Φωτεινή Γραμμή τεύχος 70 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 70

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΜΦΙΛΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

11.4.2017

Ἀδυνατοῦμε νὰ  ἐνημερώνουμε τὶς ἄπειρες χιλιάδες ὑγιῶς, ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων Ἑλλήνων, ποὺ παρὰ τὶς φρικτότατες λασπολογίες, διασυρμούς, κατασυκοφαντήσεις καὶ σατανικὰ φληναφήματα τάσσονται πάντοτε ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη-Καποδίστρια καὶ τῶν ὑπολοίπων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ μᾶς προτρέπουν νὰ τοὺς διαφωτίσουμε πλήρως.

Πρὸς τοῦτο, σπεύδομε νὰ ἀναρτήσωμε τὸ τεῦχος 70, διὰ νὰ βλέπουν τὰ διάφορα δημοσιεύματα καὶ νὰ κρίνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ καλόπιστοι καὶ ἀντικειμενικοὶ παρατηρητὲς πόσον βάναυσα διεστραυλώνουν τὴν ἀλήθεια οἱ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοί» ἢ οἱ ἰδιοτελεῖς καὶ ἐξαγορασμένοι δημοσιογραφίσκοι.

Πετοῦν ἀπὸ τὸ Η’ Ψήφισμα τῆς 4ης Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 31/7/1829 εἰς τὴν δικτακτορία τοῦ Παπαδοπούλου. Ἐθελοτυφλοῦντες αὐτοὶ οἱ διαβολεῖς καὶ οἱ συσκοτιστές ἐγκαταλείπουν μία περίοδο  σχεδὸν 140 ἐτῶν, κατὰ τὴν ὁποία ὄχι μόνον ὁ Ὄθων καὶ ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Α’, ἀλλὰ καὶ οἱ δημοκρατικοὶ ἑλληνόψυχοι πρωθυπουργοὶ Ἀλέξανδρος Ζαίμης, Θεμιστοκλῆς ΣοφούληςἘλευθέριος Βενιζέλος, Θρασύβουλος Ζαΐμης, Σπυρίδων Λάμπρος καὶ προσωπικότητες ὅπως ὁ Δημήτριος Βικέλας, ὁ ἀρχιτέκτων Λύσανδρος Καυτατζόγλου καὶ λοιποὶ διανοούμενοι, εἴτε ὡς πρωθυπουργοί, εἴτε ὡς ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος καὶ πρόεδροι τῶν ἐπιτροπῶν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Καὶ τοῦτο, διότι αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια (ἀνιστόρητοι ἱστορικοὶ καὶ ἀργυρώνημοι δημοσιογραφίσκοι) δὲν δύνανται νὰ χαρακτηρίσουν καὶ τοὺς Ἐλευθέριο Βενιζέλο, Θεμιστοκλὴ Σοφούλη, Ζαΐμηδες καὶ λοιποὺς, ὡς κατάλοιπα τῆς χούντας καὶ τὶς πράξεις των ὡς χουντικές, διότι ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἑλληνόψυχοι προϋπῆρχαν τῶν χουντικῶν.

Ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης εὐχαριστοῦμεν ὅλους τους ἑλληνόψυχους ποὺ εἶχαν θάρρος καὶ παρρησία καὶ ἐτόλμησαν νὰ παρουσιάσουν τὴν ἱστορίαν γυμνὴν, χωρὶς νὰ τὴν διεστραυλώνουν.

Εὐχόμεθα δὲ ἐκ μέσης καρδίας τὸ ἀνέσπερον φῶς τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, νὰ φωτίσῃ καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ὄργανα τοῦ διαβόλου νὰ παύσουν νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ζητήσουν συγνώμη, ὅπως ὁ καλοπροαίρετος, ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα RODOPI NEWS, κύριος  Σωτήριος Μπουζάρας.

Ἐπ’εὐκαιρία τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἐμεῖς εἴμαστε διατεθιμένοι νὰ ἀναφωνήσωμε :

 

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς. συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος (Δοξαστικὸ τῆς Ἀναστάσεως).

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321


 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος ἐκδότου..........................................................................................................1

 

Ἀπὸ τὰ πρόσφατα ἐπαινετικὰ διὰ τὸ Τάμα

Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἰσπανίας & Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος.........................................  10

Rodopinews................................................................................................................. 11

 

Ἀδιάψευστος ἱστορικὴ ἀλήθεια διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ «Ἡ Ὀδύσσεια ἑνός …,,τάματος,, τῶν ἀγωνιστῶν

τοῦ 1821», Παναγιώτης Σαββίδης 5.1.2017........................................................................12

 

Σύνδεσμος Καμενιανιτῶν - Δροβολοβιτῶν - Δεσινιωτῶν Καλαβρύτων

«Ὁ Ἡρακλής», Ψήφισμα ὑπὲρ τοῦ Τάματος.........................................................................18

 

Νεώτερον ἔγγραφον πρὸς πολιτικούς, 11.1.2017.........................................................19

 

Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί...

Α. Εἰσαγωγή 13.2.17........................................................................................................22

Β. Ἡ ἐρώτησις τῶν βουλευτῶν ὑπ’ἀριθμ. πρωτοκ. 279/3396/13.2.2017.. 23

Γ. Σχόλια τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος

τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους..................................................................................................27

 

Ἀπὸ τῆς σιωπῆς τῶν ἀμνῶν εἰς τὸν καταιγισμὸν..

δημοσιευμάτων............................................................................................................30

Ἐφημερίδα Δημοκρατία, 17.2.2017....................................................................................31

Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος 18.2.2017.................................................................34

Τὰ ρετάλια δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς μαγαρίζουν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

καὶ ἡ Ἐκκλησία ἄφαντη, 17.2.2017 τοῦ Μάνου Χατζηγιάννη...................................................40

Ἱ.Μ.Πειραιῶς, Ἀνακοινωθέν, Ἡ ἀποκρυπτομένη ἀλήθεια

γιὰ τὸ ,,Τάμα τοῦ Ἔθνους,,  21.2.17...................................................................................43

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς ὅλας τὰς Ἠπείρους.........................................................................48

Δημοσιογραφικὴ-πολιτικὴ ,,μπόχα,, Ν.Χειλαδάκης.................................................................50

Ἐφημερὶς Κοζάνης, Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, Μακρυγιάννης........................................................51

Ὁ «Σωτήρ», Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους προδίδεται .....................................................................55

Ἀβυθομέτρητη ὑποκρισία ! πατρὸς Ἠλία Ὑφαντή..................................................................57

Τσίπρας - Μητσοτάκης: καὶ ὅμως δὲν διαφέρουν ! ! !

Δρ. Γ.Τσακαλίδη.............................................................................................................. 58

Ἡ «στάση τοῦ δρομέα» καὶ οἱ ἐπιλογὲς τῆς ΝΔ, Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη....................................60

Τὸ κοσμικὸν κράτος καὶ τὸ ,,σαμποτάρισμα,, στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

Χαραλάμπους Ἄνδραλη......................................................................................................61

Αἱ ἀλήθειαι & τὰ ψέματα διὰ τὸ πολύπαθον Τάμα τοῦ Ἔθνους!

Μάνου Χατζηδάκη............................................................................................................66

Ἐφημερὶς Καθημερινή «Γράμματα ἀναγνωστῶν»..................................................................67

Διάφορα........................................................................................................................68

Θεσσαλονίκης Τοπιογραφία : Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ στηνόταν

στὸ Σέιχ Σού ἀλλὰ ἔγινε Καυταντζόγλειο, Χρίστου Ζαφείρη...................................................71

Οἱ παραχαράκται τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας.............................................................................72

 

Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἀμφιλεγόμενον σημεῖον τῶν ἡμερῶν μας

Παρέμβασις - ἀπάντησις τοῦ Σωματείου

«Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

εἰς τοὺς παραχαράκτας τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας......................................................................77

 

Τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς 7 ετίας τῶν συνταγματαρχῶν .................................................83

 


Αποθήκευση Αρχείου ClickΑποθήκευση Αρχείου Click
New layer...
 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πρόλογος ἐκδότου
 • Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων
 • Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι, ἀειμνήστου τ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρ. Αὐγουστίνου
 • Χιονοστιβὰς ἐπικαίρων θεμάτων εἰς τὸν ροῦν τῆς Ἱστορίας (Ἡ ἱστοσελίς μας καὶ ὁ ἀντίκτυπος αὐτῆς, Ἡ Ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος, Ἐγκύκλιον κήρυγμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου : «Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία», Ἡ ἀντικειμενικὴ Ἱστορία, Ἐκδηλώσεις - Ὀάσεις εἰς τὴν σύγχρονον «Σαχάρα», Ἱστορικὸς Κων/νος Παπαρρηγόπουλος, Συνέντευξις Καθηγητοῦ κ. Ἀποστόλου Χατζητόλιου, 73η ἐπέτειος τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Καλαβρύτων, Συμπέρασμα, Ἡ δύναμις τῶν Ἑλλήνων)
 • Ἑορταί - Πανηγύρεις
 • Ἡ αὐτογνωσία καὶ ἡ αὐτενέργεια τῶν Νεομαρτύρων κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Μαρτυρίου,
 • Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου), Ὁμιλία 12.4.2016
 • Ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως μας, Ἀρχ.π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, Ἱεροκήρυκος Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν
 • Τάμα τοῦ Ἔθνους
 • Ἡ ὁμιλία τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ (8.10.1838 εἰς τὴν Πνύκα)
 • Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους Ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος εἰς τὴν Ἀθήνα (ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Ὄθωνος)
 • Προτάσεις διὰ Πανελλήνιον Ἡρῶον τοῦ ‘21 (1830-1930) Θεοδώρας Μαρκάτου
 • Τεράστιον ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Νιγηρίαν
 • Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
 • Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ οἱ Φίλοι του
 • Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἀνὰ τὴν ὑφήλιον
 • Ἀπάνθισμα ἀπὸ τὰς ἐπισημάνσεις τοῦ Τύπου
 • Βίοι παράλληλοι
 • Ἡ ἡγουμένη τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ.Θέκλας (Συρία) ἀδ. Πελαγία εἰς τὰ γραφεῖα μας
 • «Στὴν Φωτεινὴ Γραμμή», ποίημα Νικ. Θωμᾶ
 • Οἱ Ἀφορισμοὶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης, ἐκδήλωσις 21.11.2016
 • Ὁ μικρότερος μοναχὸς τοῦ κόσμου
 • Μεσογειακὴ διατροφή «κληρονομιά» τοῦ Βυζαντίου Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητής – Διευθυντὴς ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • τ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωστὴς Στεφανόπουλος (+ 20.11.2016)
 • Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν στρατευομένην Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν (Ἀρχ. π. Διονύσιος Καλάργυρος, Δημήτριος Ἀθανασόπουλος)
 • Περὶ τῶν ἀδειοδοτήσεων τῶν μεγαλοκαναλαρχῶν, νεώτεραι ἐξελίξεις
 • Τὸ γραμματόσημον, Δημ. Περδίκη
 • Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι
 • Μικρὰ καὶ σοφάΠερισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πρόλογος ἐκδότου
 • Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων
 • Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι, ἀειμνήστου τ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρ. Αὐγουστίνου
 • Χιονοστιβὰς ἐπικαίρων θεμάτων εἰς τὸν ροῦν τῆς Ἱστορίας (Ἡ ἱστοσελίς μας καὶ ὁ ἀντίκτυπος αὐτῆς, Ἡ Ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος, Ἐγκύκλιον κήρυγμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου : «Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία», Ἡ ἀντικειμενικὴ Ἱστορία, Ἐκδηλώσεις - Ὀάσεις εἰς τὴν σύγχρονον «Σαχάρα», Ἱστορικὸς Κων/νος Παπαρρηγόπουλος, Συνέντευξις Καθηγητοῦ κ. Ἀποστόλου Χατζητόλιου, 73η ἐπέτειος τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Καλαβρύτων, Συμπέρασμα, Ἡ δύναμις τῶν Ἑλλήνων)
 • Ἑορταί - Πανηγύρεις
 • Ἡ αὐτογνωσία καὶ ἡ αὐτενέργεια τῶν Νεομαρτύρων κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Μαρτυρίου,
 • Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου), Ὁμιλία 12.4.2016
 • Ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως μας, Ἀρχ.π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, Ἱεροκήρυκος Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν
 • Τάμα τοῦ Ἔθνους
 • Ἡ ὁμιλία τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ (8.10.1838 εἰς τὴν Πνύκα)
 • Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους Ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος εἰς τὴν Ἀθήνα (ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Ὄθωνος)
 • Προτάσεις διὰ Πανελλήνιον Ἡρῶον τοῦ ‘21 (1830-1930) Θεοδώρας Μαρκάτου
 • Τεράστιον ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Νιγηρίαν
 • Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
 • Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ οἱ Φίλοι του
 • Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἀνὰ τὴν ὑφήλιον
 • Ἀπάνθισμα ἀπὸ τὰς ἐπισημάνσεις τοῦ Τύπου
 • Βίοι παράλληλοι
 • Ἡ ἡγουμένη τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ.Θέκλας (Συρία) ἀδ. Πελαγία εἰς τὰ γραφεῖα μας
 • «Στὴν Φωτεινὴ Γραμμή», ποίημα Νικ. Θωμᾶ
 • Οἱ Ἀφορισμοὶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης, ἐκδήλωσις 21.11.2016
 • Ὁ μικρότερος μοναχὸς τοῦ κόσμου
 • Μεσογειακὴ διατροφή «κληρονομιά» τοῦ Βυζαντίου Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητής – Διευθυντὴς ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • τ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωστὴς Στεφανόπουλος (+ 20.11.2016)
 • Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν στρατευομένην Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν (Ἀρχ. π. Διονύσιος Καλάργυρος, Δημήτριος Ἀθανασόπουλος)
 • Περὶ τῶν ἀδειοδοτήσεων τῶν μεγαλοκαναλαρχῶν, νεώτεραι ἐξελίξεις
 • Τὸ γραμματόσημον, Δημ. Περδίκη
 • Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι
 • Μικρὰ καὶ σοφάΠερισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

 

Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο από 1.9.2016 έως 31.8.2017

Ἑορτολόγιον 2016-2017

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θρησκευτικὸν ἔτος 2016-2017

Ἡμέραι καὶ περίοδοι νηστείας

Πασχάλιον ἐτῶν 2017-2055

Ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον

Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον, τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ψήφισμα Γεν. Συνελεύσεως 22.6.2016

Κανονισμὸς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Περίληψις, Ἀποσπάσματα)

Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός (Ψαλμὸς ΙΓ (ΙΔ) 13, 3)

 

 

 

 


Περισσότερα: Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο από 1.9.2016 έως 31.8.2017

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 68 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 68 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύντομος Πρόλογος ἐκδότου περὶ τῆς νέας ἐκδόσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου

Ὁ Ὅσιος Παϊσιος (12 Ἰουλίου) Τὰ πάντα διὰ τῆς θελήσεως γίνονται κατωρθωτά

Ἀπολυτίκιον, Διδαχαί

Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις 22.6.2016

Ἀπολογισμὸς 2015

Ἔγγραφον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ἔγγραφον Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου Ἁγ.Ὄρους.

Ὁμόφωνον Ψήφισμα

Κανονισμὸς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Ἀποσπάσματα)

Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως

Ἀνάρτησις τῶν δωρεῶν πρὸς τὸ Τάμα (συνέχεια)

Κουράγιο, ποίημα Γεωργίου Βερίτη

Ὤ! Πότε θὰ χαροῦμε κι ἐμεῖς τὸ Τάμα, τὸ θαῦμα ; π. Ἀντώνιος Κουλούρης

Ἐκδήλωσις διὰ Τὸ Τάμα τοῦ Γένους ἀπὸ τὸ Σωματεῖον ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΟΣ, Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία 15.3.2016.

Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ ὁμογενεῖς μας

Χατζὴ Χαλίλ. Ἕνας ἀλτρουϊστὴς μουσουλμάνος ἢ ἕνας κρυπτοχριστιανός ;

Ἀφορισμοὶ ἡρώων Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας

Θάλασσα & ἁλμυρὸ νερό, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 24 ἔτη συνεχοῦς δράσεως

Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις 22.6.2016 Ἀπολογισμὸς 2015


Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 68 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 67 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 67 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Τὰ δύο πνευματικὰ προσκόμματα εἰς τὴν πορείαν  τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ (Πρόλογος ἐκδότου - Ἄρθρον Βλασίου Μοναχοῦ Ἁγιορείτου)
 • Συνέντευξις εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Ἑλληνικὴ Ναύς».
 • Πρόσκλησις ἐτησίας Γεν.Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου  «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», 22.6.2016
 • Ἔμπρακτος παῦσις παραγκωνισμοῦ μας καὶ βαναύσων λασπολογιῶν
 • Ἡ πολιορκία τῆς Κωνσταντινούπολης, Φώτης Κόντογλου
 • Μνήμη Γενοκτονίας Ποντίων-Μικρασιατῶν καὶ Ἀρμενίων
 • Κανὼν Παρακλητικὸς εἰς τὸ ἀνώνυμον πλῆθος τῶν Ποντίων Νεομαρτύρων,  Δρ Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογρ. τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
 • Παγκόσμιον προσκύνημα εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων Ἀροανία 14.5.2016 καὶ Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματοςτοῦ Ἔθνους
 • Εὐχαριστήριον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου
 • Ὁμιλία Προέδρου
 • Ὁμιλία Προέδρου Ἑλληνορθοδόξων Ἐγγὺς Ἀνατολῆς   κ. Δημητρίου Ἐλ Χούρι
 • Τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι (Ῥωμ. ιβ΄ 10) Δρ Χαραλάμπους Μ. Μπούσια
 • Ἀνακοινώσεις - Δελτία Τύπου
 • Ζέστη: ἀτονία καὶ λιποθυμία, Παύλου Κ. Τούτουζα,  Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος». Πρόσκλησις ἐτησίας Γεν. Συνελεύσεως, 22.6.2016
 • Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι
 • Περιεχόμενα
 • Ἀγγελία διὰ συνεργασίαν

 

Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 67 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 66 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 66 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 66 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 65 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015)

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 65 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015)

 

 

Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 65 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015)

 

Εορτολόγιο απο 1.9.2015 έως 31.8.2016

Εορτολόγιο απο 1.9.2015 έως 31.8.2016

 

 

 • Περὶ τῆς νέας ἐκδόσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου
 • Ἀντὶ Προλόγου Ἐκδότου
 • Θρησκευτικὸν ἔτος 2015-2016
 • Ἡμέραι καὶ περίοδοι νηστείας
 • Πασχάλιον ἐτῶν 2016-2055
 • Καθημεριναὶ Προσευχαί
 • Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις - Σταχυολόγημα δημοσιευμάτων καὶ ἐνεργειῶν μας
 • Ποῦ εὑρισκόμεθα τώρα ;
 • Προτάσεις μας
 • Αἰ ἀληθεῖς ἱστορίαι
 • Συνεργασίαι, ἐθελονταί
 • Ἡ Στρατηγικὴ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου
 • Κοινωνικαὶ δραστηριότητες
 • Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη
 • Συμπέρασμα
 • Τὰ γράμματα “Ν” καὶ “Σ,, καὶ ἡ κατάργησίς των (Ν = Νοῦς – Νόμος) Σπ. Μάρκου Δι/ντὴς Πρωτοβ. Ἐκπαιδεύσεως
 • Ἱστορικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα
 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 64 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 64 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015)

 

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • Δεκαπενταύγουστος, Τὸ Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ
 • Ἐγκώμια εἰς τὴν Βασίλισσαν τῶν Οὐρανῶν
 • Έορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Εἰσαγωγὴ
 • Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον, τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων καὶ συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Δρ Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
 • Τάμα τοῦ Ἔθνους
 • Πορεία τοῦ προβλήματος
 • Ἔγγραφον πρὸς τὸν Πρόεδρον Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπην Παυλόπουλον ἀπὸ 30.7.2015
 • Σχέδιον Νόμου διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
 • Ἄρθρον Μονόν
 • Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσις
 • Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (22.6.2015)
 • Ἀνοικτὴ συζήτησις -Συμπεράσματα,  Δελτίον τύπου
 • Ἀπολογισμός-Πεπραγμένα-Προοπτικαί.
 • Ὁμιλία τοῦ Προέδρου
 • Χαιρετισμοὶ παρόντων
 • Ἀποσταλέντα μηνύματα
 • Ψήφισμα τῆς Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
 • ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 • «Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις (22.6.2015),  Ψήφισμα
 • Γνώρισε τὸν ἑαυτὸ σοῦ πρὶν πάθεις. Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητής- Δ/ντὴς ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • Μάχη Μεγάλου Σπηλαίου
 • Ἀνακοίνωσις Ι.Π.Η.Π.Α. Βράβευσις Ἀποφοίτων Στρατιωτικῶν Ἰατρῶν.
 • Δημοψηφίσματα
 • Διὰ τὴν πλήρη ἱστορικὴν ἀλήθειαν
 • Δημοψηφίσματα εἰς τὴν Ἑλλάδα
 • Δημοψήφισμα χωρὶς νικητήν ;
 • Τὸ τραγικὸν πρόβλημα τῶν αὐτοκτονιῶν
 • Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται Ἐκλογικὸς νόμος
 • Οὐδεμία ἀνάπτυξις - Μάστιξ τῆς ἀνεργίας .
 • Εὐχὴ εἰς τὸν λυτῆρα τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς ἡμῶν κρίσεως, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Αὐτοῦ Μητρός, Δρ Χαρ. Μπούσια

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 64 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 63 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2015)Προτροπὴ καὶ πρόσκλησις σὲ κοινὴ προσευχὴ 5/6 Αὐγούστου 2015.

Προλεγόμενα

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Ἀποσπάσματα μερικῶν ἐγγράφων μας πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον (Δ.Ι.Σ.), Οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες διὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη

Πόντος – Πόν...ος. Ἕνα ὀδοιπορικὸ στὴν Ἱστορία καὶ στὸν Τόπο ὑπὸ Βασιλείου Κέκη, Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς

Ὅταν βγοῦνε τὰ φαντάσματα στὴν Πόλη, τοῦ Δρ Κων/νου Βαρδάκα

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ, Κων/πολις

Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων 23.5.2015 (Ὁμιλία Προέδρου, Λόγοι Βραβεύσεων, Βράβευσις π. Σπηλιοπούλου, Βράβευσις Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς κ. Βασιλείου Κέκη, Βράβευσις καλλιτέχνιδος κ. Ἀννέτας Γεωργουλοπούλου)

Πρόσκλησις ἐπιλογῆς Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως

Ὁ Νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ (23.5.1996)

Νοσηλεία στὸ νοσοκομεῖο ἢ στὸ σπίτι ; Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Σύντομος Βιβλιοκριτική. Κῶτσος Δημητρίου ὁ Ἀρβανίτης, Ἀντωνίου Ε. Ἀντωνίου, τ. Γεν. Δ/ντοῦ Τραπεζῶν, Προέδρου ΠΕΦΙΠ

Ποτὲ πλέον γενοκτονίαι ... Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη

Εἰς τὸ νέον χάος τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Μεσογείου ὑπάρχουν ὑπεύθυνοι

Ὁ Κώδιξ τῶν Ἀθηνῶν (Μάϊος 1965)

Μικρὰ σοφά - ρητά

Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 63 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2015)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 62

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 62

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους διαφωτίζει τοὺς πάντας καὶ αὐξάνονται οἱ ὑπερασπισταί.

Θερμὴ ἐπιστολὴ Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου

Συνοδικοῦ -Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ.

Σεβασμιωτάτου Μεσογαίας κ. Νικολάου (16.2.2015)

Σεβασμιωτάτου Ν. Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου (14.1.2015)

Ἱ. Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων (Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης

Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν τῆς Ἑλλάδος

Ψήφισμα Ι.Σ.Κ.Ε..

Τὰ ὑγιῆ Μ.Μ.Ε. εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ Τάματος

Παγκόσμιος ἡμέρα τῆς Μητέρας. Ἡ ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντῆς

«Ἡ ἀτίμητη μάνα στὴ ροὴ τῶν αἰώνων», Δρ. Φιλ. Μαρία-Ἐλευθερία Γ. Γιατράκου

Τὰ Κάστρα τῆς Ἀθήνας. Ἐκδήλωσις Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοσπηλαιωτίσσης (8.2.2015)

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων (23.5.2015)

Ἀδύνατη ἡ συστολή, μικρὸς ὁ σφυγμός Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθ/τοῦ, Προέδρου ΕΛ.Ι.ΚΑΡ

Ἐθνικαὶ ἐκλογαί

Ἡ Σύμβασις τῆς Γρανάδας.

Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 62

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 61 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 61 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014)

Περὶ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους Φασιστικὸς ὁ «Αντιρατσιστικὸς» Νόμος «Φίμωτρο» Πολεμικὸν Μουσεῖον 9.10.2014 Ὁμιλία Προέδρου, Σύντομοι χαιρετισμοί, Καλλιτεχνικὸν μέρος, Λόγοι Bραβεύσεων/Βραβεύσεις Α.Ἡγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Θέκλας εἰς Μαλούλα/ Ἀρχαίαν Σελεύκειαν, Συρίαν ἀδελφὴ Πελαγία Β. Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου κ. Rodrigue (Δημήτριος) El Khoury Γ. Ἀδελφοὶ Γεώργιος καὶ Κων/νος Μπόκα, ἰδιοκτῆται τῶν ΑΧΕΛΩΟΣ MEDIA. Ὁμιλία τοῦ Φιλέλληνος Νιγηριανοῦ ἀπὸ τὴν Ν. Ὑόρκην Dr. Sam Chekwas Τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ ἡ ἐκδήλωσις τοῦ Τάματος τὴν 10.9.2014. Ἀθωνικὸν Ἀντίδωρον εἰς τὸν λόγιον Ἠλεῖον Μοναχὸν Γέροντα Νικόδημον Μπιλάλην (1932-2014), Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου Χριστουγεννιάτικη Βραδυά, Ποίημα Κορίνας Παπαδοπούλου Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἐθνικὴ παράδοσις, διάλεξις Ἀν. Κουνάδη, ὁμ. Καθηγητοῦ Ε.Μ.Π., Ἀκαδημαϊκοῦ (31.3.14) ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Καθηγητοῦ Ἀχ. Γ. Λαζάρου Ρωμανιστοῦ – Βαλκανολόγου Ὁ σπερματικὸς Λόγος. Ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία προπαιδεία τοῦ χριστιανισμοῦ, Χρήστου Νικολοπούλου, Θεολόγου-Βυζαντινολόγου Περιφερειακὴ ἀρτηριοπάθεια, Παύλου Κ. Τούτουζα, Αἱ κακοήθεις συκοφαντίαι ἐναντίον τοῦ Διορθοδόξου Σύνδεσμου « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος », ἔπεσαν εἰς τὸ κενόν μὲ τὴν ἐπέμβασιν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Νέα Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας Ἑορτολόγιον 2015

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 61 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 60 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 60 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014)

Πολεμικὸν Μουσεῖον, Ἐκδήλωσις 10.9.2014

Παγκόσμιος ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Ἱ. Μονὴ Θεολόγου, Πρέβελη

Δεκαπενταύγουστος, τὸ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ

Ἐπέτειος μάχης Μεγάλου Σπηλαίου (24.6.1827)

Συμπτώματα καρδιοπαθοῦς, Παύλου Κ. Τούτουζα

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μπίρμπας (+5.7.2014)

Μοναχὸς Νικόδημος Μπιλάλης (+4.6.2014)

Ἀντιρατσιστικὸς νόμος - «φίμωτρο».Ἔγγραφά μας πρὸς βουλευτὰς κ.λπ.

Ἀείμνηστος π. Αὐγουστίνος (Καντιώτης)

Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τελευταία ἐπιστολή μας πρὸς Δ.Ι.Σ. Νέαι ἐνθαρρυντικαὶ ἐπιστολαὶ. Ἄς ἀκουσθῆ ἐπιτέλους ἡ ἀλήθεια διὰ τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοὺ Ἔθνους καὶ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος. Ὀρθόδοξος πίστις καὶ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Διορθόδοξος Σύνδεσμος « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος». Αἴτησίς μας πρὸς Ὑφυπουργὸν Ἐξωτερικῶν κ. Κυρ. Γεροντόπουλον.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 60 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 59 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2014)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 59 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2014)

Πνευματικὸν Προσκλητήριον

Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦἜθνους

Ἡμερίς, Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν (2.6.2014)

Χρόνος κριτὴς πάντων ἄριστος, Τὸ παράπονο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Τάματος τοῦἜθνους εἰς τὴν Χαρὰ Νικοπούλου,

Συνέντευξις εἰς τὴν ἱστοσελίδα «ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»

Αἱ θετικαὶἀντιδράσεις ἐκ μέρους τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν πληθαίνουν

Νέον ἔγγραφον πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ Τάμα τοῦἜθνους

Διαφάνεια τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Δωρεαι

Ἁγ. Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος, ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων (10.5.2014) (Πρόγραμμα - Ὁμιλία Προέδρου, Βράβευσις Dr. Sam Chekwas )

Ἡ νηστεία μπορεῖ νὰ προστατεύσει τὸν ἐγκέφαλο ἀπὸ τὸἈλτσχάιμερ καὶ τὸ Πάρκινσον! Ἀ. Χυδηριώτη

Λαϊκαὶ χρήσιμαι ρήσεις

Quo Vadis ? (ποῦ βαδίζομεν ;)

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 59 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2014)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 58 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 58 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014)

Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου Ἀροανία Καλαβρύτων (10.5.2014)

Ἐπιστολὴ φιλέλληνος Dr. Sam Checkwas

Πολεμικὸν Μουσεῖον 2.6.2014. Πορεία τοῦ ὁράματος τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους & Παρουσίασις τοῦ συγγράματος ἐπ. Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασ. Νικοπούλου «Ἀγαπημένο μου Σύνταγμα». Ὁμιληταὶ Σάραντος Καργάκος, Ἰωάννης Σανιδὰς καὶ Χαρὰ Νικοπούλου

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» & τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν». Ἀντίκρουσις αἰσχίστων διαβολῶν καὶ λασπολογιῶν.

Ἐξώδικη Δήλωσις, ὄχλησις, πρόσκλησις & διαμαρτυρία εἰς Mega Channel καὶ Ἰωάννη Πρετεντέρη, δημοσιογράφον

Ἀντιμετώπιση ὑπέρτασης: ὅσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ – Δι/οῦ τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ

Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς. Ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη μειώνει καὶ ἐλλείμματα καὶ χρέη Διεθνὴς ἀναγνώρισις τῶν ἑλλήνων οἰκονομολόγων Βασ. Ραπάνου, Ἰωάν. Μπαρδάκα & Γ. Καπλάνογλου

Σκανδαλωδῶν ὀργίων συνέχεια. Μειοδοτικὴ ἐκποίησις τῆς Ἑλλάδος

Δημοτικαὶ καὶ Περιφερειακαὶ ἐκλογαὶ καὶ Εὐρωεκλογαί. Ἀνοικταὶ ἐπιστολαὶ περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή». Γρηγορεῖτε - Στῶμεν καλῶς

Ἔγγραφον Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 58 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

Ἕλλησιν καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί (Ρωμ. Α, 14)

Ὁ Ἰούδας διὰ μέσου τῶν αἰώνων-Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος

Βίοι Παράλληλοι πολιτικῶν τῆς Ὑφηλίου καὶ τῆς Ἑλλάδος

Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἡμερὶς 31.3.2013, Γήπεδον Σπόρτινγκ (Εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὸν κ. Χαράλ. Μπούσιαν, Εἰσήγησις τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου, Χαιρετισμοί Ἐκπροσώπου τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν, Σεβασμ. Μητροπ. Μεσογαίας, Ὁμιλίες Σεβασμ. Μητ. Μονεμβασίας & Σπάρτης, Σεβασμ. Μητρ. Αἰτωλίας, Σεβασμ. Μητρ. Γόρτυνος, Παν/του Ἀρχ. π. Φιλόθεου, κ. Γεωργίου Κοσμᾶ, Καθηγητοῦ Δρ. Ἀχ. Γ. Λαζάρου, κ. Σπυρ. Χατζάρα, κ. Ρένα Ἀνούση, κ. Ἡρ. Στάβαρη).

Ὁμιλία (25.3.2013) τοῦ Σεβ. Μητ. Κυθήρων διὰ τὸ ἀνεκπλήρωτον Τάμα του Έθνους

Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις, 26.6.2013. Πεπραγμένα

Λοιπαὶ ἐκδηλώσεις, Μετόχιον Ἁγ. Παντελεήμονος 13.7.2013 καὶ Ἱ.Μ. Παντοκράτορος Ταὼς (Νταοὺ) Πεντέλης 19.10.2013

Ἡ ὑποστήριξις τῆς ἰδέας τοῦ Τάματος τοῦἜθνους

Ἐθνικὸν κα ὶὈρθόδοξον Προσκλητήριον

Προσπάθειαι ἐνημερώσεως βουλευτῶν (Ἐπιστολὴ πρὸς Βουλευτάς, Σχέδιον Ἐπερωτήσεως, Σχέδιον Νόμου)

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου 10.5.2014

Ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου. Τὸ Ἅγιον Ὄρος. Φύσις καὶ Περιβάλλον, Μοναχοῦ Μαξίμου (Ἰβηρίτου)

Ὑπέρταση; Μεσογειακὴ διατροφὴ καὶ προσοχὴ στ’ ἁλάτι, Παῦλος Κ. Τούτουζας

Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμός. Εἰδεχθέστατον ἐθνικὸν ἔγκλημα ἡἐρήμωσις τῆς ὑπαίθρου

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὉἈπόστολος Παῦλος. Γεν. Συνέλευσις 26.6.2013

Ἀνθρωπιστικαὶ Βοήθειαι

Πῶς θὰἠμποροῦσαν οἱ «ΡΟΜΑ» νὰ γίνουν χρήσιμοι πολίται

Τεράστια κοινωνικὰ προβλήματα, Νικηφόρος

Ἑορτολόγιον 2014

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 56 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 56 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013)

Σημείωμα ἐκδότου.

Ψήφισμα Μεγάλου Σπηλαίου 16.6.2013.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Ἔγγραφα πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Ἀντώνιον Σαμαράν , τὸν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννην Στουρνάραν, τὸν Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστον Σταϊκούραν)

Μεγάλη χαρμολύπη γεμίζει τὴν καρδιάν μας.

Γνῶμαι ἐνθαρρυντικαὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦἜθνους .

Ὁ τύπος πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερος καὶ μόνον ἐλεύθερος καὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦἜθνους καὶὄχι μόνον διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος καὶ λασπολογία.

Θρυλικὸς Γέρων πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος.

Κοινωνικαὶ μάστιγαι.Ἠχορύπανσις

Στὰ ξωκλήσια τῆς ψυχῆς, Δοκίμιον τοῦ Διονυσίου Κ. Μαγκλιβέρα.

«Ναυτιλίας ἔρεισμα, κλειναὶ Οἰνοῦσσαι, δαιμόνιαι νῆσοι», Εὐαγ. Ἀγγελάκου.

Τὰ ΕΛ.ΤΑ κλείνουν ταχυδρομικὰ καταστήματα.

Καταστατικὸν Ι.Π.Η.Π.Α.

Συρία 2013

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 56 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 55 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2013)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 55 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2013)

Πρόσκλησις ἐτησίας Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (26.6.2013)

Συνέντευξις τύπου, Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καρύκη (20.3.13) καὶ τὸ νέον ,,φροῦτο,, τοῦ Διαβόλου, ὁ ,,ἀντιρατσιστικὸς,, Νόμος

Greek American News Agency, Ὄχι ἄλλα λάθη, Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις, Παλαιὰ Βουλή

Ψήφισμα Συνεδρίου διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (31.3.2013)

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ ΜΜΕ, Ἐνίσχυσις τοῦ ἀγῶνος μας

Πρόσφατος ἐπιστολή μας πρὸς Δ.Ι.Σ.

Ἅγ.Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος, Ἀροανία Καλαβρύτων (18.5.2013)

Τοποθέτησις μαρμαρίνης ἐπιγραφῆς, Ἁγ. Λαύρα

Ἐκκλησίες καὶ ρημοκλήσια τῆς Ἀθήνας, τοῦ Φώτη Κόντογλου

ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ (29.5.1453) Ὁμιλία τοῦ Στρατηγοῦ Φραγκούλη Σ. Φράγκου

Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἐκδήλωσις διὰ τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀντωνίου Κουνάδη (8.3.2013)

Γένους θηλυκοῦ, Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Ἡ παντοειδὴς κρίσις μαστίζει τὴν Πατρίδα μας, Αἰσιόδοξαι & πρακτικαὶ λύσεις ὑπὸ τοῦ Νικηφόρου

Ἀναστάσιος Παρπαΐρης (+6.4.2013)

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 55 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2013)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 54 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 54 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013)

Ἡμερὶς διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους 31.3.2013-Γήπεδον ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ, Πρόσκλησις-Πρόγραμμα

Ὁ εὐμενὴς ἀντίκτυπος καὶ ἡ ἀπήχησις διὰ τὸ Τάμα

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Κολοκοτρώνη εἰς τὸν Ἰμπραήμ, Γεωργ. Ἀναστ. Πούλιος

Οἱ δυστυχεῖς ἀντιδρῶντες, Συστηματικὸς κατατρεγμὸς τοῦ περιοδικοῦ μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» μέσῳ τῶν ΕΛ.ΤΑ. & τῆς «ἀνεξάρτητης ἀρχῆς» Ε.Ε.Τ.Τ

Στοχοποίησις τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr

Μία ἐνδιαφέρουσα συνέντευξις εἰς τὸν Τ/Σ Ἀχελῶος TV

Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἡ διάδοσις

Ἡ Ἑλλὰς ὑπὸ κατάληψιν. Ἑλλὰς Χώρα Ἁγίων Ἐκδήλωσις Ὁμάδων νέων Ἱ.Ν.Χρυσοσπηλαιωτίσσης

Γεώργιος Καίσαρης, Τό ἀείμνηστον ἀνάργυρον «σπουργιτάκι» (+14.1.2013)

Ἰατρικὰ θέματα, Καλλιέργεια παχυσαρκίας, Παύλος Κ. Τούτουζας

Διαπιστώσεις τῶν ξένων διὰ τοὺς Ἕλληνας

Μαχάτμα Γκάντι, σύμβολον τῆς κοινωνιολογίας καὶ τῆς φιλοσοφίας

Μέγας Ἀλέξανδρος, αἱ τρεῖς τελευταῖαι του ἐπιθυμίαι

Ἑλληνικὴ Κληρονομιά. Ἀρχαῖαι ἑλληνικαὶ παροιμίαι

Δημόσιαι καὶ ἀνθρώπιναι σχέσεις καὶ ἐπιτυχία, ὑπὸ Ἀνδρέα Καψάλη, Οἰκονομολόγου-Στατιστικοῦ

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 54 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 53 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 53 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012)

Ἡ ἱστορία τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Ὕμνος τῆς ἀγάπης (Α' Κορ. ιγ, 1-13), μετάφρασις Νικ. Σωτηροπούλου.

Ἀθεΐα: Τὸ καύχημα τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ Φώτη Κόντογλου.

Τάμα τοῦ Ἔθνους - Εἰδικὰ Συμβούλια ὑπὸ τῶν Πανελλήνων. Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.

Ἡ κοινωνικὴ ἀπήχησις τῶν δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν μας.

Ἀρώνια εἰς τὴν Ἀροανίαν.

Θεόπνευστες συμβουλὲς γιὰ τὴν ὑγεία μας.

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι

Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος, Ἀροανία Καλαβρύτων 2012 καὶ Πρόσκλησις διὰ 18.5.2013

Τὸ «Corpus Christi» τῶν ἀναισχύντων Σοδομιτῶν.

Ποῖο Ἔθνος νὰ λυπάστε, τοῦ Χαλὶλ Γκιμπράν

Ὁ σοφὸς ἔλεγχος τοῦ Σωκράτους

Τὸ πάχος δὲν εἶναι γιὰ τὸν Παράδεισο... Παύλου Κ. Τούτουζα.

Τὰ ἄσπράδια τῶν αὐγῶν.

Κοινωνικὰ θέματα. Οἱ ΡΟΜΑ.

Βενιαμὶν Φραγκλῖνος. Συμβουλαὶ διὰ μικροὺς καὶ μεγάλους.

Γλωσσικὰ θέματα.

Σπουδαῖαι καὶ εὔχρηστοι ἀρχαῖαι καὶ νέαι παροιμίαι.

Παραμύθι ἤ τραγικὴ πραγματικότης. Τὸ μυρμήγκι.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 53 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012)

 

Διακήρυξις του Σωματείου «οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους»

Διακήρυξις τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»


Περισσότερα: Διακήρυξις του Σωματείου «οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους»

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 52 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 52 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012)

Ἐπιβεβλημμένη διευκρίνισις. Προσοχή. Εἰδικὴ ἀνακοίνωσις.

Ὁ θρυλικὸς καὶ ἀνεπανάληπτος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης (+28.8.2010).

Τὸ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Θαῦμα τοῦ «Ἄξιὸν ἐστιν» Καψάλας

Ἀλλαγὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας Ἁγ. Ὄρους.

Βιβλίον Καθηγητοῦ Καρδιολογίας Π. Τούτουζα «Αἰγαῖο, πηγὴ πολιτισμοῦ καὶ καρδιολογίας».

Πορεία πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦἜθνους

Βαρυσήμαντοι θέσεις καὶ ἀπόψεις Κλήρου καὶ Λαοῦ.

Διακήρυξις τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

Ἐθνικὸν Προσκλητήριον-Πρόσκλησις ἐθελοντῶν

Ἐκφυλισμὸς ἑλληνικῆς γλώσσης-ἄκρως ἀνησυχητικὸν-Ἐκλαϊκευμένη ἀπόδοσις τῆς διακηρύξεως τοῦ Σωματείου

Πρὸς τόν Σολωμὸ Σολωμοῦ, Ὁδός Αἰωνιότητος, Ὀδυσσέα Τηλιγάδα.

Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ξαναγεννηθῇ μὲ τὶς δικές της δυνάμεις, Ν. Σ. Καραβαζάκη.

Ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσις φορέων μας Πολεμικὸν Μουσεῖον, 11.12.2011.

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «ὉἈπόστολος Παῦλος» (Κατασκηνώσεις-Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι.

Ἡ ἀείμνηστος Ἑλένη Σπυροπούλου (+23.4.2012).

Τὸ Δημογραφικὸν πρόβλημα. Ἀναγωγὴ τῶν τεσσάρων (4) μαθηματικῶν πράξεων εἰς τὴν γυναίκα, κατὰ τὰς λαϊκὰς ρήσεις.

Ἡ Λαῖλαψ τῶν πυρκαϊῶν καὶ τὰ αἴτια αὐτῶν: Μετατροπὴ τῆς χώρας μας εἰς «Κρανίου Τόπον» καὶ «Σακχάρα».

Ἀστοργία-Ἀνεργία-Ἀπεργία περιέχουν καὶ τὸ «σπέρμα» τῆς κακοδιοικήσεως

Ἡ Θράκη μας «Κιβωτὸς Δόμνας Βιζβίζη», Χ. Νικοπούλου.

Ἡ Μακεδονία μας, μία σημαντικὴ δήλωσις, Καθ. Λέϊν Φὸξ.

Γνῶμαι διὰ τὸ ἔργον μας.

Ἑορτολόγιον 2013.

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 52 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 51 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2012)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 51 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2012)

Ἀλλαγὴ διοικήσεως εἰς τὴν Πρωτεπιστασίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Πρωτεπιστάτης Ὁσιολογ. Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης.

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Νέαι ἐνθαρρυντικαὶ ἐπιστολαί. Ἅγιοι Συνοδικοί, ἀποφασίσατε τώρα. Χωρὶς τὸ τάμα τὸ χρέος ὅλων μας διὰ ἀναγέννησιν τοῦ Ἔθνους δὲν ἐκπληρώνεται (30.5.2012). Μεστοτάτη νοημάτων ἡ ἐγκύκλιος Πεντηκοστῆς 2012 τοῦ Σεβ. Μητρ. Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου. Τὸ θαῦμα ἔγινε. Ἀπόφασις Ἱερᾶς Συνόδου (8.6.2012).

Γεν. Συνέλευσις Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνουςς» (5.7.2012).

Ἡ πόλις ἐάλω. Ἀσματικὴ ἀκολουθία εἰς τοὺς ἀνωνύμους μάρτυρας τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ (ἀποσπάσματα).

Μακροχρόνια καυτὰ ἐθνικὰ θέματα.

Ἡ ἀναγέννησις τοῦ Βυζαντίου εἰς τὴν Ἀνατολίαν –Τουρκίαν. Ὁμιλία Καθηγητοῦ Βασιλείου Κέκη.

Ταξίδι: Θρόμβωσις καὶ ἐμβολές, Καθηγητοῦ Παύλου Τούτουζα

Μικρὰ καὶΣοφά. «Ἐζήτησα ἀπὸ τὸν Θεόν»

Ἅγ. Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος, Ἀροανία Καλαβρύτων (19.5.12)

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 51 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2012)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 50 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 50 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Τεῦχος 50ον, Μία ἐπέτειος. Ζητοῦνται κατεπειγόντως καλοὶ Σαμαρεῖται & Κυρηναῖοι.

Ποίημα εἰς τὴν Μάννα, Ρένας Τζωράκη-Μανουκάκη.

Ἀκαταστασίαι καὶ κωλυσιεργίαι εἰς τὴν προώθησιν τῆς ἀλληλογραφίας μας μέσω τῶν ΕΛ.ΤΑ.

Περὶ τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου).

Λίαν ἐπίκαιρον- Ὁ Ἅγιος Βαλεντῖνος «πορνοβοσκός»; ; ; - Βαβαὶ τῆς βλασφημίας !!!

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Πορεία προσπαθειῶν.

Τί θὰ ᾿λεγε ὁ Κολοκοτρώνης σήμερα εἰς τοὺς Ἕλληνας», Κατερίνας Δογάνη.

«Ὁ κουφὸς Βάτραχος».

Θερμὴ συμπαράστασις ἀπὸ τὴν Γαλλία!

Αὐτόχθονη σκέψις, Μιχάλη Χαραλαμπίδη.

Ὅταν ὁ ὕπνος δὲν εἶναι καλὸς γιατρός, Π. Τούτουζα

Ἡ Νηστεία τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς, Πολ. Βαρτζιώτου – Γαλενιανοῦ.

Ἐπείγοντα ζητήματα διὰ τὴν Ἑλλάδα μας, Νικηφόρος.

Ὁδικὴ σύνδεσις Πατρῶν-Θεσσαλονίκης εἰς 4 ὥρας.

Γνῶμαι διὰ τὸ ἔργον μας.

Ἐκδήλωσις 11.12.2011, Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν.

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου Ἀροανία Καλαβρύτων, 19.5.2012.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 50 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 49 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 49 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011)

Διὰ τὴν λύπην καὶ τὴν ἀθυμίαν, Μεγάλου Βασιλείου.

Πῶς νὰ σὲ ὀνομάσω ἄνθρωπε; Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Τριῶν εἰδὼν προβλήματα-μία λύσις Ἀββᾶ Ἠσυχίου.

Ἡμερίς τοῦ Σωματείου«Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη». Ἅπαντες χρήζομεν μετανοίας, Ὁμιλία Σεβ. Μητ. Αἰτωλίας καὶἈκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.

Μακαριστὸς θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

… Διὰ νὰ μὴ ἁμαρτάνῃς τοῦ λοιποῦ σοῦ δίδω τὰς ἑξῆς πατρικὰς συμβουλάς. + Φιλοθέου Ζερβάκου

Πόνος εἰς τὸ στῆθος: Ἔνοχος ἢ ἀθῶος; Παύλου Κ. Τούτουζα.

Σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία (Τατουὰζ ἢ δερματοστιξία, Τσιγάρον καὶ πάχος συρρικνώνουν τὸν ἐγκέφαλον).

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, Ἀροανία Καλαβρύτων, 22.5.2011.

Ρἠγας Βελεστινλὴς (Φεραῖος). Ὁ ἀδίκως παρεξηγημένος ἥρως. Ὁἐπαναστάτης Ρήγας Βελεστινλὴς καὶ Ὀρθόδοξος πίστις, Δημ. Καραμπερόπουλου.

Τιμητικὴ διάκρισις Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἡ φοβερὰ ἐπιστολὴ ἑνὸς πλοιάρχου.

Πορεία τοῦ Τάματος τοῦἜθνους. Διαδρομὴ γραμμῆς ΜΕΤΡΟ

Ἐπέτειος 28ης Ὀκτωβρίου 1940, Σταχυολογήματα ρήσεων ξένων διὰ τὴν Ἑλλάδα τοῦ 1940-41.

Τα 'δωσα καὶ τὰ δύο εἰς τὴν πατρίδα.

Κραυγὲς καὶ Ψίθυροι.

Μία άπάντησις, Ἀριστοτέλους Παύλου, Φιλολόγου.

Ἀπανταχοῦ φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἀσυνειδήτους Ἕλληνας.

Καυτὰ ἐπίκαιρα κοινωνικὰ θέματα (Τὸ φορολογικὸν Νομοσχέδιον, Φτάνει πιά. Μᾶς πνίγει ἡ θηλειά).

Διάφορα θέματα τοῦ ἔτους 2011.

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι, Κατασκηνώσεις.

Ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσίς μας-Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν 12.1.2011.

Ἑορτολόγιον 2012.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 49 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 48 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 48 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011)

Πρόσκλησις-Πρόγραμμα, ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 11.12.2011.

Ἀπεγνωσμένη ἔκκλησις S.O.S. πρὸς τοὺς παραλήπτας τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς.

Ἄκρως ἐξοντωτικόν «φίμωτρο» εἰς τὴν πολυφωνίαν ὑπὸ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τρισαθλίου κατεστημένου… S.O.S. Ἀπὸ 1.8.2011, 13-πλάσια (δεκατρεῖς φορὲς) ἀκριβότερα τὰ ταχυδρομικὰ τέλη τῶν ἐλευθέρων περιοδικῶν. Ἐπιστολαὶ πρὸς Ε.Ε.Τ.Τ. καὶ λοιποὺς ἁρμοδίους.

Γλωσσικὸς ἀφελληνισμός, Παναγιώτου Ρήγα, Συνταξιούχου δημοδιδασκάλου.

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ὁ Τοῦρκος ἀξιωματικός, ποὺ ἁγίασε, ὁ Ἅγιος Γέρων Νικόλαος τῆς Ὄπτινα.

Μόνον εἰς τὴν Ἑλλάδα θὰ ἠμποροῦσε νὰ δοθῇ ἡ ἀπάντησις αὐτή, Γερμανοῦ συγγραφέως Ἔρχαρτ Κέστνερ.

Ψηλὸς καὶ ὑγιής, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ–Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Ἕλληνες Ἐπιστήμονες Ἔφυγαν (Ε.Ε.Ε.) καὶ φεύγουν. Πῶς θὰ τοὺς συγκρατήσωμε, Νικηφόρος.

Ἐπίκαιρα θέματα. Χρήματα διὰ μωαμεθανικὸν τέμενος («βιομηχανίες καμικάζι»), Εurovision, ποδοσφαίρα, ἀφιονιστικὰ καὶ ἐκμαυλιστικὰ θεάματα καὶ τοὺς ἀλλοφύλους ἐπιδρομεῖς ὑπάρχουν!!! Δὲν ὑπάρχει οὔτε «σάλιο» διὰ ἔργα ὑποδομῆς, ἐξοπλισμὸν πυροσβεστικοῦ σώματος και πληθώραν ἄλλων κοινωφελῶν τομέων δι’ ὅλους τοὺς Ἕλληνας.

Κατασκηνώσεις 2011.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 48 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 47 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2011)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 47 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2011)

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτ. Παύλου Ἀροανία Καλαβρύτων

Δικαίως μᾶς ζητοῦν οἱ ἀναγνῶστες μας ὑπεύθυνη γνώμη ἐπὶ τοῦ μνημονίου, Νικηφόρος

Τάμα τοῦ Ἔθνους (νεώτερα)

29 Μαΐου 1453 ἡ Πόλις ἑάλω... Τέλος 20οῦ - ἀρχὰς 21ου αἰῶνος, ἡ Ἑλλὰς ἑάλω. Ἡ ἐπιστροφή

Ἄς ζητήσουμε τὸ θερμὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, Ἀλεξ. Σολζενίτσιν

Ἑλληνισμὸς καὶ λαοὶ Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης. Ἀχ. Γ. Λαζάρου (Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ἀθήνα 2009-2010). Ἡ ἀπολογία τοῦ συγγραφέως

Κων/νος Κουκίδης. Ὁ ἀδικημένος καὶ περιφρονημένος Νεοεθνομάρτυρας

Φλαβονοειδῆ καὶ σοκολάτα, Καθηγ. Παύλου Κ. Τούτουζα

Χρήσιμαι συμβουλαὶ διὰ τὴν σωματικήν μας ὑγείαν: Τὸ νερό, Οἱ λαμπτῆρες οἰκονομίας, Οἱ φοῦρνοι μικροκυμάτων.

Ἐπιδείνωσις δημογραφικοῦ προβλήματος. Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, Καθ. Νικ. Ἰ. Κωστάρα

«Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας»

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι-Κοινωνικὴἀναλγησία

Ἀναγνώρισις τοῦ ἔργου μας

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 47 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2011)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 46 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 46 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011)

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, 22.5.2011

Ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσις, 12.1.2011, Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν

Ὁμιλία Προέδρου

Ἡ ὁμιλία τῆς δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου

Τάματος τοῦ Ἔθνους συνέχεια. Θετικαὶ ἐξελίξεις διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Ἄσκησις καὶ Πνεῦμα, Καθηγητοῦ Παύλου Τούτουζα

Μὴ κυβερνητικαὶ ὀργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι

Τὶ νὰ μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ Ἀνθρώπου

Σταχυολογήματα ἀπὸ πλῆθος ἐπιστολῶν πρὸς ἐμᾶς

Οἱ πάντες ἠχρειώθησαν ἄχρις ἑνός. Ἀνευθυνοϋπευθυνότητος καὶ παχυδερμίας τὸ ἀνάγνωσμα

Διαμαρτυρία πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δικαιοσύνης

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 46 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 45 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 45 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010)

Πολιτιστικὴ ἐκδήλωσις 12 Ἰανουαρίου 2011-Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν

Ὁ Γιάννης ὁ Βλογημένος ! Ἐπίκαιρον διήγημα τοῦ Φώτη Κόντογλου

Λόγος εἰς τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου

Σημεῖα τῶν καιρῶν-Ἠλεκτρονικὸν φακέλωμα -ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

Ἑλλὰς τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῆς Δημοκρατίας, τῆς δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου,

Ἑορτὴ εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομ. Παύλου τοῦἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, εἰς Ἀροανίαν (22.5.2011)

Σωτήριοι διδαχαὶἀπὸ τὴν κοσμοϊστορικὴν μάχην-νίκην τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν ἐξ ἀνατολῶν βαρβαρικῶν στιφῶν εἰς Μαραθῶνα καὶ εἰς ἑπομένας μάχας-νίκας τῶν Ἑλλήνων πρὸς ὄφελος τῆς δύσεως

Τὸ Τάμα τοῦἜθνους

Ἐνθαρρυντικαὶ ἐπιστολαί

Ὁ Κολοκοτρώνης καὶἡ παρακμή μας, Πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Παρασκευᾶ Ἀναστ. Ζωγράφου

Παιδίατρος Παῦλος Γ. Μπιλάλης (+ 30.11.2010)

Περὶ Σκοπίων καὶΣκοπιανῶν, Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου

Οἱ χειρότεροι ἰδιῶται, ποὺ ἐγνώρισε ἡἱστορία. Γεννιέται μία νέα κοινωνία πολιτῶν

Μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀποκαλύψεις Γιοῦνκερ διὰ τὸν Γ. Παπανδρέου. Ἡ Χώρα χρειάζεται Κυβέρνησιν τεχνοκρατῶν, Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Τὸ ἑνιαῖον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Ἀριστοτέλους Παύλου, Φιλολόγου, ἐ. Λυκειάρχου

Διατὶ δὲν θέλουν τοὺς Ἕλληνας; ΣτρατῆἈνδριώτη

Κατωχυρωμένα συνταγματικὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν

Μνημόνιον ὑγείας, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ-Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ

Ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσις 25ης Ἰανουαρίου 2010

Σχόλια ἀπὸ τὰ γεγονότα τοῦ 2010

Γνῶμαι διὰ τὸ ἔργον μας

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁἈπόστολος Παῦλος- Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι- Κατασκηνώσεις

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2011

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 45 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 44 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 44 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 44 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 43 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2010)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 43 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2010)

 

 

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 43 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2010)

   

«Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 42 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010)

«Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 42 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010)

 

 • Συνέπειαι εἰσόδου παρανόμου τινὸς εἰς διαφόρους χώρας (σύγκρισις μὲ τὸ τὶ συμβαίνει εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶ εἰς διαφόρους ἄλλας χώρας).
 • Τὰ Φῶτα στὸ Ἀϊβαλί, τοῦ Φώτη Κόντογλου.
 • ΕΝΤΟΝΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.- Μονόφθαλμη μητέρα-Ἡ καρδιὰ τῆς μάννας-Ἡ γλῶσσσα τῆς μάννας.
 • ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ .
 • ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 25.1.2010. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ μακαριστοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβίας κυροῦ Παύλου, ἀειμνήστου πρώην Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ, ἀειμνήστου πατρὸς Δημητρίου Κλούτσου, ἀειμνήστου Νικολάου Ψαρουδάκη, Ἱδρυτοῦ τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας. - Ἐπίσης τοῦ διαπρεποῦς καλλιτέχνου Σταμάτη Σπανουδάκη, τῆς δραστηρίας τ. Γεν. Ἐπιθεωρήτριας ἀδελφῶν νοσοκόμων τοῦ Ε.Ε.Σ. Ἑλένης Σπυροπούλου καὶ τοῦ εὐέλπιδος νέου Ἀθανασίου Μαμάρα, διαπρέποντος εἰς τὰ λογισμικὰ προγράμματα καὶ εἰς τὴν σύγχρονον τεχνολογίαν, ἄν καὶ αὐτοδίδακτος.
 • Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι.

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 42 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010)

 

«Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 41 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009)

«Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 41 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009) 

 • Παραινετικαὶ ἐκκλήσεις πρὸς ἀναγνῶστας τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς.
 • Προτροπαὶ διὰ ἀρετὰς ἀνὰ τὰς χιλιετίας (παραλληλισμὸς τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους καὶ τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Θεανθρώπου).
 • ¨Η «Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία» μετάφρασις τοῦ θεολόγου-φιλολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου.
 • Ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης τῆς Σερβίας κυρὸς Παῦλος (+15 Νοεμβρίου 2009).
 • ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, περιληπτικὴ ἐνημέρωσις.
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Μοχλὸς δημιουργίας «Βασιλειάδων».
 • ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ὁ διαβεβοημένος Σουλτάνος Μωάμεθ Δ΄, ὁ παρ’ὀλίγον πορθητὴς ὅλης τῆς Εὐρώπης(1642-1692 μ.Χ.)
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 21.1.2009. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ὕδρας κυροῦ Ἱεροθέου, Ὑπουργοῦ-Ἀκαδημαϊκοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Μερίκα, ἀειμνήστου Ἠλία Παρασκευᾶ, νεωτάτης διεθνῶς ἀνεγνωρισμένης ἐρευνήτριας Αἰκ. Ἀϋφαντῆ κλπ.
 • ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ; Βαρυσήμαντον ἄρθρον τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου ἀπὸ ὁμιλίαν του εἰς ἐκδηλώσεις μας.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 41 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 40

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 40

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 39 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 39 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 39 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 38 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 38 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 38 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 37 (Οκτώβριος-Νοέβριος-Δεκέβριος 2008)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 37 (Οκτώβριος-Νοέβριος-Δεκέβριος 2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 37 (Οκτώβριος-Νοέβριος-Δεκέβριος 2008)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 36 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 36 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 36 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 35 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 35 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 35 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 34 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 34 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 34 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 32 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 32 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 32 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 31 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 31 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 31 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 30 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 30 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μία ἐπέτειος: τό 30όν τεῦχος τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου,  Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

«Καί ὅς μέν πεινᾷ, ὅς δέ μεθύει...»

Δυνάμεις ἀντιστάσεως εἰς τά καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἐναντίον τῆς ἀποχριστιανοποίησεως καί τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῶν Ἑλλήνων

Ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Καρβουνιάρη, Δικηγόρου παρά Ἀρείῳ Πάγῳ, εἰς ἐκδήλωσιν τοῦ «Ὀργανισμοῦ γιά τήν Διεθνοποίησιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης» (21.1.2007)

Εὔθυμον, Κλαυσίγελως- ρεαλιστικός καθρέπτης τῆς κοινωνίας μας

ΤάμαΠαλιγγενεσία λυτρώσεως τῆς Πατρίδος καί τό Τάμα τοῦ Ἔθνους τῶν ἀγωνιστῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος

Ὁ Ἱερός Ἀγών τοῦ 1821 καί τό Τάμα τοῦ Ἔθνους! Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου)

Καταστατικόν τοῦ ὑπό σύστασιν Σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» Παράρτημα

Καί εἰς ἔτη πολλά... Παύλου Κ. Τούτουζα, ὁμ. Καθ. Ἰατρικῆς, Δ/ντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Ἑορτή Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας...

Θρησκευτικές καί ἐκπολιτιστικές ἐκδηλώσεις τοῦ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 24.6.2007

Ἀνθρωπιστικές βοήθειες

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 30 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 28 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2006)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 28 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2006)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • Λίαν ἐπιβεβλημένες διευκρινίσεις
 • Μετακομίσεις
 • Μετανοεῖτε!!!!
 • Ἡ Παναγία ἡ Μυροβλίτισσα, Γεωργίου Σκάγια
 • Ἱερὰ Μονὴ φανερωμένης  Ἀροανίας καλαβρύτων
 • Τί πρέπει νὰ προσέχῃ ὁ διαβητικός, Παύλου Κ. Τούτουζα- Ἀναστασίου Κ. Παπαδοπούλου
 • Ἐπέτειος Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων
 • Ἑλληνικοὶ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες Κων/νου Ἰ. Ρηγοπούλου
 • Ἀρχαῖα ἀποφθέγματα καὶ παροιμίαι
 • Μιχαὴλ Σκουρτανιώτης (+ Μάιος 2006)
 • Σπύρος Σπύρου (+ Ἰούνιος 2006)
 • «Ἅγιο φῶς», ἀναγκαὶα διόρθωσις, Χρίστου Λεβέντη
 • Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες-Βοήθεια σὲ νέους φιλέλληνες-Κατασκηνώσεις
 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου 25.6.06:

  Ὁμιλία Προέδρου

 • «Τὸ ἑλληνικὸ δίλημμα: συμβιβασμὸς ἤ ἀντίστασις εἰς τὴν τουρκικὴν ἐπιθετικότητα καὶ τὰ νεοοθωμανικὰ ὁράματα;»-Ὁμιλία κ. Περικλῆ Νεάρχου, διεθνολόγου - πολιτικοῦ ἐπιστήμονος

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 28 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2006)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 27 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2006)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 27 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2006)


 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 27 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2006)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 26 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 26 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πολιτιστικὴ Ἐκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 14.1.2006, Φιλολογικὸς Σύλλογος «Παρνασσός» (Πρόγραμμα-Τιμητικὲς διακρίσεις εἰς τοὺς Ὁμοτίμους Καθηγητὰς τῆς Ἰατρικῆς κ.κ. Γεώργιον Δαΐκον καὶ Παῦλον Τούτουζαν-Ὁ ἀπόηχος τῆς ἐκδηλώσεως).
 • Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.
 • Τὸ Πανόραμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Μία ἐπανόρθωσις.
 • Ἡ ἀνεκμετάλλευτη δύναμις τοῦ ἀπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ.
 • Ἐκτίμησις τοῦ ἔργου μας καὶ ἀπὸ τὸν ἑλλαδικό χῶρο.
 • Κάπνισμα ἡ κυριώτερη ἀποτρέψιμη αἰτία θανάτων ἀπὸ καρκῖνο, Χρίστου Λεβέντη.
 • 25η Μαρτίου 1821
 • Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων 20.5.2006.
 • Παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ πατρὸς Μαξίμου Ἰβηρίτου «Προσκυνητάριον» Ἀροανία 20.5.2006.
 • Παράρτημα Κ.Ε.Κ. εἰς τὸν Δῆμον Ἀροανίας.
 • Νέοι διευρυμένοι χῶροι, Μουσῶν 14, Ψυχικό.
 • Ὅταν πάσχει ἡ ἀντλία, Παῦλος Κ. Τούτουζας

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 26 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 24 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2005)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 24 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2005)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἀνακοίνωσις.
 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου 26.6.2005.
 • Ὁμιλία Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ.
 • Χαιρετισμοί.
 • Ὁμιλία προέδρου Διορθοδόξου Συνδέσμου.
 • Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.
 • Κατασκηνώσεις.
 • Εἰρηνοποιοὶ τῆς Ἀθηρωματικῆς πλάκας, Παύλου Τούτουζα.
 • Αὔγουστος ὁ μήνας τῆς Παναγιᾶς.
 • Ἔφυγαν δύο πολὺ δικοί μας ἄνθρωποι (Παν/τος Ἀρχ. π. Γεώργιος Χώρας καὶ τ. Πρ. Κοιν. Ἀροανίας Καλαβρύτων Κων. Κίτσος).

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 24 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2005)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 22 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 22 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 26-6-2005 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση
 • Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἀγωνίζεται διὰ ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν
 • Ἐτήσια τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις
 • Πολιτιστικὴ Ἐκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 17-1-2005 εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον «Παρνασσός»
 • Ὁ Σύνδεσμός μας πετυχαίνει νὰ ἀφυπνίσῃ τὰ ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε γιὰ τὸ καυτὸ θέμα τοῦ Κοσσυφοπεδίου
 • Ἀπήχησις τῆς «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»
 • Καθηγητὴς Ὀρέστης Λουρίδης (+ 2.2.2005)
 • Τὸ θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων, μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορείτης
 • Ἀρρώστια καὶ ἄνθρωπος, Καθηγητὴς Γεώργιος Κ. Δαΐκος
 • Ὁ Ρόκο Μπουτιλιόνε
 • Τὰ βότανα, Καθηγητὴς Παῦλος Τούτουζας
 • Ἡ ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων -  Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 22 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 20 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2004)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 20 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2004)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 26-6-2005 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση
 • Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἀγωνίζεται διὰ ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν
 • Ἐτήσια τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις
 • Πολιτιστικὴ Ἐκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 17-1-2005 εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον «Παρνασσός»
 • Ὁ Σύνδεσμός μας πετυχαίνει νὰ ἀφυπνίσῃ τὰ ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε γιὰ τὸ καυτὸ θέμα τοῦ Κοσσυφοπεδίου
 • Ἀπήχησις τῆς «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»
 • Καθηγητὴς Ὀρέστης Λουρίδης (+ 2.2.2005)
 • Τὸ θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων, μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορείτης
 • Ἀρρώστια καὶ ἄνθρωπος, Καθηγητὴς Γεώργιος Κ. Δαΐκος
 • Ὁ Ρόκο Μπουτιλιόνε
 • Τὰ βότανα, Καθηγητὴς Παῦλος Τούτουζας
 • Ἡ ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων -  Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 20 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2004)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 19 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2004)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 19 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2004)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἑορτή Διορθοδόξου Συνδέσμου «῾Ο ᾿Απόστολος Παῦλος»  27.6.2004
 • ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - ἐπιβεβλημένη διευκρίνησις-᾿Ανθρωπιστικές βοήθειες
 • 29ην Μαΐου 1453, ᾿Αποφράς ἡμέρα
 • ῾Ο ἐφιάλτης τοῦ Κοσσυφοπεδίου - διώξεις τῶν Χριστιανῶν στή καρδιά τῶν Βαλκανίων-῎Εκθεσις φωτογραφιῶν
 • Παύλου Κ. Τούτουζα, Στηθάγχη προσπαθείας καί ἀσταθής στηθάγχη
 • Εὐθύμιου Σκαλτσᾶ, ῾Ο κώδων κινδύνου κτυπᾶ
 • Δημιουργία πρεσβευτῶν καί ἀποστόλων τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καί ἀπόψεων
 • Βασιλείου Κέκη, Οἱ ῞Αγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, ἡ πρώτη μεταμόσχευσις
 • Χρήστου Πίτσαβου, ῾Η ὑπέρταση, τό ἁλάτι καί τά ...πορτοκάλια
 • ῾Ο Σαῦλος γίνεται Παῦλος! Κάτι γίνεται στήν Κούβα.
 • ῾Εορτή τοῦ ῾Αγίου νέου ῾Οσιομάρτυρος Παύλου εἰς ᾿Αροανία Καλαβρύτων 22.5.04
 • ᾿Επιστολή στηρίξεως διά τό ὑπερήφανον-σωτήριον ΟΧΙ εἰς τόν ᾿Εξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κύριον Τ. Παπαδόπουλο
 • Κουκίδης Κωνσταντῖνος,  (+ 27 ᾿Απριλίου 1941)-Τιμήθηκε ὁ ξεχασμένος ἥρωας

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 19 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2004)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 18 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2004)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 18 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2004)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
 • Προγραμματισμός : 27.6.2004, Πεπραγμένα (Ἀνθρωπιστικές βοήθειες, Ἔκθεσις εἰς Ζἀππειον 25 & 26.10.2003, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» 15-20.12.2003, Ἡ ἀφίσα μας).
 • Ἡ βαρβαρότης ἐπαναλαμβάνεται, προσευχή τοῦ τ. Ἐπισκόπου Ἐρζεγοβίνης, καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Γιέβτιτς.
 • Ταυτότητες χωρὶς ἡλικία, Παύλου Κ. Τούτουζα.
 • Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, 22.5.2004.
 • Ἐκδόσεις «Φωτεινῆς Γραμμῆς».

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 18 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2004)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 16 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2003)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 16 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2003)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 • Πρώτη ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παύλου (28.9.2003).
 • Αὔγουστος εἶναι ὁ μήνας τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου.
 • Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων.
 • Ἄσκησις-Γυμναστική-Ἀθλητισμός, Παύλου Τούτουζα.
 • Παιδί, τὸ περιβόλι μου-Κωστῆ Παλαμᾶ.
 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» (29.6.2003).
 • Ἀνακοίνωσις ἐκδηλώσεως 17.12.2003.
 • Δραστηριότητες τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» (Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, Κατασκηνώσεις, Πρόσκλησις Γεν. Συνελ. 18.6.03, Ἐκκλήσεις διὰ βοήθειαν ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, Ἐπιστολὴ Σεβ. Μητρ. Βαγδάτης, Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλία, Ἀπολογισμὸς πεπραγμένων, Συναυλία Γεωργίου Κοινούση 30.8.03).
 • Ἡ ἑνότητα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ, Παναγιώτη Ἰ. Ζαμάνη.
 • Σταχυολογήματα πολυτίμων συμβουλῶν καὶ ἀποφθέγματα

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 16 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2003)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 15 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2003)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 15 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2003)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἀνακοίνωσις
 • Εὐθανασία, κ. Γεωργίου Κ. Δαΐκου, Καθηγητοῦ
 • Πτώσεις του Πρεσβύτη, κ. Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ
 • Ἡ φιλοδασικὴ ἀποστολὴ στὰ Καλάβρυτα
 • Εἰς μνημόσυνον τῆς ἁλώσεως τῆς 29ης Μαΐου 1453
 • Οἱ ἐκκλήσεις βοηθείας ἐπαυξάνονται
 • Σύγχρονοι προβληματισμοί:
 • Ἑνωμένη Εὐρώπη καὶ Ὀρθόδοξη Ἑλλλάδα, κ. Παναγιώτου Ι. Ζαμάνη (2ον μέρος)
 • Ἐπίκαιρα καυτά, λίαν ἀνησυχητικά, κοινωνικά-δραματικά θέματα.
 • ῾Εορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος» 29-6-03 (ὑπενθύμισις)

 


 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 15 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2003)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 14 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2003)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 14 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2003)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εὐθυμεῖτε, Καθηγητοῦ Καρδιολογίας κ. Παύλου Τούτουζα.
 • Σύγχρονοι προβληματισμοί.
 • Ἑνωμένη Εὐρώπη καὶ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, Παναγιώτου Ζαμάνη.
 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», 28.12.2002-Τὰ δεκάχρονα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
 • Βιολογικοὶ ἀκροβατισμοί, Μιχ. Μηλίγκου, Δρ. Καρδιολογίας.
 • Ὁλοήμερον σχολεῖον, Φωτίου Γ. Πετροπούλου.
 • Ὀφειλομένη ἐνημέρωσις φίλων καὶ συνεργατῶν Διορθοδόξου Συνδέσμου.
 • Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων.

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 14 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2003)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 12 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2002)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 12 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2002)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πρόληψις νόσου τῶν ὀρέων, Παύλου Τούτουζα-Καθηγητοῦ Καρδιολογίας.
 • Μικρὸ λεξικὸ τῆς καρδιᾶς-τὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα καὶ ἡ λειτουργία του.
 • Ἡ ἡδονὴ δὲν εἶναι ἀγαθόν.
 • Ἐνθύμιον ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ προσκτισμάτων εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας τὴν 28.9.02.
 • Πολύτιμος συμβολὴ καὶ συμβουλὴ τοῦ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου.
 • Δραστηριότητες Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπ. Παῦλος».
 • Σταχυολογήματα πολυτίμων συμβουλῶν καὶ ἀποφθέγματα.
 • Ὁμιλία τοῦ Προέδρου τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α. 18.5.02.

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 12 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2002)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 11 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2002)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 11 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2002)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • 24 Μαΐου 1453-Πάλι μὲ χρόνους μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θα᾿ ναι.
 • Στὰ βυζαντινὰ χρόνια (Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός, Φαίδωνα Κουκουλέ).
 • Κατάλυσις ἰχθύος, Παύλου Τούτουζα-Καθηγητοῦ Καρδιολογίας.
 • «Περὶ Ὁμοουσίου, Λόγος Ὄγδος», Ἰ. Χρυσοστόμου.
 • Ὕμνοι πρὸς τὸν Νέον Ὁσιομάρτυρα Παῦλον τὸν ἐξ Ἀροανίας.
 • Οἱ ἀπόψεις τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὸν χρόνον.
 • Ὁμιλία Προέδρου Δ.Σ. Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» εἰς τὴν Γεν. Συν. τῆς 17.4.02.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 11 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2002)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 10 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2002)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 10 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2002)

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἑορτὴ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου « ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
 • Γενικὴ Συνέλευσις Διορθοδόξου Συνδέσμου « ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
 • Καὶ πάλι μὲ τὰ οἰστρογόνα, Παῦλος Κ. Τούτουζας.
 • Τρόπος ζωῆς καὶ ὑγεία.
 • Ἐμεῖς καὶ ἡ καρδιά μας: Μιὰ ζωὴ μαζί (ἀπόσπασμα) Χρῆστος Πίτσαβος
 • Τὸ παιγνίδι τῆς καρδιᾶς.
 • Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως «Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας» (συνέχεια)
 • Σταυρώσιμα, Ἀρχιμ. Λεοντίου Χατζηκώστα.

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 10 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2002)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 8 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2001)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 8 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2001)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ὁμιλία Ἰωάννου Χρυσοστόμου διὰ τὴν κενοδοξίαν.
 • Γνωμικά.
 • Ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας μήλων.
 • Μεσογειακὴ δίαιτα γιὰ χαράν, ὑγείαν καὶ μακροημέρευσιν.
 • Ἡ Φωτεινὴ Γραμμὴ μέσῳ τῶν Ρ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας.
 • Ξένα δημοσιεύματα.

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 8 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2001)

   

σελίδα 1 απο 2

Developed by © mpistiries.com