ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ Ι.Ν.ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

αναρτήθηκε σε: Αροάνια | 0

                                                                                                                              27.9.2019

Τὴν 28ην Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 17 ἔτη ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων –Πολιούχου Τριπόλεως εἰς τὴν γενέτειρά του καὶ τῶν προσκτισμάτων αὐτοῦ.

Ἐζήσαμε λαμπρὲς ἡμέρες μὲ τὴν πρσέλευσιν χιλιάδων φίλων ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅλην τὴν ὑφήλιο, μὲ τὴν παρουσία τοῦ προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀειμνήστου Κων/νου Στεφαοπούλου, δεκάδων φίλων Μητροπολιτῶν, πρέσβεων φίλων χωρῶν, Στρατηγῶν,Καθηγητῶν, ἀνωτάτων δικαστικῶν, λαμπρῶν ἐπιστημόνων, ἀλλὰ καὶ χιλιάδων ἁπλῶν φἰλων.

Ἐπίσης στὶς πλαγιὲς τῶν γύρω βουνῶν στὰ 935 μέτρα καὶ ἄνω ὑψόμετρο, ἀντιλάλησαν μουσικὴ καὶ τραγούδια ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν φίλη χώρα Νιγηρία.

Ἄκρως ἀνιδειοτελῶς ἐκάναμε τὴν Ἀροανία πασίγνωστη ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

Καὶ λίθοι κεκράξονται πρὸς τοῦυο.

Πολὲς ἑκατοντάδες τόνοι χαρτὶ ἀλλὰ καὶ μελάνι ἔχουν καταναλωθῆ περιγράφοντας τὴν Ἀροανία καὶ τὰ λαμπρὰ γεγονότα της χάρις στὸ Ἵδρυμά μας.

Δυστυχῶς ὅμως; κάποιοι καφενόβιοι, κάτω ἀπὸ τὸν πλάτανο τὸ θέρος ἤ γύρω ἀπὸ τὴν θερμάστρα τὸν χειμώνα, ἐπιλύουν ὅλα τὰ προβλήματα τῆς ὑφηλίου, ὡς ἕταιροι παράνομοι Ἰοῦδαι.

Διασύρουν αἰσχρότατα καὶ διαβάλουν ὄχι μόνον τὸν Ἱ. Ναὸ καὶ ἐν γένει τὰ ἔργα τοῦ Ἁγ. Παύλου ἀλλὰ καὶ τὸν στερούμενο τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν κοπιάζοντα γιὰ τὴν δημιουργία, ἐπέκτασιν, συντήρησιν καὶ διατήρησίν των.

Ἐμεῖς παραβλέπομε τὶς αἰσχρότατες αὐτὲς κακοήθειες και συνεχίζομε νὰ δοξάζωμε τὸν Θεὸ καὶ τὸ παλληκάρι του – τὸν Ὁσιομάρτυρα αὐτοῦ Παῦλον, τοῦ ὁποίου τὰ θαύματα βιώνομε κάθε τόσον καὶ λιγάκι.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων ποὺ δῆθεν κόπτονται ὑπὲρ τῶν ἄλλων Ναῶν τῆς Ἀροανίας, ἀγνοοῦν ὅτι διαθέτομε τὸν μόχθον τοῦ βίου μας γιὰ τὸν ἐξωραϊσμὸν Ἱ.Ναῶν και Ἱερῶν Μονῶν τῆς περιοχῆς καθὼς καὶ διὰ δυστυχοῦντας τῆς ὅλης περιοχῆς.

Διαδίδουν ὅτι δίδομε δῆθεν τὰ χρήματα μας «εἰς τοὺς δεσποτάδες».

Ὅμως ἡ ἀλήεθια εἶναι ὅτι ΠΟΤΕ δὲν ἐδώσαμε χρήματα εἰς κανένα Μητροπολίτη ἀπὸ τοὺς δεκάδες ποὺ μᾶς ἐτίμησαν ὅλα αὐτὰ τὰχρόνια.

Μόνον μερικὰ πνευματικὰ δῶρα (βιβλία) τοὺς ἐκάναμε.

Οὔτε καὶ ἐλάβαμε τίποτε ἀπὸ κανένα Δεσπότη.

Μόνον ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης μᾶς ἔκανε μία δωρεὰ εἰς αἰωνία μνημη τῆς ἀειμνήστου μητρός του Νικολίτσας

Δωρεές μᾶς ἔκανε ἐπίσης ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Κωστὴς Στεφανοπουλος διὰ νὰ ἐνισχύῃ τὴν δωρεὰν κυκλοφορία τοῦ περιοδικοῦ μας Φωτεινὴ Γραμμή.

Γιὰ ὅλα τὰ ποςὰ, ἀκόμη καὶ μικροποαὰ δίδουμε ἀποδείξεις.

Ἐμεῖς δὲν λαμβάνομε οὔτε ἐλάχιστα Εὐρώ ἄνευ  ἀποδείξεως.

Φρονοῦμε ὅμως ὅτι δὲν ἔχει νόημα νὰ ἀσχολεῖται κανένας ἐκτενέστερον διὰ αὐτὰ τὰ δυστυχῆ ἄτομα, τὰ ὁποῖα εἰς οὐδὲν ἕτερον  εὐκαιροῦν, παρὰ μόνον νὰ ἀμπελοφιλοσοφοῦν.

Ὁ Θεὸς καὶ ὁ Ἅγιος Παῦλος νὰ φωτίσει ὅλους μας καὶ νὰ μὴ συνεχίσουν νὰ μὴ εἶναι περαιτέρω συνετίζοντες – τιμωροί.

Νὰ ἐπαναλαμβἀνομε ὅλοι τὸ Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Τηλ.210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *