28.8.15-Μνημόσυνα Θρυλικού Αυγουστίνου Καντιώτη και Ορθοδόξου Θεολογου Νικ. Σωτηροπούλου

Σωματεῖον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210-3254321, 2

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 210-3236978

E MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.fotgrammi.gr

 

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ


ΚΑΙ


ΑΚΡΑΙΦΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ


 

Α) 27/28.8.2015 Ἀγρυπνία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης, ὅπου βρίσκεται καὶ ὁ τάφος τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου καὶ

28.8.2015  ὥρα 6μ.μ. – 8 μ.μ., Παννυχίδα τοῦ Μνημοσύνου μετά τὸν ἑσπερινὸ καὶ τρισάγιο στὸ μνῆμα


Β) 30.8.2015 Ι.Μ. Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς Τριχωνίδος Ἀγρινίου

Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία


Γ) 30.8.2015 Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου

(Χρυσοσπηλαιωτίσσης) Αἰόλου 60 - Ἀθήνα

Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία

28.8.2015

 

1. Τὴν 28ην Αὐγούστου τρέχοντος ἔτους κλείνει πενταετία ἀφ’ὅτου ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου Θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐγκατέλειψε τὴν στρατευομένη Ἐκκλησία καὶ ἀπῆλθε στὴν θριαμβεύουσα ! ! !


2. Γιὰ τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο ἐφαρμόζονται τὰ Γραφικά:

Α) «…ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).


Β) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» Ματθ. 23, 14).


Γ. «...εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν...» (Ἰωάν. 15, 20)

 

Δ. «διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.» (Β΄ Κορ. 12,10).


Ε. «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; 36 καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.» (Ρωμ. 8,35-36).


ΣΤ. «τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. » (Β΄ Τιμ. 3,11).

 

3. Πληθώρα ἄλλων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀναφορικῶς μὲ τοὺς συνεχεῖς κατατρεγμοὺς τοῦ Θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέρουμε, πλὴν ὅμως φειδόμενοι τοῦ πολύτιμου χρόνου σας δὲν θέλουμε νὰ ἀπαριθμήσουμε ὅλη τὴν Ἁγία Γραφή.

 

4. Ὁ Θρυλικὸς Αὐγουστῖνος ἔχων ἦθος λειτουργοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἀκέραιο χαρακτῆρα καὶ εὐσυνειδησία οὐδέποτε ὑποχώρησε σὲ θέματα πίστεως καὶ ἠθικῆς μιμούμενος τὸν Ἰωάννη Βαπτιστή, τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο καὶ ἄλλους ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπαναλάμβανε στοὺς πάντες, ἰδίως στοὺς ἰθύνοντες

«οὐκ ἐξεστί σοι ἔχειν, πιστεύειν, διαδίδειν, λατρεύειν».

 

5. Γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ κανένας τὶς σπουδαιότερες δραστηριότητες, σκοπούς, καὶ προοπτικὲς τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης, πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν ἄνεσι χρόνου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ παρουσιάσῃ τὸ πολυσχιδέστατο ἔργο του, καὶ τὶς κοινωνικά, πνευματικά, θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ ὀφέλη εἰς βάθος χρόνου ἀπὸ αὐτό.

 

6. Ὁ γράφων εἶχα δυστυχῶς πληθώρα μεριμνῶν καὶ δὲν ἀξιώθηκα νὰ εἶμαι συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως κατὰ τὴν 65ετῆ γνωριμία μας δίπλα του, ἀλλὰ «κομητοειδῶς».

Τὰ ὅσα βίωσα ἢ μοῦ διηγήθηκαν ἄλλοι, ποὺ ζοῦσαν τὰ γεγονότα, ἔχω κάνει σταχυολογήματα καὶ τὰ ἔχουμε ἀναφέρει στὸ περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή. ὡς π.χ.:

 

 

Α) Τεῦχος 33 (Ὀκτώβριος – Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007),

σελ. 40-46 ὑπὸ τὸν τίτλο :

 

Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
ΤΟΥ 20ου ΚΑΙ 21ου ΑΙΩΝΟΣ.

Σταχυολογήματα ἀνεκτιμήτων διδαγμάτων τοῦ πρώην Φλωρίνης Αὐγουστίνου


http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-26-58/79--20-21-

 

Β) Τεῦχος 37 (Ὀκτώβριος – Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008),

σελ. 118-126 ὑπὸ τὸν τίτλο:

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΕΧΟΝΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΝ, ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΑ ΕΥΠΟΙΪΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΛΟΝ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ πρώην ΦΛΩΡΙΝΗΣ κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

 

ὅπου τοῦ ἀπενεμήθη τὴν 23.1.2008 ἡ τιμητικὴ διάκρισις :


Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΚΑΙ

ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ

ΜΕΤΑ ΒΑΘΥΤΑΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

ΤΙΜΗΤΙΚΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΝ  ΙΔΑΝΙΚΟΝ  ΕΡΓΑΤΗΝ ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ

ΠΡΩΗΝ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΓΕΡΟΝΤΑ  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΝ

ΔΙΑ

ΤΟ  ΜΕΓΙΣΤΟΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ,  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ  ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΝ  ΑΥΤΟΥ  ΕΡΓΟΝ

ΚΑΙ

ΔΙΑ  ΤΟΥΣ  ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ  ΑΓΩΝΑΣ  ΤΟΥ

ΥΠΕΡ  ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑ  ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΝ ΔΕΙΝΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ  ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΜΑΣ

ΕΞ  ΑΙΤΙΑΣ  ΤΩΝ  ΟΠΟΙΩΝ  ΕΔΙΩΚΕΤΟ, ΔΙΕΣΥΡΕΤΟ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΤΡΕΧΕΤΟ

ΩΣ

ΕΤΕΡΟΣ  ΙΕΡΟΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.

ΕΝ   ΑΘΗΝΑΙΣ   Τῃ   23ῃ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2008

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-29-59/419-2010-08-06-14-56-00

 

 

Γ) Τεῦχος 44 (Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2010),

σελ. 1-9 ὑπὸ τὸν τίτλο :

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ)
ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΕΠΤΩΧΕΥΣΕΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ
(Σάββατον 28.8.2010)

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-26-22/425-192010-

 

 

Δ) Τεῦχος 49 (Ὀκτώβριος – Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011)

σελ. 36-49 ὑπὸ τὸν τίτλο:

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

(+ 28.8.2010)

τὸ ὁποῖο δημοσιεύθηκε αὐτοτελῶς τὸν Αὔγουστο 2011

ὑπὸ τὸν τίτλο :

«Μερικὰ σταχυολογήματα ἀντὶ μνημοσύνου γιὰ τὸν θρυλικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο μακαριστὸ γέροντα Αὐγουστῖνο Καντιώτη (+28.8.2010)

 

Γιὰ τὸ αἰώνιο αὐτοῦ μνημόσυνο συνιστοῦμε ἐνθέρμως τὸ 16σέλιδο αὐτὸ κείμενο, ποὺ ἐκδόσαμε σὲ 10.000 ἀντίτυπα, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου, τὸν Αὔγουστο 2011. Τὴν πρώτη σελίδα τὴν ἀναδημοσιεύουμε ὡς ἔχει καὶ τὸ ὅλο κείμενο δύνασθε  νὰ τὸ δῆτε στὴν ἱστοσελίδα μας :

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-04/556-27811-----2882010------
Ε) Τεῦχος 52 (Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2012),

σελ. 7 ὑπὸ τὸν τίτλο:

 

Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

(+28.8.2010)


http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-04/681--------2882010

 

ΣΤ) Τεῦχος 56 (Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2013),

σελ. 44-49, ὑπὸ τὸν τίτλο:

ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,

ΚΥΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

καθὼς καὶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν καὶ θὰ βοοῦν: «ἀνάθεμα σὲ ἐκείνους τοὺς ἀπογόνους μας καὶ συγχρόνους ἰθύνοντες, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι, ἐνῷ κόπτονται γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησιν τοῦ κεντρικοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους στὴν Ἀθήνα καὶ πολλῶν ἄλλων στὰ περίχωρα, ὅμως γίνονται «ἀφωνότεροι ἰχθύος» γιὰ τὴν

πραγματοποίησιν τοῦ

ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/786-28813-------------

 

Ζ) Τεῦχος 60 (Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2014),

σελ. 48-49, ὑπὸ τὸν τίτλο:

ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ.

ΕΠΤΩΧΕΥΣΕΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ ΤΟΥ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/864-28814-------a--

7. Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις διέβλεπαν τὸν μέγιστο κίνδυνο ὅτι πανελληνίως δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ ἐργάζωνται ἀνενόχλητες γιὰ τὸ γκρέμισμα τῶν πυλώνων τῆς φυλῆς μας (ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητη Οἰκογένεια καὶ ἀκέραια Πατρίδα), ἐὰν ἔμενε ὁ Αὐγουστῖνος στὸ λεκανοπέδιο Ἀττικῆς καὶ τὸν προήγαγαν ὡς Μητροπολίτη Φλωρίνης, γιὰ νὰ ἐργασθῇ σὲ αὐτὴ τὴν στέπα καὶ νὰ τὴν μετατρέψῃ σὲ μπαξέ.

Νόμιζαν ὅτι ἐνθρονίζοντας τὸν Αὐγουστῖνο ὡς Μητροπολίτη Φλωρίνης θὰ ἀπαλλάσσονταν ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισι τοῦ Αὐγουστίνου στὶς καρδιὲς τῶν ὑγιῶς ὀρθόδοξα ἠθικὰ καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων καὶ βιούντων.

Πλὴν ὅμως ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ὑπάρχουν εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοί, ποὺ εἶχαν καὶ ἔχουν τὸν Αὐγουστῖνο ἐνθρονισμένο ὡς Πατριάρχη στὶς καρδιές τους. . .

Εἶναι μέγιστο κρίμα ὅτι τὰ πνευματικά του παιδιά τοῦ συνέστησαν νὰ δεχθῇ νὰ γίνῃ Μητροπολίτης Φλωρίνης. Ἐὰν ἔμενε στὴν Ἀττική, θὰ δροῦσε κεραυνοβόλως καὶ λίαν ἐπιτυχῶς ἐναντίον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ δὲν θὰ εἶχαμε καταντήσει ἐδῶ ποὺ καταντήσαμε…

 

8. Τώρα βλέποντες τὴν μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο αὔξησι τοῦ πολυωνύμου ὀργανωμένου κακοῦ καὶ τὴν συρρίκνωσι τοῦ καλοῦ ἀκόμη καὶ ἐχθροὶ τοῦ Θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἀναφωνοῦν:

«Αὐγουστῖνε ποῦ εἶσαι ; ; ;

Αὐγουστῖνος καὶ πάλι Αὐγουστῖνος  . . . . ».

 

9. Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ ἀφυπνισθοῦν ὅλοι, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἐθελοτυφλοῦν, καὶ τονίζουν ὅτι : «κίνδυνος γιὰ τὴν ἐκκλησία καὶ τὴν κοινωνία δὲν ὑπάρχει, καὶ ὅσοι θορυβοποιοῦν, θορυβοποιοῦν χάριν τοῦ θορύβου καὶ μόνον»…

 

10. Εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε ὁ Γέρων Αύγουστῖνος καθήμενος ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ νὰ πρεσβεύῃ καὶ νὰ μεσιτεύῃ νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς κατήντησαν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, νὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἀναγεννηθοῦμε, γιὰ νὰ ἐργαζόμεθα ὅλοι γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξα Θεοῦ.

 

11. Κατωτέρω δημοσιεύουμε ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Κων/νου Ὁμονοίας τὸ ἔτος 1962 ἀναφορικῶς μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους :

 

«Δὲν ἔχω καιρὸ γιὰ νὰ ἀναπτύξω τὸ θέμα. Τοῦτο μόνο λέω. Σκοτειναὶ δυνάμεις, πολὺ σκοτεινὰ ἐργάζονται στὸ Ἔθνος μας γιὰ νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα μᾶς ἄχρηστο κράτος. Ἀλλὰ ὄχι ἀδελφοί μου, τὸ κράτος τὸ Ἑλληνικὸ δὲν θὰ γίνῃ ἄχρηστο, γιατί τὸ θέλουν 5-10. Τρίζουν τὰ κόκκαλα ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν, γιὰ τὴν αἰσχρὰν διαγωγή, τὴν ὁποία δείχνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐπίσημοι, ἀπέναντι τοῦ ἑλληνικοῦ ράσου. Ξέρετε ποιὲς ἦταν οἱ διαθέσεις αὐτῶν, ποῦ ἀνάστησαν τὸ κράτος;

Ἑπτὰ χρόνια κράτησε ὁ πόλεμος. Ὁ Μωριᾶς ἐρημώθηκε, Μεσολόγγι δὲν ὑπῆρχε, τὰ πάντα ἦταν φωτιὰ καὶ ἐρημιά. Ὅταν τελείωσε ὁ πόλεμος, μαζεύτηκαν, γιὰ τετάρτη νομίζω φορά, ὅσοι ζήσανε, καὶ κάνανε συνέλευσι. Ἀγκαλιαζόταν, φιλιόταν καὶ ψάλλαν τὸ Χριστὸς Ἀνέστη…

Πρώτη ἀπόφασι καὶ πρῶτο ψήφισμα τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ποιὸ ἦταν;

‘’Ἀνακηρύττομεν ἡμεῖς οἱ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821 ἐλευθερωτὴ τῆς πατρίδος τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,,.

Τετάρτη Ἐθνοσυνεύλεσι - Η’ ψήφισμα. Ἡ Ἑλλάς, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ ἐρείπια ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη της στὸν Χριστὸ καὶ ὑπόσχεται·ὅτι «ὅταν φτάσουμε στὴν Ἀθήνα στὴν παλαιά μας τὴν πρωτεύουσα, θὰ κτίσουμε ναὸ καὶ τὸν ναὸν αὐτὸ θὰ τὸν ἀφιερώσουμε στὸν Σωτῆρα Χριστό, τὸν ἐλευθερωτὴ τῆς Ἑλλάδος».

Αὐτὰ ἔγιναν τὸ 1829. Ἀπὸ τότε μετρῆστε, περάσαν (2011- 1829=172), 149 χρόνια (ἡ ὁμιλία εἶναι τοῦ 1962 γι’ αὐτὸ ὁ Γέροντας ἀναφέρει μικρότερον ἀριθμὸν ἐτῶν), νέαι πόλεις παρουσιάσθηκαν.

Ἡ Ἀθήνα ξέρετε τὸ 1921 πόσο πληθυσμὸ εἶχε; Λασποχώρι ἤτανε, 2000 κατοίκους εἶχε, σὲ καλύβια κατοικούσανε καὶ τώρα ἡ Ἀθήνα ἔγινε μεγαλούπολις καὶ ἔφτασε τὸ 1.000.000 (ὁ πληθυσμὸς

αὐτὸς ἦταν τὸ 1962). Μέσα σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια ἡ Ἑλλὰς ἐθαυματούργησε, μέσα σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια 30 πρωθυπουργοὶ περάσανε, 30 κυβερνήσεις ἀλλάξανε. Ἕξι βασιλεῖς ἀνέβηκαν στοὺς θρόνους μὲ τὰ πολυχρoνιά τους. Καὶ μέσα σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια κτίσαμε σπίτια καὶ μέγαρα, μὰ τὸ ΤΑΜΑ δὲν τὸ ἐκπληρώσαμε καὶ τὴν ὑπόσχεσί μας δὲν τὴν κάναμε πρᾶξι. . .

Τὸ ναὸ αὐτὸ δὲν τὸν κτίσαμε. Εἶναι ἀνεκπλήρωτη ἡ ἐπίσημη ὑπόσχεσι, ποὺ ἔδωσε ἡ Ἑλλάς.

Καὶ ὅμως ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὑπόσχεσι, ποὺ δόθηκε, γιὰ νὰ κτισθῇ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, μέσα στὴν Ἀθήνα ἕνας ναὸς εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, πρέπει νὰ ἐκτελεστῇ.

Ἀπὸ τὸ κράτος τὸ σημερινὸ δὲν περιμένω τίποτα, τὸ κράτος τὸ Ἑλληνικό. Ἐσεῖς ψηφίζετε, δὲν ἀνήκω σὲ καμιὰ παράταξι, σᾶς τὸ δηλώνω καὶ οὔτε ἐπιθυμῶ τὰ λόγια μου νὰ γίνουν ἀντικείμενο ἐκμεταλλεύσεως πολιτικῆς. Μιλῶ πάνω ἀπὸ κόμματα, ὡς κληρικὸς Ἕλλην. Εἴτε ὁ α΄, εἴτε ὁ β΄, εἴτε ὁ γ΄ εἶναι στὰ πράγματα, οἱ ἴδιοι εἶναι, τοὺς γνωρίζω ὅλους πολὺ καλά, δὲν πιστεύουν στὸν Θεό.

Ἀπὸ τὸ κράτος τὸ Ἑλληνικὸ δὲν περιμένω τίποτα. Ἂς φυλάξῃ τὰ λεφτὰ του τὸ κράτος, γιὰ τὸν τουρισμό, γιὰ νὰ κάνῃ ξενοδοχεῖα λοὺξ ἐπάνω στὴν Πάρνηθα, γιὰ νὰ διασκεδάζουν οἱ πριμαντόνες τῆς Εὐρώπης. Ἂς ξοδεύῃ τὰ ἑκατομμύριά του τὸ κράτος μὲ τὸ φτυάρι γιὰ τὴν πορνεία καὶ τὴν μοιχεία… (θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε το, ἄς ξοδεύῃ τὰ λεφτά, ποὺ παίρνει τὸ κράτος ἀπὸ τὸν ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ κάνῃ τζαμιὰ στo κέντρο τῆς Ἑλλάδos ! ! !…).

Δὲν θέλουμε τὰ ἑκατομμύρια του κράτους… Τὸν ναὸ θὰ τὸν φτιάξῃ ὁ φτωχός μας λαός.

Τὴν προηγούμενη Κυριακή, ποὺ κατέβηκα ἀπὸ τὸν ἄμβωνα, ἕνας νέος μὲ πλησίασε καὶ μοῦ λέει·

Πάτερ, σοῦ δίνω μία ἐπιστολή. Ἀνοίγω τὴν ἐπιστολὴ καὶ βλέπω ἕνα μικρὸ βιβλιαράκι, ποὺ ἔλεγε ὅτι ἐμεῖς οἱἝλληνες λησμονήσαμε

τὸ ΤΑΜΑ αὐτό, τὴν ὑπόσχεσι αὐτή. Ἔλεγε καὶ κάτι ἄλλο. Ὅτι κάποιος ἀνώνυμος χριστιανὸς θυμήθηκε τὴν ὑπόσχεσι αὐτὴ τῶν προγόνων μας καὶ πῆγε στὴν τράπεζα καὶ κατέθεσε στὸ ταμεῖο κάποιας θρησκευτικῆς ὀργανώσεως 80.000 δραχμές. Καὶ κοντὰ στὸν ἀνώνυμο αὐτὸν δωρητὴ παρουσιάστηκαν καὶ ἄλλα πτωχαδάκια καὶ κατέθεσαν καὶ αὐτὰ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ καὶ ἔφτασε τὸ ποσὸν 1.000.100 δρχ.

Ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς κάνω ἔκκλησι προφορικῶς, ἀλλὰ καὶ γραπτῶς θὰ τὴν διατυπώσω, στὸν νέον ἀρχιεπίσκοπο. Νὰ ἀγνοήσῃ τὸ κράτος, νὰ ἀγνοήσῃ πρωθυπουργούς, νὰ ἀγνοήσῃ ὑπουργούς, νὰ ἀγνοήσῃ τοὺς πάντας καὶ νὰ τὸ φωνάξῃ σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ δώσουν ὅλα τὰ φτωχαδάκια καὶ θὰ κτίσουμε ἕναν καινούριο ναὸ μέσα ἐδῶ στὴν Ἀθήνα καὶἐπάνω στὸν ναὸἀπ’ ἔξω θὰ γράψουμε «Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟ, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰώνας» ! ! !

Θέλω ὅλοι σας σήμερα, ποὺ ἀκούσατε τὸ κήρυγμα, ἄλλοι νὰ γράψετε στὶς ἐφημερίδες, ἄλλοι νὰ πιάσετε βουλευτάς, ἄλλοι νὰ πιάσετε μικρούς, ἄλλοι νὰ γράψετε στὸν ἀρχιεπίσκοπο, γιὰ νὰ γίνῃ τὸ συντομώτερο μία ἐπιτροπή, νὰ γίνῃ ἔρανος στὴν Ἑλλάδα καὶ τότε ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὸν Μωριὰ καὶ ἀπὸ τὰ Ψαρὰ καὶἀπὸ τὴν Χίο καὶ ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη τῆς πατρίδος θὰ φέρουμε λιθάρια γιὰ νὰ κτίσουμε τὸ ναὸ καὶ νὰ εἶναι ἅγια ἡμέρα, ποὺ θὰ μαζευτοῦμε ὅλοι μέσα στὴν ἐκκλησιὰ γιὰ νὰ ψάλλουμε «Τῇ Ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια» .

 

Αἰωνία μνήμη

τοῦ ἀνεπανάληπτου ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου

Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη


12. Γιὰ τὰ 5 ἔτη ἀπὸ τῆς ἐκδημήσεώς του θὰ λάβουν χώρα πολλὰ μνημόσυνα, ὡς π.χ. :

 

Τὴν 27/28.8.2015 Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης, ὅπου βρίσκεται καὶ ὁ τάφος τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου καὶ

τὴν 28.8.2015  ὥρα 6μ.μ. – 8 μ.μ., Παννυχίδα τοῦ Μνημοσύνου μετὰ τὸν ἐσπερινὸ καὶ τρισάγιο στὸ μνήμα,


Τὴν 30.8.2015 στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου (Χρυσοσπηλαιωτίσσης) Αἰόλου 60 - Ἀθήνα,


Τὴν 30.8.2015 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς Τριχωνίδος,

ὅπου θὰ λάβῃ χώρα καὶ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου, ὁ ὁποῖος ὑπέστη ἐδῶ καὶ 20 ἔτη καταδίκη ἄνευ δίκης ἢ δίκης παρωδίας…

 

13. Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς νὰ προσέλθουν στὰ κατὰ τόπους ἱερὰ μνημόσυνα καὶ ὅσοι ἀδυνατοῦν, ἄς εὔχονται καὶ προσεύχονται στὸν Τριαδικὸ Θεό μας νὰ ἀναδεικνύῃ ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ὁ Θρυλικὸς Γέρων Αύγουστῖνος καὶ ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Θεολόγος ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.


ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
Developed by © mpistiries.com