • Ἐράσμου ὁσ.,
 • Λεοντίου ὁσ. τοῦ ποιμένος,
 • Σύναξις Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ ἐν τῷ «Φόρῳ»,
 • 2 μ. Κύπρου,
 • ᾿Ελπιδίου ἐν Γαλλίᾳ μ. (4ος αἰ.),
 • Κυριακοῦ καὶ Παύλας μ. εἰς Μάλαγαν τῆς Ἱσπανίας (305),
 • Γρηγορίου Ἐπ., Δημητρίου Διακόνου καὶ Καλογήρου τῶν ᾿Αναχωρητῶν ὁσ. ἐκδιωχθέντων ἀπὸ τὴν Βόρειον ᾿Αφρικὴν ἐκ τῶν αἱρετικῶν ᾿Αρειανῶν καὶ καταφυγόντων εἰς τὴν Μεσίνα τῆς ᾿Ιταλίας ὅπου ἔπραξαν σουδαῖον ἱεραποστολικὸν ἔργον (5ος αἰ.),
 • ᾿Αμάνδου ὁσ. ἐπ.ισκόπου Μπορντώ τῆς Γαλλίας (431),
 • Φορτουνάτου ὁσ. τοῦ Φιλοσόφου ἐκ Γαλλίας (569),
 •  Πέτρου ὁσ. τοῦ ἐκ Κοσσυφοπεδίου Σερβίας (13ος αἰ.),
 • ᾿Ιωαννικίου Ἱερομ. Μητροπολίτου Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας (1945),
 • Λεοντίου ὁσ. Κανονάρχου (Ἱεροψάλτου) τοῦ ἐν τοῖς σπηλαίοις τοῦ Κιέβου (14ος αἰ.),
 • Σύναξις τῶν ἐν Πάτμῳ Ἁγίων

(ἑορτάζεται τὴν ἑπομένη Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πάντων),

 • Σύναξις τῆς Παναγίας τῆς Ἀρβανίτισσας Χίου

(ἑορτάζεται τὴν ἑπομένη Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πάντων),

 • Σύναξις τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μπογκολιούμπσκϊυ τῆς Ρωσίας,
 • Σύναξις τῶν ἐν Σκωτίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων

(ἑορτάζεται τὴν ἑπομένη Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πάντων):

Ἅγιοι Paulinus (10 κτωβρίου), Palladius (6 ουλίου), Ternan, Ninian (16 Σεπτεμβρίου),
Ἅγιοι Moluac, Machar, Kentigern (13 ανουαρίου) καὶ 52 μοναχοὶ μάρτυρες του Eloc μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Donnan (17 πριλίου),
Ἅγιοι Fintan, Aidan τοῦ Lindesfarne ( 31 Αγούστου), Colman καὶ Cuthbert (20 Μαρτίου),
Ἅγιοι Cedd (7 Ίανουαρίου), Chad (2 Μαρτίου), Eata (26 κτωβρίου), Wilfrid (12 κτωβρίου), Ceolwulf, Eadfrith, Felgila, Ethilwald (1 Αγούστου), Eadberht (6 Μαΐου), καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Μονής Lindesfarne,
Οἱ τρεῖς βασιλεῖς τοῦ Deira Ἅγιοι Edwin (4 κτωβρίου), Oswin (20 Αύγούστου) καὶ Oswald (5 Αύγούστου),
Ἅγιοι Bede τοῦ Jarrow (27 Μαΐου) καὶ Columba (9 Ίουνίου),
Ἅγιοι Adamnan (23 Σεπτεμβρίου), Cummenea Ilbe, Ernan, Baithene, Sagine, Odran, Brescal, Eithne, Patrick (17 Μαρτίου) καὶ Kenneth (11 κτωβρίου),
Ἅγιοι Maelruba, Colm, Fergus, Drostan, Findlugan, Medan καὶ Donald μὲ τὶς 9 κόρες του (15 Ίουλίου).
Ἅγιος Cormac, Ἁγίες Hilda τοῦ Whitby (17 Νοεμβρίου), Ebba (25 Αγούστου), Heiu, Baga τοῦ Bee καὶ Ethelreda (23 ουνίου).

 • Μνήμη πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ Ἁγίων

(ἑορτάζεται τὴν ἑπομένη Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πάντων).

 

              ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *