Οι Ρομά Καίουν την Ελλάδα – Λύσεις εφικτές για τις Κοινωνικές Εξάρσεις

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ, Κοινωνικά | 0

 

                                                                             8.12.2022

 

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὄχι μόνον τῆς Ἀττικῆς ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ γίνῃ καλὰ τὸ 16 χρονο παιδὶ ποὺ τραυματίσθηκε σοβαρὰ στὴν Θεσσαλονίκη.

 

Συγκλονισμένοι ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς ἐξάρσεις μὲ τὰ πρόσφατα γεγονότα τῶν συμπαθεστάτων μὲν ἀλλὰ ἄκρως παραβατικῶν Ρομά δέ, ἀναφωνοῦμε καὶ ἐμεῖς, ὅπως ἀκόμη καὶ οἱ σφροδρότατοι ἐχθροὶ τοῦ μεγίστου κοινωνικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου:«Ποῦ εἶσαι Αὐγουστῖνε!!!!».

Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν χαρισμάτων τοῦ Μεγίστου αὐτοῦ Ἀνδρός, ξεχωρίζει ἡ συμπεριφορά του πρὸς τοὺς Ρομὰ τῆς περιοχῆς του, τοὺς ὁποίους κατήχησε λίαν ἐπιμελῶς καὶ τοὺς ἐβάπτισε ὁμαδικῶς εἰς τὸ Ποταμὸ Σακουλέβα τῆς Φλώρινης τὴν 5.5.1968.

Τοιουτοτρόπως τοὺς μετέτρεψε εἰς Πρότυπα Πειθαρχίας, Τάξεως, Ἡσυχίας, Εὐλαβείας, Καθαριότητος, Εὐποιΐας, Κοινωφελῶν Ἔργων, διὰ τὴν Πρόοδον καὶ τὴν Εὐημερίαν ἐν γένει τῆς Κοινωνίας!!!!!!……

Μὀνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθοῦν νὰ ἀφομοιωθοῦν εἰς μίαν ὑγιᾶ κοινωνία, καὶ νὰ μὴ εἶναι εἰς κοινωνικὴ ἀπομόνωσιν.

Τοὺς ἔκανε Ἑλληνοψύχους, παρ’ ὅλον τὸ ὅτι ἡ Δικτατορία καὶ ὅλοι οἱ «Χαραμοφάηδες» Ἰθύνοντες, τὸν ἠμπόδιζον καὶ τὸν κατεδίωκον.

Ἀπηγόρευε δέ, εἰς ὅλους τοὺς γηγενεῖς Εὐλαβεῖς, Ταπεινοὺς καὶ Ἑλληνοψύχους νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς Πειθαρχημένους Ἀθιγγάνους μὲ τὰ γνωστὰ Ρατσιστικὰ ὑποτιμητικὰ Ὀνόματα, ὅπως παραδείγματος χάριν: «Τσιγγάνοι», «Γύφτοι», «Τουρκόγυφτοι» καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐπέβαλε νὰ προσφωνοῦνται ὡς «Νεοφώτιστοι»!!!!!!!!!!!

 

Μετὰ τὴν Ἐνθρόνισίν του δὲν κατεκυριεύθη ὑπὸ τῶν Πειρασμῶν τοῦ Σατανᾶ διὰ νὰ λέγῃ καὶ πιστεύῃ, ὅτι εἶναι Ἴσος μὲ τὸν Θεόν, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀμέσως ἐπώλησε τὴν Mercedes τῆς Μητροπόλεως, ἀγόρασε ἕνα Φορτηγόν, εἰς τὸ ὁποῖον ἐφόρτωνε Τρόφιμα, Ὁπωροκηπευτικά, Ξύλα κλπ Ἀγαθὰ καὶ περιώδευε καὶ τὰ προσέφερε δωρεάν – διένειμε σὲ Ὅλους τοὺς ἔχοντας Ἀνάγκην, ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς Συμπαθεστάτους Νεοφωτίστους, παρὰ τὶς Τεράστιες καὶ δισεπίλυτες Ἀντιξοότητες καὶ Προβλήματα τῶν Ἀγόνων Περιοχῶν ποὺ ἦσαν πλήρεις ἐκ τῆς Πανσλαβικῆς Προπαγάνδας τοῦ Συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων!!!!!…..

 

Τὸν κατέτρεχον, διὰ νὰ μὴ δύναται νὰ δωρήσῃ τά «Πτωχὰ Σπιτάκια» εἰς τοὺς ΡΟΜΑ, ἐπειδὴ δὲν ἦσαν Ἑλληνικῆς Ἰθαγενείας. Ἐφεῦρε Τρόπους νὰ τοὺς τὰ ἐνοικιάζῃ. Τὸ ποσὸν τοῦ Ἐνοικίου τὸ προσέφερε ὡς Δωρεὰν καὶ μάλιστα τὸ ἐπεδότει. Τοιουτοτρόπως οἱ ἐν λόγῳ Ἐπιδοτήσεις ἐχρησιμοποιοῦντο ὑπὸ τῶν Νεοφωτίστων διὰ νὰ πληρώνουν τὸ Ἐνοίκιον καὶ διέμενον Δωρεάν!!!!!…..

Προσέφυγε μάλιστα εἰς τὰ Δικαστήρια διὰ νὰ τοῦ ἐπιδικασθοῦν οἱ ἐν λόγῳ Ἐκτάσεις!!!!!……

 

Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι αὐτὸ ἐγένετο εἰς αὐτὲς τὶς Πτωχότατες «Στέππες» τῆς Ἑλλάδος, ὅπου δὲν ἔχει ἑκατοντάδες Πάμπλουτους ἤ Ζάμπλουτους Ἐφοπλιστὰς καὶ Ἀποκατεστημένους  Δημότας μὲ τὰ Πλούσια Ἀρχοντικά, ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, Πάμπτωχες Τρῶγλες.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *