ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 13η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

13.12.2022

 

13 Τ Εὐστρατίου – Αὐξεντίου – Εὐγενίου – Μαρδαρίου & Ὀρέστου μ. ἐπὶ Δοκλητιανοῦ,

Λουκίας μ. τῆς παρθένου ἐκ Σικελίας,

Προστάτιδος τῶν ματιῶν (304),

Ἄρεως ὁσ. σοφοῦ ἀσκητοῦ Αἰγυπτιακῆς ἐρήμου,

Ἀρσενίου ὁσ. ἀσκητοῦ τοῦ ἐν Λάτρῳ,

 

Γαβριὴλ ἱερομ. Ἀρχιεπ. Βελιγραδίου & πάσης Σερβίας

τοῦ ἐν Προύσσῃ μαρτυρήσαντος (1659),

 

Νεοφύτου, Ἰγνατίου, Προκοπίου & Νείλου

κτιτόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ Κύπρου,

 

Ἰουβεναλίου & Πέτρου μαρτύρων καὶ

Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Ἀλάσκᾳ Ἁγίων

Μαρδαρίου τοῦ πτωχοῦ Ρώσου 13ος αἰ.),

Μνήμη πυρπολήσεως τῶν Καλαβρύτων & σφαγῆς ἄρρενος πληθυσμοῦ ἄνω τῶν 13 ἐτῶν ἀπὸ τὰ Γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς (13.12.1944),

 

Μνήμη πυρπολήσεως ”ὀχυροῦ” πύργου εἰς τὸ Κούγκι (ἀπὸ τὸν καλόγερο Σαμουήλ, μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ Σουλίου ἀπὸ τοὺς Τούρκους) μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀνατίναξίν του καὶ τὸν θάνατον τοῦ ἰδίου καὶ τῶν 5 συντρόφων του (1803).

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

 

Ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Ἀλάσκᾳ Ἁγίων

Τιμᾶται τὴν 13ην  Δεκεμβρίου.

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἰουβενάλιος καὶ ὁ Ἐσκιμῶος μαθητής του Ἅγιος Πέτρος ἐμαρτύρησαν εἰς τὶς ὄχθες τῆς λίμνης Ιλιάμινας εἰς τὸ Quinhagak τῆς Ἀλάσκας τὸ 1794 ἤ τὸ 1796.

Ὁ Ἅγιος Γερμανὸς ἐκοιμήθηκε εἰς τὸ  Spruce Island τὴν 15 Νοεμβρίου 1836.

Ὁ Ἅγιος Πέτρος ἀπὸ τὶς Ἀλεούτιες νήσους τῆς Ἀλάσκα  ἐμαρτύρησε ἀπὸ Ἱσπανοὺς Ἰσουῆτες μαζὶ μὲ ἄλλους 14 συμπατριῶτες τους εἰς τὴν Ἱσπανικὴ Καλιφόρνια τὸ 1814.

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Νετσέτωφ ὁ ἐν Ἀλάσκᾳ ἐκοιμήθη εἰς τὴν Σίτκα τὴν 26 Ιουλίου 1865.

Ὁ μέγας Ἱεραπόστολος τῆς Ἀλάσκας Ἅγιος Ἰννοκέντιος Βενιαμίνωφ ἐκοιμήθη εἰς τὴν Μόσχα τὸ 1879 καὶ ἑορτάζει τὴν 31 Μαρτίου.

 

Οἱ πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Ἀλάσκας ἄς προστατεύουν ἐμᾶς καὶ ὅλους τοὺς λαούς τῆς Γῆς.

Ἀπολυτίκιον ὁσ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ τῆς Ἀλάσκας . Ἦχος πλ. α.’ Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἀνατείλας ὡς ἄστρον εὐχῆς καὶ νήψεως ἐν Βαλαὰμ τῷ σεμνεὶῳ Εὐαγγελίου τὸ φῶς, εἰςἈλάσκας τοὺς αὐτόχθονας διέσπειρας ἀκολουθήσας ταῖς ὁδοῖς Ἀποστόλων, Γερμανέ, ἐν χρόνοις ὑστέροις, μάκαρ• καὶ νῦν Κυρίῳ πρεσβεύεις παθῶν ἡμῶν σκεδάσαι ζόφωσιν.

Ἀπολυτίκιον ῾Αγ. Πέτρου ᾿Αλεούτιου. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Ἀλάσκας τὸ κλέος, Ἀλεούτων τὸ καύχημα, Πέτρον Νεομάρτυρα θεῖον ἐν ᾠδαῖς εὐφημήσωμεν, ὡς σέλας πολικὸν γὰρ ἐν νυκτί, διέλυσεν αἱρέσεων ἀχλύν, μαρτυρίῳ ἐκκοπῆς τε χειρῶν ποδῶν, ὁμολογίας στέφανος· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σε ἐνισχύσαντι, δόξα τῷ ταπεινώσαντι διὰ σου ψεύδους τὴν ἔπαρσιν.

Ἦχος πλ. α.’ Χαίροις, ἀσκητικῶν.

Στίχος. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ

Χαίροις, ἡσυχαστῶν καλλονή, τῆς νήσου Σπροὺς θεοειδὲς ἐνδιαίτημα, Ἀλάσκας σεπτὸς οἰκήτωρ καὶ φωτιστής, Γερμανέ, ἱεραποστόλων εὖχος πάντιμον· Βορρᾶ γὰρ τὴν ἔρημον, ἀσκητὰ χριστομίμητε, πολίσας Μάνδραν Βαλαὰμ Νέαν ἔκτισας, ἣν ἀνέδειξας Ὀρθοδόξου φρονήματος λίκνον καὶ ἐργαστήριον περίλαμπρον νήψεως καὶ προσευχῆς ἀενάου· διὸ νῦν μνήμην τὴν θείαν σου σὺν τοῖς Ἀλεούτοις καὶ Ἀμερικῆς τοῖς δήμοις πιστῶν γεραίρομεν.

 

Πηγές :

https://iconandlight.wordpress.com/2014/12/12/4440/

https://www.saint.gr/3253/saint.aspx

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *