ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ –ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ Νικ. Αν. Κλέντος Βιβλίο με τους «Θρήνους της Πτώσεως της Κων-πόλεως». Παρουσίασις 5.9.2022 – ώρα 18.30 Εταιρεία Φίλων του Λαού, Ευριπίδου 12 Ιδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις | 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ προσκαλέσωμε τοὺς φίλους

 

τὴν Δευτέραν 5.9.2022 καὶ ὥραν 18.30

εἰς τὴν εὐγενῶς παραχωρηθεῖσαν κλιματιζομένην

Αἴθουσαν Μεγάλων Εὐεργετῶν

τῆς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Εὐριπίδου 12 Ἀθήνα

 

εἰς τὴν τελετὴν τῆς παρουσιάσεως τοῦ πονήματος τοῦ Ἀξιοτίμου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΛΕΝΤΟΥ, Διδασκάλου τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, τ. Κοσμήτορος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός, τ. Προέδρου τοῦ Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς (τοῦ Σίμωνος Καρρᾶ), Παλαιογράφου μὲ τίτλον:

 

«ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΜΑΪΟΥ

ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ».

 

 

Τὸ πόνημα ἐξέδωσε τὸ Ἵδρυμά μας ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

 

Εἰς τὸ ἐν λόγῳ βιβλίον τὸν Πρόλογον γράφει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμος. Ἐμεῖς ὡς ἐκδότες δὲν ἐτολμήσαμε νὰ γράψωμε οὔτε πρόλογον, οὔτε ἐπίλογον, ἀλλὰ τὸ ἐπίμετρον μὲ θέμα:

 

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

ΠΟΙΟΥΣ ΘΡΗΝΟΥΣ, ΥΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΠΕΤΟΥΣ

ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩΜΕ ΓΙΑ ΤΑ

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ «ΑΛΩΣΕΩΝ»

ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΗΣ

ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΗΣ

ΤΗΝ 29ην ΜΑΪΟΥ 1453;;;;;….

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟ:

«ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ»
( ΣΟΦΟΚΛΗΣ ).

 

Ἡ παρουσίασις τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου θὰ γίνῃ ὑπὸ τῶν Ἀξιοτίμων κυρίων, Βασιλείου Κέκη Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς καὶ ἱστορικοῦ ἐρευνητοῦ καταγομένου ἐκ τῆς Βασιλευούσης, Ἀνδρέου Ζεάκι-Γλυνιά, Καθηγητοῦ Μουσικῆς, πρώην Σχολικοῦ Συμβούλου καὶ συγγραφέως καὶ τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, ἐπιφανοῦς, ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου Καθηγητοῦ καὶ συγγραφέως.

 

Κατὰ τὴν ἐκδήλωσιν θὰ βραβευθοῦν οἱ ἐκλεκτοὶ ὁμιληταὶ καὶ ὁ Ὑποστράτηγος κ. Δημήτριος Βόγγολης, ὁ ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον ὑπερασπιστὴς τῶν Ἑλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν.

 

Μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ κ. Ἀνδρέου Ζεάκι – Γλυνιά ἡ κοινωνικὴ ἐκδήλωσις θὰ διανθισθῇ μὲ ἀντιπροσωπευτικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία μας μὲ Μαΐστορα τὸν κ. Νικόλαον Ἀναγνώστου, «ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνοις» ὑπὸ τὴν καθηγητρία κ. Σταυρούλα Μέντη.

 

Συντονιστὴς ὁ Θεολόγος – Φιλόλογος Ἐκπαιδευτικὸς κ. Κων/νος Παπαγεωργίου.

 

Ἡ παρουσία τῶν φίλων θὰ μᾶς τιμήσῃ ἰδιαιτέρως καὶ θὰ εἶναι μία μεγάλη εὐκαιρία συμπνευματισμοῦ, λίαν ἀπαραιτήτου εἰς τὶς δυσχερέστατες ἡμέρες ποὺ διερχόμεθα διότι: «οὺ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα…» (Παροιμίαι 27, 1).

 

Ὅσοι, κατὰ ἀτυχῆ συγκυρίαν δὲν δυνηθοῦν νὰ προσέλθουν προσωπικῶς, θὰ δύνανται νὰ τὸ παρακολουθήσουν διὰ ζώσηςεἰς τὸ διαδίκτυο στὸν Σύνδεσμο :

 

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2

 

 

Καλὸν καὶ εὐλογημένον φθινόπωρον!!!

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ τηλ. 2103254321

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *