Εικονικά Σύμφωνα Συμβίωσης Συνοριοφυλάκων Δικαίως Κατακρίνονται από τον Πρόεδρο τους κ. Παναγιώτη Χαρέλα

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ, Σχόλια - Προτάσεις | 0

 

22.2.2023

 

                                                      Η ΕΙΔΗΣΙΣ ΛΕΕΙ :

Ἕξι ὑποψήφιοι συνοριοφύλακες, ἀπὸ τοὺς 250 συνολικά, ἦταν παντρεμένοι πρὶν περάσουν στὴ Σχολὴ τοῦ Διδυμοτείχου. Τοὐλάχιστον 40 «παντρεύτηκαν» μὲ σύμφωνο συμβίωσης, ἀφοῦ βγῆκαν ἀπὸ τὴ σχολή, προκειμένου νὰ πάρουν 5-7 μόρια, ὥστε νὰ τοποθετηθοῦν στὴν Ἀλεξανδρούπολη, ἀντὶ γιὰ τὴν Ὀρεστιάδα.

 

Ἀνάμεσά τους καὶ ἕνα ζευγάρι ἀνδρὼν συνοριοφυλάκων, ποὺ ὑπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.

 

Ὑπῆρξαν, ἐπίσης, ἐνδείξεις ὅτι ἄλλοι τοὐλάχιστον 65 νέοι συνοριοφύλακες θὰ ὑπέγραφαν καὶ αὐτοὶ σύμφωνα συμβίωσης ἕως αὔριο, ποὺ εἶναι ἡ καταληκτικὴ ἡμερομηνία τοποθέτησής τους.

 

Τὸ σύμφωνο συμβίωσης ἔδινε 5 ἕως 7 μόρια

Πηγὲς τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἀναφέρουν πὼς τὰ σύμφωνα συμβίωσης στὴν πλειονότητά τους εἶναι εἰκονικὰ καὶ γι’ αὐτόν το λόγο ὑπῆρξε ἡ παρέμβαση τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας, Τάκη Θεοδωρικάκου, ὁ ὁποῖος ζήτησε νὰ διερευνηθοῦν σχετικὲς καταγγελίες.

 

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς τὸ σύμφωνο συμβίωσης ἔδινε στοὺς συνοριοφύλακες ἀπὸ 5 ἕως 7 μόρια, αὐξάνοντας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς βαθμοὺς τῶν ἐξετάσεων, τὴν πιθανότητα τοποθέτησής τους στὴν Ἀλεξανδρούπολη, καθὼς ἡ δεύτερη ἐπιλογὴ εἶναι ἡ Ὀρεστιάδα, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχε μεγάλο ἐνδιαφέρον προκειμένου νὰ ὑπηρετήσουν ἐκεῖ.

ΠΗΓΗ

https://www.iefimerida.gr/ellada/synoriofylakessymfonosymbiosiselas (13.2.2023)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Συνοριοφυλάκων Ἑλλάδος, κύριο ς Παναγιώτης Χαρέλας «ξεσπάθωσε» μὲ παρρησία κατακρίνων τὰ ἀνωτέρω κακῶς κείμενα.  

 

Ἴδ. συνημμένως σχετικὴ ἀνάρτησίν του καὶ τὸ  VIDEO :

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1yRwCmEEbg

 

Ἐπίσης τὸ ἐμπεριστατωμένο συνημμένο ἄρθρο τῆς Ἐφημερίδoς «Δημοκρατία» :

«Σύμφωνο συμβίωσης με την παρακμή»   dimokratia,15|02|2023

 

 

 

Μέχρι σήμερα ἐκκρεμεῖ τὸ θέμα. Γιὰ νὰ δοῦμε… θά «κουκουλωθῇ» καὶ αὐτό;;;;;;

 

Ἤδη συνεχάρημεν τὸν Πρόεδρον τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Συνοριοφυλάκων Ἑλλάδος, κύριον Παναγιώτη Χαρέλα, διὰ σωστοὺς ἀγώνας του ὑπὲρ ἁγνῆς οἰκογενείας καὶ ἐναντίον τῶν εἰκονικῶν αὐτῶν συμφώνων συμβιώσεως ποὺ κάμνουν μεταξύ των οἱ ἐθνοφρουροὶ διὰ νά «βολευθοῦν» εἰς βάρος τῶν ἐντίμων καὶ εὐσυνειδήτων θυσιαζομένων.

 

Ἤδη ἀπὸ τὸ 800 π.Χ ὁ Καλλῖνος (ἴδ. συνημμένο) κάμνει ἔκκλησιν πρὸς τοὺς φυγόστρατους τῆς τότε ἐποχῆς καὶ τοὺς τονίζει νὰ μὴ ξεφτιλίζωνται ἀποφεύγοντας νὰ ὑπηρετήσουν. Ἀνὰ τὶς ἑκατονταετίες καὶ χιλιετίες, τονίζει εἰς τοὺς φυγόστρατους ὅτι εἶναι μεγίστη ντροπὴ καὶ ὅτι ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ πράττουν τοῦτο.

 

 

Ὅμως ὑπάρχουν δημοσιογραφίσκοι τῶν βοθροκάναλων, μὲ τὰ ἀφθονώτατα τρισάθλια ἀκροάματα καὶ θεάματα, οἱ ὁποῖοι εἰρωνεύονται τέτοιες ἠθικὲς σκέψεις, ἐνῷ κτηνοποιοῦν τὸν ἄνθρωπο, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ: «ἐκ τοῦ ὁρᾶν ἔρχεται τὸ ἐρᾶν» καὶ «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται»!!!!!!

 

Ἢ τὸ ἕτερον: «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς»!!!!!!

 

Δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπλάσθῃ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν, δὲν ἐστάθῃ στὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε τὸ δίποδον θηρίον ὁ ἄνθρωπος καὶ κατήντησεν σὰν τὰ τετράποδα!!!!!!!

 

Ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν καὶ πνευματικών φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

 

ἀγωνίζεται νὰ εἴμεθα ἀεὶ μαχηταί.

 

 διάσημος Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος John Swinton, πρώην ἀρχισυντάκτης τῶν New York Times, ἐξομολογούμενος τονίζει ὅτι οἱ περισσότεροι διάσημοι διευθυνταὶ ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν, ὁμοιάζουν ὡσὰν μίαν διεθνῆ πόρνη!!!!!!!!

Δυστυχῶς, ὅμως, τὰ εἶπεν ὅταν παραιτήθη-ἀπεσύρθη ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία του!!!!!! Εὐπρεπές, δίκαιο καὶ ἔντιμον θὰ ἦτο νὰ τὰ διεκήρυττε αὐτὰ ἐν καιρῷ ὑπηρεσίας. Δὲν εἶχεν νὰ φοβηθῇ ἀπολύτως τίποτε. Οὔτε σταδιοδρομίαν, οὔτε οἰκονομικήν του κατάστασιν. Ἀπεναντίας θὰ καθιερώνετο ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς.

 

Κινήσεις σὰν αὐτὴ τοῦ Πρόεδρον τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Συνοριοφυλάκων Ἑλλάδος, κύριον Παναγιώτη Χαρέλα τιμοῦν τὸ Ἔθνος μας καὶ μᾶς δίδουν Αἰσιοδοξία!!!

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡΕΛΑ

07:59 | 14/02/2023

  

Ανάρτηση από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΥΦΥ κ. Παναγιώτη Χαρέλα με αφορμή τα καταγγελλόμενα σε δημοσιεύματα που αφορούν στην υπογραφή εικονικών συμφώνων συμβίωσης από νέους Συνοριοφύλακες.

Να λέμε τα καλά μας αλλά να λέμε και τα ..στραβά μας.

Αν πράγματι ισχύει, η έρευνα που διατάχθηκε θα δείξει. Ευτυχώς τα αντανακλαστικά του Υπουργού και του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ σε αυτή την περίπτωση ήταν αμεσα. Είναι σίγουρα κατακριτέο από όλους μας και άδικο για κάποιους άλλους νέους συναδέλφους που αρνούνται να “παζαρεψουν” την αξιοπρέπειά τους.

Έχει όμως και άλλη πτυχή το ζήτημα. Ποιος είναι αυτός που συμβουλεύει τέτοιους τρόπους σε νέα παιδιά που μπαίνουν στην αστυνομία προκειμένου να κερδίσουν μόρια τοποθέτησης διακινδυνεύοντας πριν καν μπουν στο Σώμα, τη θέση τους ; Όση ευθύνη έχουν αυτά τα παιδιά, άλλη τόση έχουν και όσοι τους συμβούλεψαν για προβούν σε κάτι τέτοιο.

Αν ισχύει, οφείλουμε όλοι να το καταδικάσουμε και να ταχθούμε με εκείνους που είναι αξιοπρεπείς στη ζωή τους και δεν “παζαρέυουν” της αρχές τους και τις αξίες τους.

Δεν θεωρώ πως αυτές οι συμπεριφορές αμαυρώνουν την προσπάθεια μας που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κερδίσει τον σεβασμό της κοινωνίας και την εκτίμηση του κάθε πολίτη και τολμάμε να καταδικάζουμε ότι παρεκτρέπεται ακόμη και μέσα από τις τάξεις μας.

Είναι υποχρέωση μας.

 ΧΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

https://www.policenet.gr/article/p-harelas-ehoyme-kerdisei-ton-sebasmo-tis-koinonias-kai-tin-ektimisi-toy-kathe-politi-kai

 

 

ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Σύμφωνο συμβίωσης με την παρακμή

 

«Εξ όνυχος τον λέοντα» προειδοποιεί το ρητό – κι αυτός ο λέων είναι η εμπεδωμένη αίσθηση σε τμήμα του πληθυσμού ότι όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται σε μια κοινωνία η οποία είναι προσανατολισμένη στο βραχυπρόθεσμο οικονομικό συμφέρον.

Ο όνυξ της επικαιρότητας, από τον οποίον διακρίνουμε τον λέοντα, είναι όσα έγραψε το Evros-news.gr για τα δεκάδες εικονικά σύμφωνα συμβίωσης που έχουν συνάψει νέοι συνοροφύλακες για να εξασφαλίσουν τα πέντε μόρια που προβλέπονται από τον κανονισμό, ώστε στη συνέχεια να τοποθετηθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, και όχι σε υπηρεσία ακριβώς πάνω στη συνορογραμμή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε αυτά τα εικονικά σύμφωνα συμβίωσης υπάρχουν και «ζευγάρια» συνοροφυλάκων με ηλικιωμένους, καθώς και άλλα μεταξύ ανδρών. Το βασικό ζήτημα στην περίπτωση είναι ότι οι άνθρωποι που προβαίνουν σε τέτοιου είδους αθλιότητες δεν νοιάζονται καν για τα ίχνη της δόλιας συμπεριφοράς που αφήνουν πίσω τους, τα οποία θα βλέπουν οι απόγονοί τους, αισθανόμενοι αμηχανία γι’ αυτά.

Όσοι προσπαθούν να ξεγελάσουν την υπηρεσία τους, τον εαυτό τους τον ίδιο και να αδικήσουν συναδέλφους τους, που αξίζουν τη θέση που εκείνοι διεκδικούν, δεν νοιάζονται για το γεγονός ότι κάποτε τα εγγόνια τους θα προσπαθούν να καταλάβουν τι οδήγησε τον… παππού να συνάψει στα νιάτα του σύμφωνο συμβίωσης με ηλικιωμένο ή με συνομήλικο άνδρα, ενώ στη συνέχεια παντρεύτηκε γυναίκα.

Επιπλέον, πέρα από τη διάχυση του δόλου και του αμοραλισμού στην κοινωνία, υπάρχει και το μείζον θέμα της εθνικής ασφαλείας. Στελέχη του δημόσιου τομέα, που θα κληθούν να υπηρετήσουν σε σημαντικές θέσεις σε ακριτικές περιοχές, συμπεριφέρονται άτιμα προτού καν αναλάβουν καθήκοντα! Δηλώνουν επισημοποιημένες σχέσεις που ουδέποτε συνήψαν. Αυτοί πρέπει να εντοπιστούν ένας προς έναν και να αποταχθούν άμεσα.

Τέλος, το Δημόσιο θα πρέπει να δικαιούται να ελέγχει αν ισχύουν όσα δηλώνουν όσοι ασχολούνται με τους τομείς της άμυνας και της δημόσιας τάξης – ακόμα και αν ισχύουν ή είναι εικονικοί οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν συνάψει.

dimokratia,15|02|2023

 

 

ΚΑΛΛΙΝΟΣ

Συνειρμικῶς ἔρχεται εἰς τὸν νοῦν ἡ κατωτέρω  σοφὴ ρῆσις καὶ προτροπὴ  τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας Καλλίνου (8ος αἰ. π.Χ.), ὁ ὁποῖος ἀπελπισμένος κραύγαζε εἰς τοὺς ἐλάχιστους φυγόστρατους νέους τοῦ καιροῦ του:

Μέχρις τέο κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν, / ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε ἧσθαι / ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει.

Ὡς πότε, νέοι, θὰ κάθεσθε ἄπρακτοι ;

Πότε θὰ δείξετε καρδιὰ ἀντρειωμένη ;

Ντροπή, ποὺ σᾶς βλέπουν καὶ οἱ γειτονικοὶ λαοί.

Τόσο λίγο γνοιάζεστε γιὰ τὴν πατρίδα ;

Νομίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι εἰρήνη πιά,

ἄδραξε ὁ πόλεμος ὁλόκληρη τὴ γή μας.

(Μετάφρασις :  Μ. Ζ. Κοπιδάκης).

 

Σήμερον ἔχει ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ ἡ κραυγαλέα φωνὴ τοῦ Καλλίνου.

Ἀντὶ οἱ νέοι μας νὰ συνοστίζωνται καὶ νὰ διαμαρτύρωνται διὰ τοὺς περιορισμοὺς γιὰ τὸν κορεσμὸ τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ ὑπογαστρίου, ἔπρεπε μαζὶ μὲ τοὺς νέους μας, ὅλοι μας, νὰ συναθροιζόμεθα καὶ νὰ κάνουμε ἔκκλησιν συμπαραστάσεως στοὺς ἥρωες τῶν νήσων μας καὶ τῶν ἀκριτικῶν παραμεθορίων περιοχῶν  καὶ νὰ τοὺς κράζουμε ὅτι εἴμεθα ἀλληλέγγιοι καὶ ὅτι θὰ συνεχίσωμε νὰ ἀναλωνώμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν  καὶ ἀκεραίας πατρίδος.

 

ΠΗΓΗ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *