20.7.15-Πλησιάζοντας στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Ελευθερωτού Σωτήρος Χριστού - Η Προσευχή

Σωματεῖον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210-3254321, 2

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 210-3236978

E MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.fotgrammi.grΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

20.7.15

 

 

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 64, σελ. 7-13)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι, νὰ σκεπάζεται ἡ Πατρίδα μας καὶ νὰ σώζεται ὁ Λαός μας ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ τὸν ἔφεραν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, ἰδιαιτέρως δὲ νὰ τοὺς φωτίζουν νὰ μὴ ὁδηγοῦν τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ σὲ περαιτέρω διχασμό…

1. Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα. Μὲ τοὺς διχασμοὺς εἴχαμε πάντοτε ὄλεθρο καὶ συμφορά.


2. Ψηφίσαντες τὸ Ὄχι καὶ τὸ Ναί ἄς ἀναφωνήσουμε :

Ἐξαπατηθήκαμε καὶ ἁμαρτήσαμε, Θεάνθρωπε Χριστὲ καὶ Παναγιά μας, διότι ἄνω τοῦ 95% τῶν ψηφισάντων τὸ ΟΧΙ καὶ τὸ ΝΑΙ δὲν καταλάβαμε τὶ ἐψηφίσαμε ἀπὸ καταγανάκτησι, μίσος καὶ πατριωτικὸ ἐνθουσιασμό, τρέφοντες ψευδαισθήσεις ὅτι δῆθεν κάναμε τὸ καθῆκον μας … Μᾶς κατέλαβαν ἐξ ἀπίνης…

Ἦταν σκοπίμως καὶ τὰ δύο τόσο ἀκαταλαβίστικα, ποὺ ἀμφιβάλλουμε, ἐὰν καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ συντάξαντες κατάλαβαν τὶ ἐπιδίωκαν καὶ τὶ ἐννοοῦσαν. Γι᾿  αὐτὸ καὶ μεταγενεστέρως τὰ ἑρμηνεύουν αὐταρχικῶς ὅλοι - ὁ καθένας ὅπως θέλει…


3. Ὅταν οἱ Ἑβραῖοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης συναισθάνθηκαν τοὺς λόγους καὶ τὴν αἰτία τῆς αἰχμαλωσίας τους ἀπὸ τὸν ἡγέτη τῶν Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορα, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα πρόσφυγες ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, ὅπως καὶ οἱ Χριστιανοὶ πρόσφυγες τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, ἔνιωσαν τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸν θρηνώδη 136ο Θεόπνευστο Ψαλμό μὲ ὕφος Ἱερεμία.

Ἀκολουθεῖ μετάφρασις αὐτοῦ στὴν ἀπόδοσι τοῦ Μικρασιάτη ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἀρίστου καλλιτέχνη Φώτη Κόντογλου :

«Σιμὰ στὸν ποταμὸ τῆς Βαβυλώνας, ἐκεῖ καθήσαμε καὶ κλάψαμε, φέρνοντας στὸν νοῦ μας τὴ Σιών·/ ἀπάνου στὶς ἰτιές, στὴ μέση τῆς πολιτείας, κρεμάσαμε τὰ ὄργανά μας·/ γιατὶ κεῖνοι ποὺ μᾶς σκλαβώσανε μᾶς ζητήξανε νὰ τοὺς τραγουδήσουμε,/ καὶ κεῖνοι ποὺ μᾶς σουργουνεύανε μᾶς εἴπανε: παῖξτε μας ἀπ' τὰ τραγούδια τῆς Σιών./ Πῶς νὰ τραγουδήσουμε τὸν ὕμνο τοῦ Κυρίου ἀπάνου σὲ ξένη γῆς;/ ἄν σὲ ξεχάσω, Ἱερουσαλήμ, νὰ μαραθεῖ τὸ χέρι μου·/ νὰ κολλήσει γλώσσα μου στὸ λαρύγγι μου, ἄν σὲ βγάλω ἀπ' τὸν νοῦ μου,/ ἂν δὲν πῶ τ' ὄνομα τῆς Ἱερουσαλήμ/ πρὶν ἀρχινήσω νὰ φραίνουμαι./ Μὴν τύχει καὶ τοὺς ξεχάσεις, Κύριε, τοὺς γυιοὺς τῆς Ἐδώμ,/ μὴν τύχει καὶ ξεχάσεις τὴ μαύρη μέρα τῆς Ἱερουσαλήμ,/ ποὺ λέγανε: Ἀδειάζετε, Ἀδειάζετε, ὡς ποὺ νὰ μείνουνε τὰ θεμέλιά της./ Ἄμοιρη κόρη τῆς Βαβυλώνας,/ θα 'ναι καλότυχος κεῖνος ποὺ θὰ σοῦ ξεπληρώσει τὴ συφορὰ ποὺ μᾶς ἔρριξες./ Θα 'ναι βλογημένος κεῖνος ποὺ θὰ σπάσει τὰ κάστρα σου, καὶ θὰ χτυπήσει τὰ  παιδιά σου ἀπάνου στὶς πέτρες».


Ὁ 136ος Ψαλμὸς φέρνει τὸν ἄνθρωπο σὲ αὐτοπερισυλλογὴ νὰ συναισθανθῇ τὴν ἀποξένωσή του ἀπὸ τὸν Θεό καὶ νὰ ἐρευνήσῃ τὰ αἴτια τῆς πτώσης του καὶ ὡς σοφὸς ἄνθρωπος νὰ μὴ διαπράτῃ πλέον ἐγκληματικὲς πράξεις καὶ ὅταν  αἰσθάνεται πταίσματά του καὶ πλημμελήματά του ἀμέσως νὰ μετανοῇ καὶ νὰ μὴ πέσῃ κυριολεκτικὰ στὴν ἁμαρτία.


4. Ὅλοι οἱ Ἐθνομάρτυρες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλλιγενεσίας, ἰδίως ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) εἶχαν ὡς βαρὺ ὁπλισμό τους τὸν Θούριό τους:

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία

καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία,

γι᾿ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ

καὶ ἐὰν δὲν τ᾿ ἀποκτήσω

τὶ μὲ όφελεῖ καὶ ἄν ζήσω».

Πρὸ τῶν μαχῶν ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εἰσερχόταν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς προσευχόμενος μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς του καὶ ἔκανε καὶ διάφορα τάματα, τὰ ὁποῖα ἐξεπλήρωσε ὁ ἴδιος. Μόνο τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν κατώρθωσε νὰ πραγματοποιήσῃ ἀφήνοντας Ἱερὰ Παρακαθήκη στοὺς μετέπειτα Ἕλληνες.


Ὅταν βάδιζε γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Τριπολιτσᾶς, διεπίστωσε ὅτι εἶχε κλονισθῆ τὸ ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν παλικαριῶν του, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐγκαταλείψει ἄλλοι ὁπλαρχηγοί. Εἰσῆλθε ταπεινὰ καὶ εὐλαβικὰ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας στὸ Χρυσοβίτσι, προσευχήθηκε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς του καὶ μὲ δάκρυα ἀπευθύνθηκε στὴν Μεγαλόχαρη:

«Παναγιά μου, βοήθησε καὶ τούτη τὴ φορὰ τοὺς Ἕλληνες νὰ ψυχωθοῦν».

Ἐξερχόμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πῆγε στὰ παλικάρια του, ποὺ ἦταν πιὸ πέρα καὶ βροντοφώνησε τὴν περίφημη φράση του:

«Ὁ Θεὸς ὑπέγραψε τὴ λευτεριὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν θὰ πάρῃ πίσω τὴν ὑπογραφή Του».


Καὶ πολλοὶ ἄλλοι ὁπλαρχηγοί, ὅπως ὁ Στρατηγὸς γενναῖος Ἰ. Μακρυγιάννης ἀναφέρει στὰ «Ἀπομνημονεύματα» του καὶ πρὸ πάντων στά «Ὁράματα καὶ θάματα» κάνει λόγο γιὰ τὴ βοήθεια τῆς Παναγίας στὸν ἀγῶνα τοῦ Ἔθνους κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν.

Μία ἀπὸ τὶς συγκινητικὲς προσευχές του πρὸς τὴν Θεοτόκο εἶναι:

«Δόξα σε, Κύριε Χριστέ, σταυρέ σταυρωμένε, λαμπρέ καὶ ἀναστημένε, τρισυπόστατε Θεέ, Ἁγία Τριάδα, Θεοτόκο... Κύριε ἅπλωσε τὸ λαμπρό σου και εὐλογημένο σου χέρι καὶ βγάλε μας ἀπὸ τὸν σκότον τὸν βαθύ, ὅπου εἴμαστε πεσμένοι καὶ χαμένοι καὶ πνιγμένοι τόσους αἰῶνες... σῶσε, Κύριε, ὅλους, δῶσε, Θεοτόκο, τὴν ὑγείαν, ὅσοι παθόντες ἔρχονται εἰς τὴν Χάρη σου, Βαγγελίστρα μου, διὰ νὰ δοξαστεῖ ὁ Πανάγαθος Θεὸς καὶ ἡ Βασιλεία Του, νὰ πιστέψουν οἱ τύραγνοι, οἱ ἄπιστοι καὶ οἱ ἄδικοι καὶ νὰ ἰδοῦνε τι ἐστί Θεὸς
παντουργὸς καὶ ἡ Βασιλεία Του...»
(Ὁράματα καὶ θάματα, σελ. 154-155).


5. Παρ’ὅλον ὅτι παρῆλθαν 186 συναπτὰ ἔτη, ἐν τούτοις οἱ μετέπειτα πρόγονοί μας δὲν συναισθάνθηκαν νὰ πραγματοποιήσουν τὶς προσευχὲς τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖες θεσμοθετήθηκαν ὁμοφώνως μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τὴν 31.7.1829, ποὺ μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα 1834-ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ 1838-ΦΕΚ 12/11.4.1838 ἔγινε Νόμος τοῦ Κράτους.


6. Οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι :

α) τὸ σπάταλο καὶ ἄσωτο ἑλληνικὸ κράτος ἐξανέμισε ἑκατοντάδες τετράκις καὶ πεντάκις δισεκατομμυρίων εὐρώ γιὰ εὐτελῆ ἔργα, ὅπου ὑπῆρχαν χονδρὲς μίζες καὶ γερὰ λαδώματα καὶ ὀργίαζαν οἱ «ἡμέτεροι» καὶ

β) ἡ διοικούσα Ἐκκλησία ἐξανέμισε ἀμύθητη περιουσία

καὶ δὲν πραγματοποιήθηκε ἡ ἱερὰ ὑπόσχεση τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.


7. Τὰ ὀστὰ τῶν Ἐθνομαρτύρων μας θὰ τρίζουν. Δι᾿ αὐτὸ καταντήσαμε ἐδώ. Ὄχι μόνο σωστὰ καὶ ἄφθονα ἔργα εὐποιΐας δὲν ἔκαναν, ἀλλὰ μᾶς ὑποδούλωσαν στὴν φραγκιά καὶ μὲ ἑκατοντάδες δισεκατομμυρίων εὐρὼ θαλασσοδάνεια, ρίχνοντάς μας στὸν «πίθο τῶν Δαναΐδων» τοῦ νόμιμα ληστρικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος.

Παίζοντας δὲ νοητὰ «ζάρια» οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες μετὰ τῶν νέων ἀφεντικῶν τους μας λέγουν τὰ ζάρια τῶν δανειστῶν μας : «Δώστα ὅλα».

Τὰ ζάρια τῶν ἰθυνόντων Ἑλλήνων γράφουν : «Πάρτα ὅλα. Μόνο στηρίχτε μας νὰ παραμείνουμε ἀκόμη στὴν καρέκλα τῆς ἡγεσίας».


8. Πρὸς τοῦτο, συναισθανόμενοι τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωση, ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι τῶν ἡρωικῶν προγόνων μας, ἀναλαμβάνουμε τὴν πρωτοβουλία νὰ πραγματοποιήσουμε ἐμεῖς ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, στὸ ὁποῖο χωρᾶνε ὅλοι οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι.

Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ὅλους μᾶς ἐμπνέει καὶ μᾶς ἑνώνει.

Τὰ τεράστια ὀφέλη ποὺ θὰ ἔχῃ εἰς βάθος χρόνου ἡ πολιτεία, ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἡ ἐκκλησία θὰ εἶναι ἀμύθητα. (λεπτομέρειες ἐνημερωτικὸ  δισέλιδο http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/950-5615------)


9. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ὄχι μόνον χρήματα δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τὸ 20 % τῶν καθαρῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διατίθεται εἰς τὸ Κράτος γιὰ συσσίτια μαθητῶν καὶ ἀναστύλωσι ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν.


Εἶναι τὸ μόνο ποὺ θὰ συμβάλῃ στὴν ἀνόρθωση τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων.

 

 

 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

15.7.15

ἀρχίζει ἀπὸ ἀμέσως, κορυφώνεται τὴν ἑσπέρα τῆς 5ης Αὐγούστου (παραμονὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου) καὶ συνεχίζεται ἀδιαλείπτως ἀπὸ ὅσους θέλουν μέχρι τὴν ἔναρξη καὶ τὴν ὁλοκλήρωση

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣἌς κάνουμε καθημερινῶς Παράκληση στὴν Παναγία μας καὶ ἄς ἐπαναλαμβάνουμε καθημερινῶς τὴν προσευχή :

«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλό,

Θεοτόκε Παρθένε πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῶν ἱερῶν στόχων ἡμῶν»

«Την πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ

φύλαξον ἡμᾶς ὑπὸ τὴν Σκέπην Σου».


Ἄς ἱκετεύουμε, μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας,

στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό –

προστάτη τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, νὰ φωτίσῃ ὅλους μας,

Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες Ὀρθοδόξους

ἰδίως νὰ καθοδηγήσῃ τοὺς ἁρμόδιους Ἱεραρχίας καὶ Πολιτείας

γιὰ τὴν Ἀνέγερση

τοῦ «Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

σὲ περίοπτη θέση τῶν Ἀθηνῶν (Ἀττικὸ Ἄλσος)

τὸ ταχύτερο καὶ μὲ τὶς ἀπαραίτητες νομοθετικὲς ρυθμίσεις.

Μόνο ἐὰν ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας,

θὰ μπορέσουμε νὰ ρυσθοῦμε (σωθοῦμε) ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμό,

ποὺ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἁρμόδιοι τῆς χώρας .


Ἰδιαιτέρως Ὀρθόδοξη κοινὴ προσευχὴ τὴν Πέμπτη 5 Αὐγούστου 2015

 

 

 

 

 

Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον,

τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων

καὶ συμπαραστάτην τῶν κοπιόντων

διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους


Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐλευθερώσας ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ διὰ τοῦ τιμίου Σου αἵματος, ὁ ἀναιρέτης τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὁ κλειδοῦχος τῆς ἀτελευτήτου μακαριότητος, ὁ εἰπών· «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, η΄ 32), ὁ εὔσπλαγχνος καὶ πανευΐλατος καὶ πανοικτίρμων καὶ πολυέλεος Σωτὴρ τοῦ γένους ἡμῶν, ὁ διὰ τῆς Σῆς ἀναστάσεως συνθλάσας τοὺς δεσμοὺς ἡμῶν μετὰ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου καὶ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἐπάκουσον νῦν ἡμῶν δεομένων Σου καὶ παράσχου ἡμῖν τοῖς ἐκθύμως δοξάζουσί Σε, τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐλεύθερον καὶ ἀνέσπερον ἦμαρ καὶ δύναμιν τὴν ἐκ Σοῦ ἐκπορευομένην τοῦ ἐφαρμόζειν ἀπαρεγκλίτως τὸ Παύλειον· «Τῇ ἐλευθερία, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. δ΄ 1). Ναί, Κύριε Παντοκράτορ, ὁ ἐλευθερώσας καὶ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἐκ τοῦ ζυγοῦ τῶν ἀπίστων ἐκγόνων τῆς Ἄγαρ καὶ ἐκ παντὸς αὐτοῦ ἐπιβούλου, βοήθησον ἡμῖν ἐν ἐλευθερίᾳ τὸν βίον διάγειν καὶ τῇ πανσθενεῖ χάριτι Σου συντρίβειν τὰ βέλη τῶν ἑκάστοτε ἐπιβούλων τῆς ἡμῶν ἐλευθερίας καὶ ἀνεξαρτησίας. Τήρησον ἡμᾶς ἐν ἠθικῇ ἐλευθερίᾳ τοὺς αἰχμαλώτους τῇ ἀσυδοσίᾳ καὶ κραιπάλῃ καὶ ἐκζητήσει τῶν περιττῶν καὶ οὐχὶ τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀπαραιτήτων. Ἀποδίωξον ἀφ’ ἡμῶν τὴν ἀχλὺν τῆς δουλείας ἀγνοίας τῶν ἐντολῶν Σου, ψεύδους, ὑποκρισίας, παθῶν ψυχοκτόνων καὶ χαμαιζήλων καὶ πρωτίστως ἐλλείψεως γνώσεως τοῦ ἀληθινοῦ ἡμῶν ἑαυτοῦ.

Ἔτι δεόμεθά Σου, ἐλευθερωτὰ Κύριε, Σῶτερ φιλάνθρωπε· Φώτισον τὰς καρδίας τῶν κρατούντων ἐπιθυμεῖν τὴν ἀνέγερσιν περικαλλοῦς καὶ περιδόξου Ναοῦ τῇ Σῇ Μεταμορφώσει, εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἡμῶν, καὶ δὴ εἰς περίοπτον τῶν Ἀθηνῶν θέσιν, ὅπερ ὀφείλομέν Σοι καθηκόντως, τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς ἐκ βαρυτάτης καὶ τυραννικῆς δουλείας. Καθοδήγησον ἡμᾶς εἰς ἐπιστροφὴν εἰς τὰς εὐγενεῖς καὶ τιμίας τοῦ γένους ἡμῶν ῥίζας, ἐξ ὧν ἐβλαστήσαμεν, καὶ ἐν ταὐτῷ τοὺς Ἄρχοντας ἡμῶν, Ἱεράρχας καὶ Κυβερνῆτας εἰς τρίβον ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος αὐτοῦ γενόμενος οὐράνιος ἀρωγὸς τοῦ Ἱδρύματος προασπίσεως ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου τῶν φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἵνα ἐν μιᾷ φωνῇ καὶ καρδίᾳ δοξάζομεν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου, Σῶτερ, Ἐλευθερωτὰ καὶ προασπιστὰ τῶν ἀγαπώντων Σε, καὶ ἐξαιρέτως τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων, τοῦ δοξάσαντός Σε κατὰ τὸ ῥῆμά Σου, ὃν τήρησον ἐσαεὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐλεύθερον καὶ κακῶν ἀνεπίβουλον.

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
Developed by © mpistiries.com