ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ «ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ»

 

Θωμᾶ Μαυρομμάτη -(Ἐκδόσεις ΕΑΡ 2018)
21.3.2018

1. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀποδείξει ἐμπράκτως, εἴμεθα ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, περιοδικῶν συγκεντρώσεων ἄλλων φορέων.
Ἰδιαιτέρως, διὰ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἐπαινοῦν τὸ καλὸν καὶ στηλιτεύουν τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως, πρὸς ἐπιμόρφωσιν τῶν εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ Ἑλληνοψύχων. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίζῃ νὰ κοπτὠμεθα διὰ τὴν κοινὴν δράσιν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν ὀργανώσεων!!!…
Μακάρι νὰ μὴ εὐλογοῦν κάποιοι τά «γένεια» καὶ νὰ αὐτοχειροτονοῦνται εἰς συντονιστὰς ἤ νὰ δημιουργοῦν κύκλους καὶ φατρίας, ὅπως αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἐφαρμόζοντες τό:«θὰ σὲ λέγω Μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγεις Μαστροκώστα, θὰ ἀγαπιώμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος»!!!…
Αἱ ἐκδόσεις «Ἔαρ» κυκλοφοροῦν τὸ βιβλίον τοῦ κ. Θωμᾶ Μαυρομμάτη, εἰδικευομένου παιδοψυχιάτρου, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀληθινοὶ Ἥρωες», τὸ ὁποῖον εἶναι λίαν παιδαγωγικὸν διὰ μικρὰ καὶ μεγάλα παιδιά, ἰδίως διὰ τὰ μικρότερα παιδιά, ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν 8 ἐτῶν, τὴν χρυσῆ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος. Ἀναφέρεται εἰς τοὺς ἥρωας τοῦ 1821 (καὶ εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους) καὶ συνοδεύεται μὲ αὐτοκόλλητα, τὰ ὁποῖα βοηθοῦν εἰς τὴν ἐμπέδωσιν τῶν πληροφοριῶν. Κυκλοφορεῖ κυρίως εἰς τὰ Βιβλιοπωλεῖα Θρησκευτικῶν Βιβλίων.
Τὸ συνιστοῦμεν ἐνθέρμως. Μακάρι καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς νὰ ἐκδίδουν λίαν παιδαγωγικὰ καὶ ὠφέλιμα βιβλία καὶ οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγηταί, Πρωτοβαθμίου καὶ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, νὰ τὰ συνιστοῦν εἰς τὰ παιδιὰ ὡς ἐξωσχολικὰ βιβλία!!!…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *