Ευλογημένος ο Νέος Ενιαυτός 2023 και οι Άγιες Ημέρες του Δωδεκαημέρου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ευχές | 0

  

                                                                                     30.12.2022

Φίλτατοι καὶ Προσφιλεῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί – μέλη τῶν φορέων μας τῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων – τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή» – μέλη καὶ ἐθελοντές μας!!!!

 

Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐπερχομένων Ἁγίων Ἡμερῶν καὶ τοῦ 12ημέρου, εὐχόμεθα σὲ σᾶς, τοὺς ἀγαπητοὺς οἰκείους σας καὶ συνεργάτες σας ὑγεία, μακροημέρευσιν καὶ πᾶν ἀγαθόν.

Ίδιαιτέρως εὐχόμεθα εἰς ὅσους ἔχουν τὶς Ὀνοματηρίους τους ἑορτές.

 

Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ!!!!!

              

Εὐχόμεθα μὲ τὸ νέον ἔτος νὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ διάφορες ἐπιθυμίες, καὶ ὁ Θεὸς νὰ τὰ φέρῃ ὅλα κατ’ εὐχήν, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους!!!!.

 

Πρέπει νὰ ἐπιμείνωμε νὰ μάθῃ ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, μορφωμένοι καὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ὅτι:

  • τὸ Τάμα δὲν εἶναι τῆς «χούντας» ἀλλὰ τοῦ Ὄθωνος (ΦΕΚ 5/1834),
  • ὅτι εἰς τὴν ἐρώτησιν ὅλων (καλοβούλων καὶ κακοβούλων) «τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα ποὺ συνεκέντρωσε ἡ χούντα γιὰ τὸ Τάμα;» ἡ ἀπάντησις εἶναι «Μέλη τοῦ Σωματείου ,,Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, πρωτοστάτησαν εἰς τὸ νὰ διατάξῃ ὁ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου νὰ γίνουν ἐξονυχιστικὲς ἀνακρίσεις (ἀρ. φακέλου εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον 5287/7.10.2014) (σημείωσις: ἀναμένομε ἀκόμη τὰ ἀποτελέσματα) καὶ
  • ὅτι τὸ Ἵδρυμά μας ἐπιθυμεῖ καὶ εἶναι ἕτοιμο νὰ διαθέσῃ τὰ χρήματα διὰ αὐτὴν τὴν πραγματοποίησιν.

 

Λεπτομέρειες εἰς τὸ Περιοδικὸν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ποὺ ἀποστέλλομε σὲ 60.000 τεμάχια ἀνὰ τὴν ὑφήλιον δωρεὰν σὲ ὅποιον τὸ ζητήσῃ καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

 

Ἐπιβάλλεται νὰ ἐφαρμόζωμε ἱεραρχήσεις καὶ προτεραιότητες, διότι διαφορετικὰ κινδυνεύομε νὰ καταποντιστῶμε!!!!!.

 

Προσπαθοῦντες νὰ εὕρωμε εὐχάριστα διαλείμματα εἰς τὰ τεράστια προβλήματα, διαπιστώνομε ὅτι ἡ ἀπασχόλησις μὲ τὴν φὐσιν ἡρεμεῖ καὶ ἡσυχάζει τὸν ἄνθρωπον.

Ἀνακαλύψαμε κάποιες φωτογραφίες ὅπου λουτῆρες μετατρέπονται σὲ λίαν εὐπαρουσίαστες μεγάλες γλάστρες (σύνθεσις Καλλιτέχνου Νικολάου Σανιδά).

 

 

 

Μᾶς ἐμπνέουν εἰς τὴν σκέψιν νὰ διαδώσωμε αὐτὴν τὴν ἰδέα. 

 

Ἐὰν φίλοι εὕρουν ἕνα ἐγκαταλελειμμένο γερὸ λουτῆρα, ἄς μᾶς εἰδοποιήσουν νὰ στείλωμε μεταφορέα νὰ τὸν παραλάβωμε.

 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Δι΄ ἡμᾶς, ὡς γνωστόν, δὲν ἰσχύουν τὰ ἀπολυτίκια «Ἅγιοι Ἀνάργυροι γιατροὶ καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε καὶ ἡμῖν». Ἀπεναντίας ἄν λάβωμε κάποια δωρεά (λίαν σπάνιον εἰς τὶς ἡμέρες μας) ἐκδίδομε ἀποδείξεις μέχρι καὶ διὰ τὴν τελευταία τρύπια πεντάρα ἢ τὰ χαρίζωμε εἰς τοὺς ἐθελοντές μας καὶ εἰς τοὺς δυστυχοῦντες!!!!!!.

 

  • ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

 

  • ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210 3254321

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *