Γέροντας Μάξιμος ο Ιβηρίτης: Ο Βασιλεύς των Ελλήνων Κωνσταντίνος Β΄ έφυγεν ησύχως αλλα ηδικημένος 11.1.2023

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

https://www.vimaorthodoxias.gr

 

ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ο Βασιλεύς των Ελλήνων Κωνσταντίνος Β΄(1940- 2023). Έφυγεν ησύχως, αλλ’ όμως ηδικημένος!

Έφυγεν ηδικημένος, διό και πιστεύομεν ότι θα εύρη τελείαν ανάπαυσιν παρά του Δικαιοκρίτου Θεού. Κρίνομεν εκ του ασφαλούς, διότι είδομεν και τα κατορθώματα των ηγητόρων της μεταπολιτεύσεως από του 1974 και εντεύθεν.

Καθώς τυγχάνει γνωστόν, τα Ιερά Μοναστήρια του Αγίου Όρους Άθω ως εκ της συστάσεως αυτών έκπαλαι είναι Βασιλικά, Πατριαρχικά και Σταυροπηγιακά, διό και καθηκόντως μημονεύουν πάντοτε τους αειμνήστους Κτίτορας Βασιλείς εις τας καθ’ ημέραν δεήσεις. Ότε το 1963 εωρτάσθη με μεγαλοπρέπειαν η Χιλιετηρίς του Αγίου Όρους, μεταξύ των πρώτων επισήμων ήσαν ο τότε Βασιλεύς Παύλος και ο Διάδοχος Κωνσταντίνος Β΄.

Τον Αύγουστον του 1993 είχομεν πάλιν την τιμήν να υποδεχθώμεν εν Αγίω Όρει τον Κωνσταντίνον μετά των δύο υιών του Παύλον και Νικόλαον. Το ίδιον συνέβη και κατά την εκατονταετηρίδα της απελευθερώσεως της
Θεσσαλονίκης (1912-2012). Τότε δι’ ενεργειών ημών ως Πρωτεπιστάτου Αγίου Όρους και εν συνεργασία μετ’ επιφανούς φίλου πολιτικού εν Μακεδονία, απευθύνοντες έκκλησιν προς την Αυτού Υψηλότητα όπως προσέλθη εκ της Αγγλίας και παραστή εις τας εορτάς της εκατονταετηρίδος, ανταπεκρίθη δίχως έτερον και εστάθη αξιοπρεπώς έναντι της ιστορίας και του έθνους ημών, τιμών ταυτοχρόνως την μακαρίαν μνήμην των αειμνήστων προγόνων αυτού, αγωνιστών και ελευθερωτών της Θεσσαλονίκης: του Βασιλέως Γεωργίου Α΄και του Διαδόχου Κωνσταντίνου Α΄.

Προσήλθε σεμνοπρεπώς και ταπεινώς την 14/27 Οκτωβρίου 2012 εις τον Άγιον Δημήτριον Θεσσαλονίκης ομού μετά του πρίγκιπος Νικολάου και ενός υπασπιστού του, γενόμενος δεκτός μετ’ επευφημιών υπό του πλήθους των παρισταμένων.

Καθώς ενθυμούμαι, εις τας κατ’ ιδίαν μετ’ αυτού συζητήσεις, εικαίρως-ακαίρως εξέφραζε την θλίψίν του διά την κατ’ αυτού και της οικογενείας του απρεπή συμπεριφοράν ενίων κυβερνώντων. Αλλά ζη Κύριος ο Θεός.

Προσφέροντες ευώδες θυμίαμα εκ του Αγίου Όρους Άθω προς την μακαρίαν μνήμην του, συλλυπούμεθα εκ βαθέων και τους οικείους του, ευχόμενοι προς αυτούς την κατ’ άμφω υγιείαν!

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *