Ο πρώην Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης (Νικολόπουλος) εκ Καμενιάνων Δήμου Αροανίας, Φιλίστωρ ων, Εκφράζει την Κρίσιν του διά τον τέως Βασιλέα Κωνσταντίνον Β’ 12.1.2023

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

Ο πρώην Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης (Νικολόπουλος)

εκ Καμενιάνων Δήμου Αροανίας, Φιλίστωρ ων, Εκφράζει την Κρίσιν του

διά τον τέως Βασιλέα Κωνσταντίνον Β’ 

 

12.1.2023

 

Φίλος λίαν ἔμπειρος περὶ τὰ ἐθνικά – πολιτικά – κοινωνικὰ θέματα ἐξέφρασε τὴν κατωτέρω σκέψιν, τὴν ὁποίαν ἐπικροτοῦμε:

Οἱ Κυβερνῶντες πρέπει νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς θεσμοὺς καὶ τὴν συνείδησίν των.

Καὶ ὅταν ἡ συνείδησίς των δὲν συμφωνεῖ μὲ τοὺς θεσμούς, τότε μόνον τὴν συνείδησίν των.

 

Καὶ προσθέτομε:

Kάθε νόμιμον δὲν εἶναι καὶ ἠθικόν. Ἀπεναντίας μήπως αὐτὴ ἡ δῆθεν νομιμότης ὁδηγεῖ οὐσιαστικὰ εἰς τὴν ἄκραν ἀνηθικότητα;;;;;;;;;

Ἐπισυνάπτομε τήν (ὅπως πάντοτε) ἀναμφιβόλως διαυγῆ ἄποψιν τοῦ  πρώην Πρωτεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου) ἐκ Καμενιάνων Δήμου Ἀροανίας, ὁ ὁποῖος, φιλίστωρ ὤν, ἐκφράζει τὴν κρίσιν του καὶ διὰ τὸν τὴν 10.1.2023 ἐκλιπόντα τέως Βασιλέα Κωνσταντῖνον τὸν Β’.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *