Τραγικές Δυσκολίες. Η Ελλάδα στις Ανεξέλεγκτες Φλόγες.   Ιεραποστολές στην Αφρική και αλλού     (στη σειρά Πυγολαμπίδες) 28.7.2023

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

 

 

ΠΡΩΤΟΝ

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα μὲ ὅλη τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας νὰ κοπάσῃ ἡ λαίλαπα τῶν πυρκαγιῶν ποὺ ταλανίζει καὶ φέτος, καὶ μάλιστα ἐντονώτατα, τὴν πατρίδα μας. Οἱ φορεῖς μας συμπαραστέκονται εἰς τοὺς πυρόπληκτους μὲ συνεχεῖς ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν.

 

Λυπούμεθα ἀφαντάστως, διὰ τὴν τραγικὴ ἀπώλεια τῶν ἡρωικῶν παλικαριῶν μας τοῦ ἀεροσκάφους τῆς Canadair, τοῦ Κυβερνήτη Σμηναγοῦ Χρήστου Μουλά, 34 ἐτῶν ἀπὸ Γαβαλοχώρι τοῦ Δήμου Ἀποκορώνου Χανίων καὶ τοῦ Συγκυβερνήτη Ἀνθυποσμηναγοῦ Περικλῆ Στεφανίδη 27 ἐτῶν ἀπὸ τὸ Κιλκίς.

Θερμὰ συλλυπητήριά μας εἰς τὶς οἰκογένειές τους καὶ εἰς τὴν ἔνδοξον Ἀεροπορία μας.

 

Συγχαίρομε τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων νὰ υἱοθετήσῃ καὶ νὰ μεριμνᾷ διὰ τὴν ἀνατροφὴν καὶ σταδιοδρομίαν τοῦ ἀγέννητου ἀκόμη τέκνου τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Μουλᾶ.

Εὐελπιστοῦμε ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς νὰ μὴ εἶναι βραδυκίνητος καὶ νὰ μὴ ἐκδαπανᾶ τὰ μέγιστα ποσὰ τῇδε κακεῖσαι καὶ νὰ δίδῃ σὲ τέτοιες ἀγαθοεργίες ψιχία, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον: «Κατασπαράσσετε ὁλόκληρους βοῦς καὶ παραμένει ἡ οὐρά» (οὐρά, ἀρχαία ἑλληνικὴ λέξις ποὺ διεδέχθη τὴν ἀρχαιότερη ΄΄κέρκος΄΄ – ἐξ οὗ καί ‘’κερκόπορτα’’,καὶ ’’κερκίδα’’).

 

Εἴθισται, λοιπόν, οἱ τοποθετούμενοι σὲ καίριες θέσεις νὰ ἀναλίσκουν ὅλη τήν «οὐσία» καὶ οἱ περισσότεροι ὀργανισμοὶ νὰ μὴ δύνανται νὰ λειτουργήσουν οὔτε κἄν στοιχειωδῶς.. Ἀκόμη καὶ εἰς τὰ Δικαστήρια ἢ στὶς Εἰσαγγελίες νὰ εἰσέλθῃ τις, δὲν εὑρίσκει οὔτε χαρτιὰ ὑγείας!!!!!!!

Ὄχι μόνο καθαρίστριες, ἀλλὰ καὶ δικηγόροι καὶ λοιποὶ χρῆστες τέτοιων δημοσίων χώρων ἔχουν τὴν τάσιν νὰ ὑφαρπάζουν καὶ νὰ καταστρέφουν ὁ,τιδήποτε εἶναι διὰ κοινὴν χρῆσιν – διὰ τὸν λαόν.

 

Ο tempora, o mores! Ποῦ καταντήσαμε;;;;;;

 

Νὰ προσκολλοῦνται εἰς τὰ καθίσματα καὶ νὰ λιβανίζουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα καὶ νὰ μὴ ἐνδιαφέρωνται, ἐὰν ὑπάρχουν καθόλου ὑλικὰ ἢ ἐξαρτήματα διὰ τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῶν Νοσοκομείων, Συγκοινωνιῶν, Ἱδρυμάτων, Φορέων, Πανεπιστημίων.

 

«Καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς…» (Ψαλμ. 48, 21).

 

Συμπάσχουμε πάντοτε μὲ τοὺς δεινοπαθοῦντας.

 

Μετὰ τὶς μεγάλες πυρκαγιὲς τοῦ 2007, ὅπως ἀναφέρομε καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμὴ», τεῦχος 37 (2008), σελίδες 131-136, βραβεύσαμε ὄχι μόνον τοὺς ἐθελοντὲς πυροσβέστες ἀλλὰ καὶ τὶς οἰκογένειες τῶν θυσιασθέντων τὸ θέρος τοῦ 2007 κατὰ τὶς πυροσβέσεις εἰς ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Συνειρμικῶς μᾶς ἔρχονται εἰς τὴν μνήμη μας πληθώρα «πυγολαμπίδων», ὡς παραδείγματος χάριν: «ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥΣ … Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΑΣ» (

).

 

Ἡ δοτὴ πολιτικὴ τοῦ «μεγάλου» Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κυρίου Κωνσταντίνου Σημίτη, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τότε ἐφήρμοζε τὴν ἄκρως καταστρεπτικὴν πολιτικὴν του διὰ τὴν Ἑλλάδα μας: «Δὲν διεκδικοῦμε τίποτε, διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα», χωρὶς νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τοὺς «φίλους μας», ἀνατολικοὺς γείτονές μας Τούρκους τουλάχιστον τὴν ἄρσιν τοῦ «casus belli» καὶ πληθώρα ἄλλων παρομοίων καταστρεπτικῶν διὰ τὴν Ἐλλάδα μας δογμάτων τῶν Τούρκων.

 

 

ΤΡΙΤΟΝ

Διὰ νὰ μὴ στενοχωρήσουμε τοὺς ἄλλους «φίλους» γείτονες, ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιοῦν ἐκεῖνοι τὸ ἄστρον τῆς Βεργίνας καὶ πραγματικοὶ Ἕλληνες πατριῶτες νὰ μὴ ἐπιτρέπεται νὰ τὸ φέρουν.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Μάλιστα, δέ, οἱ Ἀλβανοὶ ἔχουν ἀκόμη φυλακισμένον τὸν Ἕλληνα πατριώτην Δήμαρχον τῆς Χειμάρρας Διονύσιο Φρέντι Μπελέρη.

 

 

ΠΕΜΠΤΟΝ

Μεταξὺ τῶν πολλῶν δυσκολιῶν στὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες πρὸς τὶς Ἱεραποστολὲς τῆς Ἀφρικῆς εἶναι καὶ ἡ ὕπαρξις αἱρέσεων, ὡς παραδείγματος χάριν ἑνὸς Συλλόγου στὴν Μπουκόμπα. Ἄν δὲν ἀναφέρεται στὰ ἔγγραφα ἀποστολῆς τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ἡ φράσις «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», τότε αἱρετικοὶ ποὺ φέρουν σχετικὲς ἐπωνυμίες, εἶναι τόσον ἀγριάνθρωποι, ποὺ σὰν «κούτσουρα ἀπελέκητα», εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἐγκληματήσουν, καθόσον ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν νομιμότητα ἀπὸ τὴν ἐκεῖ νομοθεσία καὶ τοὺς ἁρμόδιους φορεῖς νὰ προτιμῶνται ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων.

 

 

ΕΚΤΟΝ

Ἐπίσης λυπούμεθα βαθύτατα, διότι δυστυχῶς καὶ πάλι ὑποφέρει βαναύσως ἡ φίλη μας Νιγηρία.

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα μὲ ὅλη τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ νὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις, διὰ νὰ δύνανται καὶ οἱ φίλοι Νιγηρίας νὰ ἀγωνίζωνται πρὸς ἀνόρθωσιν τῆς πατρίδος των, διὰ δημιουργίαν ὑποδομῶν καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς χώρας των!!!

 

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *