Η Κινητήρια Δύναμη – Αναζητήσεις και Σκέψεις από το Τάμα του Έθνους -15.4.2022

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

Χωρὶς κινητήριο δύναμι δὲν γίνεται τίποτε.

Κινητήριες δυνάμεις εἶναι πολλῶν κατηγοριῶν, μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες εἶναι ἡ Ἐνέργεια.

Ἐνέργεια εἶναι ἡ ἱκανότητα ἑνὸς σώματος ἤ ἑνὸς συστήματος νὰ παραγάγῃ Ἔργο.

Μερικὲς ἀπο τὶς μορφὲς Ἐνεργείας εἶναι:

Μηχανική (κινητικὴ καὶ δυναμική)

Ἠλεκτρομαγνητική (ἠλεκτρική καὶ ἀκτινοβολίας)

Πυρηνικὴ

Θερμικὴ

Χημικὴ

Ὕλο-ενέργεια.

Ἀνανεώσιμες πηγὲς ένεργείας

Ἠλιακὴ

Αἰολικὴ

Γεωθερμικὴ

Ὑδροηλεκτρικὴ

Βιομάζα

Ἠλεκτρομαγνητικὴ

Μὴ ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας (ἀπὸ τὰ ὀρυκτὰ καύσιμα)

• Στερεά (ἄνθρακος)

• Ὑγρά (πετρέλαιο)

• Ἀέρια (φυσικὸ ἀέριο)

Ἀπὸ τὶς μὴ ἀνανεώσιμες τὸ Ἀέριο καὶ τὸ Πετρέλαιο εὑρίσκονται τώρα ἐντονώτατα μέσα στὴν δίνη τοῦ πολέμου.

Ἄς τὸ σκεφθοῦν πάλι οἱ ἰθύνοντες γιὰ τὸν Ἄνθρακα.

Ἄς κάνωμε χρήση τῶν πηγῶν τοῦ λιγνίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄφθονος στὴν πατρίδα μας, ἔστω πληρώνοντας κάποια ὑποχρεωτικὰ πρόστιμα, παρὰ νὰ πέφτωμε στὰ νύχια τῶν διεθνῶν ἀετονύχηδων, ἐκμεταλλευτῶν, «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, ὑπηρετούντων ἀλλότρια συμφέροντα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

Ὅμως θὰ ἐπέλθωμε σύντομα μὲ κάποιες τολμηρὲς προτάσεις, τὶς ὁποῖες εἴθε οἱ πολιτικοί μας (νῦν καὶ μελλοντικοί) νὰ τὶς υἱοθετήσουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *