Αείμνηστος Ιεραπόστολος πατήρ Ερμόλαος Ιατρού (+ 2.4.2022) Από Σήμερα θα Αναπαύεται στην Ιδιαίτερη Πατρίδα του στον Παλαιόκηπο Λέσβου

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ | 0

Αείμνηστος Ιεραπόστολος

πατήρ Ερμόλαος Ιατρού

(+ 2.4.2022)

Από Σήμερα θα Αναπαύεται στην Ιδιαίτερη Πατρίδα του στον Παλαιόκηπο Λέσβου,

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος»

 

9.6.2022

 

 

Γιὰ τὸν ἀείμνηστον δραστήριον Ἱεραπόστολον πατέρα ΕΡΜΟΛΑΟ  ΙΑΤΡΟΥ ἐγράψαμε τὴν 2.4.2022, ὅταν πληροφορηθήκαμε τὴν ξαφνικὴ κοίμησή του.

 

Προσέφερε τὰ πάντα, τὸν ἑαυτόν του καὶ τὴν πολυμελῆ οἰκογένειά του στὴν ἐξωτερικὴ ἱεραποστολή.

 

Ἔζησε μία ζωὴ στερήσεις καὶ ἀγῶνες στὴν ἐπικίνδυνη Ἀφρικὴ καὶ ἔφυγε ξαφνικά.  Καὶ ἐπὶ πλέον, ταλαιπωρήθηκε ἡ σωρός του σὲ γραφειοκρατικοὺς δαιδάλους, μέχρι νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν πατρῶα γῆ.

 

ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 9.6.2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 16.00 ΘΑ ΨΑΛΗ Η ΝΕΚΡΟΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΕΡΜΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ.

 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΥ.

 

Ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει, τὸν γνωρίσαμε πρὸ πολλῶν δεκαετιῶν. Τότε ἐρχόταν ἀπὸ τὴν ἰδιαιτέρα πατρίδα του, τὴν Λέσβο, γιὰ νὰ τακτοποιῇ ὅλες τὶς γραφειοκρατικὲς διαδικασίες εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας εἰς τὴν ὁδὸ Μητροπόλεως (τότε), ὥστε νὰ ἐπιτύχῃ τὴν μετάβασιν καὶ παραμονὴν ἐκείνου καὶ τῆς οἰκογενείας του εἰς τὴν Ἀφρικὴ γιὰ νὰ προσφέρῃ μὲ θέρμη τὶς ὑπηρεσίες του εἰς τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀλεξανδρείας. Μᾶς ἐπισκεπτόταν εἰς τὸ πλησίον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γραφεῖον μας (τότε) Ἀπόλλωνος 23 Β.

Μᾶς διηγεῖτο δὲ τὶς τεράστιες δυσκολίες ποὺ ἀντιμετώπιζε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, διότι, ἐνῷ ἤθελε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸν πολιτισμένο κόσμο καὶ νὰ ζήσῃ στὴν ὑποανάπτυκτη Ἀφρικὴ καὶ νὰ ὑποφέρῃ ἐκεῖ, ἀντὶ νὰ τὸν ἐπαινοῦν, τοῦ ἔθεταν τεράστια ἐμπόδια. Ἕνα χρηστὸ κράτος δικαίου, θὰ ἔπρεπε νὰ προτείνῃ εἰς ὑποψηφίους κληρικούς, θεολόγους καὶ ἱερεῖς νὰ ἀμείβωνται διπλάσια, νὰ ἀσφαλίζωνται αὐτοὶ καὶ ὅλα τὰ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των καὶ νὰ μεταβαίνουν εἰς τέτοιες ἱεραποστολές, ὅπως π.χ. οἱ ἰατροὶ κάνουν τό «ἀγροτικό» τους.

 

Ἔζησε στὴν Ἀφρικὴ μετὰ τῆς πρεσβυτέρας του καὶ τῶν τεσσάρων τέκνων του καὶ ἀνηλίσκετο γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀλλὰ καὶ ἠθικὴ βοήθεια τῶν ἀδελφῶν ἀφρικανῶν.

 

Μὲ χαρὰ παρακολουθούσαμε τὶς δραστηριότητές του, θηριομαχοῦντα, παρὰ τοὺς τεράστιους κινδύνους, τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε καὶ τὶς διάφορες ἀσθένειες ποὺ βασανίζουν τὶς περιοχές αὐτές. Ἀρκετὲς φορὲς τὸν συντρέχαμε μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις, ἀρχικὰ εἰς τὸ Μαλάουι, μετὰ στὸ Ντοντόμα τῆς Τανζανίας καὶ τοὺς τελευταίους μῆνες στὴ Μονρόβια τῆς Λιβερίας.

 

Παραθέτουμε τὸ ἀπὸ 21.12.2021 γλαφυρὸ ἄρθρο, σχετικῶς μὲ τὶς δραστηριότητες τοῦ ἀειμνήστου π. Ἐρμολάου Ἰατροῦ εἰς τὴν Ἱεραποστολή, τῆς δημοσιογράφου κ. Σοφίας Χατζή ποὺ δημοσιεύθηκε εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» :

 

Έλληνας ιερέας βαπτίζει πατέρα με τον γιο του στον Ατλαντικό Ωκεανό

 

https://www.orthodoxtimes.gr/ellinas-iereas-vaptizei-patera-me-ton-gio-tou-ston-atlantiko-okeano/?fbclid=IwAR3xLC3nhEo1iqGHUiYGtmtLvfv7EA8LscAl0hPTwTfBmpLtpKl_rtbICyQ

 

Τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 2.4.2022 ἐπτωχεύσαμε ἀπὸ ἕνα ἀνιδιοτελέστατο καὶ πολιτιμότατο ἐργάτη τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνεδείχθη τὸ ἀγλάϊσμα καιὶ ἐγκαλλώπισμα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιας.

Τέτοιοι ἀνιδιοτελέστατοι καὶ θαρραλέοι ἱεραπόστολοι εἶναι σπανιότατοι. Τόσον ὁ ἀείμνηστος ὅσον καὶ ἡ πρεσβυτέρα του καὶ τὰ τέσσερα τέκνα του ἐβίωσαν τὸ δόγμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἐκηρύχθη μὲ λόγια, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα. Ἀκολούθησαν τὶς χιλιάδες συμβουλές – προτροπὲς καὶ βιώματα ὄχι μόνον τοῦ Θεανθρώπου «…εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν» (Ἰωάν. 15, 20), ἀλλὰ καὶ τῶν ἀθανάτων διδασκαλιῶν τοῦ προγόνου μας Σωκράτους πρὸς τοὺς νοῦν ἔχοντας καὶ πληθώρα ἄλλων προτροπῶν καὶ διδαγμάτων τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, ὡς π.χ. τὴν καθημερινὴ πορεία ποὺ συνιστοῦσε πρὸς τὸν Βασιλέα Φίλιππον ὁ στρατιώτης του: «Μέμνησο ὅτι θνητὸς εἶ» καὶ αὐτὴν τὴν προτροπὴν τὴν ἐβίωνε καὶ ὁ νεαρώτατος πλήρης σφρίγους καὶ ζωτικότητος υἱός του Ἀλέξανδρος.

 

Ἀντιθέτως ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες, μηδὲ καὶ αὐτῶν τῶν ἐπονομαζομένων χριστιανικῶν δογμάτων, ἐξηπλώθησαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου, ἐφαρμοζομένων πολλὲς φορὲς καὶ τῶν δογμάτων: «ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ» καί «ὀδόντα ἀντί ὀδόντος» ἤ ἀκόμη χειρότερον τά: «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου, ἡ δυστυχία σου ἡ εὐτυχία μου» καὶ πολλὰ ἄλλα παρόμοια.

 

Κλείνουμε μὲ μία εὐχαριστήριον ἐπιστολὴν τοῦ π. Ἐρμολάου πρὸς τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», μέσῳ τοῦ ὁποίου τοῦ στέλναμε τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.

 

Εἴθε ἐκ τοῦ ἁγίου κατοικητηρίου του νὰ πρεσβεύῃ ὑπὲρ τῶν Ἱεραποστολῶν.

 

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀειμνήστου Πατρὸς Ἐρμολάου Ἰατροῦ.

 

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/διορθόδοξος-σύνδεσμος-απόστολος-παύ/αείμνηστος-ιεραπόστολος-π-ερμόλαος-ι/

 

Π. ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΥ (1) ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 25.1.21
ΠΑΤΗΡ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

 

 

 

Π.ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΥ (2) ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Ο ΑΠΟΣΤΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 25.1.21

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *