Εορτολόγιο 12η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 12.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Εορτολόγιο

12η  Ιανουαρίου

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

                  

12.1.2023

 

12 Π          Τατιανῆς ἐκ Ρώμης μ. (226),

Εὐθασίας μ.,

Πέτρου Ἀβεσαλαμίτου μ.,

Μερτίου μάρτ. (305),

τῶν Ἁγ. 8 μ. ἐκ Νικαίας Βιθυνίας,

Τιγρίου πρεσβυτέρου & Εὐτροπίου (4ος αἰ.),

Ζωτικοῦ, Ρογάτου, Μοδέστου & Καστουλίου μ. ἐν Ἀφρικῇ,

Ἀρκαδίου μ.,

Φιλοθέου Ἀντιοχείας μ. (4ος αἰ.),

Εἰλιανοῦ ὁσ. ἐκ Ρώμης ἀσκητεύσαντος εἰς Βρεττανίαν (6ος αἰ.),

Ἠλιοῦ ὁσ. τοῦ θαυμ.,

Μαρτινιανοῦ ὁσ.τῆς Λευκῆς Λίμνης Vozha Ρωσίας (1483) &

τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Γαλακτίωνος τοῦ Ρώσου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1506),

Θεοδοσίου ὁσ. Ρώσου (1802),

Βασιλείου ΣολόφσκυἹερομάρτυρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ταλλίνης καὶ Ἐσθονίας,

Βενεδίκτου ὁσ. ἐξ. Ἀγγλίας,

Εὐπραξίας ὁσ. ἐν Ταβενήσσῳ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου,

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης

Ἱ.Μονῆς Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους,

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ

Ἀκαθίστου Ἱ.Μονῆς Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

 

ΑΓΙΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ (690)

 

Ἑκατομμύρια οἱ Ἅγιοι μας. Ἕκαστος μὲ τὴν Χάριν του.

Ὅμως, ὅταν ἀναφερώμεθα εἰς Ἁγίους τῆς ἐποχῆς ποὺ ἦσαν ἑνωμένες ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύσις καὶ οἱ ὁποῖοι αὐτοὶ ἅγιοι κατήγοντο ἀπὸ τὴν Δύσιν καὶ συνέβαλον εἰς τὸν ἐκχριστιανισμὸν αὐτῆς, αἰσθανόμεθα ἰδιαίτερον σεβασμὸν καὶ συγκίνησιν.

Εἰς τὴν κατηγορίαν αὐτὴν ἀνήκει καὶ ὁ ἐξ Ἀγγλίας Ἅγιος Βενέδικτος.

Ὁ Ἅγιος Βενέδικτος κατήγετο ἀπὸ ἀγγλοσαξονικὴ εὐγενῆ οἰκογένεια καὶ ὑπηρετοῦσε εἰς τὴν αὐλὴ τοῦ βασιλέως Όσγουι τῆς Νορθαμπρίας. Σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ ἐγένετο μοναχός. Μετέβῃ εἰς τὴν Ρώμη, ὅπου ἐδιδάχθη τὰ τῆς μοναχικῆς πολιτείας ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ μονάζοντες Πατέρες. Μὲ ἐντολὴ τοῦ Πάπα Βιταλιανοῦ (657 – 672 μ.Χ.) συνώδευσε τὸν Θεόδωρο ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας (τιμᾷται 19 Σεπτεμβρίου) εἰς τὴν Βρεττανία καὶ διωρίσθῃ Ἡγούμενος εἰς τὴν Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Καντουαρίας. Παρέμεινε ἐκεῖ διὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀνεχώρησε διᾶ τὴν περιοχὴ τοῦ Γουεαρμάουθ, ὅπου ἵδρυσε μονές, οἱ ὁποῖες ἦσαν ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησίν του. Ἐκάλεσε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ τεχνῖτες, διὰ νὰ διδάξουν εἰς τοὺς Ἄγγλους τὴν τέχνη τῆς ἀνοικοδομήσεως Ναῶν καὶ ἔκτισε τοὺς πρώτους λίθινους Ναούς. Σπουδαιότερος ἀπὸ τοὺς μαθητές του εἶναι ὁ Ἅγιος Βέδα (673 – 735 μ.Χ., τιμᾷται 27 Μαΐου), ὁ περίφημος συγγραφεὺς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῆς Ἀγγλίας.

Ὁ Ἅγιος Βενέδικτος ἐκοιμήθη ὁσίως μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 690 μ.Χ.

 

ΠΗΓΗ

https://www.saint.gr/1403/saint.aspx

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *