ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές Αξίες Ελληνικού Πολιτισμού και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας Υπέγραψαν αρχικώς 160 Προσωπικότητες Σε μερικές ημέρες προσετέθησαν άλλοι 188 (16.9.2021) Επανακυκλοφορία εις το Ορθόν 18.7.2023

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

 

(16.9.2021)
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟΝ 18.7.2023

Μία διακήρυξις ποὺ θὰ δράσῃ σίγουρα σὰν ὑδρογονικὴ βόμβα, σύμφωνα μὲ τὴν λαϊκὴ ρήσιν: «Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ».

Τὴν ὑπέγραψαν ἀρχικὰ 160 σπουδαῖες προσωπικότητες, μὲ βαθειὰ ἰδεολογία καὶ ἀνιδιοτέλεια, ἀκαδημαϊκοί, ἐπιστήμονες, ἐπιχειρηματίες, πολιτικοί, ἀνώτατοι λειτουργοὶ τῆς Δικαιοσύνης, ἀξιωματικοὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, διπλωμάτες, φορεῖς καὶ καλλιτέχνες, ἐκφράζοντας τὴν μεγίστη ἀνησυχία τους γιὰ τὴν κατάπτωσιν τῶν ἀξιῶν, τὸ τεράστιο δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς πατρίδος μας, τὴν εἰσαγωγὴ τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα καὶ ἄλλα κακῶς κείμενα.

Πολὺ διαφημίζεται ἀπὸ τοὺς ἐναντίους ἡ λέξις ΛΟΑΤΚΙ + καὶ τὴν ἐπεξηγοῦμε πρὸς κατανόησιν τοῦ ποιοῦ των:
Λ : Λεσβίες,
O : Ὁμοφυλόφιλοι,
A : Ἀμφιφυλόφιλοι,
T : Trans,
K : Queer (μετάφρασις εἰς τὰ ἑλληνικά: ἰδιόρρυθμος),
Ι : Intersex
+ : κ.λπ….
(καὶ μὴ χειρότερα!).

Κατωτέρω ἡ Διακήρυξις μὲ τὴν ἀρχικὴ κατάστασι τῶν 160 προσωπικοτήτων ἀπὸ Σεπτέμβριον 2021 καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν, χάρις καὶ εἰς τὶς εὐρείας κλίμακος γνωριμίες μας καὶ ἄοκνες προσπάθειές μας, συμπληρωματικὴ κατάστασις τῶν ἐπὶ πλέον 188 προσωπικοτήτων. Συνολικῶς ἀνῆλθον εἰς 348, δηλαδὴ ἐπλησίασαν τοὺς 350…

Τότε, λόγῳ ἐπειγόντων ἄλλων ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν προβλημάτων, δὲν συνεχίσθηκε ἡ περισυλλογὴ ὑπογραφῶν καὶ σταματήσαμε εἰς τὶς 348 προσωπικότητες.

Ἐπίσης ἐπισυνάπτομε σχετικὸν ἄρθρον τοῦ Σεβασμιωτάτου μας πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ τὴν σειρά ,,Ὁπλοχρησία 17,,.

Ἡ φωτοτυπία τοῦ ἐξωφύλλου εἶναι ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερη Ὥρα» τῆς 1.8.2023.

Παρακαλοῦμε ὅπως διαδοθῇ εὐρέως.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές αξίες Ελληνικού Πολιτισμού
και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας

Η χώρα μας αντιμετωπίζει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα και θα έπρεπε να έχει ως πρώτη της μέριμνα την ενίσχυση της Ελληνικής οικογένειας  και την αύξηση των  γεννήσεων. Αντ’ αυτού όμως, παρατηρούμε με ανησυχία  να εξαγγέλλονται και να προωθούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες στο όνομα ενός αμφιλεγόμενου και καταχρηστικού δικαιωματισμού, που έρχονται σε αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα, τα ήθη και τις Εθνικές μας παραδόσεις που διαχρονικά αποτελούν τα κραταιά θεμέλια της συνέχειας, επιβίωσης και προοπτικής του Ελληνισμού. Τελευταία, μάλιστα, συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Ισότητας μεταξύ ετεροφύλων και ομοφύλων. Σε τί ακριβώς θα συνίσταται αυτή η ισότητα μεταξύ αφ’ ενός ανδρός και γυναικός που οδηγεί στη δημιουργία (του βασικού κοινωνικού πυρήνα) της οικογένειας και στη φυσική αναπαραγωγή, αφ’ ετέρου δε μιας σχέσεως μεταξύ ομοφύλων ατόμων ; Η κοινωνική αποδοχή ομοφύλων προτιμήσεων είναι δεδομένη «εν ελευθερία βουλήσεως» του ατόμου και όχι θέμα πολιτικής ή διαπαιδαγώγησης. Τίθεται επίσης το ερώτημα: ποιές θα είναι οι επιπτώσεις στην οικογένεια και στην κοινωνία από την εφαρμογή πολιτικών του είδους αυτού;
Και όλα αυτά εξαγγέλλονται σε μια πρωτόγνωρη περίοδο, όχι μόνο λόγω της πανδημίας COVID- 19 και της περαιτέρω επιδείνωσης της ήδη βεβαρυμένης από τα μνημόνια οικονομίας μας, αλλά και μιας βαθειάς και πολύπλευρης κοινωνικής κρίσεως (με την αύξηση της εγκληματικότητας, των κρουσμάτων σεξουαλικής βίας και διαστροφής, τον διαχωρισμό σε εμβολιασθέντες και ανεμβολίαστους, τις πρωτόγνωρες καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ.). Μιάς κρίσεως θεσμών και αξιών, οφειλομένης, κατά κύριο λόγο, στο σοβαρό έλλειμμα Ανθρωπιστικής Παιδείας (που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες) σε συνδυασμό με την υπαρξιακή κρίση , που διέρχεται η χώρα μας ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων ασύμμετρων απειλών από τη γείτονα χώρα.
Προβάλλεται, μάλιστα, ως επιχείρημα ο ισχυρισμός ότι οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται σε δήθεν κοινές Ευρωπαϊκές αξίες, που κατοχυρώνονται από Ευρωπαϊκές Συνθήκες και κοινές Ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι τραγικό η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), ενώ δεν κατοχυρώνει τα πιο καίρια και θεμελιώδη ζητήματα (όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια των χωρών – μελών της ), να παρουσιάζεται ως δήθεν αρμόδια να ρυθμίζει, ουσιαστικά παρά την θέληση Ευρωπαϊκών λαών, θέματα ιδιωτικού δικαίου, κοινωνικών σχέσεων, φύλου, γάμου και τεκνοθεσίας ομοφύλων, διαπαιδαγωγήσεως των νέων κ.λπ. Δεν είναι έργο των Βρυξελλών και της ΕΕ η επιβολή στην Ελληνική κοινωνία από μικρές μειοψηφίες τέτοιων απαράδεκτων ρυθμίσεων με τις οποίες μάλιστα προβάλλονται ακόμη και πρότυπα διαφορετικότητας (τραυματίζοντας τις ευαίσθητες παιδικές ηλικίες ), καθ ‘ υπέρβαση της κοινής Ευρωπαϊκής αξίας της ανοχής.
Αλλά, οι Πατέρες και εμπνευστές της Ευρωπαϊκής  Ιδέας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως  (τότε Ε.Ο.Κ.), κατέστησαν σαφές και διεκήρυξαν— όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Ρώμης του 1957—ότι η Ενωμένη Ευρώπη “θα σεβαστεί την πλούσια πολιτιστική και γλωσσική της ποικιλομορφία και θα διασφαλίσει και θα  προωθήσει την Ευρωπαϊκή  πολιτιστική κληρονομιά” (άρθρο 2 Συνθήκης της Ρώμης).
Η παρουσίαση ως δήθεν “κοινής Ευρωπαϊκής αξίας” θεμάτων που δεν αφορούν ούτε τις σαφώς καθορισμένες κοινές Ευρωπαϊκές αξίες (όπως  ελευθερία, δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανεκτικότητα κ.λπ.) ούτε τα σαφώς καθορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί κατάχρηση, υπέρβαση της αρχής της ανοχής και απόπειρα επιβολής στην κοινωνία προτύπων, ρυθμίσεων και πρακτικών που είναι άκρως μειοψηφικές, ξένες και απαράδεκτες σε μεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες χωρών-μελών της ΕΕ.
Το γεγονός ότι δεν αποκρύπτεται η πρόθεση το πνεύμα αυτό να μεταφερθεί και στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας και μάλιστα από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, για λόγους υποτιθέμενης διαπαιδαγωγήσεως (σεξουαλικής), προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία.
Η Παιδεία μας αντιμετωπίζει ήδη μεγάλα προβλήματα, όπως το πρόβλημα της επαρκούς και αποτελεσματικής διδασκαλίας της γλώσσας, της ιστορίας και της κλασσικής παιδείας. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια γίνονται απόπειρες επιβολής ιδεολογημάτων, που παραποιούν την ιστορία, κακοποιούν τη γλώσσα και αλλοιώνουν την εθνική μας ταυτότητα. Θα ήταν ιδιαιτέρως καταστροφικό για την Ελληνική Παιδεία, αντί της καταρτίσεως καταλλήλων αναλυτικών προγραμμάτων για την ανάταξή της, να επιβαρύνεται  με περαιτέρω σύγχυση, ακραίους και άκριτους πειραματισμούς και κακώς νοούμενους νεωτερισμούς, ερήμην μάλιστα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.
Καλούμε όλους τους υπευθύνους, όπως :
• Στρέψουν, κατά προτεραιότητα, το ενδιαφέρον τους στο οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι ασέβεια προς τον Ελληνικό λαό και την ιστορία του να υποβάλλονται ιδέες ότι αυτό δήθεν πρέπει να αντιμετωπισθεί με τη νομιμοποίηση και τη μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας παρανόμων αλλοεθνών και αλλοθρήσκων μεταναστών.

• Παύσουν να επικαλούνται δήθεν «κοινές Ευρωπαϊκές αξίες» για να δικαιολογήσουν καταχρηστικές πολιτικές και νομοθετήματα που είναι αντίθετα με τα αισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού , υπονομεύοντας την οικογένεια ως κοινωνικό θεσμό και πλήττοντας τα ήθη και τις παραδόσεις του Ελληνικού λαού.

• Εστιάσουν την προσοχή τους σε θέματα Παιδείας, κυρίως της Ανθρωπιστικής, σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 16 του Συντάγματος, διασφαλίζοντας την επαρκή διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας  και κλασσικής Παιδείας. Η Ελλάδα δεν είναι μιά  οποιαδήποτε χώρα. Είναι η χώρα που έδωσε ως  κληρονομιά στην ανθρωπότητα τον Οικουμενικό Ανθρωπιστικό Πολιτισμό. Τις διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες αυτού του Πολιτισμού και Παιδείας, οι ΄Ελληνες έχουν διπλό χρέος όχι μόνο να μελετούν, να διδάσκονται και να εμπνέονται, αλλά και να τις προβάλλουν στις χώρες- μέλη της Ε.Ε.
Κάνουμε έκκληση για την απόσυρση των προκλητικών αυτών ρυθμίσεων, οι οποίες διχάζουν επικίνδυνα την κοινωνία μας, σε μιά μάλιστα περίοδο πολυδιάστατης υπαρξιακής κρίσεως, η αντιμετώπιση της οποίας επιβάλλει: ενότητα, ομοψυχία και συστράτευση όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
[Σημ.: Περιλαμβάνονται Ακαδημαϊκοί, Ανώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί, Δικαστικοί, Στρατιωτικοί, Πρέσβεις, Καθηγητές ΑΕΙ, Εκπαιδευτικοί, Επιχειρηματίες, άνθρωποι των Γραμμάτων, Επιστημών και Τεχνών κ.λπ. Πολιτικά Πρόσωπα καθώς και Επιστημονικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σωματεία, Ιδρύματα κ.λπ.–με χιλιάδες μέλη — που στηρίζουν ενθέρμως την παρούσα Διακήρυξη, παρελείφθησαν για ευνοήτους λόγους, γι αυτό και η αναφορά, όλως ενδεικτική, περιορίζεται στους παρακάτω υπογράφοντες].
Κονομής Νικόλαος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου ΑΠΘ, πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών
και Υπουργός Παιδείας της Κύπρου.
Κοντόπουλος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην Πρόεδρος
Ακαδημίας Αθηνών.
Κουνάδης Αντώνιος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών.
Σκαρβέλης Δημήτριος, Στρατηγός ε.α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ακαδημαϊκός.
Βαλτινός Αθανάσιος, Συγγραφέας, Ακαδημαϊκός, πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών
΄Ημελλος Στέφανος, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών.
Παρμακέλης Ιωάννης, Γλύπτης, Ακαδημαϊκός.
Γδούτος Εμμανουήλ, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου ΔΠΘ, Ακαδημαϊκός.
Μπέσκος Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών.
Δάσιος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών
Βιτσαξής Βασίλειος, Πρέσβυς ε.τ., Συγγραφέας, Δρ. Νομικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Επίτιμος Διδάκτωρ Ελληνικών και Ξένων Παν/μίων, μέλος ξένων Ακαδημιών.
Βάσσης Κωνσταντίνος, Πρέσβυς ε.τ., Συγγραφέας.
Πουκαμισάς Γεώργιος, Πρέσβυς ε.τ., Δρ. Παν/μίου Αιγαίου, Πρόεδρος «Εταιρίας Φίλων του Λαού».
Νεάρχου Περικλής, Πρέσβυς ε.τ. , Συγγραφέας.
Γούναρης Μανώλης, Πρεσβευτής ε.τ.
Φραγκούλης Φράγκος, Στρατηγός ε.α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΣ, πρώην Υπουργός Εθνικής Αμύνης.
Καραμάνος Ανδρέας, Ομ. Καθηγητής και πρώην Πρύτανης Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, πρώην Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κούρτης Γεώργιος, Επίτ. Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ρακιντζής Λέανδρος, Αεροπαγίτης ε.τ., πρώην Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.
Κρόμπας Γρηγόρης, Επίτ. Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Μακρής Φώτιος, Επίτ.Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου.
Κότσιφας Χαράλαμπος, Δικηγόρος, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Ανδριανός Ευάγγελος, Αεροπαγίτης ε.τ.
Βλάχος Απόστολος, Επίτ. Πρόεδρος Εφετών.
Σακκάς Ιωάννης, Πρώην Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
Γαρούφας Δημήτριος, πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Βεργίνης Ξενοφών, Πανεπιστημιακός, πρώην Διοικητής ΟΓΑ.
Κουνάδης Διονύσιος, Νομικός-Οικονομολόγος, πρώην Γεν. Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών.
Πολίτης Στυλιανός, πρώην Νομάρχης Κεφαλληνίας. Μαρτίνης Χρήστος, πρώην Νομάρχης Ιωαννίνων, Πρόεδρος Συντ/χων Δικηγόρων Ελλάδος.
Κατσαρός Νίκος, Χημικός, πρώην Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου ΄Ερευνας /Τεχνολογίας.
Θεοδωρόπουλος Κων/ντίνος, πρώην Γεν. Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .
Τσουλάρη Βαλεντίνη, πρώην Διευθύντρια Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Μαριδάκης Σπυρίδων, Συγκοινωνιολόγος, πρώην Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών Δημοσίων ΄Εργων Υπουργείου Μεταφορών.
Σινόπουλος Βασίλειος, πρώην Διευθυντής Τραπέζης Εργασίας.
Γκατζούλη Νίνα, Ομ. Καθηγήτρια Παν/μίου New Hampshire, πρώην Συντονίστρια Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου. Παπαχρυσός Δημήτριος, Πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών «Το Δελδίνι».
Ρήγος Ευάγγελος, Πρόεδρος Διεθνούς Ελληνικής Ενώσεως (Inter. Ηellenic Ass/tion,IHA). Καρκανιάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού,
Επίτ. Πρόεδρος Συνδέσμου Κολλεγίων Ελλάδος.
Γράψας Δημήτριος, Στρατηγός ε.α. , Επίτ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
Ζιαζιάς Κωννσταντίνος, Στρατηγός ε.α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΣ
Μανίας Γεώργιος, Αντιστράτηγος ε.α., πρώην Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Τσιτσιμπίκος Χαράλαμπος, Αντιστράτηγος ε.α., Β΄ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.
Χρηστίδης Κοσμάς, Ναύαρχος ε. α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΝ.
Μαρτζούκος Βασίλειος, Αντιναύαρχος ε.α. ,Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ.
Παλουμπής Ιωάννης, Αντιναύαρχος ε.α.
Δημητρακόπουλος Αναστάσιος, Αντιναύαρχος ε.α.
Πατσαντάρας Ιωάννης, Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτ. Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας ( ΑΤΑ)
Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος, Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτ. Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ.
Σκαρλάτος Γεώργιος, Αντιπτέραρχος ε.α.
Τσούφης Βασίλειος, Αντιπτέραρχος ε.α.
Ιατρίδης Κώστας, Αντιπτέραρχος ε.α.
Ιωαννίδης Ιωάννης, Υποπτέραρχος ε.α.
Πουγκιάλης Χρήστος Μετεωρολόγος , Υποπτέραρχος ε.α.
Μπαλτζώης Ιωάννης, Αντιστράτηγος ε.α., Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ).
Μουστάκης Χρήστος, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτ. Διοικητής Στρατιάς.
Σαμψών Νικόλαος, Αντιστράτηγος ε.α.
Μπουρδάκος Μάριος, Αντιστράτηγος ε.α.
Ρούτσης Νικόλαος, Αντιστράτηγος ε.α.
Πελεγράτης Σπυρίδων, Αντιστράτηγος ε.α.
Παπαδόπουλος Σταύρος, Αντιστράτηγος ε.α.
Κεβεντζίδης Συμεών, Αντιστράτηγος ε.α.
Γούρμος Ευδόξιος, Αντιστράτηγος ε.α.
Χατζάκης Κων/νος, Αντιστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.
Καλεντερίδης Σάββαs, Ανώτ. Αξ/κος ε.α., Εκδότης-Συγγραφέας.
Δελλής Σπυρίδων, Υποστράτηγος ε.α.
Παρίσης Ιωάννης, Υποστράτηγος ε.α.
Βόγγολης Δημήτριος, Υποστράτηγος ε.α.
Πλαγιαννάκος Γεώργιος, Υποστράτηγος ε.α.
Βασίλας Βασίλειος, Ταξίαρχος ε.α.
Κουκουλομάτης Κυριάκος, Σμήναρχος ε.α.
Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Παν /μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».
Μάζης Ιωάννης, Καθηγητής Γεωπολιτικής Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος Τμήματος Τουρκικών Σπουδών (ΕΚΠΑ).
Γρίβας Κώστας, Καθηγητής Γεωπολιτικής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
Ρωμανός Γεώργιος, Συγγραφέας – Αναλυτής, Ιστορικός Ερευνητής.
Εμφιετζόγλου Πρόδρομος, Επίτ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου Εταιριών «Μηχανικής ΑΕ».
Παντελάκης Δημήτριος, Βιομήχανος, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Αλιφιεράκης Εμμανουήλ, Ιατρός, Πρώην Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χανίων.
Τζελέπης Χαράλαμπος, Λυκειάρχης.
Σηφακάκης Βασίλειος, Φιλόλογος- Θεολόγος, πρώην Λυκειάρχης.
Νατσιός Δημήτριος, Δάσκαλος, συγγραφέας.
Αντωνόπουλος Νικόλαος, Δάσκαλος.
Καλογερόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής.
Τζανουλίνος Πραξιτέλης, Γλύπτης, Εκπαιδευτικός.
Νικολόπουλος Φίλιππος, Πανεπιστημιακός, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Καρβουνιάρης Βασίλειος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Ιωαννίδης Θεόφιλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δρ Νομικής Παν/μίου Σορβόννης.
Παπαγγελής Λουκάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Νευράκης Νικόλαος, σ. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Σφήκας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Δημακοπούλου- Κοτζαμάνη Ζωή, Δικηγόρος.
Αυγέρης Κώστας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Γραμματικός Αντώνιος, Ομ. Καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Παν/μίου Πατρών.
Παπαμαρινόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.
Παπαθανασόπουλος Σπήλιος, πρώην Γεν. Γραμματέας Παν/μίου Πατρών.
Δρακάτος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.
Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Πατρών.
Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.
Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.
Δρίτσος Στέφανος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.
Ρεράκης Ηρακλής, Καθηγητής Θεολογίας, Παν/μίου ΑΠΘ.
Καραθανάσης Αθανάσιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου ΑΠΘ., πρώην Πρόεδρος της «Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών».
Σαββίδης Παντελής, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Αποφοίτων Παν/μίου ΑΠΘ.
Βαχαντίδης Επαμεινώνδας, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου ΑΠΘ.
Ταντανάσης Θεοχάρης, Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου ΑΠΘ.
Μανώλης Γεώργιος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου ΑΠΘ.
Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολή Παν/μίου ΑΠΘ.
Νόνας Πέτρος, Νομικός, πρώην Γεν. Γραμματέας Παν/μίου ΑΠΘ.
Κατσικαδέλης Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος ξένων Ακαδημιών.
Τσανάκας Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος -Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ.
Βασιλείου Παναγιώτα, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Ιωαννίδης Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.
Αναγνωστόπουλος Ανδρέας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.
Ανδρεόπουλος Ανδρέας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Πρύτανης ΕΜΠ.
Χαΐνης Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.
Κατσούφης Ηλίας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.
Σάνδρης Κωνσταντίνος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.
Κυριακόπουλος Ευθύμης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.
Ανδριανόπουλος Νικόλαος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.
Θεοτόκογλου Ευστάθιος, Καθηγητής ΕΜΠ.
Κουλούρης Ιωάννης, , Δρ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π., πρώην Δ/ντής ΟΤΕ.
Γιώτης Αριστοφάνης, Δρ. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Παντζαρτζής Παρασκευάς, Δρ. Γεωπόνος.
Ξανθάκη- Καραμάνου Γεωργία, Ομ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Φιλολόγων.
Τόλια Αριστέα, Ομ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος ΟΔΕΓ.
Λιώλος Αστέριος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου ΔΠΘ.
Τσίγγα–Παπαργύρη Μαρία, Καθηγήτρια Παν/μίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Χατζόπουλος Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου.
Παυλάκος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας του Οργανισμού Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ).
Κοντογιαννίδης Αναστάσιος, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας.
Γιαννάκενας Ιωάννης Εκδότης του Οίκου «ΠΕΛΑΣΓΟΣ».
Κοσκινάς Σοφοκλής, Δημοσιογράφος – Αρχισυντάκτης «Κυνηγετικά Νέα», «Κυνηγεσία και Κυνοφιλία».
Γεωργίου Σταμάτης, Δημοσιογράφος, πρώην εκδότης εφημερίδος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Παπαναστασίου Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Νιάρχος Κωνσταντίνος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών(ΕΚΠΑ).
Ανδρούτσος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Αδάμ Αδάμ, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Χασάπης Ντίνος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Καρατζάς Γαβριήλ, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Ηλιόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Κοκόλας Σπυρίδων , Ιατρός, πρώην Διευθυντής ΝΙΜΤΣ.
Μαυραγάνης Διαμαντής, Ομ. Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
Αλεξόπουλος Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής Σχολής Ικάρων.
Δασκόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος Πατριωτικής Οργανώσεως ’21.
Καρελάς Μιχαήλ, πρώην Ληξίαρχος Αθηνών.
Αντωνάκος Αντώνιος, Συγγραφέας – Ιστορικός, Φιλόλογος.
Πασχαλίδης Νικόλαος, Συγγραφέας.
Τσικοπούλου Χαρά, Συγγραφέας- Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος.
Κουζέλης Ιωάννης, Εργολάβος- Κατασκευαστής.
Παππάς Κωνσταντίνος, Επιχειρηματίας.
Παπαργύρης Ευάγγελος, πρώην Σύμβουλος Τηλεπικοινωνιών Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος (ΕΤΕ).
Χαλόφτης Κωνσταντίνος Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
Γιαννόπουλος Γεώργιος , Βιολόγος- Βιοχημικός.
Σταθόπουλος Νικόλαος , Φυσικός Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Οικονομολόγος (Παν/μίου Βόννης), Πρόεδρος Κοινωφελούς Ιδρύματος ΙΠΗΠΑ.
Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, Βιολόγος Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Γεν. Γραμματέας Σωματείου «Φίλοι Τάματος του ΄Εθνους».
Φλωράκης Αλέκος, Δρ Εθνολόγος- Λαογράφος, Ποιητής.
Τσουτσουλόπουλος Χρήστος, Πολ. Μηχανικός, Επίτ. Πρόεδρος Δομοκιτών Αθηνών.
Δρ. Θεοδώρα Γιαννίτση, διδάκτωρ ιστορίας, ηθοποιός.

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
(κατ’ἀλφαβητικὴ σειρά)

1.Σεβασμιώτατος πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος
2.Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀσκάλωνος κ.κ. ΝΙκηφόρος
3.π. Θεόκλητος Τσίρκας, Αρχιμανδρίτης
4. π.Νεκτάριος Ζόμπολας, Αρχιμανδρίτης
5. π.Αντώνιος Κουλούρης
6. π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
7. π. Βασίλειος Σπηλιόπουλος
8. π.Πέτρος Βαφέας
9. Ἀγγελόπουλος Κων/νος, Αρχιτέκτων μηχανικος , Οικοδομικές επιχειρήσεις
10. Αλεξίου Ελένη, Ιατρός Βιοπαθολόγος
11. Αλικανιώτης Γιώργος, Αυτοκινητιστής
12. Αναγνώστου Κλεάνθης, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
13. Ανδρεάτος Αντώνιος, Καθηγητής Σχολής Ικάρων
14. Αντωνιάδης Χρήστος, Συγγραφεύς
15. Αντωνίου Αντώνιος, ε. Γεν. Δ/ντής Τραπέζης, ε. Πρόεδρος Πανελληνίου Ενώσεως Φιλων των Πολυτέκνων
16. Αράπογλου Γεώργιος
17. Αρβανίτη Νικολέττα, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ακρωτηρίου Θήρας
18. Αρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική, Ερευνήτρια-Καθηγήτρια Νευροεπιστημών, Bethesda,
Maryland
19. Ασλανίδης Δημήτριος, Ιατρός Αναισθησιολόγος
20. Βαγενάς Φώτιος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
21. Βαρνάκου Παναγιώτα, Οικονομολόγος
22. Βενάκης Γιώργος, Συνταξιούχος ΟΑΕΕ
24. Βέννης Χρῆστος, Συνταξιούχος Δικηγόρος
25. Βιδάλης Μιχαήλ, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας
26. Βομβέλλης Χαράλαμπος, Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.
27. Γεννάδιος Γιώργος
28. Γεωργιάδου Πολυξένη
29. Γιακουμάτος Αλέξιος, Ηλεκ/γος Μηχανικός/Δημ.Υπάλληλος Δήμου Πατρέων
30. Γκίκας Τριαντάφυλλος, Αξιωματικός ε.α, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος
31. Γκινοσάτη Μαρία, Συνταξιούχος ΥΕΘΑ
32. Γκιόλια Ραφαέλα, Τεχνικός Υπάλληλος ΔΕΗ
33. Γούναρης Βασίλειος
34.Γρηγοράκου Ποτίτσα, Δρ.,  Eρευνήτρια Ιστορίας, Λαϊκό Πανεπιστήμιο-ΕτΦτΛ
35. Δαπέργολας Νεκτάριος, Διδάκτωρ Ιστορίας
36. Δελημιχάλη Δήμητρα, Συγγραφέα Μικρασιατικού Πολιτισμού
37. Δημούτσος Χαράλαμπος, Δημοσιογράφος
38. Διαμαντάκης Νίκος
39. Έξαρχος Πέτρος, Ειδικός Πληροφορικής
40. Ερμείδης Χαρίλαος, Τοπογράφος Γεωμέτρης Μηχανικός
41. Ζαμπέλης Ευάγγελος, Συνταξιούχος Φαρμακοποιός
42. Ζαρογιάννη Χρυσούλα, Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Θεσ/νίκης διορισμένη στο Πρωτοδικείο Κατερίνης
43.Ζαχαρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
44. Ζερβός Στέλιος
45. Θέμελης Βασίλειος
46. Θεοδωρίδης Ραφαήλ, Εκπαιδευτικός
47. Θεοφυλάκτου Ελένη Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
48. Θεοφυλάκτου Σαλώμη, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις
49. Ιβάντσος Στέφανος, Πολύτεκνος Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
50. Κακαρδάκος Δημήτρης
51. Καλαϊτζάκη Αθηνά, Ιδιωτική Υπάλληλος
52. Καλαμίδας Χρήστος, Πυροσβέστης
53. Καλογεράκης Αντώνιος, Συνταξιούχος Έμπορος
54. Καλογήρου Ζαννής
55.Καλογήρου Θεόδωρος, Υπάλληλος ΕΦΚΑ
56. Καλφούντζος Αργύριος, Οικονομολόγος – Αγρότης
57. Καμπάνης Κυριάκος, Αξιωματικός Ελληνικής Αστυνομίας
58. Καμπουράκη Παρθενόπη, Συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος
59. Κανταρίδης Χρήστος, Συνταξιούχος σχεδιαστής μηχανολόγος
60. Καραγεώργου Θεοδώρα
61. Καραΐσκος Κων/νος, Μαθηματικός Καθηγητής
62. Καραμανώλη Άννα, Ελεύθερη επαγγελματίας
63. Καραπατή Βιργινία – Μαρία,
64. Κατσανέβα Ελένη, Εκπαιδευτικός – Θεολόγος
65. Καραχάλιος Ευάγγελος, Γεωργός
66. Καρκάνης Αναστάσιος, PhD Μηχανολόγος Μηχανικός
67. Κασούτσας Περικλής, Οικονομικός αναλυτής κοστολόγος
68. Κατσιβαρδάς Χαράλαμπος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
69. Κατσιδήμας Ἰωάννης, Φωτεινές επιγραφές
70. Κερμελίδης Γεώργιος
71. Κετίκογλου Ιωάννης, Ηπατολόγος Παθολόγος, τ.Δ/ντης Ιπποκρατείου Νοσ. Αθήνας
72. Κοζανίτας Άγγελος
73. Κόκκινος Αθανάσιος –Μιλτιάδης, Δρ.Δικηγόρος παρ’Αρείῳ Πάγῳ , Οικονομολόγος
74.Κολιομίχος Ιωάννης, Εμπόριο καυσίμων
75. Κολιομίχου Μαρίνα, Εμπόριο καυσίμων
76. Κόλλιας Σωτήρης, Αγρότης, Πρόεδρος Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχαίας Κορίνθου
77. Κονιστής Νικόλαος, Λογιστής – Φοροτεχνικός
78. Κορκοντίνου Μαρία
79. Κουγιαγκάς Γεώργιος Χρυσοβαλάντης, Φοιτητής Αρχιτεκτονικής
80. Κούλης Ευθύμιος Νεκτάριος, Ιατρός Μικροβιολόγος
81. Κουραντής Μιχάλης
82. Κουσκούτη Κατερίνα, Ιστορικός Αρχαιολόγος
83. Κουσουνής Γεράσιμος, Δρ.Γεωπόνος
84.Κουτσαντώνης Αλέξανδρος, τ. κυβ. Ολυμπιακής Αεροπορίας
85. Κράτσα Μαρία
86. Κυπριώτης Δημήτριος, Θεολόγος
87. Κύρου Ιωάννης, Δρ.Πολιτικός Μηχανικός
88. Κώστα-Τσολάκη Μαγδαληνή, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος Ομ.Καθ.ΑΠΘ,
Πρόεδρος της Παν. Ομοσπ. Νόσου Alzheimer
89. Κωτσοβίνη Δέσποινα, πολιτ.μηχανικός, πρώην Διευθύντια ΥΠΕΧΩΔΕ
90. Λανάρα Ουρανία, Φιλόλογος, πρώην Γεν. Επιθεωρήτρια Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως
91. Λεοπούλου Παναγούλα
92. Λουκάς Γεώργιος, Ψυχίατρος
93. Μακαρούνης Ιωάννης, Οικονομολόγος Λογιστής
94. Μακράκης Ευάγγελος, Συνταξιούχος Έμπορος
95. Μακρίδης Ιωάννης, Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος
96. Ματθαίου Θεόφιλος, Πολιτικός Επιστήμονας, κοινωνιολόγος, στιχουργός – συνθέτης
97. Μπαστογιάννη Σπυριδούλα, Καθηγήτρια Διοίκησης και Οικονομίας
98. Μεϊντάνης Δημήτριος, Συνταξιούχος
99. Μεσηνιώτης Σπυρίδων, Θεολόγος
100. Μητρούδη Χαρίκλεια, Φυσικοθεραπεύτρια
101. Μιχαηλίδης Σταύρος
102. Μίχας Δημήτριος, Φιλόλογος
103. Μονογιός Γεώργιος, Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΡΙΜΙΝΙΩΤΩΝ, ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
104. Μουζόπουλος Ανδρέας
105. Μουσούρης Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός
106. Μπεληγιάννης Στέφανος, Συνταξιούχος Τοπογράφος Μηχανικός
107. Μπισιάδης Ιωάννης, Ιατρός Χειρούργος Εντατικολόγος
108. Μπούγιας Χρήστος, Νομικός – Θεολόγος
109. Μπρεδήμας Θεόδωρος, Δημοσιογράφος
110. Νεγρεπόντη – Δελιβάνη Μαρία, Ομ.Καθηγήτρια, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
111. Νικολαΐδης Αθανάσιος, Θεολόγος
112. Νικολάου Ναταλία, πρώην Καθηγήτρια Παν/μίου Lomonosov Μόσχας,
Διευθύντρια Σχολείου Ελληνικής Γλώσσης Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας
113. Ξανθούλη Φανή114. Ξανθούλης Ευγένιος
115. Ομουρλόγλου Δημήτριος, Αξιωματικός στο Πυροσβεστικό Σώμα
116. Ουσταμπασίδης Μωυσής, Ηλεκ/γος Μηχανικός ΕΜΠ
117. Παναγόπουλος Ἀλέξιος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου N.Τέσλα, Ακαδημαϊκός Σλαβικής Ακαδημίας Επιστημών Βελιγραδίου
118. Παναγοπούλου Αιμιλία
119. Πανομήτρος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Σχολής Ευελπίδων
120. Πανταζίδης Αύγουστος, Πυροσβέστης
121. Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.
122. Παπαγεωργίου Κων/νος, Θεολόγος, Φιλόλογος
123. Παπαδημητρίου Βερδελή Αικατερίνα, Συνταξιούχος
124. Παπαδημοπουλος Δημήτριος, Δικηγόρος
125. Παπαθεμελής Στυλιανός, πρώην Ὑπουργός
126. Παπαθωμάς Μηνάς, Ιδιωτικός Υπάλληλος
127. Παπαϊωάννου Αθηνά, Φιλόλογος – Λογοτέχνης
128. Παπαμάρκος Γρηγόρης,
129. Παπανικολόπουλος Ηλίας, Συντ/χος Πλοίαρχος Ε.Ν.
130. Παπασωτηρίου Χρήστος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
131. Παππάς Αλέκος, Πολιτικός Μηχανικός
132. Πάτρας Νικόλαος, Λαϊκός διακοσμητής
133.Πατσούρη Βασιλική, Αρχαιολόγος- Ιστορικός Τέχνης
134. Πατσούρη Κωνσταντίνα
135. Πατσούρης Αλέξανδρος, Εκπαιδευτής οδηγών
136. Παυλάκη Περσεφόνη
137. Παύλου Ησαίτσα – Λεμονιά, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
138. Περπατουλάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσης
139. Πέττας Παναγιώτης, Απόστρατος Αρχιπλοίαρχος Μηχανικός Π.Ν.
140. Πηνιώτης Αλέξανδρος, Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, εκδότης Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας
141. Πηνιώτη Χρυσούλα, Δικηγόρος παρ΄ Εφέταις
142. Πηνιώτης Δημήτριος, Ιδιωτικός υπάλληλος.
143. Πιπερίδης Δημήτριος, Εργοδηγός – Τοπογράφος ΙΝΤΡΑΚΑΤ
144. Πνευματικός Αντώνης, Αρχιφύλακας ΕΛ.ΑΣ
145. Ποδαράς Γεώργιος, Πυροσβέστης
146. Πρεβυζής Κωνσταντίνος, Πρακτορείο Γενικής Ταχυδρομικής
147. Πριονάς Περικλής, Αξ/κος Ε.Ν. Α Μηχ/κός
148. Ρέππας Παναγιώτης, Συνταξιούχος Δικηγόρος
149. Σαββόπουλος Νικόλαος, Θεολόγος Καθηγητής
150. Σαββουλίδης Δημήτρης, Πολύτεκνος Εκπαιδευτικός
151. Σανίδας Κων/νος, Γραφικές τέχνες
152. Σιαφάκας Χαράλαμπος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός
153. Σιδεράκης Ιωάννης, Οικονομολόγος, πρ. Δ/ντής ΟΤΕ, Αρθρογράφος
154. Σκουργιά – Τσιακοβή Ελένη, Εκπαιδευτικός Α/θμιας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
155. Σούσου Μόνα, Οικονομολόγος Λογίστρια
156. Σπαθάτου Αδαμαντία, Ιστορικός Αρχαιολόγος
157. Σπανδωνίδης Αναστάσιος, Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
158. Σπανδωνίδης Βασίλειος, Συνταξιούχος αστυνομικός
159. Στασινού Ιωάννα, Κοινωνιολόγος (Παν/μίου Γιοχάνεσμπουργκ)
160. Σταυρουλάκης Εμμανουήλ, Δρ.Πολιτικών Επιτημών, Πανεπιστημιακός, Συγγραφεύς
161.Στεφανής Ν.
162. Στεφανίδης Άρης, Πολιτικός Μηχανικός
163. Στρατιωτικός Δημήτριος
164. Σχοινά Ασπασία, Φιλόλογος
165.Σωτηροπούλου Ασπασία, Συνταξιούχος δασκάλα
166.Τάσης Κώστας, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
167.Τασόπουλος Τριαντάφυλλος, Εκδότης Εφημερίδας ,,Αγών,, Λαρίσσης
168. Ταχτσόγλου Καλλιόπη, Ηθοποιός
169.Τελεβάντος Παναγιώτης, Θεολόγος, Κύπρος
170. Τσακλίδης Κώστας, Εκπαιδευτικός 1ο ΓΕΛ Παλλήνης
171. Τσεκερίδης Απόστολος, Σπουδαστής και εργαζόμενος
172. Τσιριντάνης Δημήτρης
173. Τσόκας Αθανάσιος, Μαθηματικός Ερευνητής
174. Τσόμπανος Χρήστος, Δάσκαλος
175. Τύρος Ευστάθιος, Συνταξιούχος Ηλεκτρολόγος/ Ηλεκτρονικός
176. Υδράς Σταμάτιος, Συνταξιούχος Στρατιωτικός Ναυτικού
177. Φιολάκη Ειρήνη, Λιμενικός
178. Φραγκουλίδης Χαράλαμπος, Εμπόριο ζωοτροφών
179. Χαιρόπουλος Γεώργιος
180. Χαϊτίδης Ευγένιος πρώην Περιφερειάρχης Ηπείρου, πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης.
181. Χασιώτη Άννα
182. Χατζηνικολάου Δημήτριος, Αν Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
183. Χατζηνικολής Καριοφύλλης, Ἐμπορος
184. Χατσηπαναγιώτης Χριστόφορος,
185. Χολέβα Ἑλένη, Φιλόλογος, συγγραφεύς, εκπαιδευτικός
186.Χριστοδουλιάς Γεώργιος,
187. Χριστοφορίδης Κυριάκος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
188. Ψωμιάδης Παναγιώτης, τ. Περιφερειάρχης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *