Ιερά Πανήγυρις Αγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Ομιλία Προέδρου Λήξις Εκδηλώσεως 1.6.2024

αναρτήθηκε σε: Γιορτή Αγίου Παύλου | 0

 

 

                                                                                     19.6.2024

 

Εὐχαριστοῦντες ὅλους ὅσους συνέβαλαν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως καὶ ἐφέτος εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, κλείνομε μὲ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου τῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

τοῦ  Περιοδικοῦ  «Φωτεινὴ Γραμμή».

 


ΙΠΗΠΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ 1.6.24-ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κου ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΜΙΛΙΑ

1.6.24

 

 

Περιπόθητοι, φίλτατοι καὶ ἀγαπητές/οι εὐλαβεῖς προσκυνήτριαι καὶ προσκυνηταί,

 

 Χριστὸς Ἀνέστη! Καλὴ καὶ εὐλογημένη Ἀνάστασιν εἰς ὅλους τοὺς ἐχθρούς μας, τοὺς συκοφάντας μας, τοὺς διαβολεῖς μας, εἰς τὶς ψυχές μας,  τοὺς οἰκείους μας, εἰς τὴν Ὀρθοδοξία μας, εἰς τὴν Ἐκκλησία μας, εἰς τὸ Γένος ἡμῶν (ὄχι τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος, διότι,  δυστυχῶς, κυβερνᾶται ἀπὸ ἄθεους, Ἀντιχρίστους τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐνῷ τὸ Γένος μας εἶναι εὐλογημένον ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν μας καὶ τὴν Παναγία Μητέρα του Ὑπεραγίαν Ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν) καὶ εἰς τὸν κόσμο  ἅπαντα, χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

 

Ἐν πρώτοις ζητοῦμε ἐκ μέσης καρδίας ταπεινὰ συγγνώμη διὰ τὴν μεγίστη ἀναστάτωση ποὺ σᾶς προξενήσαμε – ἀντὶ τῆς 25.5.2024 ἀνεβλήθη ἡ ἑορτή μας διὰ τὴν 1.6.2024, ποὺ συνέπεσαν καὶ συμπίπτουν μυριάδες ἐμπόδια (ἀρχίζουν οἱ ἐξετάσεις τῶν μαθητῶν καὶ φοιτητῶν, καθὼς καὶ διάφορα ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια).

Ἐπίσης μέγιστες δυσκολίες συναντήσαμε διὰ τὴν ἐξεύερεσιν λεωφορείων διότι εἶναι μία περίοδος μεγάλης αἰχμῆς μὲ πλῆθος περιηγητῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμον καὶ δυστυχῶς πέσαμε θύματα καὶ ἀναγκασθήκαμε νὰ πληρώσουμε τριπλάσια κόμιστρα ἀπὸ πέρυσι καὶ μὲ ἐκβιασμοὺς διὰ προκαταβολές…

 

Πάντως, εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἅγιο μας ποὺ μᾶς ἀξίωσε καὶ ἐφέτος νὰ τὸν ἑορτάσωμε

Εὐχαριστοῦμε καὶ τὸν Σεβασμιώτατόν μας κ.κ. Ἱερώνυμον ποὺ πάντοτε περιβάλλει μὲ ἀγάπη τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ ἱδρύματός εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου ἐδῶ εἰς τὴν γενέτειρα του τὴν Ἀροανία ἤ Σοπωτὸ Καλαβρύτων.

Εὐχαριστοῦμε ὑπερβαλλόντως καὶ τὸν σήμερον συλλειτουργήσαντα Σεβασμιώτατον Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἄσσου τῆς Ἱερᾶς Μητρπόλεως Μεξικοῦ, Ἰνδιάνον τὴν καταγωγὴν, ὁ ὁποῖος ἔφθασε μέχρι ἐδῶ στὰ ἡρωικὰ χώματα τῆς Πελοποννήσου διὰ νὰ τιμήσῃ τὸν Ἅγιον μας, εἰς βάρος πολλῶν σοβαρῶν προγραμμάτων του. Δημοσίως ἀνακοινώνομε ὅτι εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν μας ποὺ ἀνέρχονται εἰς ἄνω τῶν 100.000 τόνων ἀνὰ τὴν ὑφήλιον θὰ προβοῦμε εἰς χορηγίες ὑποτροφιῶν εἰς πτωχὰ ἀριστεύονται παιδιὰ τῆς Ἐπισκοπῆς του, εἰς  Κολομβία καὶ Βενεζουέλα, διότι εἴμεθα βέβαοι ὅτι αὐτὰ θὰ ἐξελιχθοῦν εἰς μεγάλους Φιλέλληνες, ὅπως καὶ τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν  Σουμάτρα ποὺ συμμετεῖχαν σὲ μία διαδικτυακὴ ἐκδήλωσίν μας τὴν 25ην Μαρτίου καὶ κατασυγκίνησαν παγκοσμίως.

 

Παρακαλοῦμε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸ γενέθλιον οἴμημα τοῦ Ἁγίου καὶ τὸ Μουσεῖο.

 

Κάθε φορὰ ποὺ προσκυνοῦμε στὸ γενέθλιο τοῦ Ἁγ. Παύλου ἠχοῦν εἰς τὰ αὐτιά μας οἱ λόγοι τοῦ ἀειμνήστου Μητροπιλίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κυροῦ Ἀλεξάνδρου καὶ ἐπιτρέψατέ μας νὰ τὸ ἀκούσωμε, διαρκεῖ μόνον… λεπτά.

 

Καὶ μετὰ εἶσθε ὅλοι καλεσμένοι εἰς τὴν τελετὴ τῶν βραβεύσεων καὶ στὸ γεῦμα.

 

Παρακαλούμεθα ὅλοι μας νὰ μὴ ὁμιλοῦμε δείχνοντας τοιουτοτρόπως ἐμπράκτως σεβασμὸν εἰς τὰ τιμώμενα πρόσωπα.

 

Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν μέσῳ τῶν ἀξιοθεάτων τῆς περιοχῆς, θὰ κάνουμε καὶ μίαν στάσιν εἰς τὸν περιβόητον Πλάτανο στὰ Καλάβρυτα.

 

Ἐκεῖ νὰ μᾶς τραγουδήσουν :

 

Στὴ μέση στὰ Καλάβρυτα, στὸν πλάταν’ ἀπὸ κάτω,

καθόσαντε, γέρο-Ζαΐμη μ’

τρεῖς γέ- μωρὲ τρεῖς γέροντες.

 

Καθόσαντε τρεῖς γέροντες καὶ τρεῖς κοτζαμπασήδες.

Ζαΐμης καὶ Πετιμεζὰς κι ὁ γέρο-Χαραλάμπης,

συμβούλιο ἐκάνανε τὴν Πάτρα γιὰ νὰ κάψουν.

Ζαΐμη βάλε ὑπογραφή…

 

 

Καὶ πάλι Χρόνια Πολλὰ καὶ Εὐλογημένα

 

Παραθέτομε καὶ τὸ 3o Video μὲ τὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα καὶ τὴν λήξιν τῆς ἐκδηλώσεως μὲ τὸ προσκύνημα εἰς τὰ ἀξιοθέατα τῆς περιοχῆς τῶν Καλαβρύτων.

 

https://youtu.be/bzULdGkOJvM

 

 

 

ΙΠΗΠΑ-ΤΕΛΕΣΙΣ-ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΣΣΟΥ κ.κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ-1.6.24

 


ΙΜ.Μ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ-Ι.Π.Η.Π.Α ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ π. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

 

 

Καλοῦμε ὅλους τοὺς φίλους νὰ συμπαρασταθοῦν, ὅπως δύναται ἕκαστος, διὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν οἱ στόχοι μας, ἰδίως ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τῶν Ἡρώων τοῦ 1821.

 

Οἱ φορεῖς μας, μὴ φειδόμενοι κόπων καὶ ἐξόδων, μὲ κάθε μέσον -ἐμπεριστατωμένες ἔρευνες, ἐκδηλώσεις, ἔντυπα, διάφορες δραστηριότητες – δὲν σταματοῦν νὰ ἀγωνίζωνται.

 

Εὐχαριστοῦντες ἐπίσης τοὺς πολυπληθέστατους φίλους ποὺ μᾶς συγχαίρουν «διὰ τὸ ἔργον» μας, ἐπανερχόμεθα καὶ ζητοῦμε νὰ ἀπαντοῦν περισσότερον συγκεκριμένως: νὰ μᾶς συγχαίρουν (ἐφ΄ὅσον βεβαίως συμφωνοῦν)  «διὰ τὸν σκοπὸν τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τῶν Ἡρώων τοῦ 1821».

 

Διότι (τὶς οἶδεν διὰ ποίους λόγους, οὔτε ἐμεῖς κατανοοῦμε πλήρως) οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουν τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία νὰ τὸ διευκρινίζουν αὐτὸ σαφέστατα, ὡσὰν αὐτό «νὰ δαγκώνῃ».

 

Διὰ τοῦτο, προφανῶς, γνωστὰ καὶ μεγάλα ΜΜΕ, πάσης ἀποχρώσεως, δὲν κάνουν ἀναφορὰ εἰς τὰ δικά μας νέα, ὡς π.χ. τὴν μεγαλειώδη Ἱερὰ Πανήγυριν διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία τὴν 1.6.2024, ὅπου, μεταξὺ τῶν ἄλλων σπουδαίων προσωπικοτήτων, μᾶς ἐτίμησαν καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος ἰθαγενὴς Ἰνδιάνος Κολομβιανὸς Ἐπίσκοπος Ἄσσου κ. κ. Τιμόθεος, ἀποσπάσματα τῶν ὁμιλιῶν του παραθέτομε κατωτέρω.

 

Πρέπει νὰ εὐχαριστήσωμε καὶ τὸν ἀγωνιστὴ Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτη πατέρα Σεραφεὶμ Δημητρίου, Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Μαρίνης Ἡλιουπόλεως διὰ τὸ ἐμπνευσμένο ἐκείνη τὴν στιγμὴ πλῆρες πνευματικῶν νοημάτων ποίημα – ἄσμα του γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς 1.6.24, ὅστις εἶναι πεπειραμένος καὶ δύναται ‘’ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ’’ νὰ συνθέτῃ ποιήματα – ἄσματα διὰ τὸ Σοποτόν.

 

https://youtu.be/_ZDwVftHE4U

 

 

https://youtu.be/MK0MoOA-His

 

 

 

 

Δὲν θέλομε νὰ παραλείψωμε νὰ τὸν συγχαροῦμε ἐπίσης, διότι, ὅπως πάντοτε, ἔχει θάρρος καὶ παρρησία καὶ ὁμολογεῖ ἐμπράκτως Ἰησοῦν Χριστὸν σταυρωθέντα καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

Ὅλοι οἱ ἁγνοὶ μαχητὲς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν συγχαίρουν τὸν θαρραλέον ἥρωα π. Σεραφεὶμ Δημητρίου, ὅστις κατώρθωσε νὰ ἀποβάλλῃ λίαν ἐπιτυχῶς τὸν ἑσμὸν τῶν πολιτικάντηδων καὶ μετὰ συνέχισε τὶς τελετουργίες του – ἐκδηλώσεις του. Μακάρι – εἴθε νὰ εἴχαμε μερικὲς δεκάδες τοιούτων ἀγωνιστῶν κληρικῶν, ὁπότε θὰ ἦσαν τὰ πράγματα τελείων διαφορετικά.

 

 

Παρακαλοῦμε τὸν σεβαστὸ π. Σεραφεὶμ νὰ τὰ χτενίσει καὶ νὰ μᾶς τὰ ἀποστείλει νὰ τὰ συμπεριλάβωμε καὶ νὰ τὰ ἐπιδίδωμε σὲ σπουδαιότατους προσκεκλημένους μας τώρα τὴν 7.7.2024 εἰς τὸ Μ. Σπήλαιο, ὅσον καὶ μετὰ καὶ τὸ ἀναμένει καὶ ὁ ἰθαγενὴς Ἐπίσκοπος Ἄσσου κ.κ Τιμόθεος ἀπὸ τὸ Μεξικό.

 

 

Πλήρεις περιγραφὲς ἀναπτύσσονται ἀναλυτικῶς εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ τὰ facebook

καὶ

 και Twitter: @PANEL_TAMA

                            

 

  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

 

Υ.Γ.

Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε ἀναφέρει, πλῆθος κακοτεχνειῶν καὶ τεχνικῶν προβλημάτων ἀνακύπτουν εἰς τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου. Προσφάτως ἀνακαλύψαμε ἕνα  ἀκόμη, δηλαδὴ τὸ ,,σκωροφάγωμα,, τῆς ξυλείας, διότι προσφανῶς οἱ προσφιλέστατοι μοναχοὶ τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἀπὸ ὅπου τὴν προμηθευθήκαμε, δὲν ἐγνώριζαν ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ κοπῆ ἡ ξυλεία μῆνες ποὺ περιέχουν τὸ ,,ρ,,  ἀλλὰ μόνον Μάϊο, Ἰούνιο, Ἰούλιο, Αὔγουστον καὶ τοιουτοτρόπως μᾶς ἐπώλησαν ξυλεία ἐπιρρεπῆ στὸν σκῶρο. Τώρα ἐπιβάλλεται  τάχιστα μὲ μάσκα ἀσφαλείας νὰ ψεκάζωμε ὅλην τὴν ξυλεία –πολλὰ κυβικὰ μέτρα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *