Θεμέλιος Λίθος 23.6.1996, Άγιος Νέος Οσιομάρτυς Παύλος Αροανία Καλαβρύτων . Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Γιορτή Αγίου Παύλου | 0

23.6.2024 ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ Ι.Ν.ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. ΕΤΕΘΗ ΤΗΝ 23.6.1996 ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ.Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ.

Δὲν ἐτύχαμε τῆς δεούσης κατανοήσεως ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τεγέας κ.κ.Θεοκλήτου διὰ νὰ μᾶς ἀποστείλῃ (πληρώνοντας τους ὅλα τὰ ἔξοδα) τὶς ἄριστες μαθήτριες του – συνεργάτριές του. κυρίες καὶ δεσπονίδες, ἐφέτος εἰς τὴν Ἱ.Πανήγυριν τῆς 1.6.2024 νὰ μᾶς συνδράμουν τουλάχιστον εἰς τὴν περιποίησιν τῶν ἐπισήμων. Ἄν ζῶμε, εὐελπιστοῦμε νὰ τύχωμε τῆς δεούσης κατανοήσεως του τὸ ἑπόμενον ἔτος. Ὁ Παιανεὺς Δημοσθένης ἐτόνιζε ,,δεῖ δὴ χρημάτων, καὶ ἄνευ αὐτῶν οὐδὲν ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων,ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,,. Ἐὰν κάνωμε κάποιοα μικρὰν παραλλαγὴν καὶ θέσωμε εἰς τὸ δεῖ δὴ χρημάτων, τὸ δεῖ δὴ ἀνθρώπων, φίλτατοι, περιπόθητοι καὶ ἀβραμιαίως φιλοξενούμενοι, ὑψηλότατοι προσκλεκλημένοι μας, μᾶς πνίγει τὸ παράπονο, διότι δὲν θέλουν τῶν ὑψηλῶν φιλοξενουμένων μας τὰ τέκνα των, ἐγγόνια των, ἀνήψια των, βαπτιστήρια κλπ νέα παιδιὰ νὰ βιώνουν ἀπὸ τὴν προεφηβική, ἐφηβικὴ καὶ μετεφηβική των ἡλικία ὅτι ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο ἀπὸ ὅ,τι ἐβίωνον παιδιόθεν. Ὁπότε δύνανται νὰ ἐγκαταλείπουν τό ,,ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου,, (Κορινθ. Α΄13, 11), ὡς καὶ πληθώρα ἄλλων λόγων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας – Γεροντικῶν – Νεφῶν Μαρτύρων, οἵτινες διετίθοντο ἀκόμη καὶ γυμνοὶ νὰ τρέχουν ἐν μέσῳ κοινωνιῶν ἀνθρώπων παρὰ νὰ ἔχουν πρόσκαιρον ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, ὅπως ὁ Ἰωσὴφ ὁ Πάγκαλος

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ . ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΝ ΕΤΟΥΣ 1998

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *