ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ἀξιότιμους κους

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δημοσιογράφος dekeleianews@gmail.com

ΚΟΣΜΗΤΩΡ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Συνταξιοῦχος  mariakaragianni66@gmail.com

ΕΦΟΡΟΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας nikospatsas@yahoo.gr

ΜΕΛΗ

ΤΖΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Οἰκοκυρὰ

ΥΔΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  Ἀπόστρατος Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ

ΝΤΑΡΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ἰδιωτικὴ Ὑπάλληλος        ntararavasso@gmail.com     

 

                                                           Ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθμ. 63/29.12.2023 ΚΑΝ

 

Περιπόθητα καὶ ἀγαπητὰ μέλη τοῦ Δ.Σ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου “ὁ Ἀπόστολος Παῦλος”,

 

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε μετὰ τῶν οἰκείων σας, συγγενῶν σας, φίλων σας, συνεργατῶν καὶ γνωστῶν σας.

Ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν καὶ πνευματικῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

σᾶς εὔχεται ἐκ μέσης καρδίας

 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,

ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΓΑΘΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΝ 2024!

 

1.Ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ εἴχαμε κάνει καὶ Γενικὲς Συνελεύσεις διὰ νὰ πληρωθοῦν ὅλες οἱ κενὲς θέσεις τῶν ἐν τῷ μεταξύ, δυστυχῶς, κεκοιμημένων μελῶν μας καὶ διὰ νὰ συζητηθοῦν τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τοὺς φορεῖς μας καὶ νὰ λαμβάνωνται ἀποφάσεις διὰ τὰ τόσα θέματα καὶ προβλήματα!

 

Ἐπειδὴ εἶναι δύσκολο γιὰ ἐμᾶς νὰ προτείνωμε κάποιες ἡμερομηνίες, οἱ ὁποῖες προφανῶς δὲν θὰ σᾶς ταιριάζουν, παρακαλοῦμε συνεννοηθεῖτε μεταξύ σας καὶ πεῖτε μας ποία ἡμέρα καὶ ὥρα ἐπιθυμεῖτε.

 

Ἐπειδὴ τὶς πρωινὲς ὧρες ἔρχονται πολλοὶ ἐπισκέπτες καὶ διὰ νὰ βιώσουν τὴν μεγάλη ἔκπληξιν εἰς τὴν Μουςῶν 14  καὶ διὰ νὰ μὴ διακοπτώμεθα συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως, θὰ προτιμούσαμε ἀπογευματινὲς ὧρες, ἀκόμη καὶ Κυριακές – τὰ Σάββατα συνήθως κατερχόμεθα εἰς τὸ κέντρον, διὰ νὰ διανέμωμε τὰ περιοδικά μας, ἑορτολόγιά μας καὶ λοιπὰ ἔντυπα καὶ διὰ νὰ προμηθευώμεθα τὰ διάφορα ἀγαθὰ ποὺ χρειαζόμεθα καὶ διὰ τοὺς ἐπισκέπτες μας, τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ διὰ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Παύλου.

 

  1. Παρακαλοῦμε εὐγενῶς καταρτίσατε καὶ κατάστασιν θεμάτων πρὸς συζήτησιν, διὰ τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλεται ὁπωσδήποτε νὰ ἐπιληφθῶμε!

 

  1. Ὅπως σᾶς ἔχομε ἐνημερώσει καὶ ἐνδιαμέσως, ἐστείλαμε καὶ πολλὲς νταλίκες εἰς τοὺς πλημμυροπαθεῖς τῶν ,,καταβυθισθεισῶν,, χωρῶν τῆς Θετταλίας (Θεσσαλίας) καὶ μετέβημεν καὶ προσωπικῶς εἰς ἕνα ταξείδι -ἀστραπὴ ἐντὸς μιᾶς ἡμέρας περιοδία εἰς ὅλα τὰ χωριὰ καὶ τὶς πόλεις πρὸς ἐπίσκεψιν καὶ ἐπὶ πλέον ἐνίσχυσιν τῶν πλημμυροπαθῶν τὴν 16.12.2023.

 

Περισσότερες πληροφορίες εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr

 

Θὰ παραμείνωμε εἰς ἐπικοινωνίαν.     Ἐν ἀναμονῇ     

Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *