Εορτολόγιο 11η Απριλίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών Εορτή Αγ. Αντίπα – Αείμνηστος Ορέστης Λουρίδης

 

11.4.2023

 • 1 Τ  + Μ. ΤΡΙΤΗ (τῶν 10 παρθένων),
 • Ἀντίπα ἐπ. Περγάμου ἱερομ. (92),
 • Τρυφαίνης & Ματρώνης ὁσ. τῶν ἐν Κυζίκῳ,
 • Φαρμουθίου ὁσ.ἀναχωρητοῦ,
 • Μαρτινιανοῦ μ. τοῦ ἐν Ρώμῃ,
 • Βάκχου ὁσιομ. (8ος αἰ.)
 • Εὐθυμίου (1465) & Χαρίτωνος (1509) ὁσ. ἐκ Ρωσίας,
 • Ἰακώβου ὁσ. τοῦ Βρυλέεφ Ρωσίας (16ος αἰ),
 • Ἰακώβου ὁσ. τοῦ Ζελέζνιυ – Μπορόκ Ρωσίας (1442),
 • Βαρσανουφίου ὁσ. ἐπισκ. Τβὲρ καὶ Καζάν Ρωσίας (1576),
 • Καλλινίκου ὁσ. Ἐπισκόπου Ρίμνικ – Βίλτσεα Ρουμανίας μεγάλης θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς μορφῆς τῆς Ρουμανίας (1868)
 • Γεωργίου ὁσ. κτήτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοστόμου Κύπρου. 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

Υ.Γ.

Σήμερον ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγ.Ἀντίπα, Ἐπισκόπου Περγάμου, μνημονεύομε καὶ τὸν ἀείμνηστον Ὀρέστην Λουρίδην Ὁμ. Καθηγητὴν Στοματολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Πρόεδρον τοῦ Λουριδείου Ἱδρύματος, Πρόεδρον τοῦ Ε.Ε.Σ., ὁ ὁποῖος εἰσηγήθη ὥστε ὁ Θαυματουργὸς Ἁγ. Ἀντίπας καθιερώθη ἐπισήμως ὡς προστάτης Ἅγιος τῶν Ὀδοντιάτρων (1966) καὶ πρωτοστάτησε εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ περικαλλοῦς βυζαντινοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου εἰς τὸν περίβολον τῆς Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν εἰς τοῦ Γουδή.

Ἰδιαίτερον σύνδεσμον ἔχουν οἱ φορεῖς μας μὲ τὸν Ἅγιον Ἀντίπα, διότι καὶ ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Ὀρέστης Λουρίδης (1907-2005) ὑπῆρξε συνεργάτης μας {ἴδ. Περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 22 (2005) σελ. 47 – 48 – τεῦχος 17 (2004) σελ. 78 – 84 καὶ Πανηγυρικὴ Ἔκδοσιν ἔτους 1999 σελ. 69 – 70}.

 

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ! 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *