Εορτολόγιο 2023 17η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

 

 • 17  Σ Μανουήλ, Σαβὲλ & Ἰσμαὴλ ἀδελφῶν ἐκ Περσίας μ. ἐν Κωνσταντινουπόλει (362),  
 • Ἰσαύρου & τῶν σὺν αὐτῷ (Βασιλείου, Ἰννοκεντίου,  Ἑρμείου, Φηλίκου & Περεγρίνου)  (3ος αἰ.),
 • Ὑπατίου ὁσ. ἐκ Φρυγίας Ἱ. Μ. Ρουφινιανῶν (5ος αἰ.)
 • Φιλονείδου Ἐπ. Κουρίου Κύπρου Ἱερομ. (300),            
 • Ἰωσὴφ ὁσ. τοῦ ἀναχωρητοῦ (4ος αἰ,),
 • Πίωρ ὁσ. ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰ.),
 • Ἀλβανοῦ (Alban) Πρωτομ. Βρεταννίας μ. (304),
 • Ἀντιδίου ᾿ΕπΙσκόπου Μπαιζανσόν τῆς Γαλλίας Ἱερομ. (265),
 • Μοντανοῦ Ρωμαίου στρατιώτου ἐξ ᾿Ιταλίας μ. (300),
 • Βησσαρίωνος ὁσ. τοῦ ᾿Αναχωρητοῦ,
 • ᾿Αβίτου ὁσ. ἐκ Γαλλίας (530),
 • ᾿Ιμερίου ὁσ. ἐπισκόπου ᾿Αμελίας Ἰταλίας (560),
 • Νέκταν ὁσιομ. ἐξ Οὐαλίας, πρωτοτόκου υἱοῦ τοῦ Βασιλέως ῾Αγίου Βρυχανοῦ τοῦ Μπρέκνοκ (ἔχοντος 24 ἀδέλφια, τὰ ὁποῖα ἐτάχθησαν εἰς τὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ) 6ος αἰ.),
 • ᾿Αδουλφίου καὶ Βοτουλφίου τοῦ ῾Ομολογητοῦ ὁσ. αὐταδέλφων ἐν Ἀγγλίᾳ (680).
 • Γουνδουλφίου ὁσ. ἐπισκόπου Γαλλίας (599),
 • ᾿Ερβέου ὁσ. τοῦ ἐν Γαλλίᾳ (575),
 • ᾿Ισαάκ, Κλήμεντος, Κυρίλλου, Νικήτα καί Νικηφόρου ὁσ. τῶν ἐκ Ρωσίας,
 • Ἀνανίου ὁσ. τοῦ εἰκονογράφου ἐκ Ρωσίας (16ος αἰ.),
 • Σάλβα δουκὸς Γεωργίας μ. (1227).

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *