Διορθόδοξος σύνδεσμος "Απόστολος Παύλος"

Κακοήθεις συκοφαντίες εναντίον του Διορθοδόξου έπεσαν στο κενό με την επέμβασι του Υπ. Εξωτερικών

Κακοήθεις συκοφαντίες εναντίον του Διορθοδόξου έπεσαν στο κενό με την επέμβασι του Υπ. Εξωτερικών

Τετάρτη, 07 Ιανουάριος 2015 10:31

ΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΠΕΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 61, σελ. 185-190) 

  1. Ὡς γνωστὸν τὴν 24.2.2014 ὁ δημοσιογράφος κ. Ἰ. Πρετεντέρης εἰς τὴν ἐκπομπήν του «Ἀνατροπή» εἰς τὸν Τηλεοπτικὸν ΣταθμὸνMega Channel ἐφήρμοσεν τὴν λαϊκὴν παροιμίαν «μιὰ καὶ εὑρήκαμε παπά, ἄς θάψουμε καὶ ζωντανούς», γνωρίζων ὅτι «μαζὶ μὲ τὰ ξύλα τὰ ξερὰ καίγονται εὔκολα καὶ τὰ χλωρά». Τοιουτροτρόπως μεταξὺ τῶν ἀγυρτῶν καὶ κλαδικῶν, ὅπου συνησπίσθησαν συγγενεῖς, φίλοι καὶ γνωστοὶ καὶμὲ τὴν βοήθειαν Ὑπουργῶν, βάσει τῆς κομματικῆς των ταυτότητος καὶ τῆς συνδικαλιστικῆς των ἰδιότητος «ἐροκάνιζαν» τὸν δημόσιον κορβανὰν λαμβάνοντες τεράστια ποσά, διὰ δῆθεν ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας καὶἄλλας δραστηριότητας εἰς τὰς διαφόρους ὑπαναπτύκτους ἢ ἀναπτυσσομένας χώρας, συμπεριέλαβεν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι δῆθεν ἐλάβαμε ἐπιδοτήσεις.

Συγκεκριμένως ἐπὶ λέξει ἀνέφερεν ὅτι :

«…Θὰ ὑπενθυμίσω μερικὲς ἐπιδοτήσεις, ποὺ ἔχουν πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον. Συνεχίζω ἀπτόητος.

Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πὼς λέμε Δήμητρα, ἔχουμε καὶ τὸν Παῦλο, πῆρε 1.600.000 διότι ἔχει ἀποστείλει στὸ ἐξωτερικὸ ὑλικὴ βοήθεια ἄνω τῶν 6.000 τόννων φάρμακα, τρόφιμα κ.λπ. καὶ μέχρι ἐδῶ λες καλὰ ρὲ παιδί μου ἔστειλαν φάρμακα τρόφιμα, ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ τροφὴ πολλὲς δεκάδες ἑκατομμύρια σταυρουδάκια, εἰκόνες, προσευχητάρια σὲ διάφορα χρόνια καὶ Εὐαγγέλια εἰς τὰ σερβικά, ρουμανικά, γεωργιανά, ρωσικά, κουχούγια καὶ σουαχίλι. Πέστε μου ποῦ μιλᾶνε τὰ κουχούγια, ἐὰν μου πῆτε ποῦ μιλᾶνε τὰκουχούγια εἶναι διατεθειμένος… Μὲ ἐνημερώνει ἡ Μυρτὼ Λοβέρδου ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὰ πῆρε αὐτὰ τὸ 2001-2002 διὰ τὰ κουχούγια καὶ σουαχίλι.

Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ἐπίσης ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ἴδιος εἶναι, πῆρε ἄλλες 40.000 γιὰ νὰ κάνῃχοιροτροφεῖο στὸ χωριὸ Nadaselu τῆς Ρουμανίας. Δὲν φτάνει ποὺ τοὺς ἔστειλε στὰ Σουαχίλι τὰ Εὐαγγέλια θέλησε νὰ κάνῃ καὶ χοιροτροφεῖο στὴ Ρουμανία. Δηλαδὴ μιλᾶμε γιὰ πολυσχιδέστατο…».

(ἴδ. σύνδεσμον

http://www.megatv.com/anatropi/default.asp?catid=26404&subid=2&pubid=33200519).

  1. Ἐμεῖς ὄντως ἀπεστείλαμε ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας ἄνω τῶν 75.000 τόννων ὑλικῶν, ὡς π.χ. τροφίμων, ἱματισμοῦ, ὑποδημάτων, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ πνευματικὴν βοήθειαν, ὡς π.χ. Εὐαγγέλια καὶ Προσευχητάρια εἰς τὰς ἀνωτέρω γλώσσας, εἰκόνας, σταυρουδάκια κ.λπ. Πρὸς τοῦτο ὅμως δὲν ἐλάβαμε καὶ δὲν ἐχρησιμοποιήσαμε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, ὡς ἐπιδότησιν – χορηγίαν καὶτὰ τοιαῦτα οὔτε μίαν τρύπιαν δεκάραν. Ὅλα αὐτὰ εἶναι μὲ χρήματα ἀπὸ τίς «τσέπες» μας καὶ ἀπὸ δωρεὰς εὐλαβῶν καὶ ἐνσυνειδήτων Χριστιανῶν. Ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύονται ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα τιμολόγια, διασαφήσεις ἑλληνικῶν Τελωνείων ἐξαγωγῆς καὶ συνόρων, διασαφήσεις καὶ βεβαιώσεις ἀφίξεων ἀπὸ τὰΤελωνεῖα τόπου προορισμοῦ καὶ τὰ χιλιάδες εὐχαριστήρια ἔγγραφα τῶν παραληπτῶν.
  2. Ἐμεῖς εἴμεθα καὶ ἀγωνιζόμεθα νὰ παραμείνωμεν πάντοτε ἰδεολόγοι ἀνθρωπισταὶ καὶ ὄχι σφετερισταὶ τοῦἱδρῶτος τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ οὔτε καὶ καταχρασταὶ ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, τὸ ὁποῖον σημαίνει συμπεριφορὰν Ἰούδα, ὁ ὁποῖος δῆθεν ἐκόπτετο διὰ τοὺς πτωχούς, ἐνῷ ὁ ἴδιος τὰ «ριπτόμενα εἰς τὸν κορβανὰν τὰ ἰδιοποιεῖτο».
  3. Ἔχομεν τονίσει κατὰ κόρον καὶ ἐπαναλαμβάνομεν:

Α. Σημασία δὲν ἔχει, ἐὰν δίδωνται ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι.

Β. Οὔτε καὶ ἐὰν ἀποστέλλωνται, ἀλλὰ

Γ. Ἐὰν φθάνουν εἰς τοὺς τόπους προορισμῶν καὶ προπαντὸς

Δ. Ποῦ καταλήγουν.

  1. Ἐὰν πρόκειται ἀπὸ τὰ ἐκεῖ «συνεταιράκια» τῶν ἐδῶ «ἀετονύχηδων» νὰ πωληθοῦν, προτιμότερον νὰ μὴφεύγῃ οὔτε ἕνα κιλό. Ἔχομεν παραδείγματα, ὅπου κατεψυγμένα κοτόπουλα διὰ νοσοκομεῖα τοῦΒελιγραδίου, εἰς τὰ Σκόπια τοὺς ἤλλαζαν φορτωτικὰς καὶ ἐξεφορτώνοντο εἰς σαλαμάδικα τῆς νοτίου Ἀλβανίας. Τοιαύτας μεθοδίας ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὰς κατήγγειλεν εἰς τὸν Πρέσβυν μας εἰς τὸ Βελιγράδι, τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν καὶ λοιποὺς ἰθύνοντας, οἱ ὁποῖοι, ὅμως, ἀντὶ νὰεἶναι εὐγνώμονες καὶ νὰ συνεργασθοῦν μαζί μας «ἐμουλάρωσαν» καὶ κατέτρεχαν ἡμᾶς. Διὰ ποίους λόγους ἄραγε; ; ; Τὰ συμπεράσματα τὰ ἀφήνομεν εἰς τοὺς ἀναγνώστας.

6.Ἐπίσης οὐδέποτε ἐνεκρίθη κάποιο ἀπὸ τὰ πολλὰ ἄριστα θεμελειωμένα οἰκονομοτεχνικὰπρογράμματα, ποὺ ὑπέβαλεν ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὴν ΥΔΑΣ τοῦὙπουργείου Ἐξωτερικῶν. Κατὰ συνέπειαν δὲν ἐκάναμε οὔτε τὸ χοιροστάσιον, ποὺ μᾶς ἐλασπολογοῦσαν βαναύσως καὶ αἰσχίστως τὴν 24.2.2014 ὁ κ. Πρετεντέρης καὶ οἱ καλεσμένοι του…

  1. Εἰς τόν «λασπολόγον» κ. Πρετεντέρην ἀπεστείλαμε τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 9.537Β ἐξώδικόν μας ἀπὸ 14.3.2014, τὸὁποῖον ἐδημοσιεύσαμε εἰς τὸ τεῦχος 58, σελ. 39-44.
  2. Ὁ κ. Πρετεντέρης ἀντὶ νὰ δεχθῇ νὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν ἐκπομπήν του νὰ καταρρίψωμεν τὰς αἰσχίστους καταγγελίας του, ἠρκέσθη νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ μὲ ἐξώδικον τὴν 21.3.2014 ὅτι «ὅσα μεταδόθηκαν στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπή ‘’ΑΝΑΤΡΟΠΗ’’, ποὺ προβλήθηκε στὶς 24.2.2014, ἀναφορικὰ μὲ ἐπιδότηση/ἐπιχορήγηση ποὺ ἔλαβε ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, προκύπτουν ἀπὸ στοιχεῖα τῆς Υ.Δ.Α.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν {Πίνακας Ἀναλυτικῆς Κατάστασης Πληρωμῶν τῆς Υ.Δ.Α.Σ. γιὰ χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων Ἑλληνικῶν

Μ.Κ.Ο. γιὰ τὰ ἔτη 2000-2010}».

Κατόπιν τούτων τοῦ ἀπεστείλαμε καὶ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 9.421Β ἐξώδικόν μας, ἀπὸ 10.4.2014 μὲ τὸ ὁποῖον τοῦἐζητούσαμε νὰ μᾶς παραδώσῃ ἀντίγραφον τῶν ἀναφερομένων στοιχείων εἰς τὴν ἀπὸ 21.3.2014 ἐξώδικον ἀπάντησίν του. Ὁ κ. Πρετεντέρης ὅμως παρέμεινεν ἀδιόρθωτος καὶ μᾶς περιφρονεῖ.

  1. Τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν εὐτυχῶς ἀποκαθιστᾶ τὴν ἀλήθειαν μὲ τὸ ἔγγραφόν του Α.Π. Φ.7510/ΑΣ41212 ἀπὸ 26.9.2014, τὸ ὁποῖον κατωτέρω δημοσιεύομεν.
  2. Κατόπιν τούτων συνετάξαμε ἐμπεριστατωμένην ἀγωγὴν ἐναντίον τοῦ κ. Πρετεντέρη, εἰς τὴν ὁποίαν μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τὸν «κονιορτοποιοῦμεν».
  3. Λόγῳ στενότητος τοῦ χώρου, δὲν δημοσιεύομεν τὴν ἐν λόγῳ ἀγωγήν μας ἐπιφυλασσόμενοι νὰ τὴν δημοσιεύσωμεν ἀργότερον ἢ καλλίτερον νὰ δημοσιεύσωμεν τὴν ἀπόφασιν Δικαστηρίου, ἡ ὁποία εὐελπιστοῦμεν ὅτι θὰ μᾶς δικαιώσῃ πλήρως καὶ θὰ καταδικασθῇ ὁ συκοφάντης μας κ. Πρετεντέρης διὰ τὴν ἀνοσιουργίαν, ποὺ διέπραξεν, πρᾶγμα ποὺ ἀποτελεῖ ἀσύγνωστην ἁμαρτίαν, νὰ μᾶς διασύρῃ βαναύσως μὲἀποτέλεσμα νὰ μένουν οἱ δωρηταί μας καὶ οἱ συνεργάται μας μὲ τὴν ἐντύπωσιν ὅτι καὶ ἡμεῖς εἴμεθα δῆθεν «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ νοσφισταὶ ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν. Δὲν εἶναι μόνον ὁδιασυρμὸς τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀλλὰ ἐμμέσως καὶ τῶν ἄλλων συνεργαζομένων φορέων μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦΣωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Ὅλαι αὐταὶ αἱ ὀργανώσεις μας, ἰδίᾳ τὸ Ἵδρυμά μας

καὶ προπαντὸς τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ὑπέστησαν κατὰ τὴν νηπιακήν των ἡλικίαν τοιαύτην κοινωνικὴν μείωσιν, ἡ ὁποία οὔτε μὲ ἑκατοντάδας ἑκατομμύρια Εὐρὼ δὲν ἀποκαθίσταται.

Ἐφαρμόζοντες τό Γραφικόν: «τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις.» (Φιλ. 4,5), ἐζητήσαμε διὰτὸν τεράστιον διασυρμὸν καὶ τὴν κοινωνικὴν μείωσίν μας μόνον 1.000.000 €.

Δείτε και την απάντηση του υπουργείου εδώ….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *