Αχιλλέας Λαζάρου Ο Μέγας Βαλκανιολόγος (+13.6.2023) Αστείρευτη πηγή Αγνού Πατριωτισμού και Γνώσεων Το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών τον τιμά   15.7.2023

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ (2008)

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ (2009)

Οἱ Φορεῖς μας τιμοῦν σήμερα τὴν μνήμην τῆς μεγάλης αὐτῆς προσωπικότητος τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, τὸν ἀείμνηστον Ἀχιλλέα Λαζάρου.

 

Ἐξ Ἐλασσῶνος Θεσσαλίας (1930), πτυχιοῦχος καὶ Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μετεκπαιδευθεὶς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Σορβόννης (Paris IV), ὅπου καὶ ἐδίδαξε καθὼς καὶ εἰς τὴν Ελλάδα εἰς πρότυπα (Πειραματικὸν Παν/μίου Ἀθηνῶν, Βαρβάκειον, Ἰωνίδειον), Στρατιωτικὲς Σχολές καὶ λοιπὰ Σχολεῖα καὶ τελικῶς ὡς Γενικὸς Ἐπιθεωρητής. Πολυγραφότατος καὶ πολυτιμημένος ἀπὸ ἐλληνικὰ καὶ διεθνῆ πνευματικὰ ἱδρύματα.

Ἀλλὰ ζηλόφθονα ἀνθρωπάκια, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων τὸν κατέτρεχον μέχρι τοῦ σημείου ποὺ τὸν ὑπεβίβαζαν εἰς τὴν λαμπροφόρα ἐπαγγελματική -ἐπιστημονική του σταδιοδρομία.  Καθ’ ὅτι κρύπτει τις τὶ διὰ δύο τινά, ἤ εἶναι ὄνειδος καὶ ὄζει εἴτε εἶναι μεγίστη ἀξία καὶ τὸ φοβᾶται. Καὶ τοιουτοτρόπως ἐπιπλέουν οἱ ,,φελλοί,, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν παντοιοτρόπως νὰ ποδηγετοῦν.

Ἡ ἀγάπη του καὶ τὸ ἔργο του ἐπικεντρωνώμενον εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν γλώσσα τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν Ἑλληνικότητα καὶ τὴν εὐσέβειαν τῶν Βλάχων.

Οἱ φορεῖς μας τὸν ἐτίμησαν.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀείμνηστος μᾶς ἐτίμησε ὡς ὁμιλητὴς εἰς ἐκδηλώσεις μας εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον Ρουμελιωτῶν (23.1.2008), τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν (21.1.2009) καὶ εἰς τὸ Γήπεδον Σπόρτιγκ εἰς τὴν Ἡμερίδα διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (31.3.2013).

Ἴδ. τὴν ὅλην ἐκδήλωσιν :

https://www.youtube.com/watch?v=cG3zQFMwr5k

Καὶ ἰδιατέρως ἀπὸ τὸ λεπτὸ 2.55.10.

 

Καὶ πάντοτε τηλεφωνικῶς μᾶς συνέχαιρε καὶ μᾶς συνεβούλευε.

 

Ἐπιλέγομε καὶ δημοσιεύομε τὴν πολύκροτη ὁμιλία του, ἡ ὁποία ἐδόθη εἰς δύο συνέχειες, 23.1.2008 καὶ 21.1.2009 μὲ τὸν τίτλον «ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;» (δημοσιευθεῖσα καὶ εἰς τήν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 41 σελ. 149).

Ἀποχαιρετοῦμε μὲ συγκίνησιν μίαν ζωντανὴ ἐγκυκλοπαίδεια. Ὑπῆρξε μοναδικὸς καὶ ὅμοιος του δὲν νομίζομε ὅτι θὰ ὑπάρξῃ ἄλλος.

 

Εἰς τὴν ἀγαπητὴν σύζυγον καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ εὐχόμεθα ὑπομονήν.

 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΥ !

 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ  (31.3.2013)

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

 

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *