ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 2022 – 2023 ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 13.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν καὶ πνευματικῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

 

σᾶς ευχόμεθα

 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝ ἈΓΑΘΟΝ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΑΡΕΛθΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑΣ AΓΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

Εἴμεθα εἰς τὴν εὐχάριστη θέσιν νὰ σᾶς ἐνημερώσωμε ὅτι ἤδη κυκλοφορεῖ τὸ καθιερωμένον Ἑορτολόγιόν μας. Ἐφέτος εἶναι ἐπηυξημένον εἰς 308 σελίδες, βιβλιοδετημένον καὶ ὄχι ἁπλῶς καρφιτσωμένον. Κατόπιν σοβαρῆς μελέτης ἔχουν προστεθῆ πολλοὶ εἰσέτι μὴ προβληθέντες Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι εἶχον λησμονηθῆ εἰς τὰ προηγούμενα ἔτη. Καὶ πάλιν, ὅμως, θὰ ἔχωμε ἐλλείψεις, τὶς ὁποῖες θὰ προσπαθήσωμε νὰ διορθώνωμε προσεχῶς, τόσον ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸν χῶρον, ὅσον καὶ ἀπὸ ὅλην τὴν Ὑφήλιον.

Ἑκατομμύρια οἱ Ἅγιοι μας. Ἕκαστος μὲ τὴν Χάριν του.

Ὅμως, ὅταν ἀναφερώμεθα εἰς Ἁγίους τῆς ἐποχῆς ποὺ ἦσαν ἑνωμένες ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύσις καὶ οἱ ὁποῖοι αὐτοὶ ἅγιοι κατήγοντο ἀπὸ τὴν Δύσιν καὶ συνέβαλον εἰς τὸν ἐκχριστιανισμὸν αὐτῆς, αἰσθανόμεθα ἰδιαίτερον σεβασμὸν καὶ συγκίνησιν.

Ἰδιαιτέρως ἀναφερόμεθα καὶ εἰς τοὺς Νεομάρτυρες.

Ἐὰν ἐργασθῶμεν ἀπὸ τώρα ἐντατικότατα, εὐελπιστοῦμε τὸν Μάρτιον τοῦ 2023 νὰ ἔχωμε ἕτοιμον καὶ τὸ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2023 – 2024 μὲ μεγάλες βελτιώσεις καὶ νὰ τὸ κυκλοφορήσωμε εἰς κάποια πολυαρχιερατικὴν πανήγυριν.

 

Ὥς γνωστόν, τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τὸ διανέμομε δωρεὰν εἰς 60.000  ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον.

Τὸ Ἑορτολόγιόν μας ἀπεφασίσθη νὰ δίδεται εἰς μίαν συμβολικὴν τιμήν.

Ἔχει ὑπολογισθῆ πολὺ χαμηλὸν κοστολόγιον, χωρὶς νὰ καλύπτωμε οὔτε μέρος τῆς βιβλιοδεσίας (καὶ ὄχι καρφιτσώματος), τῶν τυπογραφικῶν, τοῦ φόρου, τοῦ Φ.Π.Α., τῶν ταχυδρομικῶν.

 

Διὰ περισσότερες πληροφορίες :

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  210 3254321 – 22

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ – e-mail:

fot_gram@otenet.gr

iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

fotinigrammi@gmail.com

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ 2022 – 2023 ΤΟΥ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἑορτολόγιον  2022-2023

 

Πρόλογος……………………………………………………………………………1

Θρησκευτικὸν ἔτος 2022 – 2023………….……………………………………….9

Ἡμέραι καὶ Περίοδοι Νηστείας…..……………………………………………229

Πασχάλια ἐτῶν 2024-2050………………………………………………………230

Γενικὴ ἐνημέρωσις μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων

Τακτικαὶ Γενικαὶ Συνελεύσεις 10.10.2022

Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

Ἀπολογισμός…………………………………………..…………………231

Ἐμψύχωσις ἀπὸ προσωπικότητες

τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ…………………………………..259

Δελτίο Τύπου:

Γενικὴ Συνέλευσις – Ἀρχαιρεσίες – Νέον ξεκίνημα………………..270

Διορθόδοξος Σύνδεσμος  «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἀπολογισμός……………………………………………………………..275

Δελτίο Τύπου:

Νέον Διοκητικὸν Συμβούλιον…………………………………………279

Οἱ Ρομὰ καίουν τὴν Ἑλλάδα

Λύσεις ἐφικτὲς γιὰ τὶς κοινωνικὲς ἐξάρσεις………………………………..292

Σταχυολογήματα ἐκ τῶν τραγικῶν γεγονότων

εἰς τὴν Οὐκρανία

Μεταβάλλεται ἡ διεθνὴς κατάστασις;………………………………………296

Βασίλειος Κέκης (+6.12.2022)

Μεγάλος Εὐσυνείδητος Ἐπιστήμων καὶ Ἄνθρωπος………………………..300

Περιεχόμενα ……………………………………………………………………..303

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *