ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

Ἐπιστολὴ 222/20.3.2011

1. Ἡ Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, ὅπως εἶχε προαναγγελθῆ μὲ e-mail ἀπὸ 14.3.2011, ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ταξιαρχῶν τῆς πρώην Σχολῆς Χωροφυλακῆς μὲ λαμπρὰ ἐπιτυχία, ὅπως δείχνουν οἱ συνημμένες φωτογραφίες.

2. Μεγάλη ἐπιτυχία εἶχε ἐπίσης ἡ Πανηγυρικὴ Ἐκδήλωσι τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

3. Παρέστησαν πληθώρα ἐπισήμων καὶ ἐκπρόσωποι ἑκατοντάδων ὀργανώσεων καὶ φορέων, ὅπως ἐμφαίνεται καὶ εἰς τὴν κατωτέρω φωτογραφία.

4. Ὁ καθηγητὴς τῆς ἱστορίας Δόκτωρ Νικόλαος Ἀναστασόπουλος, ὁ πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως κ. Γεώργιος Κοσμάς καὶ ἄλλοι ὁμιλητὲς μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα κατέρριψαν τοὺς ἀνιστόρητους ἰσχυρισμοὺς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ προβάλλονται μέσῳ τοῦ ΣΚΑΙ, ὅπου διαστρεβλώνεται βαναύσως ἡ ἱστορία μας, ὅπως ἐπιδιώκουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις. Οἱ ἐπίσημοι καὶ οἱ ἑκατοντάδες ἐκπρόσωποι τῶν διαφόρων φορέων καταχειροκρότησαν τοὺς ὁμιλητὲς καὶ καταδίκασαν μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς τους τοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας.

4. Τὸ μέγιστο δὲ αἶσχος τῆς ὅλης προσπάθειας εἶναι ἡ συμβολὴ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ποὺ κατήντησε ἀντεθνικὴ καὶ ἐντολοδόχος τῆς Τουρκίας, καὶ χρηματοδοτεῖ καὶ αὐτὴ μὲ 1.000.000 € τὴν προσπάθεια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, προφανῶς κατ᾿ ἐντολὴ τῆς Τουρκίας. Ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ Γεν. Γραμματέας τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, ἡ φλόγα, ποὺ καίει στὸ ἀκοίμητο καντήλι στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη,  ἀναφέρεται στὸ ἐπίσημο ἱστορικὸ τοῦ μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, ὅτι εἶχε  μεταφερθῆ τὸ 1932 ἀπὸ τὴν ἀκοίμητο κανδήλα τῆς Ἱερὰ Μονῆς Ἁγίας Λαύρας.

5. Ἐπειδὴ τὰ ἐλεεινὰ ὑποκείμενα, ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια, προσπαθοῦν νὰ διασύρουν καὶ τὸν θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ, ὡς κίναιδο, ἡ Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις ἐτίμησε ἐφέτος ἰδιαιτέρως τὸν ἐθνικό μας ἥρωα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καὶ τὸ πολυπληθέστατο ἀκροατήριο ἐκάκισε τὴν ἀνίαρη αὐτὴ προσπάθεια τοῦ διασυρμοῦ τῆς ὑστεροφημίας τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ…

6. Εἴθε, οἱ παρευρεθέντες ἐκπρόσωποι πολλῶν φορέων καὶ ἐκτὸς τῆς περιοχῆς Καλαβρύτων νὰ μεταφέρουν τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ συστρατευτοῦν νὰ μεταλαμπαδεύσουν τὴν ἀγωνιστικότητα τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ δώσωμε ἕνα ἠχηρὸ μάθημα στοὺς ἐκπροσώπους τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅτι ἀντελήφθημεν τὰ καταχθόνια σχέδιά τους καὶ νὰ τοὺς τονίσωμε, ὅτι εἶναι ἄκρως ἀνήθικο νὰ συρράφουν τὴν ἱστορία σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *