25.5.15-Δελτίο Τύπου Εορτής Αγ. Νέου Οσιομ. Παύλου. Βράβευσι π. Β. Σπηλιοπούλου. Αροανία Καλαβρύτων 23.5.15

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνας

Δι’ λληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 23.5.2014

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ


(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 63, σελ. 40-57)


1. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος Σάββατο, 23.5.2015, χάριν τῶν ἐργαζομένων καὶ χοροστάτησε τιμῆς ἕνεκεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανὸς μετὰ τοῦ ἐπιχωρίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου.

2. Σὲ αὐτὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ κυριαρχοῦν ἐπιλεκτικῶς Νεομάρτυρες ἀπὸ ὅλη τὴν ὑφήλιο.

3. Ὁ κτήτωρ ἔχει διαθέσει ἄνω τῶν 2,5 δισεκατομμυρίων δρχ. καὶ τόσον τὸ οἰκόπεδο, ὅσον καὶ τὰ ἐπικείμενα κτίρια ἔχουν δωρηθῆ στὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ διοικεῖται βάσει τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ τοῦ Ἱδρύματος, ποὺ δημοσιεύεται μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ στὸ βιβλίο μας «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», σελ. 102-106 (τὸ ὁποῖο εἶναι προϊόν 2,5 ἡμερονυκτίων καὶ ἄλλων 3 ἡμερονυκτίων γιὰ τὰ δοκίμια. Εὐελπιστοῦμε οἱ φίλοι ἀναγνῶστες νὰ μὴ μᾶς παρεξηγήσουν γιὰ πληθώρα πιθανῶν παροραμάτων, ἀλλὰ νὰ μᾶς κρίνουν μὲ ἐπιείκεια).

4. Προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχουν μείνει ἔκθαμβες, ὡς π.χ. ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κωστὴς Στεφανόπουλος, ὅπου μὲ ἀνοικτὸ τὸ στόμα ἀναφωνοῦσε: «ἀνθρώπινο ἢ θεῖο χέρι τὰ κατεσκεύασε αυτά ;».


5. Τὴν Θεία Λειτουργία τὴν μετέδωσε ζωντανὰ ἀνιδιοτελῶς τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ T.V. τῶν λίαν εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν ἐνσυνειδήτων Χριστιανῶν κυρίων Μπόκα, τοὺς ὁποίους καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέσι εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας καὶ τοὺς συγχαίρουμε γιὰ τοὺς ἀγῶνες τους ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀκεραίας Ἑλλάδος, εὐχόμενοι μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας «μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ».

6. Ὅπως εἴχαμε ἐνημερώσει γραπτῶς καὶ τηλεφωνικῶς δεκάδες χιλιάδες φίλους τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, μᾶς εἶχε διαβεβαιώσει ὁ ἐπιστήθιος φίλος Σεβασμιώτατος Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ ὅτι θὰ μετέδιδε τὴν ἐκδήλωσί μας ζωντανὰ καὶ διαδικτυακῶς μέσῳ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς τοῦτο ἐσπεύσαμε καὶ ἐξασφαλίσαμε καὶ δύο εἰδικές ADSL γραμμὲς ἀπὸ τὸν ΟΤΕ. Δυστυχῶς ὅμως καὶ πάλιν ἡ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία δὲν ἠδυνήθη νὰ προσέλθῃ καὶ ἔτσι δὲν μεταδόθηκε καθόλου ἀπὸ αὐτὴν ἡ ἐκδήλωσί μας. Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπὸ τὶς δεκάδες χιλιάδες φίλους, ποὺ εἰδοποιήθηκαν νὰ ἀκούσουν ζωντανὰ τὴν ἑορτή μας ἀπὸ τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία καὶ μᾶς μέμφονται τώρα νομίζοντες ὅτι τοὺς ἐξαπατήσαμε καὶ πάλι.

Παρὰ τὴν ἔγγραφη παράκλησι τοῦ Σεβασμιωτάτου μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α. καὶ τὴν ἔγκρισι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τούτοις πάλι ἡ ΕΡΤ – ΝΕΡΙΤ δὲν καταδέχθηκε νὰ ἔλθῃ μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ὁ ἑσμὸς τῶν χιλιάδων «παρασίτων» δὲν ἐπαρκεῖ καὶ ὅτι πρέπει νὰ κάνουν οἰκονομίες. Εἶναι πολὺ γενναιόδωροι νὰ «εὐλογοῦν τὰ γένια τους» καὶ λίαν φειδωλοὶ νὰ στηρίξουν ἀνιδιοτελεῖς προσπάθειες σωστῆς ψυχαγωγήσεως τῆς ὑπαίθρου…

7. Καὶ μὲ τὴν παρουσία Ἁγιορειτῶν Πατέρων, παρέστησαν δεκάδες εὐλαβῶν κληρικῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

ὁ Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς,

πληθώρα ἄλλων τῆν τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως.

8. Οἱ Περιφέρειες καὶ οἱ πολιτικοί «ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας τους» (μόνο ἡ Βουλευτὴς Ἀχαΐας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαρία Κανελλοπούλου μᾶς ἀπέστειλε θερμὸ χαιρετισμό).

9. Ἐπίσης μὲ τὴν παρουσία τους μᾶς τίμησαν καὶ οἱ βραβευθέντες ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος, Καθηγητὴς Χειρουργικῆς καὶ σπουδαῖος φιλάνθρωπος κ. Βασίλειος Κέκης, τὸν ὁποῖο παρουσίασε ὁ Διευθυντὴς τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς κ. Δημήτριος Μίχας, καὶ εἰς τὸν ὁποῖον παρέδωσαν τὶς βραβεύσεις ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Ἀ/στράτηγος ἐν ἀποστρατίᾳ κ. Γεώργιος Μανίας,

ὁ πατὴρ Βασίλειος Σπηλιόπουλος καὶ ἡ Πρεσβυτέρα του Μαρία, τοὺς ὁποῖους παρουσίασε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος ὡς μοναδικὸν φανόμενον νὰ ἔχουν φέρει εἰς τὸν κόσμον ὀκτὼ (8) παιδιὰ διὰ ὑποχρεωτικῶν καισαρικῶν τομῶν, καταδικάσας ταυτοχρόνως τὸ σύγχρονο ρεῦμα (ποὺ κατήντησε χείμαρρος) τῶν γεννήσεων διὰ καισαρικῆς τομῆς καθὼς καὶ τὶς ἐκτρώσεις, εἰς τοὺς ὁποίους παρέδωσαν τὶς βραβεύσεις ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Α.Γ.Ε.Ν Ἀ/πλοίαρχος Δημήτριος Μαντέλης,

καὶ ἡ σπουδαία καλλιτέχνις δημοτικῶν τραγουδιῶν, ποιμενὶς κα Ἀννέτα Γεωργουλοπούλου, τὴν ὁποία παρουσίασε ἡ Ταμίας τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Γυναικῶν, Παραρτ. Λαμίας κ. Φωτεινὴ Ζάχου, φιλόλογος, εἰς τὴν ὁποία παρέδωσαν τὶς τιμητικὲς διακρίσεις ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος καὶ ἡ παρουσιάστρια κ. Φωτεινὴ Ζάχου.

10. Τιμητικὸ ἄγημα ἀπὸ 23 λεβέντες στρατιῶτες ἀπὸ τὸ Κέντρο Ἐκπαιδεύσης Τεχνικοῦ Πάτρας ἀπένειμε τιμές.

11. Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργία ἔγινε Λιτανεία μέχρι τὸ γενέθλειο οἴκημα τοῦ Ἁγίου.

12. Μέσα στοὺς ἑκατοντάδες προσκυνητὲς διακρίναμε πολλοὺς ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ τὴν Χίο τοὺς ἀδελφοὺς Παπαμιχαλάκη, ἀπὸ τὴν Λέσβο, ἀπὸ τὴν Λαμία, ἀπὸ τὴν Ἀργολίδα τὸν κ. Κων/νο Δρίτσα.

Στοὺς ἑκατοντάδες προσκυνητὲς διακρίναμε ἐπίσης :

Παιδάκια ἀπὸ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο Ἁγία Τριάς, μὲ τὸν Δ/ντὴν, σεβαστὸν πολιὸν Ἀρχ. π. Διονύσιον Καλάργυρο, τὸν Πρόεδρον κ. Δ. Βαρβιτσιώτη καὶ τὸν ἐ. Πρόεδρον κ. Γ. Κοσμὰ τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, τὸν Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Σοπωτινῶν / Ἀροανίων κ. Ἀ. Σοφιανόπουλο, τὸν Πρόεδρον τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Ἀροανίας κ. Σ. Κουρή, τὸν Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπ. Πολιτιστικῶν Συλλόγων «Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ» κ. Κων/νο Κατσιάρη, τὸν Κοσμήτορα τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) Σχολικὸ Σύμβουλο κ. Εὐάγγελο Πονηρό, τὸν μεγάλο Ὑμνογράφο τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ. Χ. Μπούσια, ἀπὸ τὴν ὁμογένεια τὸν Καθηγητὴ κ. Λ. Λαμπράκο (Ἀχέπα Η.Π.Α.) καὶ τὴν κα Θ. Λάσκαρη ἀπὸ τὸν Καναδά, τὸν δικηγόρον κ. Β. Βενέτη, ἐ. Πρόεδρο τοῦ Ταμείου Νομικῶν καὶ τοῦ Δικηγορ. Συλλόγου Πειραιῶς, τὸν Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Θεόφιλος» κ. Ἰωάν. Ναυπλιώτη, τὸν ἐ. Ἀ/πρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἀνδρέα Τσόλια καὶ πολλοὺς ἄλλους δικαστικοὺς καὶ νομικούς, τὸν Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Ἐπάλξεις» κ. Β. Τσούπρα, ἀπὸ τὸν Σύλλογον Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν «Ὁ Προφήτης Ἠλίας» τὸν κο καὶ την κα Χορτάτου, τὸν Ἀστυνομικὸν Διοικητὴ Καλαβρύτων κ. Χρ. Κουτσουπιά, καὶ ἐκπροσώπους τοῦ Ἀστυν. Τμήματος Κλειτορίας, τὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Ξηρᾶς κ. Χρ. Καφέζα, καὶ ἀπὸ τὴν «Λέσχη Φιλίας Ρίου» ἀπὸ τὴν Πάτρα παρευρέθη ἕνα λεωφορεῖο.

13. Ἀκολούθως παρατέθηκε γεῦμα για ὅλους τοὺς προσκυνητὲς στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ.Ναοῦ.

14. Στὸ καλλιτεχνκὸ πρόγραμμα ἐνθουσίασαν ὁ Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισιᾶς, ἀπὸ τὸ Περδικονέρι Γορτυνίας π. Χρῖστος Κυριακόπουλος, ἡ βραβευθεῖσα κ. Ἀννέτα Γεωργουλοπούλου, τὸ συγκρότημα «Ρωμιοσύνη» τοῦ σπουδαίου κ. Γιώργου Δαλιάνη, ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ Ἐμμανουὴλ Καβρουδάκης ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ποὺ ἔκλεισε τὴν ἐκδήλωσι μὲ ριζίτικα κρητικὰ τραγούδια.

Ἀκολούθησε χορὸς σὲ πολλοὺς κύκλους, ποὺ ξεσηκώθηκαν ἀπὸ τὰ ὄργανα καὶ τὶς μελωδικὲς φωνὲς τῆς «Ρωμιοσύνης».

15. Ὁ ἀνιδιδιοτελῶς ἐργαζόμενος γιὰ τὴν ἱστοσελίδα μας νέος ἐρασιτέχνης ἀγωνίσθηκε καὶ ἐνσωμάτωσε στὴν ἱστοσελίδα μας καὶ web t.v. καὶ ἔκανε τὸ παρθενικό του ξεκίνημα ἀπὸ τὴν Ἀροανία. Οἱ συγκυρίες ὅμως δυστυχῶς δὲν τὸν συνέδραμαν, καὶ μόνο ἄνθρωποι λίαν ἔνθερμοι ζηλωτὲς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων μας καὶ προοπτικῶν μας θὰ ἠδύναντο νὰ κάνουν ἰώβεια ὑπομονὴ καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς βλέπουν.

Πρὸς τοῦτο ζητοῦμε δημοσίως συγγνώμη καὶ εὐελπιστοῦμε μιὰ ἄλλη φορὰ νὰ ἀξιωθῇ ὁ ἀνιδιοτελὴς ἐθελοντής μας νὰ πετύχῃ μία ἱκανοποιητικὴ λήψι – μετάδοσι.

16. Κατωτέρω ἀναρτοῦμε τὶς ὁμιλίες τοῦ κτήτορος τόσο μὲ τὶς διάφορες ἀνακοινώσεις, ὅσο καὶ τοὺς λόγους βραβεύσεων.


ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΡΟΑΝΙΑ 23.5.2015

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ


Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιε καὶ Ἠλείας κ. Γερμανέ,

Σεβαστοὶ πατέρες,

Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Περιφερειακῆς καὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριοι Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ καὶ Στρατιωτικοί

Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπαιδευτικοί,

Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπρόσωποι φορέων,


1. Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας:

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

καὶ τὸ Περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή»,

Σᾶς εὐχαριστοῦν ἐκ μέσης καρδίας, διότι μᾶς ἐκάνατε τὴν τιμὴ καὶ ἤλθατε νὰ συμπροσευχηθοῦμε καὶ νὰ συμπροβληματισθοῦμε γιὰ λύσεις στὰ δεινὰ ποὺ μαστίζουν τὴν χώρα μας καὶ τὴν ἀνθρωπότητα.


2. Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ ὅλους τοὺς σεβαστοὺς πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἀσμένως προσῆλθαν νὰ συλλειτουργήσουν καὶ νὰ μᾶς εὐλογήσουν.


3. Ἰδιαιτέρως τὸν Ἀρχηγὸ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων Στρατηγὸ κ. Μιχαὴλ Κωσταράκο, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀπέστειλε τὸ τιμητικὸ ἄγημα ἀπὸ τὸ Κέντρο Ἐκπαίδευσης Τεχνικοῦ, Πάτρα, καὶ τὸν Ἀρχηγὸν ΓΕΝ, ποὺ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Διοικητὴ τῆς Ναυτικῆς Διοίκησης Ἰονίου Ἀντιπλοίαρχον κ. Δημήτριο Μαντέλη.


4. Ἐπίσης τοὺς ἀνιδιοτελεῖς φιλανθρώπους κυρίους Μπόκα, ποὺ μᾶς ἀπέστειλαν τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ T.V., διὰ νὰ μεταδώσουν ζωντανὰ καὶ διαδικτυακῶς τὴν σημερινὴ πανήγυρι.


5. Οἱ Σεβασμιώτατοι θὰ σᾶς ἀναπτύξουν πολὺ καλλίτερα ἀπὸ ἐμένα τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ μαρτύρια τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ὅλων τῶν Νεομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων, χάριν τῶν ὁποίων ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι εἴμαστε σήμερα ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸν βαρύτατο μωαμεθανικό – τουρκικό ζυγό. Δυστυχῶς, ὅμως, προσπαθοῦν νὰ μᾶς σκλαβώσουν μὲ τὸν οἰκουμενισμό, τὴν νέα ἐποχὴ καὶ νέα τάξι πραγμάτων, τὴν παγκοσμιοποίησι καὶ ἐν γένει τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων.

Ἄλλο παγκοσμιότητα προσφορᾶς καὶ ἄλλο παγκοσμιοποίησι δυνάστης.

Ἄλλο Κολοκοτρώνης Ἀπευλευθερωτὴς καὶ ἄλλο Δράμαλης κατακτητής.


6. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀναπτύσσουμε ἐκτενῶς, ὅσο οἱ δυνάμεις μας μᾶς ἐπιτρέπουν, στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τηλ. 210-3254321, τὸ ὁποῖο ἀποστέλλουμε σὲ 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸ καὶ τὸν ἔπαινο ὄχι μόνο τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων π.χ. τοῦ Πατριάρχη Μόσχας.


7. Ἐπειδὴ τὰ οἰκονομικά μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐκδίδουμε τὸ περιοδικό μας συχνότερα καὶ σὲ περισσότερες σελίδες καὶ σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀντίτυπα (διότι γονατίζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων), ἀναρτοῦμε στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr πολὺ συχνὰ ἄρθρα μας, τὰ ὁποῖα ἀναμεταδίδουν πάρα πολλὲς σοβαρὲς καὶ ἔγκυρες ἱστοσελίδες καὶ ἔντυπος τύπος. Σήμερα ἡ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr μεταδίδει ζωντανὰ διαδικτυακῶς τὴν πανήγυρί μας.


8. Σὰν τηλεγραφήματα θὰ σᾶς ἀναφέρω μερικὲς σκέψεις καὶ προτάσεις μας ἀπὸ πέρυσι καὶ σημερινές :

Α. Μέχρι τώρα, προτείναμε τὸ Πνευματικὸ Κέντρο καὶ τὰ προκτίσματα τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων νὰ διατεθοῦν γιὰ Πανελλήνια καὶ Παγκόσμια Συνέδρια – νὰ εἶναι Ἕδρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διαδοθῇ ὡς διεθνὴς γλώσσα.

Β. Ἐπίσης οἱ κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου νὰ διατεθοῦν γιὰ Ἱεροδιδασκαλεῖο. Ἐπειδὴ ἐδῶ στὴν Ἀροανία ὑπάρχουν πολλὲς ὑποδομές, θὰ μποροῦσαν νὰ φοιτοῦν ὄχι μόνο ἄρρενες, γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν ὡς Ἱερεῖς καὶ Δάσκαλοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες, γιὰ δασκάλες ἢ νὰ γίνωνται καὶ πρεσβυτέρες, ἱκανὲς νὰ συμπαραστέκωνται στοὺς ἱερεῖς, καὶ νὰ στηρίζουν τὶς ἡρωίδες γυναῖκες τῆς ὑπαίθρου, νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιά τους μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος.

Πέραν τῶν τρεχόντων ἐξόδων, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιβαρύνεται τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, γιὰ τὸ ξεκίνημα, διαθέτουμε καὶ 50.000 € γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό.

Τὴν ἐν λόγῳ προσπάθεια, δυστυχῶς δὲν τὴν υἱοθέτησαν ἀκόμη ἐμπράκτως οἱ Περιφέρειες, οἱ Δῆμοι, οἱ Ἱερὲς Μονές, οἱ Μητροπόλεις καὶ διάφορες ἐπιχειρήσεις, διότι προφανῶς δὲν ἀντιλήφθηκαν ἀκόμη τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο. Ἤδη ἔχουμε πολλὲς χιλιάδες χωριῶν χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλο καὶ ὁ Ἐλύτης λέγει: «Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμός». Ὅμως χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλο οἱ ἄνθρωποι γίνονται παλιμβάρβαροι, πρᾶγμα, ποὺ τεχνηέντως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις σχεδὸν τὸ πέτυχαν μὲ τὰ σχέδια Καποδίστριας, Καλλικράτης κ.λπ., διαλύοντας οὐσιαστικὰ τὴν ὕπαιθρο.


9. Φέτος μὲ λακωνικὸ τρόπο προσθέτουμε - ἀνακοινώνουμε:

ΠΡΩΤΟΝ

Μετὰ ἀπὸ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες κατωρθώσαμε ἐπὶ τέλους νὰ λάβουμε μία ἐπὶ μέρους ἀπόφασι τῆς Β΄/Βαθμίου Ἐπιτροπῆς Δασῶν (ἐνῷ ἰδιοτελέστατοι δασικοὶ ἀκόμη καὶ ἁγνὰ παρθένα κρατικὰ δάση τὰ ἀποχαρακτηρίζουν καὶ τὰ δένδρα ἀντικαθίστανται ἀπὸ βίλες, ἐν τούτοις ὑπῆρξαν οἱ δασικοὶ διὰ τὴν Παναγία τὴν Φανερωμένη πολὺ φειδωλοὶ καὶ δὲν τῆς ἀναγνωρίζουν οὔτε τὸ ἕν χιλιοστὸν τῆς ἰδιοκτησίας της).

Κατόπιν τούτου πρέπει νὰ ἐπισπεύσουμε τὴν κατασκευὴ σωστοῦ δρόμου προσβάσεως καὶ νὰ ὑποβάλλουμε ἐμπεριστατωμένες οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες στὸ ΕΣΠΑ γιὰ τὴν ἄμεση οἰκοδόμησι νέας πτέρυγας.

Ἔτσι δὲν θὰ ἰσχύῃ τὸ ποίημα τοῦ Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη (ποὺ συνέθεσε γιὰ τὴν Παναγία Φανερωμένη τῆς πατρίδας του Λευκάδας) :

«Σὲ ποιὸ καλύβι ἀγνώριστο, σὲ ποιὰ καρδιὰ θλιμμένη

νὰ πέρασες τὴ νύκτα Σου, Κυρὰ Φανερωμένη ;

Ποιὸ μαραμένο λούλουδο ἡ χάρη Σου, Κυρούλα,

κρυφά – κρυφὰ ν’ἀνάστησε, σὰν τ’οὐρανοῦ δροσούλα»…

……………..


ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ἀγαπητοὶ προσκυνητὲς ἀποτελεῖ ἱερὰ ἀπόφασί μας νὰ τιμοῦμε μὲ ἰδιαίτερο τρόπο τοὺς ἀριστούχους τῶν Λυκείων τῆς χώρας μας, ποὺ ἐπιτυγχάνουν σὲ Σχολὲς Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων.

Κάνομε ἀρχὴ ἀπὸ ἐφέτος, τιμώντας ὅσες καὶ ὅσους εἰσάγονται καὶ τελειώνουν τὴν Στρατιωτικὴ Ἰατρική.


ΤΡΙΤΟΝ

Νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ ξαναγίνῃ ἡ Πελοπόννησος ἐνιαία Περιφέρεια καὶ νὰ μὴ συνεχισθῇ ἡ διαίρεσι, ποὺ τεχνηέντως μᾶς ἐπέβαλλαν οἱ Ἄγγλοι.

Προσωρινὰ σὲ συνεργασία τῶν δύο Περιφερειῶν νὰ γίνωνται ἔργα ὑποδομῆς καὶ ἀναπτυξιακὰ ἔργα χωρὶς ἀντιπαλότητες, π.χ. νὰ ἱδρύωνται ὑδροαλευρόμυλοι στὴν Ἀροανία καὶ ἀλλοῦ.


ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Νὰ κάνουμε σταυροφορίες ὄχι γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ ὀνόματός μας ἢ τῆς πολιτικῆς μας παρατάξεως, ἀλλὰ ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ ἐπιστρατεύσουμε καὶ τοὺς Φιλέλληνες, γιὰ νὰ πετύχουμε τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀρχαίων θησαυρῶν στὶς χῶρες καὶ τοὺς τόπους δημιουργίας τους.


ΠΕΜΠΤΟΝ

Ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι καὶ εἰρήνη, εὐτυχῶς ἀκόμη σὲ ἀρκετὰ μέρη τῆς Γῆς, θὰ συνεχίζουν νὰ συγκινοῦν καὶ συνεγείρουν ἐπίλεκτα βιβλία :

ἡ «ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ» τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος Χριστοῦ,

ὅσον καὶ τὰ θαυμάσια ἔργα ἀθανάτων προγόνων μας καὶ Φιλελλήνων,

ἐπὶ παραδείγματι :

ἡ ΟΡΕΣΤΕΙΑ τοῦ Αἰσχύλου,

ὁ ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ τοῦ Πλάτωνος,

τὰ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ τοῦ Ἀριστοτέλους,

ἡ ΑΝΤΙΓΟΝΗ τοῦ Σοφοκλέους,

ἡ ΑΛΚΗΣΤΙΣ τοῦ Εὐριπίδους,

ὁ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ τοῦ Περικλέους.

Τέτοια ἔργα θὰ ἐκδίδωνται ἀπὸ τὸ Ἵδρυμά μας σὲ πολυτελεῖς τόμους καὶ σὲ χαρτὶ ἀντοχῆς βάσει παραγγελιῶν σας.

Ἀνάλογες ἐπίλεκτες ἐκδόσεις θὰ ἀκολουθήσουν.

Ὅλα τὰ καθαρὰ ἔσοδα, βάσει ἐπὶ μέρους προϋπολογισμῶν - ἰσολογισμῶν, θὰ διατίθενται μὲ πλήρη διαφάνεια ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἀνέγερσι καὶ λειτουργία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὴν Ἀθήνα.


ΕΚΤΟΝ

Μία ἀποκάλυψις :

Ὁ Καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ἀντώνιος Φώσκολος τὴν 25.7.2014 εἶπε στὴν ΚΡΗΤΗ T.V. : «Ὁλλανδικὲς Ἑταιρεῖες ἀπὸ μηχανικούς, ἐργοδηγοὺς κ.λπ. ἀνέλαβαν μελέτες καὶ ἔρευνες πετρελαίων Κρήτης, Ἰονίου Πελάγους κ.λπ., διότι ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει οὔτε ἐργοδηγοὺς πετρελαίων καὶ ἄλλων ὀρυκτῶν, οὔτε κἂν Σχολὴ».

Κάνουμε ἔκκλησι ἀμέσου ἱδρύσεως Σχολῆς Ὑπομηχανικῶν καὶ Ἐργοδηγῶν ὀρυκτῶν πόρων κ.λπ.


ΕΒΔΟΜΟΝ

Κάνουμε καὶ μία πρόσκλησι –πρότασι πρὸς τοὺς ἀγρότες νὰ ἑνωθοῦν καὶ διαπραγματευθοῦν γιὰ τὸ καλό τους.

Ἀναλυτικώτερα ἴδετε στὸ προσεχὲς τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

Διαπιστώνουμε ὅτι τὰ ἀγροτικὰ ἑλληνικὰ προϊόντα εἶναι ἀκριβότερα στὰ ὑπὲρ καταστήματα. Ὑπάρχει ἀθέμητος ἀνταγωνισμός. Οἱ Ἕλληνες ἀγρότες δανειοδοτοῦνται μὲ ἐπιτόκιο 8% ἐνῷ στὴν Εὐρώπη μὲ 1%. Ὅλοι μαζὶ ὀφείλουμε νὰ δώσουμε στοὺς ἰθύνοντες νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται τὰ θαλασσοδάνεια νὰ τὰ δίδουν στοὺς τραπεζίτες, ποὺ ἀντὶ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία, αἰσχροκερδοῦν εἰς βάρος τῶν παραγωγικῶν τάξεων καὶ τοῦ καταναλωτικοῦ κοινοῦ.

Ἀπαιτοῦμε καινούριες ἀποφάσεις γιὰ τὴν στήριξι τῆς παραγωγῆς ἑλληνικῶν τυποποιημένων προϊόντων, γιὰ νὰ ὠφελοῦνται οἱ Ἕλληνες.

Τοιουτοτρόπως, ὄχι μόνον δὲν θὰ ὑπῆρχαν ἄνεργοι Ἕλληνες, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ μπορούσαμε νὰ φέρνουμε καὶ ἐποχιακοὺς ἐργάτες ἀπὸ Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Οὐκρανία καὶ λοιπὲς Ὀρθόδοξες χῶρες νὰ ἐργάζωνται καὶ νὰ διαβιοῦν ἀνθρώπινα ἐδῶ. Ἔτσι δὲν θὰ εἴχαμε τὶς ἄπειρες ἐγκληματικὲς πράξεις καὶ τῶν ξένων καὶ δὲν θὰ κινδυνεύαμε νὰ μωαμεθανοποιηθοῦμε…

Ἄκρως ἀνησυχαστικὴ διαπίστωσι εἶναι ὁ σύγχρονος «γολγοθάς» τῆς ἀνεργίας, ἡ ὁποία συνδέεται μὲ παρακμή, κοινωνικὴ ἀδικία καὶ ἀδιέξοδα. Ὡς προείπαμε, τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο, οἱ ντόπιοι καὶ οἱ ξένοι ἀδίστακτοι καὶ λαίμαργοι τοκογλύφοι δημιουργοῦν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ καὶ ἀναγκάζονται οἱ πιὸ εὐφυεῖς, ἱκανοὶ καὶ τολμηροὶ Ἕλληνες νὰ «παίρνουν τὰ μάτια τους καὶ νὰ πίνουν τὸ ποτήρι τῆς ξενιτειᾶς», γιὰ νὰ τρώγουν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ νὰ προοδεύσουν.

Ἄν δὲν κάνουμε μεταποίησι ἐδώ, θὰ ξενιτευόμαστε ἐκεῖ ποὺ ἡ μεταποίησι προοδεύει.

Πρὸς ἀποκατάστασιν ὅμως τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ὑπενθυμίζω τὸ ὀρθόν :

«Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β' Θεσ. 3,10)

ἀντὶ τοῦ ἐσφαλμένου :

«Ὁ μὴ ἐργαζόμενος, μηδέ ἐσθιέτω».


11. Καὶ τώρα τὶ κάνουμε ;

Τὰ δύσκολα προβλήματα ἔχουν ἁπλὲς λύσεις :

Τὶ ἀξίζει καὶ τὶ δὲν ἀλλοιώθηκε τόσους καὶ τόσους αἰῶνες ;

Ἡ Ὀρθοδοξία,

ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα,

ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία,

ἡ Συνεργασία,

ὁ Πολιτισμὸς τοῦ κάθε χωριοῦ,

τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας σὲ κάθε τόπο.

Μὲ αὐτὰ θὰ ξαναζήσουμε, ἀρκεῖ νὰ συζητᾶμε, νὰ συνεργαζόμαστε, νὰ συνυπάρχουμε, νὰ συνδημιουργοῦμε.

Προτείνουμε μία ἡμέρα τῆς Ἑβδομάδος ἢ ἔστω τοῦ κάθε μήνα ἡ Βουλὴ νὰ συνεδριάζῃ καὶ συζητᾶ λύσεις ἐπὶ συνεχιζομένων προβλημάτων τῆς χώρας, ὥστε νὰ εὑρίσκουμε νομοθετικὲς διεξόδους καὶ καινοτομίες, ὅπως ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε :

1.Εἰρήνη στὴ Μεσόγειο

2.Ἀξιοποίησις τῶν φυσικῶν πόρων

3.Μηδενισμὸς ἀνειδίκευτων -ἀνέργων

4. Μηδενισμὸς τῶν τροχαίων.

5. Μηδενισμὸς ἠχορυπάνσεως

6. Προληπτικὴ ἰατρική

7. Ἀλληλοσεβασμός.

Δὲν μπορεῖ νὰ χάνεται χρόνος καὶ ἡ Ἑλλὰς νὰ ὑποφέρῃ.


12. Τελειώνω μὲ τὸ μέγα Χρέος γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, ποὺ μᾶς χρειάζεται ὅλους.

Ἀδελφοί,

Τὸ Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου ἄς φωτίζει καὶ ὁδηγεῖ τὶς σκέψεις καὶ τὶς δράσεις ὅλων γιὰ μία Ἑλλάδα, ποὺ θὰ κοσμεῖται ἀπὸ τὸν Ὑπέρλαμπρο Ναὸ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σὲ περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι τῶν Ἀθηνῶν, (τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος), ἔτσι ὅπως τὸ ἔταξαν οἱ πρόγονοι ὅλων μας ἀπὸ τὸ 1821.

Ἐμεῖς θέλουμε νὰ ἀρχίσουμε ἀμέσως. Ζητοῦμε ΜΟΝΟΝ χῶρο καὶ νομοθετικὲς ρυθμίσεις σὲ Διάλογο μὲ τὴν Πολιτεία.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει, μὲ τρεῖς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὰ ἐγκαίνια νὰ γίνουν τὴν 25.3.2021, δηλαδὴ στὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.

Συμφωνοῦμε. Ὁ χρόνος τρέχει.

Χρειαζόμαστε τὰ εὐήκοα ὤτα τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἱεραρχίας, κάθε ἐξουσίας.

Χρειαζόμαστε τὴν ὑποστήριξι καὶ συμπαράστασι ὑπευθύνων ἀνθρώπων καὶ ἐπιστημόνων.

Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ ὑπερψηφίζουν σχεδὸν ὅλα τὰ κόμματα γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀναγνωρίζοντας τοιουτοτρόπως de facto μωαμεθανικὴ μειονότητα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης τὴν περιορίζει μόνο στὴν Θράκη μας. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐθνικὴ προδοσία.

Ἄς κάνουμε μία προσευχή:

Μεγαλοσπηλαιώτισσα εὐλόγησε τὸ Τάμα

Ὤ σωτηρία ἁμαρτωλῶν ἀπ’τὴν Ἁγία Λαύρα.

Φύλαγε Πορταΐτισσα τὸν τόπο καὶ τὸ Τάμα

Στεῖλε στὸν κόσμο μήνυμα γι᾿ αὐτὸ τὸ Τάμα – Θαῦμα.

Ἐλᾶτε.

Σᾶς περιμένουμε.

Ζητᾶμε τὴν ἀμέριστη βοήθεια καὶ συναντίληψι καὶ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου καὶ ξεκινᾶμε γιὰ τὸ Τάμα.


13.Κλείνοντας κάνομε μά φορὰ ἀκόμη ἔκκλησι γιὰ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.

Ὅσοι σήμερα εἴδατε ἐδῶ ἕτοιμο ἕνα ὡραῖο ἔργο καὶ ἀκούσατε τὶς προοπτικές μας γιὰ κάποιες ἄλλες μεγαλεπήβολες ἐθνικές-κοινωνικές-θρησκευτικές προπτικές καὶ ἐπιθυμεῖτε νὰ γίνετε συνδημιουργοὶ σὲ ὅλα αὐτά, ἐλᾶτε !

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἄς μιλήσουν μαζί μας γιὰ τὶς λεπτομέρειες.


14. Πρὸ τοῦ γεύματος θὰ ἀναπτύξουμε τοὺς λόγους βραβεύσεων. Τοῦτο τὸ κάνουμε, γιὰ νὰ μὴ ἐπιπλέουν μόνο οἱ φελλοὶ ἢ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ ἀετονύχηδες, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δημιουργοῦμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεές.


15. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ γεύματος, παρακαλοῦμε νὰ μὴ θορυβῆτε, γιὰ νὰ μὴ ὀχλεῖτε τοὺς διπλανούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μαγευθοῦν ἀπὸ τὰ νοητὰ ἀηδόνια μὲ τὰ παραδοσιακά μας δημοτικὰ τραγούδια. Μᾶς τιμοῦν σήμερα.


16. Ὅ,τι προσφέρουμε, τὸ κάνουμε μὲ τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ τὸ ἀπολαύσετε, ἀλλὰ νὰ μὴ πεταχθῆ !


17. Ἀναλυτικώτερα νὰ δεῖτε στὴν Φωτεινὴ Γραμμή. Μερικὰ τεύχη θὰ σᾶς δωρήσωμεν ἐξερχόμενοι καὶ ἐὰν θέλετε καὶ τὰ παλαιότερα, τηλεφωνήσατέ μας στὸ 210-3254321, 2. γιὰ νὰ σᾶς τὰ ἀποστείλωμε δωρεάν.

Χρόνια Πολλά. Ἄς προσευχηθοῦμε σήμερα ἐδῶ στὴν Ἁγιοτόκο Ἀροανία γιὰ ὅλα τὰ ἀδέλφια μας, ἰδίως γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς Συρίας καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ποὺ τόσο πολὺ δοκιμάζονται στὶς μέρες μας.

 


ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

1. Ἐπειδὴ δυστυχῶς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σήμερα ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν οἱ φελλοί, οἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», οἱ φορεῖς μας :

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

αἰσθάνονται τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωσι νὰ τιμοῦν καὶ προβάλλουν ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας καὶ εὐποιΐας, ὄχι διότι τὸ ἐπιδιώκουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐποικοδομητικῶς δρῶντες, ἀλλὰ γιὰ δημιουργοῦμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεές.


2. Οἱ Ἐθνομάρτυρες τῆς Παλιγγενεσίας μας ἔχυσαν τὸ πανάγιο αἵμα τους, γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσουν ἀπὸ τὸν βαρύτατο τουρκικὸ ζυγό, πλὴν ὅμως δὲν προσέξαμε καὶ σκλαβωθήκαμε ἀπὸ τὴν φραγκιὰ τῶν παπικῶν καὶ προτεσταντῶν, τὸν σιωνισμὸ διὰ τῆς μασωνίας καὶ τῶν παρακλάδων της, Rotary, Lions, προσκοπισμό.


3. Ὅπως προεῖπα ὁ «Ἅγιος» τῆς πολιτικῆς ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας πλήρωσε πολὺ ἀκριβά, ὅταν προέβλεψε τὸν κίνδυνο καὶ ἐξέδωσε τὴν ἐγκύκλιό του, ὅτι ἡ ἰδιότητα τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις.


4. Οἱ περισσότεροι, ποὺ σπούδασαν στὴν Ἑσπέρια μυήθηκαν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ὅμωσαν γῆ καὶ ὕδωρ, γιὰ νὰ ἀνέλθουν καὶ νὰ διατηρηθοῦν στὶς ὑψηλὲς θέσεις τους.


5. Τοιουτοτρόπως ἐπικράτησαν οἱ φιλοπαπικοί, οἱ προτεσταντίζοντες, οἱ μασῶνοι, οἱ μαρξιστές, οἱ κίναιδοι, οἱ οἰκουμενιστές, οἱ ὁπαδοὶ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων καὶ τῆς νέας ἐποχῆς, ἡ παγκοσμιοποίησις καὶ ὅλοι οἱ ἱκανοί, οἱ φιλότιμοι, οἱ εὐσεβεῖς, οἱ ἠθικοί, οἱ ἐνάρετοι, οἱ εὐποιεῖς παραγκωνίζονται ἀπὸ τοὺς ἀντιορθοδόξους καὶ ἀντεθνικῶς σκεπτομένους, βιοῦντες, ἐνεργοῦντες καὶ διακηρρύτοντες…


6. Τὸ μαρτύριο τῆς συνειδήσεως τῶν εὐλαβῶν, ταπεινῶν, ἐνσυνειδήτων Χριστιανῶν, ποὺ παραγκωνίζονται, γελοιοποιοῦνται καὶ διασύρονται ἀπὸ τοὺς ἀντίχριστους, ἀνώμαλους καὶ ψευδοδιανοούμενους εἶναι ἀπερίγραπτο καὶ διηνεκές, ἐφαρμοζομένων τῶν Γραφικῶν: «καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσι ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3, 12-13), καθὼς καὶ : «… ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.» (Ἐφεσ. 6, 12).


7. Ὁ ἐν λόγῳ διωγμὸς προέρχεται γενικῶς ἀπὸ τὴν κακόβουλον κοινωνίαν, δηλαδὴ τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον καὶ ἐκφράζεται καὶ πολλαπλασιάζεται καὶ δημοσιοποεῖται εὐρέως ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποῖα κατήντησαν «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως», διαστροφῆς τῆς ἀληθείας, ἐκμαυλισμοῦ καὶ ἀποβλακώσεως. Οἱ δὲ «ἀνεξάρτητες ἀρχές», ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, εἶναι οὐσιαστικὰ πειθήνια ὄργανα τῆς ἑκάστοτε καθεστηκυίας τάξεως καὶ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων…


8. Τοιουτρόπως μετατρέπεται ἡ πολιτεία, ἡ κοινωνία καὶ ἡ καθ᾿ ὅλου δημοκρατία σὲ «μπανανία» τῶν «μάο-μάο» καὶ «τάμ-τάμ».

9. Ἀντὶ ὁ κυρίαρχος λαὸς νὰ ἀποφαίνεται γιὰ τὰ σπουδαιότατα θέματα διὰ δημοψηφισμάτων, κατόπιν ἀντικειμενικῆς διαφωτίσεως, κάμνουν μόνον δημοσκοπήσεις, τὰ λεγόμενα «γκάλοπ», ἀναλόγως τῶν ἀποτελεσμάτων, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιτύχουν…


10. Ἀντὶ λοιπὸν δι᾿ ὅλα τὰ ζωτικῆς σημασίας ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα νὰ ἀποφαίνεται μόνο ὁ κυρίαρχος λαός, δυστυχῶς, ἐπιβάλλεται καὶ ἀποφαίνεται μία στενὴ ὀλιγαρχία τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας».


11. Ἀπαύγασμα καὶ ἀποτέλεσμα τῆς ἠθικῆς σήψεως, ποὺ ἐπικρατεῖ, εἶναι καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίσι, ἡ μάστιγα τῆς ἀνεργίας, τῆς ἐκλύσεως τῶν ἠθῶν καὶ τῆς κυριαρχίας τῶν σοδομιτῶν, ποὺ ἀκολουθοῦν σὰν πτώματα, περιττώματα, σκουπίδια καὶ φελλοί, οἱ ἀναίσχυνται, οἱ ἀλαζόνες, οἱ δοκησίσοφοι, οἱ ραδιοῦργοι, οἱ καυχησιολόγοι καὶ ἐν γένει οἱ διεστραμμένως ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι καὶ ἐνεργοῦντες.


12. Μόνο οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοὶ ἔχουν τὸ σθένος νὰ πλέουν ἀντίθετα πρὸς τὰ ρεύματα. Αὐτοὺς πρέπει νὰ βραβεύουμε καὶ τιμοῦμε, παρ᾿ ὅλον ὅτι αὐτοὶ εἶναι ταπεινοὶ καὶ δὲν ἐπιδιώκουν τέτοια πράγματα, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸ Παύλειον:

«ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἑμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τελέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·, λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Τιμ. Β΄ 4, 7-8).


13. Αὐτὰ τὰ λίγα λόγια εἶχα νὰ πῶ γιὰ τὶς σήμερα βραβευόμενες προσωπικότητες γενικῶς. Περισσότερα δύνασθε νὰ δῆτε στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 45, σελ. 126 – 167.


Τηλεφωνήσατέ μας στὰ 210-3254321 ἕως 2 γιὰ νὰ σᾶς στέλνουμε δωρεὰν τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή»


14. Θὰ ἀκολουθήσουν σύντομες παρουσιάσεις χωριστὰ γιὰ κάθε βραβευόμενο πρόσωπο.

 

 


ΠΑΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

1. Μετὰ τὴν ἐγκύκλιο παιδεία καὶ τὶς σπουδές του, νυμφεύθηκε τὴν Μαρία, θυγατέρα τοῦ λαμπροῦ κληρικοῦ π. Λάμπρου Φωτοπούλου, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τὴν νομική, γιὰ νὰ μὴ εἶναι διαστροφεὺς τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐργάζεται λίαν ἐπιτυχῶς στὸν «Ἀμπελῶνα» τοῦ Κυρίου.

Ἐνῷ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἱερέων σήμερα πασχίζει νὰ βρῇ μεγάλη καὶ πλούσια ἐνορία, ὁ ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου π. Βασίλειος ἐγκατέλειψε τὴν Μητρόπολι Κηφισιᾶς καὶ ἦλθε νὰ ὑπηρετῇ ἐδῶ στὰ «κατσικοχώρια».

2. Μαζὶ μὲ τὴν μικρόσωμη εὐλαβὴ καὶ ταπεινὴ πρεσβυτέρα του ἔφεραν στὸν κόσμο 8 τέκνα διὰ καισαρικῆς τομῆς, λόγῳ ἀνυπέρβλητων προβλημάτων. Ὅλοι, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἀποφεύγουν νὰ κάνουν περισσότερα τῶν 2 τέκνων, ὄχι μόνον διὰ καισαρικῆς τομῆς ἀλλὰ καὶ μὲ φυσιολογικὴ γέννα. Οἱ ἥρωες π. Βασίλειος καὶ ἡ πρεσβυτέρα του Μαρία τόλμησαν νὰ τεκνοποίησουν καὶ τὸ 8ο τέκνο τους μὲ τὴν ἄκρως ἐπικίνδυνη καισαρικὴ τομή.

3. Ἐνῷ στὴν Εὐρώπη καὶ ὅλο τὸν πολιτισμένο κόσμο γεννήσεις διὰ καισαρικῆς τομῆς ἀνέρχονται περίπου στὸ 7%, ἀντιθέτως δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα ἀνέρχονται περίπου στὸ 70%.

4. Ἀσυνείδητοι καὶ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες μαιευτῆρες ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀδυναμία καὶ τὶς ὑπερευαισθησίες τῶν γυναικῶν καὶ τὶς διαβεβαιοῦν ὅτι ἐὰν τὶς κάνουν μέθη καὶ γεννήσουν διὰ καισαρικῆς τομῆς, δὲν θὰ αἰσθανθοῦν τὸ παραμικρό. Ἔτσι δύνανται νὰ προγραμματίσουν πολλὲς γέννες τὴν ἴδια ἡμέρα μὲ πολλαπλάσια χρήματα. Ἀντιθέτως ἔντιμοι, ἠθικοί, ἐνάρετοι καὶ εὐσυνείδητοι μαιευτῆρες ἀναμένουν ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες τὴν φυσιολογικὴ γέννα, εἰσπράττοντας ἐλάχιστα χρήματα.

5. Τὰ ζευγάρια, ποὺ δὲν φυλάγοντα, ὅταν συλλαμβάνουν, πείθονται ἀπὸ τοὺς σφαγεῖς μαιευτῆρες νὰ τοὺς κάνουν ἔκτρωσι δημοσίᾳ δαπάνῃ διότι τὸ αἰσχρὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο ψηφίζει τέτοιυς νόμους. Ἐπὶ πλέον δὲ οἱ κοπέλες ἀπὸ 12 ἐτῶν νὰ ἐμβολιάζωνται γιὰ νὰ μὴ πάθουν καρκίνο στὴν μήτρα καὶ «ἀγουροξυπνημένες» πέφτουν μετὰ μανίας στὶς σεξουαλικὲς ἐπιδόσεις, παίζοντας τὶς παντρεμένες, εἴτε μὲ νέους, εἴτε μὲ ἡλικιωμένους, γιὰ νὰ βολεύωνται ὄχι μόνο σεξουαλικῶς, ἀλλὰ καὶ μὲ πανάκριβα δῶρα, γιὰ νὰ ντύνωνται «μανεκέν», ἐφ᾿ ὅσον ἀντίχριστοι, φαῦλοι καὶ τρισάθλιοι πολιτικοὶ καὶ λοιποὶ κατήργησαν τὶς μαθητικὲς ποδιές.

Τοιουτοτρόπως ἀντὶ νὰ ἐπιδίδωνται οἱ νεανίδες στὴν παιδεία καὶ τὴν ἐπιμόρφωσι, ἐπιδίδονται σὰν «μανεκέν» ποιὲς θὰ ἔχουν τὴν πρωτιά.

6. Ὁποία ἀνηθικότητα διακατέχονται οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτείας καὶ ἐν γένει τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας καὶ δέχονται ἐκτρώσεις δημοσίᾳ δαπάνῃ, ἐνῷ ἀπόμαχοι τῆς ζωῆς νὰ μὴ τυγχάνουν κατανοήσεως νὰ τοὺς γράφουν τὰ διάφορα ἀναγκαῖα καὶ νὰ ταλαιπωροῦνται ἑβδομάδες καὶ μῆνες ὁλόκληρους

7. Ὑπολογίζεται ὅτι μία μεγαλούπολι ἄνω τῶν 500.000 ψυχῶν ἐξουθενώνεται – δολοφονοῦνται κάθε ἔτος ἀπὸ τοὺς ἐγκληματίες μαιευτῆρες. Δολοφονοῦν ἀθῶα πλάσματα μὴ δυνάμενα νὰ ἀμυνθοῦν, ὅπως οἱ σκῶληκες, ποὺ καταπατοῦνται ἀπὸ βαρειὰ δίποδα ἢ τετράποδα …

8. Ἀντίχριστοι καὶ ἀντεθνικοὶ ἰθύνοντες δικαιολογοῦν τὴν εἰδεχθέστατη αὐτὴ πράξι τους ὅτι ἔρχονται ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια ἕτοιμοι ἄνθρωποι καὶ δὲν χρειάζονται γέννες. Δηλαδὴ εἶναι ἀνθέλληνες καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ πασχίζουν ἐμμέσως νὰ μετατραπῆ ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλὰς σὲ ἐπικρατεία τῆς Ἀλ Κάϊντα, τῶν Σηϊτῶν καὶ Σουνιτῶν καὶ οἱ τζιχαντιστὲς νὰ ἐπιβάλλουν τὸν νόμο τῆς σαρία. Ὑπολογίζεται σὲ 20-30 χρόνια διὰ τῶν γεννήσεων ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος καὶ λοιπῆς Εὐρώπης νὰ εἶναι μωαμεθανοὶ καὶ οἱ Χριστιανοὶ θὰ εἶναι μειονότης, ὑποχρεωμένη νὰ ὑπακούῃ στὴν πλειοψηφία.

9. Ἔτσι οἱ Χριστιανόπαιδες θὰ ἔχουν ὁδομαχίες μὲ τοὺς ἐξτρεμιστὲς μωαμεθανούς. Ὁ Ἅγιος Παῦλος καὶ ὅλοι οἱ Νεομάρτυρες, ἀλλὰ καὶ Ἐθνομάρτυρες ἄς μεσιτεύσουν στὸν δωρεοδότη Θεὸ νὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ κάνουμε μεταβολὴ 180 μοιρῶν καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς κατήντησαν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες.

10. Ὅμως οἱ σήμερα βραβευόμενοι π. Βασίλειος Σπηλιόπουλος καὶ ἡ πρεσβυτέρα του Μαρία ἄς μᾶς διδάξουν διὰ τοῦ παραδείγματος νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅλοι ὅτι ὄχι μόνο ἐπιβάλλεται νὰ κάνουμε σταυροφορία ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν γεννήσεων διὰ καισαρικῆς τομῆς. Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα εἶναι ἄκρως ἀνησυχαστικὸ καὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο τώρα, προτοῦ αὔριο εἶναι ἀργά.

 

 

 


    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
Developed by © mpistiries.com