ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022   24.11.2022

 

 

1.Μετὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς 10.10.2022 καὶ τῆς ἐν συνεχείᾳ συγκροτήσεως εἰς Σῶμα, τὸ νέον Δ.Σ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» εἶναι:

 

Πρόεδρος    Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, ἐπιχειρηματίας

Γεν.Γραμματεὺς    Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, βιολόγος

Ἀντιπρόεδρος    Χαράλαμπος Δημοῦτσος, δημοσιογράφος

Ταμίας    Κων/νος Τσιτίνης, Στρατηγὸς ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ.

Ἔφορος   Νικόλαος Πάτσας, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίαςΕΦΟΡΟΣ

Κοσμήτωρ Μαρία Καραγιάννη, συνταξιοῦχος ἰδιωτικὴ ὑπάλληλος

Μέλη

Βασιλικὴ Νταραρά, ἰδιωτικὴ ὑπάλληλος

Τζένου Ἀθανασία

Σταμάτης Ὑδράς, στρατιωτικὸς τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐ.ἀ.

 

Ἡ ἐκλεγεῖσα Δήμητρα Γεωργιάδη παρητήθη, λόγῳ τῶν πολλῶν ὑποχρεώσεων της ὡς Πρόεδρος τῶν Σμυρναίων Ἡρακλείου Κρήτης καὶ πολυγραφοτάτη συγγραφεύς καὶ προσῆλθε ὁ πρῶτος ἐπιλαχών.

 

 

2.Ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν καὶ πνευματικῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

τὸ Περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή».

 

ἀγωνίζεται ἐπὶ πολλὰ ἔτη διὰ τὴν πραγματοποίησιν ἐπὶ τέλους τοῦ Τάματος τοῦ ἀνεπανάληπτου ἥρωα Στρατηλάτου μας Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τὸν ὁποῖον ἀναίσχυντοι καὶ αἴσχιστοι  τὸν ἀποκαλοῦν «ξεβράκωτον».

 

 

3.Ὅμως δὲν ἀπομακρυνόμεθα καὶ ἀπὸ μία δραστηριότητα λίαν κοπιαστικὴ μέν, πληροῦσα ὅμως τὴν ψυχικήν μας διάθεσιν νὰ προσφέρωμε  βοηθείαν εἰς τοὺς συνανθρώπους μας.

Τοιουτοτρόπως δὲν ὑστεροῦμε καὶ εἰς τὶς δραστηριότητες διὰ τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

 

 

4.Κατὰ τὸ πρῶτον μετὰ τὶς Ἀρχαιρεσίες Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔγινε μία σύντομη ἀναδρομὴ εἰς τὸ ἱστορικὸν τοῦ Συνδέσμου:

 

Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος, ὁ ὁποῖος ἀριθμεῖ ἱστορία ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν τριάντα (30) ἐτῶν, τὶς ἐποχὲς ποὺ ὑπῆρχαν οἰκονομικὴ εὐχέρεια εἰς τοὺς Ἕλληνες καὶ δυνατότητες εἰς τὴν Πατρίδα μας, ἀπέστελε ἡμερησίως κατὰ δεκάδες τὶς νταλίκες εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, ὅταν οἱ ἀδελφοί μας δεινοπαθοῦσαν ἀπὸ ὸν πόλεμο.

Ἐν συνεχείᾳ βοηθήσαμε τοὺς συνανθρώπους μας εἰς Ρουμανία, Ρωσσία, Γεωργία, Οὐκρανία, ὅπου μετὰ τὴν διάλυσιν τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ἐπῆλθεν οἰκονομικὸν καὶ κοινωνικὸν χάος. Ἰδίως βοηθήσαμε τοὺς Ἕλληνες τῆς Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι τότε ἀριθμοῦσαν περὶ τοὺς 750.000 καὶ δεινοπαθοῦσαν.

Ταυτοχρόνως ἐβοηθήσαμε τὶς Ὀρθόδοξες Μητροπόλεις γιὰ τὶς Ἱεραποστολὲς τῆς Ἀφρικῆς, ἀποστέλλοντες τρόφιμα, ἔπιπλα, σχολικὰ εἴδη, ἐξοπλίζοντες Ναοὺς καὶ ἐκπαιδευτήρια, ἰδίως ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὸν ἀείμνηστον Μητροπολίτην Κεντρώας Ἀφρικῆς κυρὸν Ἰγνάτιον Μανδελίδη.

 

Μετὰ τὸ 2009 σπεύδομε μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις νὰ βοηθοῦμε τοὺς Συνέλληνες εἰς τὴν πατρίδα μας, πολύτεκνες οἰκογένειες, Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα καὶ γενικὰ ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη, πάντοτε ἐλέγχοντες καὶ δίδοντες μόνον έκεῖ ὅπου ὑπάρχει σωστὴ διαχείρισις.

 

Ἀπὸ τὸ 2007 εὐαισθητοποιηθήκαμε καὶ προστρέχομε καὶ εἰς τοὺς πυροπλήκτους ἀδελφούς.

 

Ὁ Σύνδεσμός μας κινεῖται πάντα μὲ τὴν βοήθεια ἐθελοντῶν, φιλευσπλάχνων φίλων καὶ προσφορῶν. Ποτὲ δὲν ἐλάβαμε βοήθεια ἀπὸ Πολιτεία ἤ Ἐκκλησία. Ἀντιθέτως βοηθοῦμε, ὅσον δυνάμεθα Ναούς, Γηροκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα ἀκόμη καὶ Δήμους, ἐπιβλέποντες πάντοτε τὴν δίκαιη καὶ σωστὴ κατανομὴ τῆς βοηθείας.

 

 

5.Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἀποστέλλομε πάλι ἕνα πλῆρες φορτίο ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια εἰς τὴν πολύπαθον – καθημερινῶς καιόμενη Εὔβοια καὶ δυστυχῶς οἱ  ἰθύνοντες δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐντοπίσουν τοὺς σύγχρονους «Νέρωνες».

 

Πέραν τῆς Εὔβοιάς μας πρέπει νὰ ἀποστείλλωμεν καὶ βοήθεια καὶ εἰς τὴν Φλώριναν, ποὺ ἐπλήγη ἀπὸ τοὺς σεισμοὺς καὶ οἱ- σεισμόπληκτοι ἐξημεροβραδιάζοντο στὰ παγκάκια μὲ μιὰ κουβερτούλα καὶ ἐξύλιαζαν.

Μνημονεύομε τὸν φίλτατον τενόρον μας Κωνσταντῖνον, ὁ ὁποῖος εἶχε κατενθουσιασθῆ μὲ τὶς δράσεις μας καὶ μᾶς  ὑπέσχετο μία ἄρια. Τώρα οἱ δεινοπαθοῦντες συνέλληνές μας ὑποφέρουν ὄχι μόνον εἰς τὴν Ἀττικὴ ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὰ τὰ περίχωρα τοῦ κλεινὸς ἄστεως, τουτέστιν, Γέρακα, Πικέρμι, Ἀνθοῦσα, Ραφήνα, Μάνδρα  κλπ κλπ.

 

Καὶ τώρα κοκκινίζομε, διότι δὲν ἔχομε τὴν δυνατότητα νὰ μεταδώσωμε «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν», δηλαδὴ νὰ ἀνακουφίσωμε κάπως αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐπλημμύριζαν μὲ ἀφθονία ἀγαθῶν.

Παραδείγματος χάριν, οἱ ἄνθρωποι στὰ πυρόπληκτα ζητοῦν  «τσίγκους». Ἐμεῖς εἴχαμε πολλὰ φύλλα ἀλουμινίου καὶ τὰ προσεφέραμε δωρεάν. Μακάρι τώρα νὰ εἴχαμε ἔστω καὶ σκουριασμένους τσίγκους γιὰ νὰ καλύπτωνται οἱ ἄνθρωποι εἰς τὴν βαρυχειμωνιὰ ποὺ ἐπέρχεται.

 

Πρέπει νὰ κάνωμε καὶ μεγάλες θυσίες διὰ νὰ ἐφαρμόζεται τὸ γραφικόν «τὸ περίσσευμα τοῦ ἑνὸς νὰ γίνεται συμπλήρωμα τοῦ ἑτέρου, ἵνα γέννηται ἰσότης», διότι οὔτε ἂν φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα.

 

 

6.Ἐπανερχόμαστε εἰς τὰ παλαιὰ αἰτήματά μας, ὅτι οἱ ἀναδασώσεις θὰ πρέπει νὰ γίνονται μὲ πλατύφυλλα- βραδύκαυστα φυτὰ ὅπως παραδείγματος χάριν ἡ Ἀρία ἡ Βελανιφόρος (κοινῶς ἀριὰ, ἐπισημονικῶς Quercus ilex).

 

Εἰς τὴν ἐπισυναπτόμενη φωτογραφία τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 10.10.2022 φαίνεται τὸ φυτόν, ὅπως μᾶς τὸ ἐδώρισε ὁ Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους κ. Ἰωάννης Σιδεράκης.

 

 

  1. Ἐπισυνάπτομε εὐχαριστήριες ἐπιστολὲς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολιν Χαλκίδος, τοῦ Ἐπιτρόπου Αἰγαίων –Νηλέως πατρὸς Κωνσταντίνου Λιάσκου καὶ τοῦ πατρὸς Δημητρίου Πατεράκη ἀπὸ τὸ Προκόπι.

Τόσον δὲ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος, ὅσον καὶ τὰ ἄλλα προσκυνήματα δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ ὑλικὰ ἀγαθὰ ἀλλὰ ἀπὸ ταπείνωσιν καὶ σεβασμὸν ἀπὸ εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

 

 

 

Ημερομηνία: Mon, 24 Oct 2022 09:38:46 +0300
Από: π.Δημήτριος καί Μίνα Πατεράκη <p.dimpaterakis@gmail.com>
Προς: IPHPA iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr <iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr>

 

Ἀγαπητοί μας “Φίλοι τοῦ τάματος τοῦ Εθνους “χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε….

Ἀποστέλουμε τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ στὴν ἀγάπη σας, μὲ μεγάλη ὄντως χρονική καθυστέρηση, ἀλλὰ καὶ μὲ πολύ μεγαλύτερη εὐγνωμοσύνη πρός τὴν ἀγαπῶσα καρδία σας, τῆς ὁποίας τὸ περίσσευμα ἐβίωσαν καὶ εἰσέπραξαν, οἱ πυρόπληκτοι ἀδελφοί μας στήν Β.Εὔβοια…Ἐμεῖς, ἐκ μέρους ὅλων αὐτῶν, ὀφείλουμε ἕνα Μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, καὶ εὐχόμαστε στὸν πανάγαθο Θεό, νὰ σᾶς ἐνδυναμώνει στὸ θεάρεστο ἔργο  που μὲ τόσο ζῆλο ἐπιτελεῖτε, καὶ νὰ συνεχίσετε νὰ αναπαύετε τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, ἀνά ὅλη τὴν ἐπικράτεια.

 

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ, ὁ ἔσχατος πάντων

παπα—Δημήτρης Πατεράκης

Ἐν  Προκοπίῳ Εὐβοίας

τῇ 24η Ὀκτωβρίου 2022

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *