Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Ομιλία του Προέδρου (Χαιρετισμός και Συμπεράσματα) εις την Παρουσίασιν του Πονήματος του κ. Νικ. Κλέντου δια τους Θρήνους και Κοπετούς της Πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 5.9.22 Εταιρεία Φίλων του Λαού 18.9.2022

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις | 0

Βλ. και Video:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 04:00 λεπτό ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1:25:00 λεπτό

 

Συνεχίζουμε τὴν παρουσίασιν τῆς ἐκδηλώσεως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία εἰς τὴν εὐγενῶς παραχωρηθεῖσα Αἴθουσα τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ (Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο) ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς Κυκλοφορίας τοῦ πονήματος τοῦ Ἀξιοτίμου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΛΕΝΤΟΥ, Διδασκάλου τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, τ. Κοσμήτορος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», τ. Προέδρου τοῦ «Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς» (τοῦ ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΡΑ) – Παλαιογράφου, Συγγραφέως, μὲ τίτλον:

 

«ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΜΑΪΟΥ

ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ».

 

Ἀξιοσημείωτες δύο ἀλήθειες ποὺ μακροχρονίως δὲν εἶχαν γίνει γνωστὲς καὶ σήμερα κοινοποιήθηκαν:

 

Σεβασμιώτατός μας Βελεστίνου κ. κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος παρὰ τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας του καὶ τὴν ἐπισφαλῆ ὑγεία του, προσῆλθε ἀπὸ τοὺς πρώτους, ἐξέφρασε ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστίες ποὺ γνωρίζει τοὺς φορεῖς μας καὶ συνεργάζεται μαζί μας σχεδὸν μία εἰκοσαετία, σὲ ἔργα κοινωφελῆ καὶ ἑλληνοχριστιανικά. Εὐχήθηκε συνέχισιν μὲ ἐπιτυχίες καὶ ἐνδομύχως ἐξεδήλωσε τὴν εὐγνωμοσύνη του, διότι πάντοτε φροντίζαμε τὶς μετακινήσεις του καὶ ὅποτε εὑρίσκεται εἰς τὶς ἐκδηλώσεις μας εἶναι εὐτυχής.

 

Ὁ εἷς ἐκ τῶν παρουσιαστῶν τοῦ πονήματος τοῦ κ. Κλέντου, ὁ Καθηγητὴς τῆς Μουσικῆς, πρώην Σχολικὸς Σύμβουλος καὶ συγγραφεύς, καταγώμενος ἐκ Κρήτης καὶ ἐνεργὸν κοινωνικὸν τέκνον αὐτῆς, ὁ κ. Ἀνδρέας Ζεάκις – Γλυνιάς ἐξεμυστηρεύθη ὅτι εἶχε ἐνημερωθῆ ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Κισάμου (Χανίων) καὶ Σελίνου κυρὸ Εἰρηναῖο (Γαλανάκη), ὅτι ὁ Πρόεδρος τῶν Φορέων μας κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, μὲ τὶς γνωριμίες του καὶ πιέσεις πρὸς τοὺς ἁρμοδίους γερμανοὺς παράγοντες, εἶχε συμβάλει τὰ μέγιστα εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῆς ΑΝΕΚ (Ἀνώνυμης Ναυτιλιακῆς Ἑταιρείας Κρήτης), τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ κυρὸς Εἰρηναῖος καὶ Πρόεδρος.

 

 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ. ΔΙΠΛΑ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Κ. Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Κ. ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΑΝ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ

 

 

FACEBOOK ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ FACEBOOK ΜΑΣ ,,Τάμα Έθνους,, καὶ τὸ δεύτερο ,,Tama Ethnos Iphpa (Τάμα του Έθνους),, ξαφνικά χάθηκαν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐμφανίσθηκαν μὲν μὲ τὴν ἀναζήτησιν, δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ προσθέσωμε νέα ἄρθρα, ἀναγκαζόμαστε καὶ τὰ προσθέτουμε σάν ,,Σχόλια,, σὲ ἤδη ὑπάρχοντα ἄρθρα μὲ τὴν ἐλπίδα, οἱ σχεδὸν 5.000  φίλοι τοῦ πρώτου ,,Τάμα Έθνους,, καὶ οἱ σχεδὸν 3.000 φίλοι τοῦ δευτέρου  ,, Tama Ethnos Iphpa (Τάμα του Έθνους),,  νὰ μὴ μᾶς παρεξηγήσουν, διότι γράφουμε ἐπάνω σὲ παλαιὰ ἄρθρα, ἀλλὰ νὰ τὲ μελετοῦν καὶ νὰ τὰ διαδίδουν.

 

FACEBOOK Meta μᾶς ἄνοιξε (χωρὶς νὰ ἐρωτηθοῦμε) μία νέα σελίδα μὲ τὸ ὄνομα :

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

 

ἀλλὰ σὲ αὐτὴν δὲν ὑπάρχουν παλαιὰ ἄρθρα μας.

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ     τηλ. 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *