ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΟΙ ΚΑΫΜΟΙ ΜΑΣ : ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 28.2.2021

αναρτήθηκε σε: ΔΙΕΘΝΗ | 0

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ

1.Ἡ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ (Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.) καὶ τὸ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ» (ΣΑΚ) ἀποτελούμενα ἀπὸ ἀκάματους ἀγωνιστὲς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, μεταξὺ τῶν σημαντικῶν ἐνεργειῶν των, συνέταξαν καὶ ἀπέστειλαν τὸ ἀπὸ 27-8-2020 συνημμένο ἔγγραφο πρὸς τὸν  Δήμαρχο κ. Ἀνδρέα Βύρα καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τοῦ Δήμου Λάρνακας Κύπρου καὶ τὸ ἐπανέλαβον τὴν 8.10.2020 εἰς τὸν Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν κ. Νικόλαο Νουρὴ ἀπαιτοῦντες γιὰ τὴν Λάρνακα :  «στην οδό ΙΝΣΤΑΜΠΟΥΛ στη Λάρνακα, να δοθεί το πραγματικό όνομά της. Να γίνει οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ».

Δηλαδὴ νὰ ἀναφέρεται διεθνῶς μὲ τὸ πραγματικό της ὄνομα εἰς ὅλα τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα, χάρτες, ὑπομνήματα, εἰς ὅλα τὰ διεθνῆ συνέδρια, ὀργανισμούς καὶ λοιπά.

Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ ἐμπλουτισμένο μὲ ὑπογραφὲς δραστηρίων Φορέων καὶ καταξιωμένων προσωπικοτήτων, ἐστάλη πάλι στοὺς ἰδίους παραλῆπτες καὶ προωθήθηκε παγκοσμίως σὲ κάθε παράγοντα ποὺ θὰ εἶναι δυνατὸν νὰἐπιρρεάσῃ.

2.Παρόμοιες ἐκκλήσεις εἶχε κάνει καὶ ὁ Ὄμιλος τῶν πνευματικῶν – κοινωφελῶν φορέων μας:

α.Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

β.Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

γ.Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

διὰ τὸν μέγιστον ἀνθρωπιστὴ καὶ εὐσυνείδητον ἄνδρα, τὸν φιλέλληνα ἀλτρουϊστὴ μάρτυρα (πιθανῶς καὶ κρυπτοχριστιανό) ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦΕΝΤΗ, ὁ ὁποῖος παντοιοτρόπως ἠγωνίζετο νὰ μὴ ἐκτελοῦνται ἄνθρωποι, πρὶν νὰ ἐξακριβωθῇ, ἄν πραγματικῶς συμμετεῖχον σὲ καταδικασταῖες ἐγκληματικὲς πράξεις.

 

  1. 3. Συγκεκριμένως στὰ τεύχη ὑπ’ἀρ. 67 (Ἰούνιος 2016) καὶ 68 (Σεπτέμβριος 2016) τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» εἴχαμε ἐξιστορήσει τὴν δράσιν του ὑπὲρ τῶν Ὀρθοδόξων κατὰ τὴ Τουρκοκρατία, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸν μαρτυρικό θάνατο καὶ αὐτοῦ καὶ τῆς συζύγου του Χατζὲ Ζιμπὰ.

 

Εἴχαμε προτείνει τότε μὲ ἀναλυτικὰ ἔγγραφά μας πρὸς ὅλους τοὺς Δήμους τῆς Ἑλλάδος μία κεντρικὴ ὁδὸς αὐτῶν ἤ πλατεία νὰ μετανομασθῇ εἰς ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦΕΝΤΗ.

 

Ἴδ.  τεῦχος 67 : https://onedrive.live.com/?authkey=%21AId%2DBvTKCygIU3A&cid=88B3F6C02CA5AB66&id=88B3F6C02CA5AB66%21173&parId=88B3F6C02CA5AB66%21107&o=OneUp

καὶτεῦχος 68 :

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AId%2DBvTKCygIU3A&cid=88B3F6C02CA5AB66&id=88B3F6C02CA5AB66%21174&parId=88B3F6C02CA5AB66%21107&o=OneUp

 

Τὸ ἀποτέλεσμα ;

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , τὸν Πρόεδρον κ. ΤΣΑΚΟΝ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ, δυστυχῶς, οὐδεὶς ἄλλος Δῆμος ἀπήντησε.

Ἀτυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ μεταχείρισις τῶν σοβαρῶν ἐθνικῶν θεμάτων μας ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων…

 

  1. Ἄς εὐχηθοῦμε τόσον ὁ Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ἀνρέας Βύρας ὅσον καὶ ὅλοι οἱ Δῆμοι νὰ μεταμεληθοῦν, ὅπως τὸ σημερινὸν Εὐαγγέλιον – τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου 28.2.2021, ρητῶς ἐπιτάσσει καὶ ἐπιτελέσσουν τὸ ἔργον τους.

 

 

 

Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΑΣ

Μία ἄλλη χαίνουσα πληγὴ τῆς πατρίδος μας ἐξιστορεῖται εἰς τὴν ἀπὸ 18.02.2021συνημμένη ἀνακοίνωσιν τῆς

Κίνησης για την Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου.

Πρόκειτιαι γιὰ τήν «ερήμην σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση του Αντιπρόεδρου της Κίνησης για την Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου Μόντη Κολίλα στις 11 Φεβρουαρίου 2021

γιὰ δῆθεν : «Πρόκληση μίσους και ταραχών, διάδοση αντισυνταγματικών κειμένων και οργάνωση και συμμετοχή σε παράνομες συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια».

 

Ἡ Ἑλλάδα μας ὁμοῦ μετὰ τῆς Κύπρου μας ὀφείλουν νὰ τονίσουν ξεκάθαρα εἰς τοὺς ἀλβανοὺς ἰθύνοντας ὅτι ἐγείρουν «βέτο» γιὰ τὴν ἔνταξιν τῆς Ἀλβανίας εἰς τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ἄν δὲν σταματήσῃ νὰ καταπατῇ βαναύσως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

 

Κλείνομε μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ ΕΛΥΤΗ ποὺ εἶναι καὶ εὐχὴ κάθε ἐχέφρονος ἕλληνος :

 

«Θέλει μελτέμι γερό,

γεννημένο στὴν Τῆνο,

ποὺ νὰ΄ρθει μὲ τὴν εὐχὴ

τῆς Παναγίας νὰ καθαρίσει τὸν τόπο

ἀπ΄ ὅλων τῶν λογιῶν τῆς Τουρκιᾶς

καὶ τῆς γηραιᾶς  Εὐρώπης

τὰ ἀπομεινάρια»

 

Ἐλύτης

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ. 210 3254321

 

 

 

Την πρωτοβουλία και το αίτημα της Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ., του ΣΑΚ και του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» για τη μετονομασία της οδού “Ινσταμπούλ” σε “Κωνσταντινουπόλεως” στον Δήμο Λάρνακας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτό εκφράζεται σε επιστολές τους, αρχικά στον Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα στις 27-8-2020 και στη συνέχεια στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή στις 8-10-2020, στηρίζουν με δήλωσή τους εξέχουσες προσωπικότητες και φορείς του ελληνισμού.

Η επιστολή Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.- ΣΑΚ είναι η ακόλουθη:

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ (Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.)

Φειδίου 14

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ» (ΣΑΚ)

Αθήνα, 27-8-2020

 

ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Δήμαρχο Δήμου Λάρνακας

Κύριον Ανδρέα Βύρα και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Φδι Δημοτικού Γραμματέα municipality@larnaka.com

andreasvyras@larnaka.com

 

ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κύριον Νίκο Νουρή info@moi.gov.cy

Φδι ιδιαιτέρας γραμματέως dktorides@moi.gov.cy

 

Κύριε Δήμαρχε και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

 

Η επιτροπή μας, η Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. και το Σωματείο «ΣΑΚ» από την πρώτη στιγμή που ο Αττίλας πάτησε το πόδι του στην Μεγαλόνησο, προσπάθησαν και προσπαθούν να εκδηλώνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τον αδελφό κυπριακό λαό και να αγωνίζονται για μια Ελεύθερη και Δημοκρατική Κύπρο που το μέλλον της θα καθορίζουν αποκλειστικά όλοι, χωρίς εξαίρεση και διακρίσεις οι πολίτες της και θα είναι απαλλαγμένη από ξένους στρατούς και εξαρτήσεις.

 

Σήμερα που η Τουρκία συνεχίζει την επιθετική πολιτική της:

 

– Σε βάρος της Κύπρου με την εγκατάσταση ενός Αττίλα ΙΙΙ στην Α.Ο.Ζ. της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τις εντεινόμενες απειλές της για δημιουργία ακόμα και βάσεως στα κατεχόμενα.

 

-Σε βάρος της Ελλάδας με την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της στο Αιγαίο και τη σύναψη του παράνομου τουρκολυβικού Συμφώνου, ποδοπατώντας το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

 

– Και σε βάρος Πολιτιστικών Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, με πρόσφατες ενέργειές της, τη μετατροπή του συμβόλου της Οικουμενικής Ορθοδοξίας και όχι μόνο, της Αγιάς Σοφιάς, σε τζαμί, όπως και της επίσης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας Μονής της Χώρας.

 

Η Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. και το Σωματείο «ΣΑΚ» εκτιμούν ότι είναι καιρός, ως Ελληνισμός, ως Ελλάδα και Κύπρος να τερματίσουμε την τακτική του κατευνασμού και του «καλού παιδιού», με τις συνεχείς υποχωρήσεις μας, έναντι ακόμα και των ιταμών προκλήσεων της Τουρκίας και να πούμε το «ως εδώ…».

 

Έτσι ως ένα στοιχειώδες δείγμα αντίδρασής μας, στα όσα διαπράττει η Τουρκία σε βάρος μας και στα όσα ανόσια έχει διαπράξει στους πολιτιστικούς θησαυρούς, στα κατεχόμενα, ο Δήμος Λάρνακας, χωρίς να καταστρέψει τίποτε απολύτως, γεγονός ξένο προς τον πολιτισμό και τις πανάρχαιες παραδόσεις του, με απόφασή σας θα ήταν σημαντικό στην οδό ΙΝΣΤΑΜΠΟΥΛ, να δοθεί το πραγματικό όνομά της. Να γίνει οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

 

Όχι ότι με τον τρόπο αυτό θα σταματήσουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας, αλλά επαναλαμβάνουμε, ότι μια τέτοια απόφαση θα στέλνει ένα καθαρό μήνυμα ότι ο γίγας συνείδηση και ελληνικό φιλότιμο, αρχίζει να αντιδρά στις μύριες προκλήσεις και επιθέσεις του αντιπάλου.

 

 

Με εκτίμηση,

Ευάγγελος Κουρής, νομικός και πρόεδρος της Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.

Γεώργιος Κουρούκλης, νομικός και πρόεδρος Σ.Α.Κ.

Δημήτρης Αλευρομάγειρος, Στρατηγός ε.α.

Μανώλης Μηλιαράκης, δημοσιογράφος, μέλος Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.

Αθανασία Φωτιάδη, νομικός, αντιπρόεδρος Σ.Σ. δικηγόρων Ελλάδος

 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. – ΣΑΚ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

 

1.Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

 

2.Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος

 

3.Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος

 

4.Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων

 

5.Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων

 

6.Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος

 

7.Ομοσπονδία Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη»

 

8.Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς

 

9.Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος

 

10.Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

 

11.International Hellenic Association (IHA)

 

12.Ένωση Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

13.Σωματείο «Επιτροπή Ελληνισμού»

 

14.Ιδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

 

15.Σωματείο «Φίλοι του Τάματος του Έθνους»

 

16.Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος»

 

1.Αγτζίδης Βλάσης, Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ., Μαθηματικός.

 

2.Αλευρομάγειρος Δημήτρης, Στρατηγός ε.α., Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ)

 

3.Αμπατζόγλου Ιωάννης, Ακτινοφυσικός Ιατρικής, Διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Σωματείου «Επιτροπή Ελληνισμού»

 

4.Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, Σωματείου «Φίλοι του Τάματος του Έθνους», Διορθόδοξου Συνδέσμου «ο Απόστολος Παύλος»

 

5.Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, Γενική Γραμματέας Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

 

6.Βενετσάνου Νένα, Συνθέτρια, Τραγουδίστρια

 

7.Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Κοσμήτορας Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

 

8.Γιοβάννα, Τραγουδίστρια, Πεζογράφος, Ποιήτρια

 

9.Δαπέργολας Νεκτάριος, Διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας ΑΠΘ.

 

10.Εμφιετζόγλου Πρόδρομος, Πρόεδρος του Δ.Σ.του Ομίλου Εταιρειών Μηχανικής

 

11.Ήφαιστος Παναγιώτης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

12.Ιγγλέσης Νίκος, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας

 

13.Καλεντερίδης Σάββας, Εκδότης, Συγγραφέας, Γεωστρατηγικός Αναλυτής

 

14.Καλεντερίδης Σταύρος, Διεθνολόγος, Πολιτικός Επιστήμων

 

15.Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Μόνιμος Λέκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ., Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

16.Καραμανώλη-Καλοδίκη Μαρία, Ιατρός

 

17.Καραμπελιάς Γιώργος, Εκδότης, Συγγραφέας, Πολιτικός αναλυτής

 

18.Καραμπερόπουλος Δημήτρης, Διδάκτωρ Ιστορίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγας

 

19.Καρβουνόπουλος Πάρις, Δημοσιογράφος

 

20.Κατσούφης Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Πρόεδρος Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων

 

21.Κουμάκης Λεωνίδας, Νομικός, Συγγραφέας, μέλος του Δ.Σ. του ΙΗΑ

 

22.Κουρής Ευάγγελος, Νομικός, Πρόεδρος της Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.

 

23.Κουρούκλης Γεώργιος, Νομικός, Πρόεδρος Σ.Α.Κ.

 

24.Κωνσταντάρας Δημήτρης, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, πρώην Βουλευτής

 

25.Κωχ Μαρίζα, Συνθέτρια, Τραγουδίστρια

 

26.Λαφαζάνης Παναγιώτης, πρώην Υπουργός και Βουλευτής

 

27.Λεοντής Χρήστος, Μουσικοσυνθέτης

 

28.Ληναίος Στέφανος, Ηθοποιός, Συγγραφέας, Σκηνοθέτης

 

29.Μάζης Θ. Ιωάννης, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

30.Μαριάς Νότης, πρώην Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος Ελλάδα- Ο Άλλος Δρόμος

 

31.Μαυρουδής Νότης, Μουσικοσυνθέτης

 

32.Μηλιαράκης Μανώλης, Δημοσιογράφος, Μέλος Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ., Επίτιμος Πρόεδρος Χ.Δ.

 

33.Μπούτση Μαρία, Δημοτική Υπάλληλος

 

34.Νεάρχου Περικλής, Πρέσβης επί τιμή, Διδάκτωρ Ιστορίας

 

35.Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία, πρώην Πρύτανης, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

36.Νιώτης Φώτης, Ανώτατος Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

 

37.Παπαθεμελής Στέλιος, πρώην Υπουργός, Δικηγόρος, Πρόεδρος Δημοκρατικής Αναγέννησης

 

38.Πιπερόπουλος Γιώργος, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας-Ψυχολογίας, Καθηγητής Επικοινωνιολογίας και Πρόεδρος στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

39.Πολλάτος Δημήτρης, Πρόεδρος της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδος, Γ.Γ.Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδας

 

40.Σάντα Αλεξάνδρα Αποστόλου, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ

 

41.Σάντα Γεωργία Αποστόλου, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ

 

42.Σίσκος Σωκράτης, Συγγραφέας, Αρθρογράφος, Ιστορικός ερευνητής

 

43.Σοιλεντάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων επί τιμή

 

44.Συγγελάκης Αριστομένης, Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ππ

45.Συλλούρης Γιώργος, Δικηγόρος

 

46.Τσούχλος Θεόδωρος, Πρόεδρος της ΟΛΜΕ

 

47.Φαρμάκης Σταύρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος

 

48.Φωτιάδη Αθανασία, Νομικός, Αντιπρόεδρος Σ.Σ. Δικηγόρων Ελλάδος

 

49.Φωτίου Έλλη, Ηθοποιός

 

50.Χαφουσίδου Χριστίνα, Διευθύντρια Εφημερίδας «Ποντιακή Γνώμη» και εκδόσεων Ινφογνώμων

 

 

 

Φεβρουαρίου 18, 2021

 

Με μία απόφαση που μας γυρίζει σε σκοτεινές εποχές, το δικαστήριο Αργυροκάστρου καταδίκασε στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ερήμην σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση τον Αντιπρόεδρο της Κίνησης για την Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου Μόντη Κολίλα.

Οι κατηγορίες ήταν: «Πρόκληση μίσους και ταραχών, διάδοση αντισυνταγματικών κειμένων και οργάνωση και συμμετοχή σε παράνομες συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια».

Όλα αυτά, σύμφωνα με τις κατηγορίες από την αλβανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, υποτίθεται ότι συνέβησαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2018 στους Βουλιαράτες Αργυροκάστρου  για  την επέτειο της υπογραφής του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας (17 Μαΐου 1914), με το οποίο οι Μεγάλες Δυνάμεις και η ίδια η Αλβανία αναγνώρισαν την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου.

Οι κατήγοροι αλλά και το δικαστήριο που πήρε την απόφαση δεν έδωσαν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο κ. Κολίλας προσέβαλε τα εθνικά σύμβολα της Αλβανίας, όπως ισχυρίζονται, εκτός και αν θεωρούν ότι είναι προσβλητικό και αντισυνταγματικό το να υπενθυμίζουμε κάθε χρόνο τον Μάιο ότι το ίδιο το αλβανικό κράτος υπέγραψε μία συμφωνία με την οποία δεσμευόταν να σέβεται τα δικαιώματα του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου.

Να θυμίσουμε επίσης ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία των τοπικών αρχών του Δήμου Δρόπολης και της Κοινότητας Βουλιαρατών, ενώ νομικά καλυπτόταν από το Άρθρο 7 της Σύμβασης Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων σύμφωνα με το οποίο:

«Τα Μέρη θα επιληφθούν να εξασφαλίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική μειονότητα το σεβασμό του δικαιώματος στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και στην ελευθερία του συνεταιρισμού, στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας».

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η πολιτική και τα ευχολόγια όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1990 έως σήμερα, περί «ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας», έχουν αποτύχει παταγωδώς.

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη και κάθε αρμόδιο φορέα να σταθούν έμπρακτα στο πλευρό του αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου Μόντη Κολίλα καθώς και ολόκληρου του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού που δοκιμάζεται ξανά τα τελευταία χρόνια από την τακτική λευκής εθνοκάθαρσης που ασκεί εναντίον του ο αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Να τονιστεί ότι ο Μόντης Κολίλας κατάγεται από την Χιμάρα της Βορείου Ηπείρου, είναι πολίτης τόσο της Ελλάδας όσο και της Αλβανίας, ενώ η σύζυγος του είναι αδερφή του Χιμαριώτη Αριστοτέλη Γκούμα ο οποίος δολοφονήθηκε το 2010 από αλβανούς εξτρεμιστές επειδή μιλούσε ελληνικά στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

 

Κίνηση για την Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου

18.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *