ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Ιστορικά | 0

 

1. Τοῦρκοι «τζιχαντιστές», ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γόνους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα εἰς ὀρδάς, ἔσπειραν τὸν ὄλεθρον τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923.

2. Αὐτοὺς τοὺς φανατικοὺς καὶ ἰσοπεδωτὰς μωαμεθανοὺς τῶν ὀργανωμένων τζιχαντιστῶν τοὺς ὠνόμασαν οἱ ἰσχυροὶ τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων ὡς «συμμάχους» ἢ ὡς «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως» ὄχι μόνον εἰς τὴν Τουρκίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐκστρατευτικὰ σώματα, ὅπως π.χ. διὰ τὴν Κορέαν καὶ κατήντησαν νὰ εἶναι τὰ πιὸ «χαϊδεμένα παιδιά» τῶν ἐξουθενωτικῶν νατοϊκῶν δυνάμεων. Ἀκόμη καὶ ἡ Ἑλλάς μας ὑποχρεώνεται νὰ κόπτεται νὰ ὑποστηρίζῃ ὄχι τὴν καταδίκην καὶ τὴν ἀποβολὴν τῆς Τουρκίας ἀπὸ τοὺς διαφόρους ὀργανισμούς, ἀλλὰ τὴν εἴσοδον τῶν Τούρκων «τζιχαντιστῶν» ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην χωρὶς «βίζα»!!!

3. Τοιουτοτρόπως οἱ «φίλοι» μας οἱ Τοῦρκοι, τὰ «φίδια τὰ κολοβά» καθημερινῶς ἀποθρασύνωνται νὰ μὴ ἀναγνωρίζουν τὴν Κύπρον μας, νὰ κατατρομοκρατοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνας μὲ τὸ διαβόητον «casus belli» καὶ δεκάδες τουρκικὰ ἀεροπλάνα καὶ πλοῖα, ἐξοπλισμένα καὶ μή, νὰ παραβιάζουν καθημερινῶς τὸν ἐναέριον καὶ τὸν ὑδάτινον ἑλληνικὸν χῶρον καὶ νὰ πετοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὰ οἰκήματα τῶν Ἑλλήνων τῶν νησιῶν μας!!!

4. Καὶ ἡ ἑλληνική «πνευματικὴ ἡγεσία», ὡς π.χ. ὁ κ. Νταλάρας νὰ διατυμπανίζῃ ὅτι : «τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψάρια του» καὶ ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς νὰ διερωτᾶται : «ὑπάρχουν σύνορα στὸ Αἰγαῖο;». Τοιουτοτρόπως δὲν τολμοῦμε νὰ ἐφαρμόσωμε τὸ ἑλληνικὸν δίκαιον καὶ νὰ ἐπεκτείνωμε τὰ σύνορά μας εἰς τὰ 12 μίλια ἀπὸ τὰς ἀκτάς μας!!!

5. Τὸ «παίξιμο» τῆς ἀναγνωρίσεως καὶ τῆς ἀπωθήσεως τῶν τουρκικῶν ἀεροπλάνων ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν κοστίζει εἰς τὸν βαρέως φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν, ὄχι μόνον πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως, ἀλλὰ ἐνίοτε καὶ ἀπώλειαν Ἑλλήνων παλικαριῶν ἀπὸ τὰ πληρώματα τῶν ἑλληνικῶν ἑλικοπτέρων – ἀεροπλάνων, τὰ ὁποῖα μᾶς καταρρίπτουν οἱ «τζιχαντιστές» Τοῦρκοι. Πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως τὸ «ἀνθρωπάκι» Κ. Σημίτης, ἀντὶ νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν πλανητάρχην καὶ ΣΙΑ τὴν καταδίκην τῆς Τουρκίας, νὰ ἐξοργίζουν τὸν ἑλληνικὸν λαὸν μὲ τὸ ἐμετικὸν καὶ ἀντεθνικὸν μήνυμά του : «Εὐχαριστοῦμε δημοσίως τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες».

6. Εὑρέθημεν καὶ ἐφέτος πλησίον ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων μνήμης τῶν γενοκτονιῶν Ἀρμενίων, Ποντίων, Μικρασιατῶν, Κωνσταντινοπολιτῶν, καὶ ἐν γένει ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς, τὰς ὁποίας διαδίδομεν καὶ στηρίζομεν ἐνθέρμως. Ὅλοι αὐτοὶ ἐξουθενώνονται συστηματικῶς ἀπὸ τοὺς αἱμοσταγεῖς Νατοϊκοὺς μὲ τὴν ἄμεσον ἢ ἔμμεσον συγκατάθεσιν ἢ εὐλογίαν καὶ τῆς Ἐλλάδος!!!…
Ποῦ κατηντήσαμε, νὰ γίνωμεν πειθήνια ὄργανα τῶν Σιωνιστικῶν καὶ ἀντιχρίστων δυνάμεων…Ἀντὶ νὰ συμπαριστάμεθα εἰς τοὺς κατατρεγμένους καὶ ἐξουθενωμένους ὁμοδόξους ἀδελφούς μας, νὰ τρέμωμεν καὶ ἡμεῖς μήπως ὑποστοῦμεν τὰ ἴδια καὶ νὰ ἀναγκαζώμεθα νὰ ἀναφωνῶμεν :
«ὄχι μόνον πετάει ὁ ‘’γάϊδαρος’’, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσῃ νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν πετάει εἶναι ἕνας ‘’γάϊδαρος’’».

7. Εἰς τὰ ἐθνικὰ θέματα ὅλοι πρέπει νὰ εἴμεθα ἑνωμένοι. Ὡς γνωστόν, ὅποτε οἱ Ἕλληνες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅποτε ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια, ἐπήρχετο ὄλεθρος καὶ συμφορά.

8. Ἄς γίνει λοιπὸν μόνιμον σύνθημά μας : «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».

Ἕλληνες ἑνωμένοι, ποτὲ νικημένοι, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ!

Καὶ ἂς εἴμεθα ἐπιλήσμονες ἐπὶ 187 ἔτη νὰ μὴ ἔχωμε πραγματοποιήσει ἀκόμη τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους . . .

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *