ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 13.12.1943 ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 13.12.22

αναρτήθηκε σε: ΔΙΕΘΝΗ, Εθνικά Θέματα | 0

Ἐπὶ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τῶν 79 ἐτῶν ἀπὸ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Καλαβρύτων, ἀφιερώνομε τὸ σημερινόν μας ἄρθρον εἰς μνήμην τῶν ἀδίκως δολοφονηθέντων Καλαβρυτινῶν.

 

Εἰς συνειρμὸν ἔρχονται εἰς μνήμην μου παλαιότερα καὶ νεώτερα ἱστορικὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὴν ἐν Βόννῃ Γερμανίας ἑβδομηκονταετῆ  βιωτή μου.

 

Ἐπειδὴ εἶχαν οἱ σοσιαλιστὲς ὅλα τὰ Οἰκονομικὰ Ὑπουργεῖα τῆς Γερμανίας, ἠναγκάζοντο ὅλοι οἱ Φιλέλληνες Γερμανοὶ νὰ συνεδριάζουν εἰς τὸ παλάτι τῆς «Σαρλότε Σίλλερ», τὸ ὁποῖον εἶχε περιέλθει εἰς τὴν δικαιοδοσίαν μας καὶ ἐστεγάζετο τὸ ἐν Βόννῃ γραρεῖο μας. Τοιουτοτρόπως ἐπωφελήθησαν οἱ  Κρητικοὶ ἀπὸ τὰ πλοῖα ANEK, τῶν ὁποίων τὴν προεδρία ἀνέλαβε ὁ μακαριστὸς Σελίνου καὶ Κισάμου Εἰρηναῖος, ὅπως ἐπιβεβαίωνε καὶ εἰς τὴν Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ (Λαϊκὸν Πανεπιστήμιον, Εὐρυπίδου 12)τὴν 5.09.2022 ὁ Κοσμήτωρ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» Καθηγητὴς τῆς Μουσικῆς κύριος Ἀνδρέας Ζεάκις Γλυνιάς, κατὰ τὴν τελετὴν τῆς παρουσιάσεως τοῦ Βιβλίου τοῦ Καθηγητοῦ κ. Νικολάου Κλέντου «ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΜΑΪΟΥ. ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ»!!!!!!!!!

 

Κατὰ τὴν ἐν λόγῳ παρουσίασιν ἐπιμέναμε νὰ προσέλθῃ  ὁ Μακαριώτατος  κ. κ.  Ἱερώνυμος, διὰ νὰ προασπισθῇ τὸν πρόλογόν του, ὅπου ἐμεῖς δὲν ἐγράψαμε ὄχι μόνον πρόλογον οὔτε κἂν ἐπίλογον ἀλλὰ τὸ Ἐπίμετρον. Ὁ Μακαριότατος κ. κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄, ὄχι μόνον δὲν προσῆλθεν, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐδικαιολόγησε τὴν ἀπουσίαν του, διότι εἶχε «ἀνειλημμένας» ὑποχρεώσεις.

 

 

Κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1990 ἠναγκάσθημεν νὰ γράψωμεν εἰς αὐστηρὰν γλῶσσαν εἰς τοὺς Γερμανοὺς ἰθύνοντας, ὅταν ἀπὸ  τὸ ἐν Βόννῃ γραφεῖον μας ἀπεστείλαμε περίπου 500 ταγεράκια καὶ κουστουμάκια νὰ προωθηθοῦν εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας διὰ νέους εἰς τὴν ἐφηβικήν των ἡλικία!!!!!!!!!

Διότι κατὰ τὸν ἔλεγχον τῶν Γερμανῶν εἰς τὸ Μόναχον, ἐπεστρέφοντο αὐτὰ τὰ κουστουμάκια – ταγεράκια. Τοὺς ἐξηγήσαμε ὅτι δὲν τὰ ἀπεστείλαμε εἰς τὴν παπικὴν ὀργάνωσιν Χάριτας ἢ τὴν προτεστανικὴν ἐκκλησίαν «Διακονία», ἀλλὰ εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον τέως Γιουγκοσλαβίας!!!!!!!

 

Ἀγανακτήσας ἠναγκάσθῃν νὰ γράψω εἰς τοὺς Γερμανοὺς ἰθύνοντας: «Ποῖα φασιστικὰ κατάλοιπα δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἀποστέλλωμε ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια πρὸς τὸ σεπτὸν Πατριαρχεῖον τῆς Γιουγκοσλαβίας, καθ΄ ἥν στιγμὴν οἱ πάντες ἐξοπλίζουν τοὺς πάντας νὰ ἀλληλοσπαράσσωνται;;;». Τοὺς διευκρίνισα, δὲ ὅτι τὸ σεπτὸν Πατριαρχεῖον Γιουγκοσλαβίας δὲν ἦτο μαρξιστικόν, ἀλλὰ τὸ ἀνώτατον πνευματικὸν καθίδρυμα τῆς τέως Γιουγκοσλαβίας, τὸ ὁποῖον ὑφίστατο διωγμοὺς ἀπὸ τούς «συντρόφους» τοῦ μαρξιστοῦ Γιόσιπ Μπρὸζ Τίτο καὶ λοιποὺς μαρξιστάς.

 

Βέβαια, οἱ μὴ γνῶστες τῶν ἱστορικῶν γεγονότων δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐννοήσοουν αὐτά.

 

 

Ἐπισυνάπτουμε τὴν ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τοῦ Φίλου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους Δρ Sam Chechwas πρὸς τὸν πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὁποία ἐκυκλοφόρησε τὴν 13.12.2022 ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Καλαβρύτων, εἰς τὴν ὁποίαν τοῦ προτείνει: «…ν’ αναλάβετε πρωτοβουλία για το πέρας του πολέμου μεταξύ Ρωσίας- Ουκρανίας…».

 

Καταλήγει δέ «……..Για συμβολικούς λόγους συνάντησης των αντιμαχόμενων πλευρών Ρωσίας / Πούτιν – Ουκρανίας / Ζελένσκι, προτείνω να τους φιλοξενήσετε στα Καλάβρυτα στο δημοτικό διαμέρισμα Αροανίας, δηλ. στην επαρχία που έγινε το μεγαλύτερο ελληνικό ολοκαύτωμα από τους Ναζί…»

 

Εἴθε νὰ εἰσακουσθῇ ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες ἡ σωτηριώδης πρότασίς του.

 

Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 2103254321

 

 

 

Θέμα: My Open Letter to the PM of Greece
Ημερομηνία: Mon, 12 Dec 2022 13:49:14 -0500
Από: Seaburn Books <seaburnbooks@gmail.com>
Προς: iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 

Αξιότιμε κ. #Πρωθυπουργέ της #Ελλάδας, #Κυριάκο #Μητσοτάκη,

Η παρούσα δημόσια ανάρτηση / επιστολή μου , έχει τον χαρακτήρα έκκλησης.

Ως αναγνωρισμένη θεσμική προσωπικότητα σε Ε.Ε και ΗΠΑ, που είσαστε .

Ως πρωθυπουργός χώρας του ΝΑΤΟ .

Ως πρωθυπουργός της Ελλάδας με την τρισχιλιετή ιστορία και δεσμούς – μεταξύ άλλων – με την περιοχή της Κριμαίας, που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν Σκυθία και ίδρυσαν πόλεις/ αποικίες, συνδεόμενοι διαχρονικά με την περιοχή που αργότερα με Κέντρο το Κίεβο έγινε η πατρίδα των Ρώς, οι οποίοι εκχριστιανίστηκαν από τους ορθοδόξους Βυζαντινούς στην περιοχή της Χερσώνας .

Που στη συνέχεια αποτέλεσε κέντρο της ιστορικής Ρωσίας, μέρος της ΕΣΣΔ και από το 1991 την Ουκρανία ως ανεξάρτητη χώρα•

Σας παρακαλώ και σας προτρέπω , ως Νιγηριανός στην καταγωγή, Ελληνικής παιδείας ( Οδοντιατρική στο Α.Π.Θ ) , Αμερικανός Πολίτης ( U.S.A citizen) , ν’ αναλάβετε πρωτοβουλία για το πέρας του πολέμου μεταξύ Ρωσίας- Ουκρανίας , μετά από 10 μήνες καταστροφής της Ουκρανίας και εξ αντανακλάσεως της παγκόσμιας οικονομίας ενέργειας και τροφίμων, με αντίκτυπο στη ζωή όλων μας , ανά τον κόσμο.

Θεωρώ πως, ως Έλληνας, απόγονος του θεωρητικού της Μεσότητας Αριστοτέλη , έχετε την ηθική υποχρέωση, να καταδείξετε και να πείσετε , τόσο τον Πρόεδρο Πούτιν , όσο και τον Πρόεδρο Ζελένσκι, την Ε.Ε και τον Πρόεδρο Μπάϊντεν που σας εκτιμά , ότι συμφέρον όλων είναι η άμεση διακοπή του πολέμου και η από κοινού ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ναι, η Ελλάδα, μ’ εσάς στην θεσμική Κεφαλή της χώρας, έχετε την ιστορική και ηθική υποχρέωση να διαδραματίσετε πρωταγωνιστικό ρόλο και να πείσετε με ανθρωπιστικά επιχειρήματα , όλες τις πλευρές να πάψουν τον πόλεμο , θυμίζοντας τους, πως Ουκρανοί και Ρώσοι μαζί πολέμησαν ενωμένοι, σαν αδέλφια, τον Ναζισμό στο Στάλινγκραντ και τον διέλυσαν.

Σήμερα δεν πρέπει να διαλύονται μεταξύ τους, προς τέρψη και χαρά των εχθρών τους.

Όπως έγραψε ο μεγάλος Κινέζος αρχαίος στρατηγιστής Σουν Τζού , αλλά και ο Έλληνας αρχαίος Πολύαινος στα ” στρατηγήματά ” του, πρέπει να δώσετε και να πείσετε για αξιοπρεπή απεμπλοκή των εμπολέμων , χωρίς να νιώσουν ηττημένοι, αλλά αξιοπρεπώς συμβιβασμένοι , δηλ. εν μέρει χαμένοι και εν μέρει κερδισμένοι, αλλά όχι ηττημένοι.

Ο μόνος που μπορεί να οδηγήσει την σκέψη των ηγετών των εμπλεκομένων σε αυτή την κατεύθυνση , είσαστε εσείς, ο Έλληνας Κεντρώος Ηγέτης, της αρχής της Μεσότητας, δηλ. της Ειρήνης και όχι της ύβρεως του πολέμου.

Σας ικετεύω, εδώ απο τη διασπορά του Ελληνισμού, του πολιτισμού που λάτρεψα και με έκανε ” Έλληνα” μέσω της παιδείας και της αγωγής, όπως τον Νιγηριανό συμπατριώτη μου Γιάννη Ατεντοκούμπο , Carpe Diem και give peace a chance

Για συμβολικούς λόγους συνάντησης των αντιμαχόμενων πλευρών Ρωσίας/ Πούτιν – Ουκρανίας/ Ζελένσκι, προτείνω να τους φιλοξενήσετε στα Καλάβρυτα στο δημοτικό διαμέρισμα Αροανίας, δηλ. στην επαρχία που έγινε το μεγαλύτερο ελληνικό ολοκαύτωμα από τους Ναζί , στο διάστημα 30 Νοεμβρίου έως και 14 Δεκεμβρίου 1943.

Με σεβασμό και εκτίμηση, Sam Chekwas Seaburn Group Publishers & Distributors   Since 1990

cc : Mayor of Kalavryta Athanassios Papadopoulos

Regional Growth Conference

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *