Το Τάμα του Έθνους (που διαχέει άπλετο φώς στα τεκτενόμενα) σχολιάζει τηλεγραφικώς την Επικαιρότητα : Από την αγωνία των Ελλήνων για τις λειτουργίες των Ιερών Ναών έως τις υπόγειες και άκρως επικίνδυνες για την Ελλάδα κινήσεις των σλαβοφώνων μέχρι και τις σημερινές καταστροφές μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, όπως τα προείπε ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.

17.5.2021
ΠΡΩΤΟΝ
Ὅλοι ἀγωνιούσαμε νὰ ἀκούσωμε στὶς Ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ τοῦ Μαΐου 2021 πῶς θὰ πορευθοῦμε ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς μὲ τοὺς Ναούς, θὰ γίνωνται ἐλεύθερα οἱ διάφορες τελετές, κλπ.
Μὲ ἀπογοήτευσιν ὅμως δὲν διαβάσαμε τίποτε σχετικόν (συνημμένως οἱ Ἀποφάσεις ΔΙΣ 11. καὶ 12.5.2021).

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=2955&what_sub=d_typou

Ἀκολουθεῖ τὸ σχετικὸ ἀπολύτως σωστὰ Ὀρθοδόξως θεμελιωμένο σχόλιο τοῦ σεβαστοῦ Πρωτοπρ. π. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου ἀπὸ 12.5.2021. τοῦ σεβαστοῦ Πρωτοπρ. π. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου ἀπὸ 12.5.2021.

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
ἘφημέριοςἹ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
agotsopo@gmail.com, τηλ. 6945-377621

Πάτρα,12.5.2021

Παραλειπόμενα ΜεγαλοσαββατιάτικουἑορτασμοῦτῆςἈνάστασηςτοῦ Κυρίου!

Τὸ φετινό Πάσχα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ μείνει ἀναμφίβολα στὴν ἱστορία. Εἶναι πραγματικὰ σταθμὸς γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μας ζωή. Στὸ μέλλον σὲ αὐτὸ τὸ Πάσχα 2021 θὰ κάνουν ἀναφορὰ ὅσοι ὡς ἀληθινὰ παιδιὰ καὶ μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ πονοῦν γιὰ τὴν ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ λειτουργικὴ τάξη, τὴν κανονικὴ παράδοση, τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος ποὺ ἐπισυνέβη.
Σὲ αὐτὸ τὸ Πάσχα θὰ ἀναφέρονται πολὺ συχνὰ καὶ ὅσοι προσπαθοῦν νὰ καταστήσουν τὴν Ὀρθόδοξη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία μία παπο-προτεσταντική σύναξη ποὺ θὰ διασώζει ὡς φολκλορικὰ τὰ ἐξωτερικὰ λατρευτικὰ στοιχεῖα ἀπαλλαγμένη ὅμως ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ ζωῆς, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ὑπηρετεῖ ὡς θεραπαινὶς ἀλλότρια συμφέροντα.
Γιατὶ ὄχι; Αὐτὸ δὲν ἔγινε; Ἡ ΔΙΣ χωρὶς ἐξουσιοδότηση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας ὑλοποίησε ἀσεβεῖς κυβερνητικὲς ἐντολὲς ποὺ πρώτιστο σκοπὸ εἶχαν καί ἐπέτυχαν τὴν ταπείνωση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Κατόπιν αὐτῶν κάποιοι θριαμβολογοῦν ὅτι οἱ ἱερεῖς ὑπάκουσαν, ὁ λαὸς συμμορφώθηκε μὲ τὴν ἀπόφαση καὶ κατέκλεισε τοὺς ναοὺς μὲ προεξάρχοντα τὸν “εὐλαβέστατο” κατὰ πάντα Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος ἐνθουσιασμένος γιὰ τὸ μοναδικὸ στὴν ἱστορία κατόρθωμά του παρέστη στὴνἈνάσταση φορώντας τὴ μάσκα – ἀκριβέστερα τὸν κημό, τὸ μουρόπανο – γιὰ νὰ γιορτάσει ὄχι τὴν τριήμερη ἀλλὰ τὴ διήμερη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ!
Ὁ ταλαίπωρος λαός, ἀκατήχητος ὤν, ὑπάκουσε καὶ συμμορφώθηκε σὲ «ἀκατανόητες καὶ ἀσεβέστατες ἀποφάσεις, ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας», ὅπως πολὺ εὔστοχα τὶς χαρακτήρισε ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος. Ἀντί, λοιπόν, νὰ κλαῖμε καὶ νὰ ἀναλογιστοῦμε τὶς εὐθῦνες μας ὡς ποιμαίνουσα Ἐκκλησία γιατὶ ὁ λαὸς μας ὑπάκουσε στὴν περιφρόνηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, πανηγυρίζουμε!
Τί καὶ ἂν ἑορτάστηκε ἡ Ἀνάσταση τὸ Μ. Σάββατο καὶ ὄχι τὴν Κυριακή;
Τί καὶ ἂν σχεδὸν ὅλοι ὅσοι κοινώνησαν εἶχαν φάει τὸ Μ. Σάββατο;
Τί καὶ ἂν κάποιοι εἶχαν κοινωνήσει καὶ τὸ πρωὶ τοῦ Μ. Σαββάτου;
Τί καὶ ἂν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἱερεῖς δὲν ἦσαν ὅλο τὸ Μ. Σάββατο νηστικοὶ γιὰ νὰ λειτουργήσουν;
Τί καὶ ἂν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἱερεῖς εἶχαν λειτουργήσει καὶ κοινωνήσει πάλι τὸ πρωὶ τοῦ Μ. Σαββάτου;
Τί καὶ ἂν ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως συμπίπτει μὲ τὸν κανονικὸ ἑορτασμὸ τοῦ Νομικοῦ Πάσχα;
Τί καὶ ἂν καταλύθηκε ἡ πρώτη καὶ μοναδικὴ σὲ αὐστηρότητα νηστεία τοῦ Μ. Σαββάτου;
Τί καὶ ἂν εἴχαμε συνοδικῇ ἐγκυκλίῳ κακοποίηση καὶ κατάργηση τοῦ Ἀναστάσιμου Ὄρθρου;
Εἰλικρινὰ διερωτῶμαι πῶς τακτοποίησαν τὴ συνείδησή τους ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι ἀναμφισβήτητα σέβονται τὴν (ἀρχ)ἱερωσύνη τους μὲ αὐτὴ τὴν τόσο ὠμὴ ἀνατροπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης;
Ἡ σοβαρότητα τῆς πνευματικῆς κρίσης ποὺ διέρχεται ἡ τοπικὴ μας ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία δὲν ἐντοπίζεται μόνο σὲ αὐτὴ καθ’ ἑαυτή τὴν Συνοδικὴ Ἀπόφαση τῆς 20.4.21 καὶ στὴ σχετικὴ ὑπ’ ἀριθμ. 3041/21.4.21 Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο, ἀλλὰ καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῶ σὲ καμία σχεδὸν Μητρόπολη δὲν ἐφαρμόστηκαν ὅσα κελεύει ἡ Συνοδικὴ Ἀπόφαση καὶ Ἐγκύκλιος, ἐλάχιστες ἦταν οἱ Μητροπόλεις ποὺ στάθηκαν ἀντρίκια νὰ καταδείξουν πόσο «ἀκατανόητες καὶ ἀσεβέστατες (ἦταν οἱ) ἀποφάσεις, ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας». Πιὸ θλιβερὸ εἶναι ὅτι βρέθηκαν σοβαροὶ ἐπίσκοποι ποὺ προσπάθησαν ἀνεπιτυχῶς νὰ συνηγορήσουν θεολογικὰ ὑπὲρ τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν.
Ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι ποὺ εἴθισται νὰ προσεγγίζουν τὰ σοβαρὰ ζητήματα τῆς πνευματικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς μὲ σοβαρότητα ἀντίστοιχη τῆς δικῆς τους παρουσίας καὶ διακονίας, καὶ ἀπεφάνθησαν: εἶναι «σχισματικοὶ καὶ πλανεμένοι ὅσοι ἀντιδροῦν στὴ συνοδικὴ ἀπόφαση» ! Ἒασον αὐτοὺς χαίρειν…
Βέβαια τὴν πιὸ σοβαρὴ συνέπεια ἀπὸ τὶς «ἀκατανόητες καὶ ἀσεβέστατες ἀποφάσεις» ὑπέστη ὁ συνοδικὸς θεσμὸς. Κλονίστηκε ἔτι πλέον ὁ σεβασμὸς τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ στὶς Συνοδικὲς Ἀποφάσεις! Νομίζω ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ καθαρὰ ἐκκλησιαστικό-λειτουργικό ζήτημα ποὺ νὰ ἀπαξιώθηκε καὶ νὰ περιφρονήθηκε de facto ἀπὸ σύνολη σχεδὸν τὴν Ἱεραρχία, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες ποὺ τὴν ἐφάρμοσαν, ὅσο τὴν ἐφάρμοσαν… Ὅμως οὐδὲν κακὸ ἀμιγὲς καλοῦ, διότι ἔγινε πλέον σὲ ὅλους ἀντιληπτὸ ὅτι ὁ συνοδικὸς θεσμός, ὅπως ὅλα τὰ πράγματα στὴν Ἐκκλησία λειτουργοῦν σωστὰ καὶ ἀξίζουν τὸ μεγάλο σεβασμὸ μας μόνο ὑπὸ προϋποθέσεις. Δὲν εἶναι παπικῷ τῷ τρόπω exsesse θεόπνευστος καὶ ἀλάθητος ὁ συνοδικὸς θεσμὸς καὶ οἱ ἀποφάσεις του, ἀλλὰ μόνο ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἐκφράζουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση – παράδοση. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση ὅταν δὲν ὑπάρχει ἔκφραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμοστεῖ ἀκόμα καὶ ὁμόφωνη συνοδικὴ ἀπόφαση. Αὐτὸ ἔχει διδάξει ἡ ἐκκλησιαστικὴ μας παράδοση. Μόνο ὁ παπικὸς θεσμὸς ἀπαιτεῖ ἀπόλυτη ὑπακοὴ σὲ ὅλες τὶς ex cathedra ἀποφάσεις του διότι θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀλάθητος exsese non exconsensu ecclesiae.
Ὅμως εἶναι ἐξαιρετικὰ τραγικὸ και τραγελαφικό συνάμα κάποιοι, ἐλάχιστοι, εὐτυχῶς, Ἱεράρχες, ποὺ ἐνῶ οὒτε οἱ ἴδιοι οὒτε οἱ περισσότεροι συνεπίσκοποί τους τήρησαν τὴ Συνοδικὴ Ἀπόφαση καὶ τὰ κελεύσματα τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου ἐγκαλοῦν καὶ τιμωροῦν τοὺς ἱερεῖς ποὺ δὲν τὴν ἐφάρμοσαν… Ἡ ἀπόλυτη παράκρουση… Νὰ περιμένουμε μήπως τὴν στοιχειώδη συνέπεια νὰ προβοῦν καὶ σὲ μηνυτήρια ἀναφορὰ ἐνώπιον τῆς Ἱ. Συνόδου ἐναντίον ὃλων τῶν συνεπισκόπων τους ποὺ δὲν τήρησαν τὴ Συνοδικὴ Ἀπόφαση; Μᾶλλον ἀπίθανο…
Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώσει μετάνοια γιατὶ εἶναι σίγουρο πὼς τὰ χειρότερα δὲν ἔχουν ἔρθει, ἀφοῦ τόσο εὔκολα καὶ ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ μὲ μία ἀπόφαση ἀνατρέπεται ἡδισχιλιετής ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, θεμελιώδεις ἀποφάσεις καὶ κανόνες Οἰκουμενικῶν Συνόδων ποὺ μέχρι χθές δὲν φανταζόταν κανεὶς ὅτι θὰ περιφρονηθοῦν τόσο εὔκολα.

Κάποιοι εἶπαν ὅτι μία φορὰ ἔγινε τὸ λάθος καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐπαναληφθεῖ. ἂς μὴν ἀσχολούμαστε πλέον μὲ αὐτό. Δυστυχῶς δὲν συμμερίζομαι τὴν προσέγγιση αὐτή, διότι μὲ τὴν ἴδια εὐκολία ποὺ μετατέθηκε ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως ἀπὸ τὴν Κυριακὴ στὸ Σάββατο ἔτσι καὶ στὸ μέλλον εὔκολα θὰ ἀνατραποῦν καὶ ἄλλες θεμελιώδεις στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀρχὲς καὶ παραδόσεις. Μήπως δὲν ζήσαμε παρόμοιο “σεβασμὸ” στὴν Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς ἀρχιερωσύνης μὲ τὴν ἀναγνώριση ὡς κανονικῶν καὶ ἐγκύρων τῶν “χειροτονιῶν” ποὺ τέλεσε ἕνας ἀπατεῶνας καὶ τσαρλατᾶνος στὴν Οὐκρανία;!
Ἐπιπλέον δὲ ἡ προσπάθεια νὰ δικαιολογηθοῦν οἱ «ἀκατανόητες καὶ ἀσεβέστατες ἀποφάσεις, ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας» ἄφησαν ἀρνητικὴ παρακαταθήκη σὲ ὅσους χρόνια τώρα προσπαθοῦν νὰ ἐξισώσουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ μας ζωὴ καὶ παράδοση μὲ τὰ ὅποια ἀποκυήματα τῆς θεολογούσης διανοίας τους.
Σὲ κείμενό μου μὲ τίτλο «Καὶ ἀναστάντα τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς κυβερνητικὰς ἐντολὰς» (27.4.21) προσπάθησα νὰ καταδείξω μὲ στοιχεῖα πόσο ἀπαράδεκτη ἀπὸ κανονικῆς ἀπόψεως εἶναι ἡ ἀπόφαση γιὰ μετάθεση τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου τὸ Μ. Σάββατο. Ἂς ἐπιτραπεῖ νὰ σημειώσω ὅτι τὰ προσαχθέντα ἀπό το ἀνωτέρω ἄρθρο στοιχεῖα (πατερικὲς καὶ ἱστορικὲς μαρτυρίες, κανονικὲς ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, σχόλια ἐγκρίτων κανονολόγων) δὲν ἔτυχαν ἀμφισβήτησης ἀπὸ κανέναν. Σὲ συνέχεια τοῦ ἀνωτέρω κειμένου μου προσθέσω συμπληρωματικά.
Κάποιοι πρόβαλλαν τὸ ἐπιχείρημα ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα νὰ τελεστοῦν δύο Θ. Λειτουργίες τὸ Μ. Σάββατο, διότι, α) ἡ ἡμέρα ἀλλάζει τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἑσπερινό, δηλαδὴ μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Μ. Σαββάτου ἔχουμε ἄλλη ἡμέρα, Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, καὶ β) βάσει τοῦ Τυπικοῦ ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὸν κανόνα ἀπαγόρευσης τέλεσης δύο Θ. Λειτουργιῶν τὴν ἴδια ἡμέρα οἱ τρεῖς Δεσποτικὲς ἑορτὲς: παραμονὴ Χριστουγέννων καὶ Θεοφανίων, καὶ Μ. Σάββατο, λόγῳ τῆς ἰδιαίτερης σπουδαιότητας τῶν ἑορτῶν .
Ἡ προσεκτική, ὅμως ἀνάγνωση τῶν τυπικῶν διατάξεων ὁδηγεῖ σὲ ἐντελῶς ἀντίθετα συμπεράσματα και ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἀπαγορεύεται κατηγορηματικῶς ἡ τέλεση δύο Θ. Λειτουργιῶν ἀκόμα καὶ αὐτὲς τὶς ἡμέρες (ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ).

Ἂς δοῦμε τί προβλέπει τὸ Τυπικὸ:
1.Ὅταν ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανίων τυγχάνει ἡμέρα Τρίτη ἕως Σάββατο, τὴν παραμονὴ τῶν ἑορτῶν (Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ) τελεῖται ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς μετά Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου καὶ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελεῖται Θ.Λ. Ἰω. Χρυσοστόμου.
2.Ὅμως ὅταν ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανίων τυχαίνει ἡμέρες Κυριακὴ ἢ Δευτέρα, τὴν παραμονὴ τῶν ἑορτῶν (Σάββατο ἢ Κυριακὴ) τελεῖται μόνο ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς χωρὶς Θ. Λειτουργία,καὶ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἡ Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
Γιὰ ποιὸ λόγο τὸ τυπικὸ ἀπαγορεύει ρητῶς νὰ τελεστεῖ τὸ ἀπόγευμα Ἑσπερινὸς μαζὶ μὲ Θ. Λειτουργία καὶ ἐπιτάσσει μόνο πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ὅταν ἡ παραμονὴτῶν Χριστουγέννων καὶ Θεοφανίων πέφτει Σάββατο ἢ Κυριακή;
Διότι ἁπλούστατα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ τάξη: 1.Εἶναι ἀδιανόητη ἡ τέλεση δύο Θ. Λειτουργιῶν τὴνἴδια μέρα (ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ), καὶ 2.Ἀπαγορεύεται ἡ τέλεση Θ. Λειτουργίας ὅταν ὁ ἱερουργῶν ἱερέας δὲν εἶναι ἀπολύτως νηστικὸς ὅλη τὴν ἡμέρα μέχρι νὰ λειτουργήσει, καθὼς καὶ οἱ πιστοὶ δὲν μποροῦν νὰ κοινωνήσουν ἂν ἔχουν φάει πρὶν (κανόνες Στ-29, Καρθ-41 (-48), Καρθ-47 (-50), Νικηφ-9)!

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε καλύτερα τὴ λειτουργικὴ πράξη πρέπει νὰ θυμηθοῦμε ὅτι:
1.Οἱ κατ’ ἐξοχὴν βαπτισματικές ἡμέρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας ἦταν τὸ Πάσχα καὶ ἡ 6η Ἰανουαρίου (ἑορτὴ τῆς Θ. Ἐπιφανείας (Χριστούγεννα καὶ Θεοφάνια μαζὶ – ἀργότερα διαχωρίστηκαν τὰ Χριστούγεννα στὶς 25 Δεκεμβρίου). Οἱ πανηγυρικὲς αὐτὲς ἑορτὲς τῆς Ἀναστάσεως καὶ Θ. Ἐπιφανείας (Γέννηση καὶ Βάπτιση Κυρίου) ἦταν οἱ καταλληλότερες γιὰ τὴν ὑποδοχὴ διὰ τοῦ Βαπτίσματος τῶν νέων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἀπόγευμα, λοιπόν, τῆς παραμονῆς τῶν μεγάλων αὐτῶν ἑορτῶν κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅπου ἔχουμε τὴν προετοιμασία-ἒναρξη τῆς πανηγύρεως τῆς ἑορτῆς, τελοῦνταν οἱ ὁμαδικὲς βαπτίσεις τῶν Κατηχουμένων , καί, ἀσφαλῶς, μετὰ τὴ βάπτιση ἀκολουθοῦσε ἡ πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία. Στὴ συνέχεια, πιστοὶ καὶ νεοφώτιστοι παρέμεναν σὲ ὅλητὴν παννυχίδα μέχρι τὰ ξημερώματα τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ὁπότε ἐτελεῖτο ἡ Θ. Λειτουργία καὶ μετὰ ἀπονήστευαν (Στ-89, Διονυσ-1). Συνεπῶς ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου ποὺ τελεῖται τὴν παραμονὴ μαζὶ μὲ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς ἔχει νὰ κάνει κυρίως μὲ τὴ Βάπτιση καὶ ὄχι μὲ τὴ σπουδαιότητα τῆς ἑορτῆς. Ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ὁμαδικὲς Βαπτίσεις δὲν θὰ ἐτελεῖτο ἡ Θ. Λειτουργία μαζὶ μὲ τὸν Ἑσπερινὸ τὴν παραμονὴ (ὅπως δὲν τελεῖται τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τὴ Δευτέρα τοῦ Ἁγ. Πνεύματος).
2.Ἀσφαλῶς, ἡ Βάπτιση καὶ ἡ Θ. Λειτουργία-Θ. Κοινωνία προϋπέθετε αὐστηρὴ νηστεία [«προνηστευσάτω ὁ βαπτίζων καὶ ὁ βαπτιζόμενος» καὶ κανόνες Στ-29, Καρθ-41 (-48), Καρθ-47 (-50), Νικηφ-9]. Ἡ παραμονὴ λοιπὸν τῆς Θ. Ἐπιφανείας (5 Ἰανουαρίου) καὶ ἡ παραμονὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου (Μ. Σάββατο) εἶναι μέρες αὐστηρότατης νηστείας, λόγῳ τῆς Βαπτίσεως καὶ συνακόλουθα τῆς τελέσεως Θ. Λειτουργίας το ἀπόγευμα με τον Ἑσπερινό. Ἐπιπλέον, τὸ Μ. Σάββατο ἡ αὐστηρότατη νηστεία ὡς ἔχουσα Κυριακὴ θεμελίωση λόγῳ τῆς Τριημέρου Ταφῆς τοῦ Κυρίου («ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν», Ματθ. 9, 14-15) ἐκτείνεται καὶ μετὰ τὸν Ἑσπερινό-Θ. Λειτουργία καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας τοῦ Μ. Σαββάτου μέχρι τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀναστάσιμης Θ. Λειτουργίας τὰ ξημερώματα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ὁπότε και ἀπονηστεύουμε (Στ-89, Διονυσ-1).
3.Ὅμως,ὅταν Χριστούγεννα-Θεοφάνια πέφτουν Κυριακὴ ἢ Δευτέρα, τὴν παραμονὴ τῶν ἑορτῶν, δηλαδὴ τὸ Σάββατο ἢ τὴν Κυριακή, δὲν μπορεῖ νὰ τελεστεῖ ὁ Ἑσπερινὸς μαζὶ μὲ Θ. Λειτουργία καὶ τελεῖται μόνο Ἑσπερινὸς διότι:
α.Ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ ἡ νηστεία τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ (κανόνες Ἀποστ-64, Στ-55), συνεπῶς δὲν μποροῦν οἱ ἱερεῖς νὰ ἱερουργήσουν καὶ νὰ κοινωνήσουν καὶ οἱ πιστοὶ νὰ κοινωνήσουν, ἄρα δὲν ἐπιτρεπόταν τέλεση Θ. Λ. καὶ
β.Ἐπειδὴ κάθε Σάββατο καὶ Κυριακὴ πρωὶ ὅλο τὸ χρόνο προβλέπεται τέλεση πλήρους Θ. Λειτουργίας (κανόνες: Στ-52 , Λαοδ-49 , Λαοδ-51 ) δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν τὸ ἀπόγευμα μαζὶ ἢ μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ νὰ τελεστεῖ καὶ πάλι γιὰ δεύτερη φορὰ μέσα στὴν ἴδια μέρα Θ. Λειτουργία καὶ νὰ κοινωνήσουν οἱ πιστοὶ δύο φορὲς τὴν ἴδια μέρα! Κάτι τέτοιο ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ σὲ ὅλη τὴν ἐκκλησιαστικὴ μας παράδοση!
Τὸ Μ. Σάββατο ὅμως δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρόβλημα διότι τὸ Μ. Σάββατο τὸ πρωὶ τελεῖται μόνο ὁ Ὄρθρος τοῦ Μ. Σαββάτου (δηλ. ὁ Ἐπιτάφιος – στὶς ἐνορίες τελεῖται Μ. Παρασκευὴ βράδυ) καὶ ποτὲ Θ. Λειτουργία. Ἡ Θ. Λειτουργία (τοῦ Μ. Βασιλείου) ἐτελεῖτο κανονικὰ τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Μ. Σαββάτου (Α΄ Ἀνάσταση), ὁπότε οἱ πιστοὶ νηστικοὶ ὅλη τὴν ἡμέρα κοινωνοῦσαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ ἀργότερα τὸ βραδάκι τοῦ Μ. Σαββάτου ἄρχιζε ἡ Παννυχίδα, μετὰ τὸ μεσονύκτιο ψαλλόταν τὸ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!» καὶ ἀκολουθοῦσε ἡ Θ. Λειτουργία τὰ ξημερώματα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα (περὶ τὴν ἀλεκτροφωνία, σύμφωνα μὲ τὸν Διον-1)!
Γιὰ περισσότερα στοιχεῖα καὶ πιὸ ἀναλυτικὰ στὸ κείμενο «Καὶ ἀναστάντα τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς κυβερνητικὰς ἐντολὰς» (27.4.21) . Ἐπικαλοῦμαι μόνο τὴν ἄποψη τοῦ μεγάλου κανονολόγου τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας Ἁγ. Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος γνώριζε πολὺ καλὰ‒καὶ πολὺ καλύτερα ἀπὸ ὅλους μας ‒ καὶ τὴ λειτουργικὴ τάξη και ζωὴ καὶ τὸ πολιτικὸ καὶ τὸ βυζαντινὸ τρόπο μετρήσεως τῆς ἡμέρας, καὶ συγκεφαλαίωσε τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση στὸ κρίσιμο ζήτημα τοῦ καθορισμοῦ τῆς ἀρχῆς τῆς ἡμέρας σημειώνοντας ἐπιγραμματικὰ: «ἡ ἡμέρα ἀρχινᾷ… ἀπὸ τῆς ζ΄ ὥρας τῆς νυκτὸς (ὥρα 1:00 πμ) καὶ τελειώνει ἕως τῆς στ΄ ὥρας τῆς ἀκολούθου νυκτὸς καὶ ὅ,τι πρᾶγμα γένη ἀναμεταξὺ εἰς τὰς εἰκοσιτέσσαρας ὥρας τοῦ ἡμερονυκτίου τούτου, φαίνεται καὶ λέγεται ὅτι ἐν ἡμέρα (ἴσως μιὰ) ἐγένετο» .Τὰ ἀντίθετα εἶναι διανοητικὰ ἐπινοήσεις ἀλλότριες τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καὶ ἐμπειρίας…
Συμπερασματικὰ:
1. Ἡ μακραίωνη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀνεχθεῖ την τέλεση δύο Θ. Λειτουργιῶν τὴν ἴδια μέρα (ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ).Ποτὲ δὲν διανοήθηκαν οἱ Ἅγιοι ὅτι μὲ τὸν Ἑσπερινὸ ἀλλάζει ἡ ἡμέρα καὶ ἔτσι ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση Θ. Λειτουργίας τὸ πρωὶ καὶ στὴ συνέχεια τὸ βραδάκι ἄλλη Θ. Λειτουργία μετὰ τὸν Ἑσπερινό!
2.Μὲ κανένα τρόπο δὲν ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση Θ. Λειτουργίας ἀπὸ ἱερεῖς ποὺ ἔχουν φάει οὔτε ἐπιτρέπεται νὰ κοινωνήσουν οἱ πιστοὶ ποὺ εἶναι φαγωμένοι καὶ δὲν εἶναι ἀπολύτως νηστικοί. Μοναδικὴ δυνατότητα ἄσκησης οἰκονομίας ἔχουμε ὅταν κάποιος εἶναι ἑτοιμοθάνατος, τότε μπορεῖ νὰ κοινωνήσει καὶ ἂς μὴν εἶναι νηστικὸς (Νικηφ-9 ).
Ἦταν τόσο αὐστηρὴ ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ δὲν παρεῖχε τέτοια κατ’ οἰκονομία ἐξαίρεση οὔτε στὶς μεγάλες ἑορτὲς τῆς Θ. Ἐπιφανείας (Χριστούγεννα καὶ Φῶτα). Προτιμᾶ νὰ ἀλλάξει τὸ Τυπικὸ τῆς τέλεσης πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτουργίας τήν παραμονή καὶ νὰ μὴν τελέσει Θ.Λειτουργία παρὰ μόνο Ἑσπερινὸ προκειμένου νὰ μὴνπαραβεῖ τὶς θεμελιώδεις αὐτὲς λειτουργικὲς καὶ κανονικὲς ἀρχὲς ποὺ ἔχουν διαποτίσει ὅλη τὴν ἐκκλησιαστικὴ μας παράδοση.

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

καθὼς καὶ τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Λυκειάρχου, δρ. Βυζαντινῆς Ἱστορίας ἀπὸ 12.5.2021.

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021
Κλιμακώνει ξεδιάντροπα τή στάση του τό διευθυντήριο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας (ὁνόματι ΔΙΣ μέσω…zoom), πάνω στό θέμα τῶν λίγων κληρικῶν πού διέσωσαν πρό ἡμερῶν τήν ἀλήθεια καί ἀρνήθηκαν να ὑποταχτοῦν καί στό ἔσχατο (ἀλλά προφανῶς ὄχι καί στερνό) βλάσφημο παραλήρημα: ἐκεῖνο τῆς…διημέρου Ἀναστάσεως.

Σέ νέα του λοιπόν διαδικτυακή συνεδρίαση, διαβάζουμε ὅτι «απεφάσισε να ζητήσει από την Συνοδική Επιτροπή επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων τον σχηματισμό φακέλλων και την υποβολή εισηγήσεων περί των επομένων ενεργειών Αυτής σχετικώς προς τις επιστολές και λοιπές ενέργειες των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κυθήρων κ. Σεραφείμ και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, με τις οποίες οι εν λόγω Αρχιερείς εξεδήλωσαν απειθαρχία και έλλειψη σεβασμού προς την ομόφωνη απόφαση του συλλογικού οργάνου διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως προς την έκτακτη διαδικασία τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών εξαιτίας των υγειονομικών περιορισμών».

Καί ἀκολούθως δίνεται ἔμφαση κυρίως στόν ἄκρως…ἐνοχλητικό γι’ αὐτούς μητροπολίτη Κυθήρων : «Μετά λύπης ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου διεπίστωσε, και συναπεδέχθησαν οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Αρχιερείς, ότι ιδίως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, και μέσω νεωτέρου κειμένου του προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, καταφέρεται εναντίον των Αποφάσεων Αυτής, επιμένει να μην αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των δυσκόλων και εκτάκτων αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την δημόσια υγεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αυτοαπομονώνεται και θέτει εαυτόν μακράν της συλλογικής προσπάθειας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία στο σύνολό Της πασχίζει και εργάζεται τόσο για την την ακώλυτη επιτέλεση της Θείας Λατρείας, όσο και για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων».
Φυσικά ὅμως δεν μένουν στο ἀπυρόβλητο οὔτε οἱ…ἀπείθαρχοι ἱερεῖς, καθώς στη συνέχεια ἀναφέρεται ὅτι ἡ ΔΙΣ «αποφάσισε την αποστολή Εγκυκλίου Σημειώματος προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος περί των παρατηρηθεισών περιπτώσεων μη τηρήσεως των Αποφάσεων Αυτής σε ελαχίστους ανά την Ελληνική Επικράτεια Ιερούς Ναούς, παραγγέλλουσα την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων από πλευράς των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών…».

Δυστυχῶς ὅμως τίποτε ἀπό αὐτά δέν μᾶς ἐκπλήσσει. Γιατί οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν εἶναι πιά ἐπίσκοποι τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι δεσποτάδες, μέ τή χείριστη σημασία τοῦ ὅρου (ἐκείνη τοῦ πλέον μίζερου φαρισαϊσμοῦ καί μικρονοϊκά ἐγωκεντρικοῦ αὐταρχισμοῦ). Καί συνάμα παραμένουν ἀμετανόητοι, ἀδίστακτοι, σέ πρωτοφανῆ κατήφορο πλάνης καί ἀποστασίας. Ἀπωθώντας μέ τήν ἀπίστευτη συμπεριφορά τους ὅλο καί περισσότερο μακριά τους τούς πιστούς πού μένουν προσηλωμένοι στη Ἱερά Παράδοση καί ὄχι στίς – ὦν οὐκ ἔστιν οὔτε ἀριθμός, οὔτε καί τέλος – βλάσφημές τους κακοδοξίες, γίνονται ὑποκινητές καταστάσεων πού κανείς ὀρθόδοξος ποτέ δέν τίς ἐπιθυμοῦσε, ἀλλά τυγχάνει δυστυχῶς ξεκάθαρο πώς εἶναι μᾶλλον ἀναπόφευκτες πιά. Καί προφανῶς καί ἀναγκαῖες. Ζοῦμε ἄλλωστε δεδομένα σέ καιρούς γιά τούς ὁποίους γράφτηκε ὅτι θά χωρίσουν φίλοι ἀπό φίλους, γονεῖς ἀπό παιδιά, ἀδέλφια ἀπό ἀδέλφια, ἡ ἦρα ἀπό τό στάρι. Ἐπώδυνο καί θλιβερό ἀναμφίβολα. Ὅμως δέν γίνεται πλέον διαφορετικά. Οἱ μέρες πού κάποιοι θά ἐκβιάζονται καί θά διώκονται ἀπηνῶς, οἱ μέρες πού θά ψάχνουν κατακόμβες γιά νά προσευχηθοῦν ἤ θά κάνουν μέρες γιά νά βροῦν ὀρθόδοξο ναό νά λειτουργηθοῦν, εἶναι πολύ κοντά μας πλέον.
Ὁ Θεός νά δώσει νά αντέξουμε στόν πόλεμο πού ἔρχεται…

Νεκτάριος Δαπέργολας

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες Αναλύσεις Εκκλησιαστικές
26 σχόλια:

Ανώνυμος είπε…
Όχι ιερά σύνοδος,
Αλλά ιερά εξέτασης.
Νεκτάριε σ’ευχαριστούμε!!
12 Μαΐου 2021 – 9:03 μ.μ.

Ανώνυμος είπε…
Προστασία ανθρώπινης ζωής;;; Τόσα χρόνια που ψηφίζονται τα ανώμαλα νομοσχέδια κατά της αιώνιας ζωής, είδαμε την ιερά σύνοδο να νοιάζεται και να αφορίζει πολιτικούς.
Αίσχος!!!
12 Μαΐου 2021 – 9:22 μ.μ.

Γεωργιος είπε…
Αλλοιμονο τους. Αλλα θέματα να ασχοληθούνε δεν εχουνε. Ουτε εκτρωσεις ουτε ηλ ταυτοτητες ουτε κλειστούς ναούς. Zoom kai xero psomi
12 Μαΐου 2021 – 9:55 μ.μ.

Ανώνυμος είπε…
Αλλά όταν ο μητροπολίτης μιλάει και κουνάει τα χέρια σαν κακιασμένη και λειτουργεί με μάσκα, και είναι και χειροτονία και “παιδί” του αρχιεπισκόπου, τότε δεν εγκαλείται, σωστά;
12 Μαΐου 2021 – 9:58 μ.μ.

Ανώνυμος είπε…
Σταματήστε να πηγαίνετε σε λειτουργίες όταν λειτουργεί δεσπότης, πλην ελαχίστων. Μποϋκοτάρετέ τους, μπορούμε τουλάχιστον αυτό να το κάνουμε…
12 Μαΐου 2021 – 10:00 μ.μ.

Γεωργιος είπε…
Μηπως να ξαναπροβαλει η ΕΡΤ το ο Χριστος ξανασταυρώνεται ? Στεφανια σε όσους τήρησαν την 3ημερο Ανασταση. Εμεις δεν ειχαμε που να παμε
12 Μαΐου 2021 – 10:02 μ.μ.

GeorGRE είπε…

ή πράξη εμπάθειας
ή μία ακόμη ηλίθια απόφαση.

Η κατρακύλα συνεχίζεται…

12 Μαΐου 2021 – 10:10 μ.μ.

Ανώνυμος είπε…
Ποια προστασία της ανθρώπινης ζωής; 300.000 εκτρωθεντες ψυχουλες το χρόνο.Τι κάνατε γι αυτές Υποκριτές; αντε μη πω αλλά γιατί εγώ είμαι τρισχειροτερος.. Κύριε ελέησον..
12 Μαΐου 2021 – 10:26 μ.μ.

Λευκή είπε…
Δυστυχώς έχουν πλέον έχουν εκτροχιαστεί αυτοι οι άνθρωποι. Ο Θεός να τούς λυπηθεί.
Κύριε Δαπέργολα συνεχίστε να μάχεσθε και να μας εμψυχώνετε. Σάς ευγνωμονούμε.
12 Μαΐου 2021 – 10:41 μ.μ.

Unknown είπε…
Είναι πολλά τα ΔΙΣ…
12 Μαΐου 2021 – 11:01 μ.μ.

δον κιx ο τις είπε…
Το συνέδριον..

διαβουλεύεται
μάταια
κατά τών δικαίων

που αγνοούν τα
φιρμάνια τού
ανθυπάτου,

που σφίγγοντας τα
λουριά
και ανοίγοντας το
πουγκί του

κατευθύνει το
πράμα…καθώς
είναι σχεδιασμένο
και προαποφασισμένο στίς βασικές του
τίς κατευθυντήριες
γραμμές…
κατά τα δόγματα,

Καίσαρος τού…
αφανούς…

12 Μαΐου 2021 – 11:34 μ.μ.

The Cave Dweller είπε…
Αφού η αλλαγή της ώρας της Ανάστασης δεν είναι σύμφωνα με την ΔΙΣ δογματικό και νομοκανονικό θέμα, τότε γιατί θα στείλει τους φακέλους στην ομώνυμη (δογματικών και νομοκανονικών) επιτροπή ;;;

Ε ;;;
13 Μαΐου 2021 – 12:07 π.μ.

Χρήστος είπε…
ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ
Αδέρφια, Ο Χριστός μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και όχι δειλίας.
Αυτό το πνεύμα έχει και ο αγαπητός Νεκτάριος.

Ακούστε μία ομιλία από μία γνήσια Ελληνίδα Κύπριοπούλα.
Θαυμάστε και μιμηθείτε το θάρρος της.
Και διαδώστε την παντού.

https://youtu.be/0UiU_kNQ1Rg
13 Μαΐου 2021 – 12:49 π.μ.

Αναστασία μάρα. είπε…
Ανώνυμε 10.00 μ.μ,ήδη εφαρμόζω αυτό που προτείνεις… χρόνια, αποφεύγω να εκκλησίαζομαι στην ενορία μου, όταν λειτουργεί ο επίσκοπος μας, ο οποίος σημειοταιον είναι σκληρός οικουμενιστης κ διαφημιστής της μασκας, της αποστασης(εντός των ναών) κ των εμβολίων..

13 Μαΐου 2021 – 1:03 π.μ.

Ανώνυμος είπε…
Ο Νόμος 3469/2006 ορίζει στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο στ ότι στο Αʼτεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιευονται οι κανονισμοί, οι κανονιστικές διατάξεις και οι πράξεις της Ιεράς Συνόδου.Όταν βάσει του νόμου απαιτείται η δημοσίευση στο Φεκ κάποιας πραξεως, αν αυτή δεν γίνει τότε η πράξη είναι ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ με την με αριθμ. Πρωτ. 1737 /21-4-2021 εκκυκλιο όρισε τα της Θ Λειτουργίας του Πάσχα.Πρεπει να ερευνηθεί από νομικούς αν αυτή η εγκύκλιος έχει κανονιστικό περιεχόμενο και εάν έπρεπε να δημοσιευτεί στο Φεκ. Στο διοικητικό δίκαιο υπάρχουν και οι λεγομενες κανονιστικές εγκύκλιοι. Αν έπρεπε να δημοσιευθεί και δεν δημοσιεύτηκε πρέπει να ερευνηθεί από νομικούς αν μπορούσε να παράξει εννομα αποτελέσματα δεσμευτικα για τους μητροπολίτες και ιερεις
13 Μαΐου 2021 – 1:50 π.μ.

Χρυσάφη Ασημίνα είπε…
Άξιοι Μητροπολίτες οι δύο Πατέρες που παραπέμπονται από ανάξιους Δεσποτάδες!
13 Μαΐου 2021 – 7:35 π.μ.

Ανώνυμος είπε…
Αντί να παραπεμφθεί ο Αρχιεπίσκοπος για όλες τις ενέργειες που έκανε όλο αυτό το διάστημα εις βάρος της εκκλησίας μας , παραπέμπει αυτούς που κράτησαν την σωστή στάση και αντέδρασαν σε όλα τα αντιχριστιανική νομοθετήματα.
13 Μαΐου 2021 – 9:53 π.μ.

ΔΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε…
Η απόφαση της ΔΙΣ για την Ανάσταση είναι νόμιμη η παράνομη; Μπορεί να πάρει απόφαση για οικονομία η ΔΙΣ η η σύνοδος της Ιεραρχίας με αυξημένη μάλιστα πλειοψηφία;Θα αντιδράσουν άραγε οι πιστοί για να υπερασπίσουν τους άξιους Αρχιερείς και ιερείς πού τόλμησαν, η να περιμένουμε αντιδράσεις μόνο για το ιερόν παρεκκλήσιον..
13 Μαΐου 2021 – 9:58 π.μ.

STELLA είπε…
Συμφωνω…. Έτσι θέλουν, μπας και το καταλάβουν… αλλά δεν νομίζω… Έχουν ξεφύγει τελείως…
13 Μαΐου 2021 – 10:22 π.μ.

STELLA είπε…
Μήπως αλλάξουν και το σύμβολο της Πίστεως; και παθοντα και ταφεντα και Ανασταντα την δεύτερη μέρα;;;
13 Μαΐου 2021 – 10:24 π.μ.

Evans είπε…
Μετονομασια της συντομογραφιας από ΔΙΣ σε ΔΑΣ ήτοι Διαρκής ασεβής σύνοδος!
13 Μαΐου 2021 – 11:39 π.μ.

Ανώνυμος είπε…
Ας προσευχηθούμε γι᾿ αυτούς τους Ήρωες Αρχιερείς να τους δίνει δύναμη ο Θεός να διδάξουν το Θέλημα του Θεού στον λαό Του.
Το θέλημα του πονηρού το είδαμε και το βλέπουμε.
Θέλουν μεταλλαγμένη πίστη και μεταλλαγμένους πιστούς…
13 Μαΐου 2021 – 9:47 μ.μ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ είπε…
Αντί να κάνουν ”την πάπια”μήπως και ξεχασθεί (που δεν ξεχνιέται βέβαια)το ανοσιούργημά τους, εξαγριώνουν τον Λαό του Θεού,που παρά την αμαρτωλότητά του ουδεμία σχέση έχει με τους πανηγυρτζήδες των εννέα.
13 Μαΐου 2021 – 11:48 μ.μ.

Ανώνυμος είπε…
Χριστός Ανέστη αδέλφια! Προσωπικά εμένα η στάση της ΔΙΣ τους τελευταίους μήνες και έτι περισσότερο από την Ανάσταση (που δεν εορτάστηκε κανονικώς και Ορθοδόξως) και ύστερα μου προκαλεί -το λέω ευθέως- αηδία, και ένα ιερό παράπονο υπάρχει (όπως άλλωστε σε όλους μας). Η μόνη λύση είναι η μετάνοια όλων μας, μήπως μας λυπηθεί ο καλός Θεός και μας απαλλάξει από τους ανάξιους ηγέτες, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς!
14 Μαΐου 2021 – 12:54 π.μ.

Ανώνυμος είπε…
Πλήρης αηδίας ο πιστός λαός παρακολουθεί τον ολισθηρό κατήφορο της εκκλησιαστικής εν Ελλάδι διοικήσεως, όπως αυτή αποτυπώνεται, μεταξύ των άλλων, και στη συνοδική απόφαση περί σχηματισμού φακέλων σε βάρος δύο σεπτών και εγνωσμένου ήθους και κύρους ιεραρχών.
Οι άνθρωποι που έφθασαν να ισχυρισθούν σε επίσημο συνοδικό ανακοινωθέν προ μηνών ότι η ανθρώπινη ζωή και η υγεία συνιστούν το “ύψιστο αγαθό επί της γης” sic και γι αυτόν ακριβώς το βέβηλο και αιρετικό λόγο τους έχουν καταστεί υπόδικοι ενώπιον της υγιούς και αδιαφθόρου εκκλησιαστικής διοικήσεως, εγκαλούν τους συνεπισκόπους τους επειδή δεν άντεξαν συνειδησιακά να μην υπακούσουν στη φωνή της αρχιερατικής τους συνειδήσεως και να καταπατήσουν τους φρικτούς αρχιερατικούς όρκους που έδωσαν κατά την ιερότατη στιγμή της χειροτονίας τους…
Έχουν αφήσει τους διάφορους Φάρους, Θερμούς και Γιανναράδες και λοιπούς “ερωτοθεολόγους” ασύδοτους εδώ και χρόνια να περιφέρουν ανεμπόδιστα τα ψυχοκτόνα τους ληρήματα εντός της εκκλησιαστικής παρεμβολής οδηγώντας στην απώλεια ψυχές υπέρ ων Χριστός απέθανε και βρήκαν εσχάτως τους “εύκολους στόχους”, τα δύο κοσμήματα του επισκοπικού σώματος, τους ιεράρχες των Κυθήρων και της Αιτωλοακαρνανίας. Και αντί να έχουν ήδη κινήσει τη σχετική ιεροκανονική διαδικασία για τους νοθεύοντες το Ορθόδοξο Ήθος ευετοδιδασκάλους ακονίζουν τα ξίφη τους σε βάρος εκείνων των ιεραρχών των οποίων, των οποίων η πλειοψηφία του υγιώς φρονούντος κλήρου και λαού προφέρει τα ονόματά τους με περίσσειο σεβασμό.
Αφήνω τον ενδοεκκλησιαστικό διχασμό που εξ αντικειμένου προκαλεί η άφρων αυτή συνοδική ενέργεια και ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί επί τα χείρω και ο νοών νοείτω.
Υ.Γ.:Οι άνθρωποι που δέχθηκαν να τους ταπεινώνει και “καταργεί” ο Καίσαρας με ένα teewt μέσα σε 10 λεπτά, όπως συνέβη τον αλήστου μνήμης περυσινό Σεπτέμβριο, θα έπρεπε να είναι περισσοτερο προσεκτικοί στις ενέργειές τους.
Ας μην διευρύνουν και άλλο το χάσμα που τους χωρίζει από τον πιστό κλήρο και λαό.
Λ.Ν.
14 Μαΐου 2021 – 6:54 μ.μ.

Ανώνυμος είπε…
Επειδή “χτύπησε” ο δαίμων του πληκτρολογίου παρακαλώ για δυοο διορθώσεις : η μία tweet αντί teewt και η άλλη περασμένου Μαρτίου αντί
Σεπτεμβρίου.
Λ. Ν.
14 Μαΐου 2021 – 7:06 μ.μ.
Δημοσίευση σχολίου
ΠΗΓΗ : http://trelogiannis.blogspot.com/2021/05/zoom.html

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ διεδόθη ἡ εἴδησις ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ εἶχε ἐγκρίνει ἀπὸ τὸ 2018 τὴν φιλοσλαβικὴ Ἀστικὴ Μὴ Κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία (ΑΜΚΕ) μὲ τὴν ὀνομασία «Μακεδονικὴ Κίνηση Προώθησης τῆς Μητρικῆς Γλώσσας ‘Κρστε Μισίρκοβ’» .
Εὐτυχῶς ὅταν ἡ συγκεκριμένη ΑΜΚΕ προσπάθησε νὰ ἐκμεταλλευθῇ κάποια περίπτωσιν καὶ νὰ ζητᾶ ἐπιχορηγήσεις, ἐγένετο ἀντιληπτὴ ἡ ὕπαρξις της καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀναγκάσθηκε νὰ τὴν διαγράψῃ.
(Ἰδ συνημμένο ἄρθρο :
https://www.newsbreak.gr/ellada/205472/ypourgeio-politismou-amke-makedoniki-glossa-mitroo/

Επικίνδυνη προβοκάτσια Σκοπιανών διεκόπη τα ξημερώματα από το ΥΠΠΟΑ! Απειλούν με προσφυγή στα δικαστήρια
ΕΛΛΑΔΑ 13-05-2021 • 15:58μμ
Πως εκτυλίχθηκε το αντεθνικό σχέδιο έμμεσης αναγνώρισης σκοπιανής μειονότητας σε ελληνικό έδαφος
Στα μητρώα του Υπουργείου Πολιτισμού έγινε δεκτή οργάνωση γνωστών σκοπιανοφρόνων, που έχει σκοπό την προώθηση της υποτιθέμενης μακεδονικής γλώσσας! Η αντίδραση του ΥΠΠΟΑ ήταν άμεση και η εν λόγω οργάνωση διεγράφη από το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Κίνηση που προκάλεσε τη διαμαρτυρία της και την εκτόξευση απειλών για προσφυγή στα δικαστήρια!
Ο λόγος για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την ονομασία «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας ‘Κρστε Μισίρκοβ’», το όνομα της οποίας αποκαλύπτει με απόλυτη ευκρίνεια τους σκοπούς της.
Η συγκεκριμένη ΑΜΚΕ λοιπόν με φέρεται να εκμεταλλεύτηκε κάποιο «κενό» στο σύστημα με αποτέλεσμα να ενταχθεί στο μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού!
Η συγκεκριμένη ΑΜΚΕ, η οποία ιδρύθηκε περίπου την εποχή που η Συμφωνία των Πρεσπών περνούσε από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων, στα τέλη του 2018, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια μιας ομάδας σκοπιανοφρόνων εντός της χώρας μας να δημιουργήσει τις συνθήκες για τη θεμελίωση επιχειρημάτων περί «μειονότητας», ισχυριζόμενη προφανώς ότι εκπροσωπεί ικανό αριθμό ομιλούντων την ψευδομακεδονική, την οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέδωσε ως γλώσσα στα Σκόπια.
Δηλαδή, λίγο προτού ο Νίκος Κοτζιάς και ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίσουν να υπογράψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, εκίνησαν εντός της χώρας μας όλα όσα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι «ξόρκιζε» η συγκεκριμένη συμφωνία.
Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει πως η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας» με αριθμό καταχώρησης 5/2018 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Έδεσσας, έχει διαγραφεί από το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς διαπιστώθηκε ότι ο εμφανιζόμενος ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω ΑΜΚΕ φέρεται να έχει απασχολήσει επανειλημμένως την ελληνική δικαιοσύνη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα συμπερίληψής του στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Σημειώνεται πως η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, αποτελεί διαδικασία που υλοποιείται αποκλειστικά σε υπηρεσιακό επίπεδο με την προσκόμιση σχετικών τυπικών δικαιολογητικών. Από μόνη της, η εγγραφή δεν συνιστά αναγνώριση οποιασδήποτε ιδιότητας, ούτε παρέχει οποιοδήποτε απολύτως προνόμιο, ούτε οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγγραφή τους για οποιοδήποτε σκοπό, πέραν της δυνατότητας υποβολής αίτησης επιχορήγησης από το ΥΠ.ΠΟ.Α σε μελλοντικό χρόνο και μέσω ειδικής διαδικασίας αξιολόγησης κάθε φορά.
Διευκρινίζεται τέλος πως ο εν λόγω φορέας δεν έχει υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση, ούτε έχει λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Το χρονικό της υπόθεσης
Τα ιδρυτικά μέλη αυτής της «εταιρείας», τα οποία είναι γνώριμα σε όσους έχουν στο παρελθόν ασχοληθεί με τις προσπάθειες των Σκοπιανών να δημιουργήσουν «μειονοτικό ζήτημα» στην Ελλάδα (Ευγενία Νατσουλίδου, παπα-Τσαρκνιάς και η κυρία Τσαρκνιά), θεώρησαν ότι η επερχόμενη συμφωνία τούς εξασφάλιζε όλα τα εχέγγυα προκειμένου να αρχίσουν ξανά τις προσπάθειές τους. Αφού εμείς οι ίδιοι παραχωρήσαμε γλώσσα και εθνικότητα στον κ. Ζάεφ, γιατί αυτοί να μην το προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα;
Έτσι, στα τέλη Απριλίου -παρότι νωρίτερα είχαν επιχειρήσει να ανοίξουν φροντιστήρια «μακεδονικής γλώσσας», αλλά δεν το κατάφεραν, διότι, όπως αναφέρει ο Γ. Τατσιός, εις εκ των διοργανωτών των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία, δεν βρήκαν μαθητές- αποφάσισαν να ενταχθούν στο μητρώο του υπουργείου Πολιτισμού. Έκαναν αίτηση στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων και οι… υπεύθυνοι του εν λόγω μητρώου του υπουργείου της κυρίας Μενδώνη αποφάσισαν να εγκρίνουν την ένταξή τους σε αυτό.

Αν δεν επενέβαινε τελικά το Υπουργείο, στην πράξη αυτό θα σήμαινε όχι απλώς ότι θα είχαν απόλυτη ελευθερία δράσης και αναγνώριση, αλλά ότι θα πιθανό στο άμεσο μέλλον οι φόροι των Ελλήνων πολιτών να διοχετεύονταν ως επιχορήγηση σε αυτούς που επιζητούν να αφελληνίσουν Ελληνόπουλα και να δημιουργήσουν βάση για διεκδικήσεις κατά της χώρας μας.
Δηλαδή, θα είχαμε μια ΑΜΚΕ αναγνωρισμένη από το υπουργείο Πολιτισμού, η οποία θέλει να διδάσκει τη «μακεδονική μητρική γλώσσα» εντός Ελλάδος και ίσως το κάνει με τα δικά μας χρήματα.
Ο Κρστε Μισίρκοβ
Εάν απορείτε ποιος είναι ο Κρστε Μισίρκοβ, η απάντηση δίνεται στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης εταιρείας:
O Κρστε Πέτκοβ Μισίρκοβ υπήρξε Μακεδόνας φιλόλογος, ένας από τους κωδικοποιητές της μακεδονικής γλώσσας, σλαβιστής, ιστορικός, εθνογράφος και δημοσιογράφος. Ηταν ένας από τους ιδρυτές της μακεδονικής επιστημονικής και λογοτεχνικής κοινότητας στη Μόσχα, στο Βελιγράδι και στη Σόφια. Γεννήθηκε στο Postol/Постол (Παλαιά Πέλλα) της Αιγαιατικής Μακεδονίας (σήμερα βόρεια Ελλάδα) στις 18 Νοεμβρίου 1874 και πέθανε στις 26 Ιουλίου 1926 στη Σόφια. Ο Μισίρκοβ είναι ο συγγραφέας του πρώτου επιστημονικού περιοδικού στη «μακεδονική γλώσσα», του «Βάρνταρ», και ο συγγραφέας του περίφημου βιβλίου «Μακεδονικές υποθέσεις».

Σε περίπτωση που αναρωτιέται κανείς ποιες είναι οι «μακεδονικές υποθέσεις» που θέλουν να τιμήσουν στη συγκεκριμένη ΑΜΚΕ, η απάντηση υπάρχει στο ίδιο σημείο: το βιβλίο του Μισίρκοβ «Μακεδονικές υποθέσεις» είναι μια πολιτική ανάλυση της θέσης του μακεδονικού λαού και το σχέδιο προγράμματος για το μακεδονικό εθνικό απελευθερωτικό κίνημα… Σε αυτό, όπως αναφέρεται ο τύπος αυτός, προτείνει την «ενοποίηση των μακεδονικών εθνοτήτων», συμπεριλαμβανομένων των διανοούμενων, επαναστατικών και απελευθερωτικών δυνάμεων και κινημάτων προς τον αγώνα για την «απελευθέρωση της Μακεδονίας».
Όπως, μάλιστα, σημειώνεται εντελώς αποκαλυπτικά, «σύμφωνα με τον Μισίρκοβ, η ανάγκη μιας ξεχωριστής μακεδονικής λογοτεχνικής γλώσσας είναι προς το εθνικό συμφέρον του μακεδονικού λαού και ένα επιτυχημένο εργαλείο για τον εθνικοπολιτικό αγώνα ενάντια στην ξένη προπαγάνδα και τη χρήση ξένων γειτονικών γλωσσών». Τι μας λένε, δηλαδή; Οτι η «γλώσσα» που θέλουν να διδάξουν είναι απλώς εργαλείο για εθνοπολιτικό αγώνα…
Τους ξεγέλασαν ή είναι κομμάτι εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών;
Το πραγματικό ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι εάν η «αποδοχή» μιας εταιρείας με τόσο ξεκάθαρους σκοπούς στο μητρώο του υπουργείο Πολιτισμού είναι κάτι που έγινε από αμελή έρευνα των υπευθύνων ή αποτελεί κεντρική επιλογή εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Στο παρελθόν αντίστοιχες προσπάθειες σκοπιανοφρόνων είχαν αποκρουστεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.
Με προσφυγή στα δικαστήρια απειλεί η ΑΜΚΕ!
Με ανάρτησή της στα social media η ΑΜΚΕ των σκοπιανοφρόνων διαμαρτύρεται για τη διαγραφή της από τα μητρώα και απειλεί με προσφυγή στα δικαστήρια!
«Κάποιοι ενεργούν κατά της Ελλάδας, εκθέτοντας την χώρα μας ανεπανόρθωτα, σε ότι αφορά την δημοκρατικότητα της και τον σεβασμό των νόμων, εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών. Η μισαλλοδοξία τους είναι τόσο έντονη που δεν τους αφήνει να αντιληφθούν την ζημιά που κανουν στην χώρα! Εννοείται, ότι θα προσφύγουμε στα Δικαστήρια κατά της απαράδεκτης και παράνομης ανάκλησης της εγγραφής, αλλά θα απευθυνθούμε και σε κάθε διεθνή οργανισμό, ξένες Πρεσβείες, ΕΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ, κτλ, αν δεν τηρηθεί ο νόμος του κράτους και επανέλθει η εγγραφή μας στο Μητρώο του ΥΠ.ΠΟ.Α.»
https://www.newsbreak.gr/ellada/205472/ypourgeio-politismou-amke-makedoniki-glossa-mitroo/

καὶ ἔγγραφο Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἀπὸ 10.5.2021).

Συγχαίρομε τὴν κυβέρνησιν καὶ δοξάζομε τὸν Θεόν, διότι τὴν τελευταία στιγμὴ ἀντελήφθη τὴν τραγικὴ «γκάφα» νὰ δηλώνῃ δημοσίως, ὅτι ἀναγνωρίζει τὴν σκοπιανὴ μειονότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ γλωσσικό της μόρφωμα.
Τέτοιες εὐσυνείδητες ταπεινοφροσύνες ὀφελοῦν εἰς τὶς συνειδήσεις τῶν ἀκραιφνῶν ἀγωνιστῶν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας ἑλληνικῆς πατρίδος ἑκατομμυριαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι ἰησουητικὲς καὶ φαρισαϊκὲς ταπεινολογίες.
ΤΡΙΤΟΝ
Ὅλοι γινόμεθα μάρτυρες τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῶν τραγικῶν γεγονότων μὲ τὶς διαμάχες Ἰσραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων.
Εὑρισκόμεθα πρὸ ἀπροβλέπτων τραγικοτάτων πολεμικῶν ἐξελίξεων.
Ὁ ἀείμνηστος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος εἶχε προβλέψει :

Οἱ Ἑβραῖοι θὰ γκρεμίσουν τὸ Τέμενος τοῦ Ὀμὰρ γιὰ νὰ χτίσουν ναὸ ὅπου θὰ ἐνθρονίσουν τὸν Ἀντιχρίστο!

(Ἴδ. Video :
https://www.youtube.com/watch?v=BYYfFSD8gbo

ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γράφαμε στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr :
« ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΚΑΤΑΦΟΡΤΟΣ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΣ
ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΦΕΤΕΙΝΟ ΠΑΣΧΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
23.4.2020
……………………………………………..

Το ἴδιο ἔκαναν καὶ οἱ σταλινιστὲς Ἰνστρούκτορες. Ἐκήρυτταν τὴν ἀθεΐα καὶ ἐπειδή τά σκιαζε ἡ φοβερὰ καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά, οὐδεὶς τολμοῦσε νὰ τοὺς καταρρίψῃ τὶς ἀθεϊστικές καὶ ἀντιχριστιανικἐς διακηρύξεις τους!!!!!…..
Σὲ μία κατάμεστη τεράστια αἴθουσα τῶν διαστροφέων τῆς ἀληθείας ἕνας ἁπλοϊκὸς χριστιανὸς ἔλαβε τὸν λόγο καὶ εἶπε: Ἐγὼ εἶμαι ὂλιγογράμματος καὶ δὲν ἔχω ρητορικὲς δυνατότητες ὅπως ὁ λαλίστατος διαφωτιστής. Ἕνα πράγμα μπορῶ νὰ σᾶς πῶ: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!!!!!…..
Τότε τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο ἀνταπαντᾶ: «ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ»!!!!!…..
https://www.fotgrammi.gr/φωτεινή-γραμμή/ταμα-του-εθνουσ-χριστοσ-ανεστη-καταφο/»

Γράφει ἡ ἔγκυρος καὶ σοβαρή, ἀγωνιστικὴ ἱστοσελίδα Τρελογιάννης τὴν
Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021
«Ο Χριστός θα ανασταίνεται μέσα στους αιώνες σε πείσμα κάθε αρχής και εξουσίας!
Μετά την επικράτηση της επαναστάσεως των μπολσεβίκων το 1917 ο Λουνατσάρσκι Ανατόλι Βασιλίεβιτς επίτροπος του λαού για την παιδεία (υπουργός Παδείας) και οργανωτής της σοσιαλιστικής κουλτούρας δίνει διάλεξη σε μια μεγάλη αίθουσα κατάμεστη από κόσμο. Κατ’ εντολή του κόμματος μιλά με στόμφο για το μύθο της αναστάσεως του Χριστού. Διαφωτίζει το ακροατήριο για ώρες πολλές και με ύφος θριαμβευτικό καταλήγει.

-Μήπως έχει κανείς να πει τίποτε;

Ένας σεβάσμιος γέροντας σηκώνεται και ζητά το λόγο.

-Επιτρέπεται να πω και εγώ κάτι;

-Τα ξεκαθάρισα όλα δεν υπάρχει απορία. Δύο λεπτά σου φτάνουν να μιλήσεις.

-Ένα λεπτό μονάχα δυο λέξεις

Ανεβαίνει στο βήμα. Ησυχία απλώνεται στην αίθουσα. Όλοι κρατούν την αναπνοή τους. Ένας αγράμματος σ’ ένα λεπτό πώς θα αντιμετωπίσει το ινστρούχτορα;

Σταθερά και ήρεμα τονίζει ο γέροντας τις πανίσχυρες λέξεις του στα ρωσικά

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΟΣΚΡΕΣ (=ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ)

Μύρια στόματα αυθόρμητα χωρίς φόβο απαντούν

ΒΟΪΣΤΙΝΟ ΒΟΣΚΡΕΣ (=ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ)

Ο Λουνατσάρσκι φανερά ταραγμένος διαπιστώνει την αξιοθρήνητη κατάληξη της διαλέξεώς του ενώ ακόμη η αίθουσα αντιβουίζει από το Αληθώς ανέστη».

ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ
2 σχόλια:

Άρης Πέτρου είπε…
Του Αυγουστίνου Καντιώτη από το κήρυγμα της Κυριακής του Θωμά..Δεν είναι κακό να αναφέρουμε την πηγή, εκτός αν δεν τη γνωρίζουμε..
12 Μαΐου 2021 – 5:40 μ.μ.

Χρήστος είπε…
Όλη η Πίστη μας, βασίζεται πάνω σε 4 Λέξεις.

ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ
ΑΛΗΘΏΣ ΑΝΈΣΤΗ.
13 Μαΐου 2021 – 12:19 π.μ.

http://trelogiannis.blogspot.com/2021/05/blog-post_161.html…»

ΣΧΟΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Πολλὲς φορὲς παραλείπομε νὰ ἀναφέρωμε ὀνόματα ποδηγετῶν, διότι καὶ αὐτὰ εἶναι οὐσιαστικὰ δυστυχισμένα πλάσματα καὶ τοὺς ἐπιβάλλουν «ὑψηλὰ ἱστάμενοι» αὐτὲς τὶς ἐνέργειες. Ἐμεῖς κακίζομε τὴν πράξιν καὶ ὄχι τόσον αὐτοὺς τοὺς δυστυχεῖς ποδηγέτες, ποὺ τὸ ἐπραγματοποιοῦσαν εἰς ὅλον τὸν ὑπαρκτὸν σοσιαλισμόν, εἴτε στὸ σιδηροῦν παραπέτασμα εἴτε εὶς τοὺς δορυφόρους αὐτοῦ, Ἀλβανία, Σκόπια κλπ κλπ.

Μὲ λίγα λόγια, ἐμεῖς κάνομε κριτικὴ στὸ κακὸν καὶ ὄχι στοὺς κακούς, διότι ὁ Χριστός μας, τὸ δεύτερον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος μᾶς θέλει κριτὰς καὶ ὄχι ἐπικριτάς, διότι «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλάτας 1, 8).

Αὐτὸ εἶναι θέμα τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος Θεανθρώπου Χριστοῦ μας.
Ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ ἀγαπᾶμε καὶ τοὺς ἐχθροὺς τῆς πίστεως μας καὶ νὰ παραμένωμε κριτὲς καὶ ὄχι ἐπικριτές…
Ἀστεῖες (φαιδρές) δικαιολογίες ποὺ δὲν διακαιολογοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *